tukaj - Steg Črnomelj 1

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Podružnica steg Črnomelj 1
Ulica Mirana Jarca 5
8340 Črnomelj
TRR: SI56 0214 0001 1096 119, sklic: 402; Davčna številka: SI26611066
Črnomelj, 25. 10. 2014
Srečanje za starše za skavtsko leto 2014/15.
Med letom potekajo redna srečanja vsako sobot med 15:00 in 17:30. Na srečanjih so skavti primerno
obuti in oblečeni. Odsotnost javi SKAVT SAM vsaj dva dni pred samim srečanjem. Dodatna obvestila o
srečanjih so objavljena na spletni strani stega: http://crnomelj1.skavt.net/.
Dogodki v skavtskem letu 2014/15:
1. Jesenovanje: 15., 16. november 2014
2. Zimovanje: februar 2015
3. Izhod čete
4. TABOR: od 24. 7. do 2. 8. 2015
Letna članarina v višini 25 €, ki se more poravnat do 29. 11. 2014.
Lastni zapiski:




Kontakt:
Martina Rupčič, 030 386 910, [email protected]
Miha Ivanetič, 030 375 788, [email protected]
Robert Cvitkovič, 040 747 051, [email protected]
http://crnomelj1.skavt.net/