Navodilo za plačilo članarine - Slovensko društvo za mikroskopijo

Slovensko društvo za mikroskopijo Lipičeva 2 SI‐1000 Ljubljana Slovenija www: http://mikroskopsko‐drustvo.si Plačilo članarine
Članice in člane Slovenskega društva za mikroskopijo prosimo, da poravnajo članarino za
tekoče leto do 30. junija 2015. To lahko naredite z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN)
na bančnem ali poštnem okencu ali pa preko interneta, če imate urejen dostop do vašega
bančnega računa. V izjemnem primeru lahko plačate blagajniku društva z gotovino. V
nadaljevanju je opisan način plačila s plačilnim nalogom. Članarina za leto 2015 ostaja ista
kot prejšnja leta 10,00 EUR.
Univerzalni plačilni nalog izpolnite tako, da
- v polju plačnika vpišite:
Ime in naslov: vnesite svoje podatke: ime, priimek in naslov
Koda namena: OTHR
Namen plačila: ČL 2015 (ČL 2014+2015, če plačujete za dve leti).
- v polju prejemnika vpišite:
Znesek: *10,00 EUR
Datum plačila: npr. 12.02.2015
BIC (Bank International Code) banke: LJBASI2X
IBAN (International Bank Account Number): SI56 0206 0001 7272 925
Referenca: SI00 12022015 (datum plačila)
Ime in naslov prejemnika: Slovensko društvo za mikroskopijo, Lipičeva 2, 1000 Ljubljana (v
talonu za Vas je lahko skrajšana oblika: SDM Lipičeva 2, 1000 Ljubljana
Če želite račun za članarino, vljudno prosimo, da to sporočite blagajniku društva
([email protected]).
Izvršilni odbor SDM