Informativni dnevi 2015/2016

Informativni dnevi 2015/2016
Enota
ME CELJE
Programi
Dodiplomski – izredni študij
Komerciala I
Poslovna informatika I
Turizem I
Varnostni menedžment I
Dodiplomski – redni študij
Turizem I
Podiplomski – izredni študij
Komerciala II
Poslovna informatika II
Turizem II
Poslovne vede III
Dodiplomski – izredni študij
Komerciala I
Poslovna informatika I
Turizem I
Varnostni menedžment I
DE LJUBLJANA
DE MARIBOR
Podiplomski – izredni študij
Komerciala II
Poslovna informatika II
Turizem II
Poslovne vede III
Dodiplomski – izredni študij
Komerciala I
Poslovna informatika I
Turizem I
Varnostni menedžment I
Podiplomski – izredni študij
Komerciala II
Poslovna informatika II
Turizem II
Dodiplomski – izredni študij
Komerciala I
DE NOVA GORICA Turizem I
Podiplomski – izredni študij
Komerciala II
DE MURSKA
SOBOTA
Dodiplomski – izredni študij
Komerciala I
Datum
Kontakt
13. 2. 2015
ob 10.00 in 16.30
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Lava 7, Celje (Ingradova zgradba)
14. 2. 2015 ob 10.00
13. 2. 2015 ob 16.30
14. 2. 2015 ob 10.00
13. 2. 2015
ob 16.30 dodiplomski
ob 18.00 magistrski
14. 2. 2015
ob 10.00
13. 2. 2015
ob 10.00 in 16.30
14. 2. 2015 ob 10.00
13. 2. 2015 ob 16.30
14. 2. 2015 ob 10.00
13. 2. 2015
ob 10.00 in 16.30
14. 2. 2015 ob 10.00
Dodiplomski študij
03/428 55 44 (redni)
03/428 55 46 (izredni)
[email protected]
Podiplomski študij
03/428 55 91
[email protected]
BIC - Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Cesta v Mestni log 47
1000 Ljubljana
Svetovanje med 10. in 12. uro
na tel.: 01/280 37 17
[email protected]
Academia d. o. o. Glavni trg 17 b, Maribor
Osebno svetovanje vsak delovni dan
od 9.00 do 17.00
Svetovanje: 02/228 35 35
[email protected]
Lampret Consulting d. o. o., Ulica Tolminskih
puntarjev 4, Nova Gorica
Svetovanje: 05/338 27 00
[email protected]
Ekonomska šola MS, Višja strokovna šola
Noršinska ul. 13, Murska Sobota
Svetovanje: 02/521 34 51
[email protected]