bluetooth-os motoros bes- zédkészlet | naglavni komplet

BLUETOOTH-OS MOTOROS BESZÉDKÉSZLET | NAGLAVNI KOMPLET
BLUETOOTH ZA MOTORNO KOLO
Magyar ............Oldal 07
Slovenski......... Stran 35
HU
SLO
Forgalmazó | Distributer:
supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstrasse 28A
A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA/
ŠTEVILKA IZDELKA/PROIZVAJALCA:
MBH-100
GYÁRTÁSI SZÁM/ŠTEVILKA IZDELKA:
45105
06/2015
ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE
ha
nse
om
3
NY
RMA
GE
[email protected]
OPED I
N
VEL
DE
my
00 36 20 - 244 10 48
++ 386 2 2527078
MANUA
L
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • POPRODAJNA PODPORA
SLO
Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre
vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a
szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó
útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.
Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek
egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az
elérhetőség adatokat!
Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is*.
A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja
alkalmazásboltjából.
Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR
kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi
termékről*.
A Aldi-szerviz oldala
Minden itt megadott információ elérhető a
Aldi- szerviz oldaláról is; amelyet a következő
weboldalról érhet el: www.aldi-service.hu.
67663 Kaiserslautern
Németország | Nemčija
HU
QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni
c o n t ro
l.c
User-friendly
Manual
ID: #05007
* A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
Tartalom
Áttekintés........................................................................ 4
Használata....................................................................... 5
A csomag tartalma/a készülék részei............................ 6
Előszó................................................................................7
Általános tudnivalók...................................................... 8
Az utasítás elolvasása és megőrzése............................. 8
Jelmagyarázat.................................................................... 9
Biztonság........................................................................10
Rendeltetés szerinti használat.......................................10
Biztonsági útmutatások..................................................10
Használatba vétel..........................................................14
A motor beszédkészlet előkészítése.............................14
Útmutató........................................................................15
Tanácsok és hibaelhárítás............................................ 24
Megfelelőségi nyilatkozat: .......................................... 25
Műszaki adatok............................................................. 26
A készülék tárolása........................................................27
Tisztítás...........................................................................27
Ártalmatlanítás............................................................. 29
Garancia..........................................................................31
Jótállási adatlap................................................................31
Jótállási Tájékoztató........................................................ 32
Dok./Rev.-Nr. Cover_Maginon MBH-100_A6-HU_SLO
Használati útmutató
Navodila za uporabo
4
HU
SLO
Áttekintés • Pregled
A
Használata • Uporaba
HU
8
9
2
C
10
3
4
6
d
HU
A csomag tartalma/a készülék részei
A csomag tartalma/a készülék
részei
B
1
6
5
SLO
11
14
5
12
7
13
1
Bluetooth-os beszédkészlet
2
USB kábel
3
Csavarhúzó
4
Hálózati csatlakozódugó
5
4 x Tépőzáras szalag
6
Fejhallgató- és mikro-Kit
7
Sisakrögzítő
8
Több műveletes kapcsoló
9
Power / Intercom kapcsoló
10
Akkumulátorés csatlakozó fejhallgatóhoz
11
Választó kerék (Jog Wheel)
12
Fejhallgató csatlakozó
13
Mikrofon
14
Fejhallgató
Előszó
HU
7
Előszó
Kedves vásárlónk!
Szívből gratulálunk ennek a kiváló minőségű, értékes MAGINON terméknek a megvásárlásához.
Ön egy olyan modern, Bluetooth-os motoros beszédkészlet
mellett döntött, amely gazdag műszaki felszereltséggel és
megfelelő tartozékokkal van ellátva, és amely különösen
egyszerű módon kezelhető.
A Blueooth-os motoros beszédkészletre három év jótállást
adunk. Amennyiben a Bluetooth-os motoros beszédkészlet egyszer netán meghibásodna, szükség lesz a mellékelt
jótállási tájékoztatóra és a pénztári bizonylatra. Őrizze meg
ezeket gondosan.
Impresszum
Kiadó:
supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28A
67663 Kaiserslautern
Németország
8
HU
Általános tudnivalók
Általános tudnivalók
Az utasítás elolvasása és megőrzése
Ez a használati utasítás a Bluetooth-os motoros beszédkészlet tartozéka. A beüzemeléssel
és kezeléssel kapcsolatos fontos tudnivalókat
tartalmazza.
A könnyebb érthetőség kedvéért a „Bluetooth-os motoros beszédkészlet“ helyett a kezelési utasítás egyszerűen a „motoros beszédkészlet“ nevet használja.
Mielőtt használni kezdené a motoros beszédkészletet, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és különösen a benne szereplő
biztonsági útmutatásokat. Ha nem tartja be az
utasításban mondottakat, sérülések keletkezhetnek a motoros beszédkészleten.
A kezelési útmutató az Európai Unióban
hatályos szabványok és szabályzatok alapján
készült. Külföldön az illető ország irányelveit és
törvényeit is tartsa be!
Őrizze meg a használati útmutatót, hogy később
is használhassa. Ha másnak adja a motoros beszédkészletet, okvetlenül adja oda ezt a kezelési
utasítást is.
Általános tudnivalók
HU
9
Jelmagyarázat
A használati utasításban, a készüléken vagy a csomagoláson
a következő jelképeket és jelzőszavakat használjuk.
VESZÉLY!Ez a jelzőszó olyan veszélyt jelöl,
amelyhez közepes fokú kockázat társul. Ha
nem védekezik ellene, annak halálos baleset
vagy súlyos sérülés lehet a következménye.
FIGYELMEZTETÉS!Ez a jelzőszó olyan veszélyt jelöl, amelyhez kisfokú kockázat társul.
Ha nem védekezik ellene, annak könnyű,
vagy mérsékleten súlyos sérülés lehet a
következménye.
VIGYÁZAT!Ez a jelzőszó olyan veszélyt
jelöl, amelyhez kisfokú kockázat társul.
Ha nem védekezik ellene, annak könnyű,
vagy mérsékleten súlyos sérülés lehet a
következménye.
FONTOS!Ez a jelzőszó anyagi károk bekövetkezésének lehetőségére figyelmeztet, vagy
a készülék összeszerelésével vagy üzemeltetésével kapcsolatban további hasznos tudnivalókat ad.
Szabvány megfelelési nyilatkozat (lásd a
"Szabvány megfelelési nyilatkozat" című
fejezetet): Azok a termékek, amelyek ezzel a
jelképpel vannak megjelölve, teljesítik a CE
irányelv követelményeit.
10
HU
Biztonság
Biztonság
Biztonság
Rendeltetés szerinti használat
A motoros beszédkészlet kizáró lag Bluetooth-os motoros
beszédkészletnek készült. Kizárólag magáncélú felhasználásra szántuk, ezért a kereskedelmi szektorban nem
használható.
Csak úgy használja a motoros beszédkészletet, ahogyan az
üzemeltetési útmutató előírja. Minden más használt rendellenesnek számít és anyagi károkhoz vagy adatvesztésekhez
vezethet.
Sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget az
olyan károkért, amelyek a rendellenes vagy helytelen
használat miatt következtek be.
−−
−−
−−
−−
−−
−−
Biztonsági útmutatások
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszély!
A helytelenül szerelt elektromos eszközök, vagy a túl nagy hálózati feszültség áramütéshez
vezethet.
−− Ne működtesse a motoros beszédkészletet, ha azon
sérülések láthatók.
−− Ha a motoros beszédkészlet USB kábele megrongálódott,
ki kell cseréltetni a gyártóval, vagy annak vevőszolgálatával, illetve hasonló képzettséggel bíró egyénnel.
−− Ne nyissa fel a beszédkészlet házát. Inkább bízza a javítást
szakemberre. Javítási igényével forduljon ilyen munka
végzésére szakosodott szervizhez. Önhatalmúlag végzett
−−
−−
−−
−−
−−
HU
11
javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy helytelen
kezelés eleve kizárja a felelősségi és jótállási igények
érvényre juttatását.
A beszédkészletet csak olyan alkatrészekkel szabad javítani, amelyek megfelelnek a készülék eredeti adatainak.
A készülékben elektromos és mechanikus alkatrészek
találhatók, amelyek nélkül nem lehetne védekezni a veszélyforrások ellen.
Ne merítse a motoros beszédkészletet , sem a kábelét vagy
a csatlakozó dugóját vízbe vagy más folyadékba.
Ne vigye a motoros beszédkészletet és tartozékait tűz vagy
forró felületek közelébe.
Ne törje meg az USB kábelt, és ne vezesse át éles széleken.
Csak a készülékhez adott hálózati USB csatlakozóval töltse
a motoros beszédkészletét.
Töltéskor csak olyan dugaszolóaljzatba dugja be a motoros beszédkészletet, amelyhez könnyen hozzá lehet
férni, hogy szükség esetén gyorsan kihúzhassa a hálózati
aljzatból.
Soha ne fogja meg az USB hálózati csatlakozódugót, ha
nedves a keze.
Soha ne az USB kábelnél fogva húzza ki az USB hálózati
csatlakozódugót a hálózati aljzatból, hanem mindig magát
a hálózati csatlakozódugót fogja meg.
Gondoskodjon róla, hogy gyermekek semmilyen tárgyat
ne dughassanak bele a motoros beszédkészletbe.
Ha nem használja a motoros beszédkészletét, ha
meg akarja tisztítani vagy ha zavar jelentkezett a működésében, mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
A töltés ideje alatt mindig tartsa a szemét a motoros beszédkészleten.
12
HU
Biztonság
FIGYELMEZTETÉS!
A gyermekeket és a csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű egyéneket (így
például a részben fogyatékkal élőket, a korlátozott testi vagy szellemi képességű időseket),
vagy a kellő gyakorlat és tudás híján lévőket
(például a nagyobb gyermekeket) veszély fenyegeti.
−− Ne hagyja, hogy nyolc év alatti gyermekek kézbe vegyék a
motoros beszédkészletet és a hálózati kábelt.
−− Ne hagyja, hogy a csomagolófóliával gyermekek játsszanak. A játék során belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
ÚTMUTATÁS!
Anyagi károk veszélye!
A motoros beszédkészlet szakszerűtlen kezelése
a motoros beszédkészlet megrongálódásához
vezethet.
−− Soha ne tegye a motoros beszédkészletet forró felületekre
(pl. főzőlapokra stb.) vagy ilyenek közelébe.
−− Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel ne tudjon érintkezésbe
kerülni forró felületekkel.
−− Soha ne tegye ki a motoros beszédkészletet nagy
hőmérséklet (fűtőtest stb.) hatásának.
−− Soha ne öntsön bele folyadékot a motoros beszédkészletébe.
−− Semmilyen körülmények között ne tegye a motoros beszédkészletét mosogatógépbe. Ezzel ugyanis tönkretenné.
−− Tisztításkor soha ne merítse vízbe a motoros beszédkészletét, és a tisztításhoz ne használjon gőzsugaras készüléket.
Különben a motoros beszédkészlet megrongálódhatna.
HU
Biztonság
13
−− Amennyiben a készülék műanyag vagy fém alkatrészein
repedések vagy kipattogzások mutatkoznak, vagy egyes
részek deformálódtak, többé már ne használja a motoros
beszédkészletet. A megrongálódott alkatrészeket csak
odaillő eredeti pótalkatrészekkel cserélje le.
−− Ha az elektronika vagy a tartozékok külső hatások, így pl.
ütés, leesés vagy egyéb miatt rongálódik meg, a károk
nem minősülnek garanciális esetnek, és javításukért
fizetni kell.
−− A beépített akkumulátort semmi esetre se tegye ki túl
nagy meleg, így pl. napsugárzás, tűz stb. hatásának. Tűzés robbanás veszélye fenyeget.
−− Az ártalmatlanítás előtt előbb ki kell vennie a beépített
akkumulátort, és azt a készüléktől elkülönítve kell ártalmatlanítania.
−− Az akkumulátor ártalmatlanítása Az elhasználódott,
akkumulátorokat a vonatkozó összes, hatályban lévő
jogszabállyal egyetértésben kell ártalmatlanítani vagy
újrahasznosítani. Részletes tájékoztatásért forduljon az
önkormányzat hulladékkezelési osztályához.
FIGYELMEZTETÉS!
A rendkívül nagy hangerővel járó nagy hangnyomás maradandó halláskárosodáshoz vezet.
14
HU
Használatba vétel
Útmutató
HU
15
Használatba vétel
Útmutató
A motor beszédkészlet előkészítése
A Bluetooth-os vevő elhelyezése a sisakon
−− Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
A csomag tartalmának megvizsgálása
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladásveszély!
−− Csecsemők és kisgyermekek elől zárja el a
műanyag fóliákat és -zacskókat.
FONTOS!
Rongálódás veszélye!
−− A tartozékok közt lévő csavarhúzóval lazítsa meg a beszédkészlet kengyelének csavarjait.
Ha a csomagolás felnyitásakor nem vigyáz, éles
kés vagy egyéb hegyes tárgy egy pillanat alatt
megrongálhatja az árucikket.
−− Ezért legyen nagyon óvatos a csomagolás
felnyitásakor.
1. Vizsgálja meg, hogy a szállítmány hiánytalan-e (lásd ezt az
ábrát: A).
2. Vegye ki a motoros beszédkészletet a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a készüléken vagy egyes
részein. Ha vannak, ne használja a motoros beszédkészletet.
Forduljon a gyártó saját szervizéhez, amelynek címe a jótállási
lapon található.
−− (Az ábra szerint fejére tett sisaknál) tolja át a beszédkészlet kengyelét a sisak bal oldalára. Ügyeljen arra, hogy a
beszédkészlet kengyelének belseje a sisak párnázata alatt
legyen.
−− Keresse meg a legkedvezőbb helyet a sisakon a kengyel
számára. A beszédkészlet kengyelén lévő mélyedésnek
kifelé kell néznie a sisakon.
16
HU
Útmutató
−− Rögzítse a kengyelt a választott helyzetében a csavarok
meghúzásával. ÓVA INTÉSEK: A csavarok túl erős megszorítása megrongálhatja a kengyelt.
HU
Útmutató
17
a tépőzáras párna legjobb elhelyezési pontját. Miután
megtalálta a legkedvezőbb helyet, húzza le az öntapadós
védőszalagot és helyezze fel a tépőzáras párnát
ÓVA INTÉSEK!
Rongálódás veszélye!
A csavarok túl erős megszorítása megrongálhatja a kengyelt.
.
−− Dugja be a Bluetooth-os vevőt a beszédkészlet kengyelének mélyedésébe. Ügyeljen arra, hogy szorosan illeszkedjen.
−− Mielőtt rárakná a fülhallgatós és mikrofonos beszédkészletet, meg kell keresnie az arra legalkalmasabb helyet
a sisakon. Ezért vegye fel a sisakját és keresse meg a két
fülkagylójához legközelebb eső helyet. Előfordulhat,
hogy többször is fel kell vennie a sisakot, amíg megtalálja
−− Majd rakja rá a fülhallgatót a tépőzáras párnára. Szájmagasságban helyezze el a mikrofon tartófoglalatát a sisak
oldalfalán. A hajlékony mikrofontartó foglalatot célszerű
a sisak áll körüli területén, szájmagasságban elhelyezni.
Egyes sisakoknál le lehet venni a belső párnázatot. Ilyenkor a hangszórót és a mikrofont a párnázat alatt is el lehet
helyezni.
−− Csatlakoztassa a beszédkészletet a Bluetooth-os vevőhöz.
A csatlakozódugót csak egyetlen irányból lehet berakni.
18
HU
Útmutató
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a csatlakozódugót helytelenül (tehát
hátrafele) dugja be, a Bluetooth-os vevő megrongálódhat. Szereléskor okvetlenül óvatosan kell eljárni.
−− Helyezze el tartósan a fejhallgató csatlakozójának kábelét
a sisakban. Ellenőrizze, hogy a kártya tényleg csak pár
centire áll-e ki.
Immár sikeresen beszerelte a motoros Bluetooth-os
készülékét.
A Bluetooth-os készülék töltése
Használat előtt fel kell tölteni a Bluetooth-os készüléket.
−− Dugja be a töltőkábel USB csatlakozóját a beszédkészlet kis
USB csatlakozóaljzatába. A töltőkábel másik végét dugja
be a hálózati átalakítóba, vagy a számítógép USB csatlakozójába.
−− A töltés ideje alatt ég a beszédkészlet modul piros LED-je.
Mihelyt befejeződött a töltés, elalszik a piros LED. A lemerült
akku feltöltése kb. 4 órát vesz igénybe.
FONTOS!
Célszerű havonta legalább egyszer feltölteni
a készüléket, hogy a beépített lítium akkumulátor sokáig tartson.
Útmutató
HU
19
Be- és kikapcsolás
−− A készüléket úgy tudja bekapcsolni, hogy addig (3 másodpercig) nyomja a Power/Intercom gombot, amíg hangjelzést nem hall. Ekkor egymás után 3x, majd azt követően
rendszeres időközönként felvillan egy kék fény.
−− A készüléket úgy tudja kikapcsolni, hogy addig (5 másodpercig) nyomja a Power/Intercom gombot, amíg hangjelzést nem hall. A beszédkészleten lévő kijelzők, és a LED
is elalszik.
Összekapcsolódás a Bluetooth-os
rádiótelefonjával
−− Tegye le egymás mellé a Bluetooth-os rádiótelefont és a
Bluetooth-os vevőt (egymástól legfeljebb 1 m távolságban).
−− Bizonyosodjék meg arról, hogy a Bluetooth-os vevő ki van
kapcsolva.
−− Kapcsolja be a Bluetooth-os készülékeket. Ehhez nyomja
meg és tartsa megnyomva a Power/Intercom gombot 3
másodpercig. A vevő kétszer felcsipog. A kék kijelző villog.
Majd a vevő keresni kezdi a bekapcsolt Bluetooth-os készülékeket.
−− Ekkor helyezze működésbe a rádiótelefonjának Bluetooth-os funkcióját, és kerestessen vele Bluetooth-os
készüléket. Ehhez valószínűleg bele kell olvasnia a telefon
használati utasításába.
−− Válassza ki a “FDC-01VB“ nevű Bluetooth-os készüléket,
és kapcsoltassa össze ezt a készüléket a telefonnal. Ha a
telefonja esetleg jelszót kérne, írjon be "0000"-t.
−− A Bluetooth-os készülék kétszer felcsipog, a telefon pedig
megerősíti a sikeres összekapcsolódást.
20
HU
Útmutató
2 készülék összekapcsolása az Intercom
üzemmódban
−− Tegye le egymás mellé a két Bluetooth-os vevőt
(egymástól legfeljebb 1 m távolságban).
−− Bizonyosodjék meg arról, hogy mindkét Bluetooth-os vevő
ki van kapcsolva.
−− Nyomja le és tartsa lenyomva mindkét készülék Power/
Intercom gombját kb. 8 másodpercig, amíg a vevők kétszer
fel nem csipognak. A piros és kék kijelzők felváltva villognak.
−− Gyorsan nyomja meg az egyik vevő Power/Intercom
gombját. Nyomja meg rövid ideig az egyik vevő Power/
Intercom gombját.
−− Miután a két készülék összekapcsolódott, a piros és kék
kijelzők színe kékre vált (valamennyi kijelző villog), és a
vevő egyszer felcsipog.
3 készülék összekapcsolása az Intercom
üzemmódban
−− Kövesse a fent ismertetett eljárást a három készülék minden lehetséges párosításában. (A-B, B-C, A-C).
−− Bizonyosodjék meg arról, hogy a két másik készülék összekapcsolásakor a harmadik készülék ki van kapcsolva.
−− Mindig csak egyetlen (2 készülék közti) kapcsolat hozható
létre. A sikeres összekapcsolódás után a kapcsolatot egy
beszélgetés befejezésével, és a készenléti módba történő
visszaállással lehet átkapcsolni.
−− Készenléti üzemmódban a kapcsolódások közül az elsőt a
Power/Intercom gomb 1x, a másodikat 2x megnyomással
lehet behívni.
HU
Útmutató
21
−− Az, hogy az 1x, ill. 2x megnyomás melyik kapcsolódást
hívja be, attól a sorrendtől függ, amelyben Ön a 3 sisakot
összekapcsolta egymással. A kapcsolódás beállítása után a
sorrend többé már nem változik.
−− Az A Power/Intercom gombjának 1x megnyomása a B-t,
2x megnyomása a C-t fogja behívni. A B Power/Intercom
gombjának 1x megnyomása a C-t, 2x megnyomása az A-t
fogja behívni. A C Power/Intercom gombjának 1x megnyomása az A-t, 2x megnyomása a B-t fogja behívni.
Beszélgetés indítása Intercom útján
−− Amint a két beszédkészlet összekapcsolódott egymással, a
két vevő mindegyikén nyomja meg a Power gombot.
−− A beszédkészlet hangerejét a Hangerő gombbal tudja
növelni vagy csökkenteni.
−− Javaslat: Elég a Power/Intercom gombot mindössze 1x
megnyomni ahhoz, hogy kapcsolat jöjjön létre. Ettől kezdve a beszélgetés kihangosító készüléken át bonyolódik le a
két összekapcsolódott beszédkészlet között.
Beszélgetés befejezése Intercom útján
−− Az egyik vevőn nyomja meg a Power/Intercom gombot.
FONTOS!
Ha az Intercom beszédkészletet rádiótelefonnal
kapcsolja össze, beérkező telefonhívás esetén
az Intercom beszélgetés önműködően el fog
bontani. Ismét helyre áll az Intercom művelet,
amint befejeződött a telefonbeszélgetés.
22
HU
Útmutató
Rádiótelefonról érkező hívás fogadása
−− Amikor csöng a telefon, nyomja meg a vevő több műveletes gombját.
−− A beszédkészlet hangerejét a Hangerő gombbal tudja
növelni vagy csökkenteni.
HU
Útmutató
23
−− Először állítsa be, hogy a zenét közvetlenül az MP3 lejátszójáról szeretné hallgatni. (Azt, hogy hogyan tudja ezt
beállítani, az MP3 lejátszó használati utasítása adja meg).
−− Ha a zenét a beszédkészletről akarja hallgatni, nyomja
meg 1x a több műveletes gombot.
FONTOS!
−− A lejátszás a több műveletes gomb újbóli megnyomásával
állítható meg (szüneteltethető).
A beérkező hívást a készülék a telefon 8 másodpercig tartó csengetése után önműködően
felveszi.
−− Ha a következő számra szeretne ugrani, koppintson rá
röviden a hangerő szabályozó + gombjára.
Rádiótelefonról érkező hívás elutasítása
−− Amikor csöng a telefon, nyomja meg rögtön a beszédkészlet több műveletes gombját, és tartsa nyomva addig, amíg
hangjelzést nem hall.
Rádiótelefonról érkezett hívás befejezése
−− A telefonhívást a több műveletes gomb megnyomásával
tudja befejezni.
Az utolsó hívószám felhívása
−− Tartsa nyomva a több műveletes gombot 2 másodpercig,
vagy addig, amíg hangjelzést nem hall. Ekkor a készülék
felhívja az utoljára felhívott számot.
Zene lejátszása a Bluetooth-os MP3
lejátszóval
Ha különleges MP3 lejátszót használ, annak Bluetooth-osnak
kell lennie, és össze kell kapcsolódva lennie a motoros Bluetooth-os vevőjével.
−− Ha az előző számra szeretne visszaugrani, koppintson rá
röviden a hangerő szabályozó - gombjára.
−− Ha meg szeretné növelni a hangerőt, nyomja meg a hangerő szabályozó + gombját és tartsa nyomva addig, amíg
el nem éri a kívánt hangerőt.
−− Ha le szeretné csökkenteni a hangerőt, nyomja meg a hangerő szabályozó - gombját és tartsa nyomva addig, amíg el
nem éri a kívánt hangerőt.
FONTOS!
A beszédkészlet akkor tud tökéletes hangvisszaadást biztosítani, ha az MP3 lejátszó hangereje maximumra van állítva.
Hívás fogadása zenehallgatás közben
−− Zene lejátszásakor a telefonhívások önműködően a beszédkészletre kapcsolódnak rá. Ha el szeretne utasítani
egy hívást, tartsa mindaddig lenyomva a több műveletes
gombot, amíg hangjelzést nem hall.
−− Ilyenkor a zene lejátszása a beszélgetés időtartamára
megáll, majd a beszélgetés befejezése után ismét elindul.
24
HU
Tanácsok és hibaelhárítás
Tanácsok és hibaelhárítás
Probléma
Megoldás
A Bluetooth-os vevő
nem kap áramot.
Az első használatba vétel előtt a beszédkészletet minimum 4 órán át fel kell tölteni. Közelebbi a 19. oldalon lévő fejezetben olvasható
("A Bluetooth-os készülék feltöltése").
A fejhallgató felszerelése után nagyon
kényelmetlennek érzem a sisak viselését.
Esetleg másik helyre kell áthelyezni a sisakban lévő fülhallgatót. Erre a célra szolgál
a tartozékok közt található két további
tépőzáras párna. Tudnivaló: Egyes sisakoknál
le lehet venni a belső párnázatot. Ilyenkor
a fülhallgatót és a mikrofont legjobban a
párnázat alatt lehet elhelyezni.
A telefonom nem
A rádiótelefonján helyezze működésbe a
kapcsolódik össze a
Bluetooth műveletet, és a Bluetooth-os
Bluetooth-os vevővel. készülék-kereső műveletet. A készülék “FDC01VB“ néven jelenik meg a készüléklistában.
A probléma megoldására szolgáló utasítások
a rádiótelefonjának használati utasításában
találhatók. Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat a 19. oldalon (az "Összekapcsolódás Bluetooth-os rádiótelefonnal" című
fejezetben).
Zavar van a hang
vételben.
A Bluetooth-os készülékek működését
esetenként zavarhatják más kommunikációs készülékek, mint pl. a GPS készülékek,
laptop-ok, riasztóberendezések és WLAN útvonalválasztók stb. Ha problémákat észlel, ki
kell kapcsolnia a lehetséges zavarforrásokat.
Ne tudok zenét hall- A csatlakoztatott készüléken ellenőrizze a
gatni/bejövő hívások beállított hangerőt. Ha a telefonján vagy az
vannak.
MP3 lejátszóján maximális hangerőt állít be,
ez rendszerint megoldja ezt a problémát.
Megfelelőségi nyilatkozat:
HU
25
Megfelelőségi nyilatkozat:
Az EK szabvány-megfelelési nyilatkozatot a
garancialevélen feltüntetett címen lehet kérni.
A gyártó kijelenti, hogy a CE jelet az Európai Unió alábbi irányelveinek alapvető követelményeivel és egyéb vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban helyezte el a készüléken:
2011/65/EK jelű RoHS irányelv
2004/108/EK jelű EMC irányelv
1999/5/EK jelű R&TTE irányelv
supra Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstraße 28A, 67663 Kaiserslautern, Németország
FONTOS!
A Bluetooth® márkanév és a logó a Bluetooth
SIG, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet a supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH a nevezett cég
engedélyének birtokában használ. Más márkák
és márkanevek a mindenkori birtokos tulajdona.
26
HU
Műszaki adatok
A készülék tárolása
HU
27
Műszaki adatok
A készülék tárolása
Modell:
MBH-100
Bluetooth verzió:
2.1+EDR
Frekvencia:
2,4 GHz
Ha nem használja a Bluetooth-os motoros beszédkészletet,
válassza le az áramellátásról, és tegye tiszta és száraz helyre,
ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
Támogatás:
A2DP és AVRCP
Támogatott Bluetooth
profilok:
Bluetooth-os beszédkészlet és kihangosítás
Profil önműködő felismeréssel
Hatótávolság:
rádiótelefonoknál akár 10 méter
Intercom műveletnél akár 500 m
Beszélgetési idő:
Telefon: akár 10 óra
Intercom: akár 5 óra
Készenlét:
akár 300 óra
Akkumulátor típus:
350 mAh-s, tölthető lítium-polimer
akkumulátor
Töltési idő:
kb. 4 óra
Beszédkészlet:
Nagy teljesítményű, rendkívül keskeny
hangszóró beépített kiemeléssel
Hálózati átalakító
5 V= 500 mA
Tömeg:
45 g (tartozékok nélkül)
Méret:
83 mm (ho) × 54 mm (szé) × 30 mm(ma)
FONTOS!
−− Termékeink továbbfejlesztése során fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megváltoztassuk az árucikk műszaki adatait és
kinézetét.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülésveszély!
Használat során a motoros beszédkészlet
átforrósodik!
−− Mielőtt tisztítani kezdené a motoros beszédkészletet, várja meg, hogy teljesen lehűljön!
TUDNIVALÓ!
Zárlatveszély!
A házba bejutott víz
rövidzárlatot okozhat.
−− Soha ne merítse vízbe a motoros beszédkészletet.
−− Ügyeljen arra, hogy ne jusson be víz a házba.
28
HU
Tisztítás
ÚTMUTATÁS!
Téves kezelés veszélye!
Ha szakszerűtlenül bánik a motoros beszédkészlettel, megrongálhatja azt.
−− Tisztításkor ne használjon maró hatású
tisztítószereket, fém- vagy
nylon sörtéjű keféket, valamint éles vagy
fém tisztító tárgyakat, így például késeket,
kemény spaklikat és hasonlókat. Ezek megrongálhatják a felületeket.
−− Semmilyen körülmények között ne tegye a
motoros beszédkészletét mosogatógépbe.
Ezzel ugyanis tönkretenné.
1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
2. Hagyja teljes mértékben lehűlni a motoros
beszédkészletet.
3. Törölje le a motoros beszédkészletet épphogy nedves
kendővel. Utána hagyja teljesen megszáradni a motoros
beszédkészletet.
Ártalmatlanítás
HU
29
Ártalmatlanítás
A csomagolás ártalmatlanítása
A csomagolóanyagot alkotóelemeire szétválogatva dobja ki. A papírlemezt és kartonlapot
a papírgyűjtő kukába, a fóliákat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőedényébe dobja
bele.
Kiöregedett készülékek ártalmatlanítása
(Az Európai Unió azon országaiban, és több olyan európai államban alkalmazható, ahol már bevezették az újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtési rendszerét)
A kiöregedett készülékek nem valók a háztartási szemetesbe!
Törvény írja elő, hogy amennyiben a megfigyelő
kamerát egyszer majd többé már nem lehet használni, a felhasználója köteles a háztartási
szeméttől elkülönítve kezelni, és pl. a helyi önkormányzat/város hulladékgyűjtő udvarán leadni. Ezzel szavatolható, hogy a kiöregedett készülékek újrahasznosítás
végett visszakerüljenek a hulladék körfolyamba, és így ne tudjanak káros hatást kifejteni a környezetre. Ezért az elektromos készülékek az itt látható jelképpel vannak megjelölve.
30
HU
HU
Garancia
31
Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemetesbe dobni!
JÓTÁLLÁSI ADATLAP
Törvény rendelkezik róla, hogy Ön, mint fogyasztó
köteles leadni az elhasznált elemeket és akkukat
a begyűjtő helyen, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat* vagy sem, ahol majd
gondoskodnak környezetkímélő ártalmatlanításukról. Ezért az akkumulátorok és elemek az itt látható jelöléssel
vannak ellátva.
Bluetooth-os motoros beszédkészlet
MBH-100
Az ártalmatlanítás előtt előbb ki kell venni a beépített akkumulátort, és azt a készüléktől elkülönítve kell ártalmatlanítani. Soha ne szerelje ki saját maga az akkut. Ez sérülésekhez
vezethet. Inkább kérjen segítséget a kereskedésben, vagy
forduljon a helyi önkormányzat leadó- és begyűjtő telepéhez.
* a jelölés magyarázata:
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom
A fogyasztó adatai:
Név:
Cím:
E-mail
A vásárlás dátuma * :
* Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott
nyugtát / számlát is.
A vásárlás helye:
A hiba leírása:
Aláírás:
Kérjük, hogy a jótállási igény nem
személyes érvényesítése esetén a
kitöltött jelen jótállási adatlapot és
a hibás terméket az alábbi címre
küldje be:
SUPREMUM Service Kft.
Horváth Mihály tér 2
1082 Budapest
Magyarország
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU
00 36 20 - 244 10 48
[email protected]
A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
MBH-100
GYÁRTÁSI SZÁM: 45105
06/2015
Ügyfélszolgálat:
Telefonszolgáltatója
rendes, vezetékes díjszabása szerint.
ÉV
JÓTÁLLÁS
32
HU
Garancia
Jótállási Tájékoztató
Garancia
HU
33
fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti.
A fogyasztóval szerződést kötő
vállalkozás cégneve és címe:
A gyártó neve, címe:
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2.
2051 Biatorbágy
HUNGARY
supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstrasse 28A,
67663 Kaiserslautern,
Németorzág
A fogyasztási cikk azonosítására A fogyasztási cikk típusa:
alkalmas megnevezése:
Bluetooth-os motoros
beszédkészlet
MBH-100
Kicserélés esetén ennek
időpontja:
A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):
A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma:
SUPREMUM Service Kft.,
MAGINON Service,
Horváth Mihály tér 2,
1082 Budapest Magyarország
Tel. 00 36 20 - 244 10 48
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan
kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a
jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának
elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az
esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.
A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi Aldi áruházakban, míg a kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek
vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő
karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a
fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás
esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni,
amely a rendeltetésszerű használat következménye. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés
okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha
a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az elés visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített
kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a
hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.
A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill.
harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.
A javítószolgálat fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget
A jótállással kapcsolatos általános szabályok
A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk
jótállást. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumiabroncsok, stb.) a jótállási idő rendeltetésszerű használat esetén 1 év. A napi használat
során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, stb.) a jótállás nem vonatkozik.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a
kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett
részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az
esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a
fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti.
A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy
biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót
terheli.
A jótállási igény bejelentése
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal
közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül
közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási
igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell
tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási
cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a
jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
Mentesülés a jótállási felelősség alól
Nem teljesít hibásan vállalkozásunk, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában
ismerte, vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett. Vállalkozásunk mentesül továbbá a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után
HU
34
Garancia
keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez
magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be.
A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok
A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint
−−
kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a
fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és
a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
−−
vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha
vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud
eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő
érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási
cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott
jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés
egyébként indokolt volt.
A kijavítási igény bejelentésének időpontja:
A kijavításra történő átvétel időpontja:
A hiba oka:
A kijavítás módja:
A fogyasztónak történő
visszaadás időpontja:
Kicserélés esetén ennek
időpontja:
A javítószolgálat neve és
címe:
Kelt, aláírás, bélyegző:
Kazalo
SLO
35
Kazalo
Pregled................................................................................ 4
Uporaba............................................................................... 5
Vsebina kompleta/deli naprave...................................... 36
Kode QR............................................................................. 37
Predgovor.......................................................................... 38
Splošno.............................................................................. 39
Navodila za branje in shranjevanje....................................39
Razlaga znakov.......................................................................40
Varnost.............................................................................. 41
Namenska uporaba...............................................................41
Varnostna navodila................................................................41
Začetek uporabe............................................................... 45
Priprava naglavnega kompleta za motor..........................45
Preverjanje vsebine paketa.................................................45
Navodila............................................................................. 46
Sprejetje klica z mobilnega telefona..................................52
Nasveti in odpravljanje napak......................................... 55
Izjava o skladnosti............................................................ 56
Tehnični podatki............................................................... 57
Shranjevanje..................................................................... 58
Čiščenje.............................................................................. 58
Odstranjevanje med odpadke......................................... 59
Garancija............................................................................ 61
Garancijski list.........................................................................61
Garancijski pogoji...................................................................62
SLO
Vsebina kompleta/deli naprave
Vsebina kompleta/deli naprave
Kode QR
SLO
37
Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah
izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.
1
naglavni komplet Bluetooth
2
kabel USB
3
izvijač
Kaj so kode QR?
4
električni vtič
5
4 trak ježka
6
Slušalke in mikro Kit
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega
telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali
kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega
prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!
7
pritrditev na čelado
8
Večfunkcijsko stikalo
9
Stikalo napajanje/interkom
10
Baterija in priključek za slušalke
11
Izbirno kolo (jog Wheel)
12
Priključek za slušalke
13
Mikrofon
S pametnim telefonom preprosto optično preberite
naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem i
zdelku, ki ste ga kupili.*
14
Slušalke
Hoferjev storitveni portal
Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon,
nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z
internetom*.
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz
spletne trgovine s programi (aplikacijami)
vašega pametnega telefona.
Preizkusite zdaj
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo
tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na
spletnem naslovu www.hofer-servis.si.
* Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave
z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
Kode QR
36
38
SLO
Predgovor
Predgovor
Spoštovana uporabnica, spoštovani uporabnik,
prisrčne čestitke za nakup zelo kakovostnega izdelka
MAGINON.
Odločili ste se za sodoben, tehnično dobro opremljen Bluetooth Motorbike Headset (Bluetooth naglavni komplet za
motorno kolo) z ustreznim priborom, ki ga lahko upravljate
zelo preprosto.
Za izdelek vam dajemo tri leta garancije. Če bi se morda nekoč
Bluetooth Motorbike Headset (Bluetooth naglavni komplet
za motorno kolo) pokvaril, potrebujete priloženo garancijsko
kartico in račun. Oboje skrbno shranite.
SLO
Splošno
39
Splošno
Navodila za branje in shranjevanje
Ta navodila sodijo k tej Bluetooth naglavni komplet za motor. Vsebujejo pomembne informacije
za začetek uporabi in uporabo.
Da bi olajšali razumevanje, se "Bluetooth naglavni komplet za motorno kolo" v teh navodilih za
uporabo na kratko imenuje "naglavni komplet
za motor".
supra
Pred začetkom uporabe naglavnega kompleta
za motor skrbno preberite navodila za uporabo,
še posebej varnostna navodila. Neupoštevanje
teh navodil za uporabo lahko povzroči izgubo
podatkov ali poškodovanje naglavnega kompleta za motor.
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28A
67663 Kaiserslautern
Nemčija
Navodila za uporabo temeljijo na standardnih
in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini
upoštevajte tudi direktive in zakone, ki veljajo v
posamezni državi!
Impresum
Izdajatelj:
Navodila za uporabi shranite za nadaljnjo
uporabo. Če boste naglavni komplet za motor
dali tretjim, jim izročite obvezno tudi ta navodila
za uporabo.
40
SLO
Splošno
Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na napravi ali na embalaži se
uporabljajo naslednji simboli in signalne besede.
NEVARNOST! Ta signalna beseda označuje
ogrožanje s srednjo stopnjo tveganja in, če
ogrožanja ne preprečite, ima lahko za posledico smrt ali hude poškodbe.
OPOZORILO !Ta signalna beseda označuje
ogrožanje z nizko stopnjo tveganja in, če ga
ne preprečite, ima lahko za posledico manjše
ali zmerne poškodbe.
SLO
Varnost
41
Varnost
Namenska uporaba
Naglavni komplet za motor je zasnovan izključno kot Bluetooth naglavni komplet za motoriste . Namenjena je izključno
v zasebno rabo in ni primerna za področje obrti.
Naglavni komplet za motor uporabljajte izključno tako, kot je
opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba
velja kot nenamenska in lahko povzroči materialno škodo ali
izgubo podatkov.
Proizvajalec ali trgovec ne prevzemata nobenega jamstva za
škodo, ki je nastala zaradi nenamenske ali
napačne uporabe.
Varnostna navodila
PREVIDNOST!Ta signalna beseda označuje
ogrožanje z nizko stopnjo tveganja in, če ga
ne preprečite, ima lahko za posledico manjše
ali zmerne poškodbe.
NAPOTEK! Ta signalna beseda svari pred
možno materialno škodo ali vam daje koristne dodatne informacije za sestavljanje ali
uporabo.
Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o
skladnosti: ): Izdelki, ki so označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktive CE.
OPOZORILO!
Nevarnost udara toka!
Električne inštalacije z napako ali previsoka
električna napetost lahko povzroči udar toka.
−− Naglavnega kompleta za motor ne uporabljajte, če je
vidno poškodovan ali sta v okvari električni kabel oz.
električni vtič.
−− Če je poškodovan električni kabel naglavnega kompleta
za motor ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobno kvalificirana oseba.
−− Ne odpirajte ohišja, ampak pustite popravilo strokovnjakom. V tem primeru se obrnite na specializirano mehanično delavnico. Pri popravilih, ki ste jih opravil sami, nestrokovne priklopu ali napačnem upravljanja so izključeni
42
SLO
Varnost
zahtevki iz jamstva in garancije.
−− Pri popravilih je dovoljeno uporabljati samo dele, ki
ustrezajo prvotnim podatkom naprave. V tej napravi so
električni in mehanski deli, ki so pomembni za zaščito pred
viri nevarnosti.
−− Niti naglavnega kompleta za motor, niti električnega kabla
ali vtiča ni dovoljeno potopiti v vodo ali druge tekočine.
−− Naglavnega kompleta za motor, električnega vtiča in
električnega kabla ne imejte v bližini odprtega ognja ali
vročih površin.
−− Kabla USB ne prepognite in ga ne polagajte prek ostrih
robov.
−− Za polnjenje naglavnega kompleta za motor uporabljajte
le priložen električni vtič USB.
−− Naglavni komplet za motor priključite le na dobro dostopno vtičnico, da bi jo lahko v primeru motnje hitro ločili od
električnega omrežja.
−− Električnega vtiča USB se nikoli ne dotikajte z mokrimi
rokami.
−− Električnega vtiča USB nikoli ne izvlecite iz vtičnice s kablom USB, ampak vedno primite le za električni vtič.
−− Poskrbite, da otroci ne bodo vtikali nobenega predmeta v
naglavni komplet za motor.
−− Če naglavnega kompleta za motor ne boste uporabljali,
go očistite ali, če pride do motnje, go izklopite in vedno
izvlecite električni vtič iz vtičnice.
−− Naglavnega kompleta za motor ne puščajte med polnjenjem brez nadzora.
SLO
Varnost
43
OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi (na
primer delno invalidne osebe, starejše osebe z
omejitvami fizičnih in duševnih zmožnosti), ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja (na primer
starejši otroci).
−− Otrokom, mlajšim od osem let, ne dovolite v bližino naglavnega kompleta za motor in električnega kabla.
−− Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažo. Med igro se
lahko zapletejo in se zadušijo.
NAPOTEK!
Nevarnost materialne škode!
Nepravilno ravnanje z naglavnim kompletom
za motor lahko povzroči poškodbe naglavnega
kompleta za motor.
−− Naglavnega kompleta za motor nikoli ne postavljajte v
bližino vročih površin (npr. kurišča itd.)
−− Električni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli.
−− Naglavnega kompleta za motor nikoli ne izpostavljajte
previsokim temperaturam (ogrevanje itd.).
−− V naglavni komplet za motor nikoli ne ulivajte tekočin.
−− Naglavnega kompleta za motor nikoli ne dajte v pomivalni
stroj. To bi ga uničilo.
−− Med čiščenjem nikoli ne potopite naglavnega kompleta za
motor v vodo in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Naglavni komplet za motor se lahko poškoduje.
44
SLO
Varnost
−− Nadzorne kamere ne uporabljajte več, če so na plastičnih sestavnih delih aparata razpoke ali so deformirani.
Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi
nadomestnimi deli.
−− Poškodbe elektronike ali opreme, ki so nastale zaradi zunanjih vplivov, kot so udarci, padec ali drugo, niso garancijska škoda in jih je treba zato plačati.
−− Vgrajenega akumulatorja ni dovoljeno izpostavljati
preveliki vročini, kot so npr. sončni žarki, ogenj itd. Obstaja
nevarnost požara in eksplozije.
−− Pred odstranitvijo med odpadke je treba najprej odstraniti
vgrajen akumulator in ga odstraniti med odpadke ločeno
od naprave.
−− Odstranjevanje akumulatorja med odpadke: stare akumulatorje je treba odstraniti med odpadke po predpisih ali
jih reciklirati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni. Podrobne
informacije boste dobili na oddelku za odpadke občinske
uprave.
Opozorilo!
Izjemna glasnost povzroča zaradi previsokega tlaka zvoka trajno poškodovanje sluha.
Začetek uporabe
SLO
45
Začetek uporabe
Priprava naglavnega kompleta za motor
−− Odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
Preverjanje vsebine paketa
OPOZORILO!
obstaja nevarnost zadušitve!
−− Plastične folije in vrečke hranite izven
dosega dojenčkov in malih otrok.
NAPOTEK!
Nevarnost poškodovanja!
Če odprete embalažo neprevidno z ostrim
nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko hitro poškodujete izdelek.
−− Zato postopajte pri odpiranju zelo
previdno.
1. Preverite, ali je paket popoln (glejte sl. A).
2. Naglavni komplet za motor vzemite iz embalaže in preverite,
ali so naprava ali posamezni deli poškodovani. Če je tako, ne
uporabljajte naglavnega kompleta za motor. Prek naslovov servisov na garancijski kartici se obrnite na proizvajalca.
46
SLO
Navodila
Navodila
Nameščanje sprejemnika Bluetooth na
čelado
SLO
Navodila
47
−− Na čeladi poiščite najboljši položaj za streme. Reže držala
stremena naglavnega kompleta morajo kazati stran od
čelade.
−− Da bi pritrdili streme v položaju, trdno zategnite vijake.
OPOZORILO: Zaradi premočnega zategovanja vijakov lahko
poškodujete streme.
OPOZORILO!
Nevarnost poškodovanja!
Zaradi premočnega zategovanja vijakov lahko
poškodujete streme.
−− S pomočjo priloženega izvijača popustite vijake stremena
naglavnega kompleta.
−− Sprejemnik Bluetooth potisnite v reži na stremenu naglavnega kompleta. Pazite na trdno pritrditev:
−− Streme naglavnega kompleta potisnite na levo stan čelade
(čelada je ob tem nameščena, glejte sliko). Pazite, da se bo
notranja stran stremena naglavnega kompleta prilegala
pod blazino čelade.
−− Pred namestitvijo naglavnega kompleta s slušalkami in
mikrofonom morate na čeladi poiskati najboljši položaj za
48
SLO
Navodila
namestitev. Za to si namestite čelado in ugotovite mesto,
ki je najbližje ušesom. Morda bo treba čelado namestiti več
krat, dokler ne najdete optimalnega položaja za namestitev blazinice z ježkom. Takoj, ko ste našli najboljši položaj,
odstranite zaščitni trak ježka in namestite blazinico z
ježkom.
SLO
Navodila
49
OPOZORILO!Če vtič vtakneta napačno (torej
nazaj), lahko poškodujete sprejemnik Bluetooth. Ob montaži postopajte obvezno zelo
previdno.
−− Kabel vtiča slušalk shranite trdno v čeladi. Preverite, ali
kartica štrli le nekaj centimetrov.
Tako ste uspešno vgradili Bluetooth napravo za motorno kolo.
Polnjenje naprave Bluetooth
Pred uporabo je treba napravo Bluetooth napolniti.
−− Zdaj na blazinico z ježkom namestite slušalko. Držalo za
mikrofon namestite na notranjo steno čelade v višini ust.
Držalo mikrofona je gibko in ga je treba namestiti v višino
ust v območju brade. Pri nekaterih čelada so notranje
blazinice snemljive in lahko namestite zvočnik in mikrofon
pod blazinico.
−− Vtič USB napajalnega kabla vtaknite v vtičnico USB na naglavnem kompletu. Drugi konec napajalnega kabla vtaknite
v napajalnik ali priključek USB na računalniku.
−− Med polnjenjem sveti na modulu naglavnega kompleta
rdeči LED. Takoj, ko je polnjenje končano ugasne rdeči LED.
Polnjenje izpraznjenega akumulatorja traja pribl. 4 ure.
NAPOTEK!
Za dolgo življenjsko dobo vgrajenih litijevih
baterij je treba napravo napolniti najmanj
enkrat na mesec.
Vklop in izklop
−− Za izklop naprave pritisnite za 3 sekund tipko /napajanje/
interkom, dokler ne slišite zvočnega signala. Zdaj utripne
modra lučka 3x zapored in nato v rednih razmikih.
−− Naglavni komplet priključite na sprejemnik Bluetooth. Vtič
lahko vstavite le v eni smeri.
−− Za izklop naprave pritiskajte na tipko napajanje/interkom
5 sekund, dokler ne slišite zvočnega signala. Prikazi na
naglavnem kompletu in LED-i ugasnejo.
50
SLO
Navodila
Povezovanje z mobilnim telefonom s
funkcijo Bluetooth
−− Mobilni telefon z vgrajenim Bluetoothom in sprejemnik
Bluetooth položite enega ob drugega (razdalja največ 1
meter).
−− Prepričajte se, ali je sprejemnik Bluetooth izklopljen.
−− Za vklop naprave Bluetooth pritisnite in držite pritisnjeno
tipko napajanje/interkom za 3 sekunde. Sprejemnik zapiska dvakrat Utripa modri prikaz. Sprejemnik zdaj aktivno
išče naprave Bluetooth.
−− Zdaj aktivirajte na svojem mobilnem telefonu funkcijo
Bluetooth in iskanje naprave Bluetooth. Morda glede tega
preverite podrobnosti v navodilih za uporabo svojega
telefona.
−− Izberite napravo Bluetooth z oznako “FDC-01VB“ in izberite
povezovanje te naprave s telefonom. Če bo telefon spraševal po geslu, vnesite "0000".
−− Naprava Bluetooth bo zapiskala dvakrat in vaš telefon bo
potrdil, da je bilo povezovanje uspešno.
Povezovanje 2 naprav v načinu interkom
−− Oba sprejemnika Bluetooth položite enega ob drugega
(razdalja največ 1 meter).
Navodila
SLO
51
−− Takoj, ko je bilo povezovanje uspešno, se spremeni barva
rdečih in modrih prikazov na modro (pri tem pa vsi prikazi
utripajo) in sprejemnik zapiska enkrat.
Povezovanje 3 naprav v načinu interkom
−− Za vsako kombinacijo treh naprav sledite zgoraj opisanemu postopku. (A-B, B-C, A-C).
−− Prepričajte se, ali je tretja naprava izklopljena ob spajanju
obeh drugih naprav.
−− Vzpostaviti je mogoče vedno le eno posamezno povezavo
(torej med 2 napravama). Po uspešnem povezovanju lahko
povezavo preklopite s končanjem pogovora in vrnitev v
način stanja pripravljenosti.
−− Da bi priklicali povezavo, pritisnite v načinu stanja pripravljenosti 1x tipko napajanje/interkom, ali 2x za drugo
povezavo.
−− Katera povezava bo priklicana, če pritisnete 1x ali 2x je
odvisno od zaporedja, v katerem ste povezali 3 čelade. Ko
ste uredili povezavo, se sekvenca ne spreminja več.
−− Z 1x pritiskom tipke napajanje/interkom boste z A poklicali
B in z 2x pritiskom bo priklican C. Z 1x pritiskom tipke B bo
priklican C in z 2x pritiskom bo priklican A. Z 1x pritiskom
tipke C bo priklican A in z 2x pritiskom bo priklican B.
−− Prepričajte se, ali sta oba sprejemnika Bluetooth izklopljena.
Začetek pogovora prek interkoma
−− Na obeh naprava držite tipko napajanje/interkom pritisnjeno pribl 8 sekund, dokler sprejemnika dvakrat ne
zapiskata. Izmenično utripajo rdeči in modri prikazi.
−− Takoj, ko sta oba naglavna kompleta povezana med seboj,
pritisnite na vsakem od obeh sprejemnikov tipko Napajanje.
−− Za kratko pritisnite gumb napajanje/interkom na enem od
sprejemnikov. Za kratko pritisnite gumb napajanje/interkom na enem od sprejemnikov.
−− S tipko za nastavljanje glasnosti lahko ojačate ali zmanjšajte glasnost v naglavnem kompletu.
52
SLO
Navodila
−− Nasvet: za vzpostavitev povezave morate tipko napajanje/
interkom pritisnite le 1x. Pogovor med obema povezanima
naglavnima kompletoma lahko opravite le prek naprave
za prostoročno telefoniranje.
Končanje pogovora prek interkoma
−− Na enem od sprejemnikov pritisnite gumb napajanje/
interkom.
Navodila
SLO
53
Zavrnitev klica z mobilnega telefona
−− Ko zazvoni telefon, pritisnite takoj večnamensko tipko na
naglavnem kompletu, dokler ne slišite signalnega tona.
Končanje klica z mobilnega telefona
−− Za končanje telefonskega pogovora pritisnite večnamensko tipko.
NAPOTEK!
Ponovitev izbire zadnje klicne številke
Če interkom naglavni komplet povežete z mobilnim telefonom, bo interkom pogovor samodejno prekinjen ob prihajajočem telefonskem
klicu. Interkom funkcija se bo znova nadaljevala
tako, ko končate telefonski pogovor.
−− Večnamensko tipko držite pritisnjeno 2 sekundi, dokler ne
zaslišite signalnega tona. Zdaj bo izbrana zadnja klicana
telefonska številka.
Sprejetje klica z mobilnega telefona
−− Ko zazvoni telefon, pritisnite na sprejemniku večnamensko
tipko.
−− S tipko za nastavljanje glasnosti lahko ojačate ali zmanjšajte glasnost v naglavnem kompletu.
NAPOTEK!
Telefonski klic bo samodejno odgovorjen, če
telefon zvoni 8 sekund.
Predvajanje glasbe prek MP3 predvajalnika
Bluetooth
Če uporabljate posebni MP3 predvajalnik, mora biti predvajalnik prilagojen za predvajanje prek Bluetootha in ga je treba
povezati s sprejemnikom Bluetooth motornega kolesa.
−− Najprej nastavite funkcijo, da je treba glasbo predajati
neposredno s predvajalnika MP3. (v navodilih predvajalnika MP3 lahko preberete, kako nastavite to funkcijo).
−− Za predvajanje glasbe prek naglavnega kompleta morate
1x pritisniti večnamensko tipko.
−− Za ustavitev (začasno ustavitev) znova pritisnite večnamensko tipko.
−− Za preskok do naslednje skladbe se na kratko dotaknite
tipko + regulatorja glasnosti.
−− Za preskok do prejšnje skladbe se na kratko dotaknite
tipko - regulatorja glasnosti.
54
SLO
Nasveti in odpravljanje napak
−− Za povečanje glasnosti pritisnite in držite pritisnjeno
tipko + regulatorja glasnosti, dokler ni dosežena ustrezna
glasnost.
−− Za zmanjšanje glasnosti pritisnite in držite pritisnjeno
tipko - regulatorja glasnosti, dokler ni dosežena ustrezna
glasnost.
NAPOTEK!
Za optimalno predvajanje prek naglavnega
kompleta je treba glasnost na predvajalniku
MP3 nastaviti na najbolj glasno.
Sprejem klica med poslušanjem glasbe
−− Med predvajanjem glasbe se vsi telefonski pogovori
samodejno posredujejo prek naglavnega kompleta. Za
zavrnitev klica držite večfunkcijsko tipko pritisnjeno tako
dolgo, dokler ne slišite signalnega tona.
−− Med pogovorom se s tem glasba ustavi tako dolgo, kot
traja pogovor in se nadaljuje takoj, ko končate pogovor.
Nasveti in odpravljanje napak
SLO
55
Nasveti in odpravljanje napak
Težava
Rešitev
Prejemnik Bluetooth
nima toka.
Pred začetkom uporabi je treba naglavni
komplet polniti najmanj 4 ure. Podrobnejši
opis je v „Polnjenje naprave Bluetooth“ na
strani 51
Čelada je po montaži
slušalk zelo neprijetna
za nošnjo.
Slušalke v čeladi je morda treba namestiti
na drugo mesto. V ta namen sta priloženi
dve dodatni blazinici z ježkom za slušalke
Napotek: pri nekaterih čeladah so notranje
blazinice snemljive in lahko nato najbolje namestite slušalke in mikrofon pod
blazinico.
Moj telefon se ne
Pri svojem mobilnem telefonu aktivirajte
poveže s sprejemnikom funkcijo Bluetooth in iskanje naprave
Bluetooth.
Bluetooth. Naprava je prikazana na seznamu naprav kot “FDC-01VB“. Podrobnejša
navodila boste našli v navodilih za uporabo
svojega mobilnega telefona. Podrobnejše
informacije o tem boste našli v poglavju
"Povezovanje z mobilnim telefonom s funkcijo Bluetooth" na strani 51.
Avdio sprejem je moten. Vsaka naprava s funkcijo Bluetooth je lahko
motena zaradi drugih komunikacijskih
naprav, kot so naprave GPS, prenosniki,
alarmne naprave, usmerjevalniki WLAN itd.
Če imate to težavo, morate izklopiti morebitne vire motenj.
Ne morem slušali glas- Preverite nastavljeno glasnost na priklobe / prihajajočih klicev. pljeni napravi. Če na svojem telefonu ali
predvajalniku MP3 nastavite največjo glasnost, praviloma odpravite to težavo.
56
SLO
Izjava o skladnosti
Izjava o skladnosti
EU izjavo o skladnosti lahko zahtevate na naslovu, ki je naveden v nadaljevanju.
Proizvajalec izjavlja, da je bil znak CE na tej napravi nameščen
v skladnosti s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi
predpisi z naslednjimi evropskimi direktivami:
Model:
MBH-100
Različica Bluetooth:
2.1+EDR
Frekvenca:
2.4 GHz
Podpora:
A2DP in AVRCP
Podprt profil Bluetooth:
Naglavni kompleti in naprave za prostoročno telefoniranje Bluetooth
Profili s samodejnim prepoznavanjem
Doseg:
do 10 metrov pri mobilnih telefonih;
do 500 metrov pri interkom funkciji
Čas pogovora:
Telefon: do 10 ur
Interkom: do 5 ur
Stanje pripravljenosti:
do 300 ur
Vrsta akumulatorja:
litijev-polimerni akumulator 350
mAh, ki se ponovno polni
Čas polnjenja:
pribl. 4 ure
Naglavni komplet
High-Power, ultra-ploski zvočniki z
vgrajenim boomom
Napajalnik:
DC 5 V 500 mA
Teža:
45 g (brez opreme)
Velikost:
83 mm (D)×54 mm (G)×30 mm (V)
direktiva R&TTE 1999/5/EU
supra Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstraße 28A, 67663 Kaiserslautern, Nemčija
NAPOTEK!
Ime in logotip blagovne znamke Bluetooth® sta
registrirani blagovni znamki Bluetooth SIG, Inc. in
za vsako uporabo te blagovne znamke ima podjetje supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH licenco. Druge blagovne znamke in imena blagovnih
znamk so v lasti njihovih lastnikov.
57
Tehnični podatki
direktiva RoHS 2011/65/EU
direktiva Elektromagnetna združljivost 2004/108/EU
SLO
Tehnični podatki
NAPOTEK!
−− Zaradi izboljšanja izdelka si pridržujemo
tehnične in optične spremembe izdelka.
58
SLO
Shranjevanje
Shranjevanje
Naglavnega kompleta Bluetooth za motorno kolo ne uporabljate, ga odklopite od napajanja s tokom in ga shranite na
čistem in suhem mestu, izven dosega otrok.
Čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin!
Naglavni komplet za motor se med
uporabo zelo segreje!
−− Počakajte, da se naglavni komplet za motor
pred čiščenjem popolnoma ohladi!
NAPOTEK!
Nevarnost kratkega stika!
Voda, ki je vdrla v ohišje,
lahko povzroči kratki stik.
−− Naglavnega kompleta za motor nikoli ne
potapljajte v vodo
−− Pazite, da v notranjost ohišja ne more vdreti
voda.
Odstranjevanje med odpadke
SLO
59
NAPOTEK!
Nevarnost zaradi napačnega upravljanja!
Nepravilno ravnanje z naglavnim kompletom za
motor ga lahko poškoduje.
−− Ne uporabljajte agresivnih sredstev za
čiščenje, krtačk s kovinskimi ali
najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde
lopatice in podobno. Ta lahko poškodujejo
površine.
−− Naglavnega kompleta za motor nikoli ne
dajte v pomivalni stroj. To bi ga uničilo.
1. Pred čiščenjem izvlecite električni vtič.
2. Počakajte, da se naglavni komplet za motor popolnoma
ohladi.
3. Ohišje naglavnega kompleta za motor obrišite le z rahlo
navlaženo krpo. Počakajte, da se naglavni komplet za motor nato popolnoma posuši
Odstranjevanje med odpadke
Odstranjevanje embalaže med odpadke
Odstranjeno embalažo oddajte med odpadke
razvrščeno. Lepenko in karton oddajte med
stari papir, folije pa med sekundarne surovine.
60
SLO
Odstranjevanje med odpadke
(Uporablja se v Evropski uniji in drugih evropskih državah s
sistemom za ločeno zbiranje surovin)
Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da stare baterije in akumulatorje oddate okolju prijaznemu
načinu odstranjevanja med odpadke. Akumulatorji
in baterije so zato označene s sosednjim znakom.
61
GARANCIJSKI LIST
Odstranjevanje starih naprav med odpadke
Starih nap4rav ni dovoljeno odvreči med gospodinjske smeti!
Če nadzorne kamere nekoč ne boste več uporabljali, je vsak uporabnik zakonsko zavezan, da stare
naprave loči od gospodinjskih smeri, oz. jih odda
na zbirnem mestu svoje občine/krajevne skupnosti. Tako je zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno predelane in bo preprečen negativni učinek na okolje. Zato so
električne naprave označene s sosednjim simbolom.
SLO
Garancija
Naglavni komplet Bluetooth za
motorno kolo
MBH-100
Vaši podatki:
Ime kupca
Poštna številka in kraj
Ulica
E-pošta
Datum nakupa*
* Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.
Kraj nakupa
Opis napake:
Pred odstranitvijo med odpadke je treba najprej
odstraniti fiksno vgrajen akumulator in ga odstraniti med odpadke ločeno od naprave.
Nikoli ne odstranjujte akumulatorjev sami. Lahko poškodujete sebe in napravo. O tem se pozanimajte pri svojem trgovcu,
ali pa vprašajte na mesto za vračanje in zbiranje odpadkov v
svoji občini.
* označeno z:
Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec
Podpis
Izpolnjen garancijski list pošljite
skupaj z izdelkom v okvari na
naslov:
Naslov(i) servisa:
EA Elektronika D.O.O.
Koroška cesta 52
2000 Maribor
Slovenia
POPRODAJNA PODPORA
SLO
+ 386 2 2527078
[email protected]
ŠTEVILKA IZDELKA/PROIZVAJALCA: MBH-100
ŠTEVILKA IZDELKA: 45105
06/2015
Telefonska pomoč:
Po običajni tarifi fiksnega
omrežja vašega ponudnika telefonije.
LETA
GARANCIJE
62
SLO
Garancija
Garancijski pogoji
Spoštovane stranke!
Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje
blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri
uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato
vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!
Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko
te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti
ali po faksu.
Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo,
da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in
vam tako prihranili nepotrebne poti.
Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja
za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja
varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.
Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za
napake na izdelku.
Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki
se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem
roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem
roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, po vrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po
preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.
Oznaka proizvajalca/uvoznika:
Podjetje in sedež prodajalca:
supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstrasse 28 a
Hofer trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
67663 Kaiserslautern
NEMČIJA
1225 Lukovica
SLOVENIJA