Gorenjsko območje

Zveza tabornikov Slovenije
Einspielerjeva ulica 6
1000 Ljubljana, Slovenija
www.taborniki.si
RAZPIS TEČAJA ZA VODNIKA TABORNIŠKE SKUPINE GORENJSKE OBMOČNE ORGANIZACIJE
TABORNIKOV
Zveza tabornikov občine Kranj in Gorenjska območna organizacija tabornikov vas obveščata, da bo
tudi letos potekal vodniški tečaj gorenjskega območja. Tečaj bo potekal od 20. do 30. avgusta 2015 v
taborniškem centru Marindol.
Program vodniškega tečaja predstavlja del usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec v
športu 1 na področju taborništva.
Tečaj je namenjen vsem, ki so stari vsaj 15 let, imajo znanje 3. lista in si želijo postati vodniki.
Izjemoma je tečajnik lahko eno leto mlajši, če načelnik rodu jamči, da je dovolj zrel in odgovoren za
udeležbo na tečaju. V tem primeru je potrebna pisna utemeljitev načelnika rodu.
Tečajniki bodo po uspešno opravljenem tečaju motivirani vodniki, saj bodo pridobili znanja in
spretnosti za vodenje taborniškega voda različnih starosti, spoznali metode in načine dela, se naučili
konstruktivno vrednotiti svoje delo, spoznali in izkusili Program za mlade ter bodo znali reševati
konfliktne situacije v vodu, komunicirati s starši, načrtovati akcije, vodova srečanja in letni program.
Posebnosti tečaja:
 digitalna obdelava podatkov – s pomočjo računalnikov bodo izdelali elektronska vabila, obvestila,
kroniko, program. Vse gradivo, zbrano na tečaju, bodo tečajniki na koncu tečaja prejeli v
elektronski obliki;
 dodatne, neobvezne vsebine – prva pomoč, pravna odgovornost, teambuilding, kreativnost itn.;
 tečajniki bodo že na samem tečaju planirali in izvedli dan za skupino otrok in tako pridobili
znanje, ki jim bo koristilo pri delu z vodom in v rodu;
 dostopnost – z vlakom do Črnomlja, od tam bomo priskrbeli brezplačni prevoz do taborniškega
centra.
Programi usposabljanja strokovnih delavcev v športu so za udeležence brezplačni. Udeleženci krijejo
le stroške bivanja in prehrane v višini 150 €, prijave so možne do 1. 8. oziroma do zasedbe prostih
mest. Ob prijavi je potrebno plačati najmanj polovico stroškov, v celoti pa morajo biti poravnani do
začetka tečaja.
Znesek poravnate na TRR Zveze tabornikov občine Kranj (Glavni trg 11, 4000 Kranj), št. 051008010532737. Prijavnico najdete in izpolnite na spletnem naslovu http://1drv.ms/1GK4pwN. Osebne
podatke prijavljenih tečajnikov, navedene v prijavnici, bomo hranili v skladu s predpisi o varovanju
osebnih podatkov in jih uporabljali zgolj za namen lažje organizacije vodniškega tečaja ter
komuniciranja med organizatorji in prijavljenimi tečajniki. Dodatne informacije dobite na telefonski
številki 040 664 584(Matic Dolenc - Medo) ali na elektronskem naslovu [email protected]
Vse podatke, ki jih tečajniki potrebujejo (prihod in odhod na tečaj, predpriprave …), bodo dobili po
prijavi na elektronski naslov, ki bo naveden ob prijavi.
Vodja tečaja Matic Dolenc - Medo