paketov zdravstvenih storitev brez napotnice, veljaven od 18. 3. 2015

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA
PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK
Golnik 36
4204 Golnik
CENIK
paketov zdravstvenih storitev brez napotnice,
veljaven od 18. 3. 2015
Vrsta storitve
Oznaka
ALERGIJSKE BOLEZNI
Alergološki pregled pred testiranjem
SP001A
Kožni testi alergije in mnenje specialista o rezultatih
SP002A
Diagnostika alergije na zdravila in hrano s pomočjo provokacijskih testov (cena za dnevno bolnišnično obravnavo)
SP003H
Enota mere
Cena
storitev
storitev
dan
dan
25,00 €
70,00 €
100,00 €
SP004H
Diagnostika alergije na zdravila in hrano s pomočjo provokacijskih testov (če bolnik ostane čez noč)
SP013H
Uvedba imunoterapije (cena za dnevno bolnišnično obravnavo)
dan
126,00 €
SP014H
Uvedba imunoterapije (če bolnik ostane čez noč)
dan
206,00 €
SP015A
Imunoterapija v ambulantni obravnavi
storitev
75,00 €
storitev
paket storitev
storitev
50,00 €
Izposoja diagnostičnega aparata (poligrafa) za diagnostiko motenj dihanja med spanjem na domu
Učenje uporabe aparata za zdravljenje motenj dihanja med spanjem na domu
izposoja
50,00 €
45,00 €
Izposoja aparata za zdravljenje motenj dihanja med spanjem na domu (cena za največ tri dni izposoje)
Diagnostična polisomnografija v bolnišnični obravnavi
Testiranje aparata za zdravljenje motenj dihanja med spanjem v bolnišnični obravnavi
izposoja
MOTNJE DIHANJA MED SPANJEM
Pregled pri specialistu
SP005A
Biokemične preiskave krvi, ki se izvedejo v postopku diagnostike (plinska analiza, lipidogram, glukoza, TSH)
SL5002
Spirometrija
SP013A
SP006A
SP007A
SP008A
SP009H
SP010H
DRUGO MNENJE ZDRAVNIKA SPECIALISTA
Drugo mnenje zdavnika na podlagi dokumentacije, ki jo bolnik prinese iz druge ustanove
SP011A
Drugo mnenje zdravnika na podlagi proučitve dokumentacije in pregleda bolnika
SP012A
PREISKAVE SRCA IN OŽILJA
Pregled pri specialist kardiologu
SK001A
Laboratorijske preiskave, ki se običajno izvedejo v postopku diagnostike (hemogram z DKS, glukoza, sečnina,
SL5003
kreatinin, lipidogram, elektroliti v krvi, jetrni testi, alkalna fosfataza)
Elektrokardiogram
SK002A
24-urno snemanje EKG (holter monitoring)
SK003A
24-urno merjenje krvnega tlaka
SK004A
Ultrazvočna preiskava srca
SK005A
SK0010A Ultrazvočna preiskava srca s kontrastom
SK0011A Transezofagealni ultrazvok srca
Obremenilno testiranje na kolesu (cikloergometrija)
SK006A
SK0012A Obremenilno testiranje na kolesu (cikloergometrija) z merjenjem porabe kisika
Barvni doppler vratnih arterij
SK007A
dan
180,00 €
30,00 €
20,00 €
noč
noč
75,00 €
190,00 €
140,00 €
storitev
storitev
30,00 €
50,00 €
storitev
50,00 €
paket storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
60,00 €
10,00 €
85,00 €
50,00 €
80,00 €
90,00 €
140,00 €
95,00 €
140,00 €
70,00 €
paket storitev
350,00 €
paket storitev
700,00 €
storitev
storitev
storitev
storitev
130,00 €
80,00 €
240,00 €
100,00 €
PREVENTIVNI PREGLEDI
Preventivni pregled I; vsebuje anamnezo in specialistični klinični pregled, hamatološke preiskave (hemogram z
SK008A
SK009A
DKS), pregled urina (osnovna urinska analiza in sediment urina), biokemične preiskave krvi (običajno glukoza,
sečnina, kreatinin, lipidogram, hepatogram, CRP,TSH), pregled blata na okultno krvavitev, običajno tumorski
označevalci CEA, CA 19.9, PSA (moški>40 let), CA 125 (ženske)serologijo HP, EKG, RTG pljuč, spirometrijo, test
alergije
Preventivni pregled II; vsebuje vse našteto pod sitematični preventivni pregled I in dodatno še UZ srca in vratnih
arterij, UZ trebuha, obremenitveno testiranje, merjenje kostne gostote in telesne kompozicije
ENDOSKOPIJA PREBAVIL
Panendoskopija/gastroskopija
SE001A
Zmerna sedacija / i.v. anestezija ob gastroskopiji
SE002A
Kolonoskopija
SE003A
Zmerna sedacija / i.v. anestezija ob kolonoskopiji
SE004A