Servisne informacije

Servisne informacije
Sprožanje sklopke avtomobila
žicovod z avtomatskim mehanizmom za
nastavljanje
Slika 1: Bajonetna zapora kot varovalo
Slika 2: Zapora iz umetne snovi kot varovalo
Žicovodi z avtomatskim mehanizmom za nastavljanje so zavarovani z bajonetno zaporo (slika 1) ali z
belim trakom iz umetne snovi (slika 2).
Žicovod z bajonetno zaporo
1. Vgradite žicovod.
2. Sprostite varovalo (bajonetno zaporo).
3. Odstranite varovalo (bajonetno zaporo).
 Žicovod se po sprožitvi pedala sklopke samodejno nastavi.
Slika 3: Sproščeno varovalo
Slika 4: Odstranjeno varovalo
Žicovod s trakom iz umetne snovi
1. Vgradite žicovod.
2. Sprostite varovalo (trak iz umetne snovi).
3. Odstranite varovalo (trak iz umetne snovi).
 Žicovod se po sprožitvi pedala sklopke samodejno nastavi.
Slika 5: Sproščeno varovalo
www.zf.com/serviceinformation
ZF Friedrichshafen AG ▪ ZF Services
Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany
Technical Support Phone: +49 9721 4755555
Fax: +49 9721 4755556
[email protected]
www.zf.com
© ZF Friedrichshafen AG
Printed in Germany
12261 SL
02.2015
1/1