vabilo - Inštitut za narodnostna vprašanja

V sodelovanju z drugimi mariborskimi kulturnimi društvi narodnih skupnosti z območja
bivše skupne države, Vas vabimo v sredo, 3. junija 2015, v naše prostore na Partizanski
12/II, ob 16. uri na predstavitev dveh novih publikacij o uradno nepriznanih manjšinah v
Sloveniji:
knjige
Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (zbornik skupine avtorjev, izd. Zveza zvez
kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji,
Ljubljana 2014)
O splošnih in nekaterih posebnih vidikih tematike Zbornika bodo spregovorili soavtorica in
urednica dr. Vera Kržišnik-Bukić (Inštitut za narodnostna vprašanja) ter soavtorja Zbornika
prof. dr. Šime Ivanjko (hrvaška narodna skupnost) in dr. Ilija Dimitrievski (makedonska
narodna skupnost)
in knjige
Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v
Sloveniji (znanstvena monografija skupine avtorjev, Inštitut za narodnostna
vprašanja, Ljubljana 2014)
Problematiko definiranja in definicijo narodne manjšine v Sloveniji bo predstavila soavtorica
in sourednica monografije dr. Vera Kržišnik-Bukić (Inštitut za narodnostna vprašanja),
nemško govorečo etnično skupino prebivalcev v Sloveniji po letu 1991 pa dr. Danijel
Grafenauer (Inštitut za narodnostna vprašanja)
(Knjigi bosta na predstavitvi tudi na voljo po promocijski ceni po 10 eurov.)
ter na široko javno razpravo: Manjšine z območja bivše Jugoslavije v Sloveniji
Maribor ni le drugo največje mesto v Sloveniji, temveč tudi mesto, kjer že tradicionalno živi,
poleg Ljubljane, največ pripadnikov narodnih manjšin z območja bivše skupne države. Svojo
prisotnost so že potrdili predstavniki še naslednjih mariborskih društev: Srbsko kulturno
društvo Maribor, Makedonsko kulturno društvo »Biljana«, Bošnjaško kulturno društvo
»Bosanski diamant«, Albansko kulturno društvo »Bashkimi«, Društvo Črnogorcev in
prijateljev Črne gore Montenegro – Maribor in posebna gostja ga. Veronika Haring,
predsednica Kulturnega društva nemško govorečih žena "Mostovi" Maribor.
Maribor, 30. maj 2015
VSI PRIJAZNO VABLJENI!