STANDARD - Halder d.o.o.

SI 5/2014
Veljavnost 15.11.2014 – 31.01.2015
VA R I L N I I N V P E N J A L N I S I S T E M I
UNIKATEN
STANDARD
Prekaljeno
orodno jeklo X7
plazmanitrirano
in BAR-oplaščeno
Diagonalna mreža
in skala serijsko
Polne noge mize za
polno obremenilnost
ODPRODAJA IZ SKLADIŠČA
WEST COAST CUSTOMS
Stare varilne mize in orodni deli močno znižani! (strani 14/15)
Oblikovanje in Prirejanje avtomobilov. (strani 12/13)
PROFESSIONAL EXTREME
750
SPECIALNA ZLITINA
S IEGMUND X7
Kaljeno orodno jeklo X7, specialno izdelano za Siegmund,
ima znatno višjo osnovno trdoto kot predhodna finozrnata
pločevina kakovosti S355J2+N (St 52/3). Zgornja ploskev
dosega trdoto okrog 750 Vikersa po plazmanitriranju
in BAR-oplaščenju. Višja osnovna trdota omogoča boljšo
ploskovnost kot pri predhodno uporabljanem jeklu.
OSNOVNI MATERIAL
Specialna zlitina
Siegmund X7
KALJENO
340 *
PLAZMANITRIRANO
IN BAR-OPLAŠČENO
BAR-oplaščenje
Železov nitrid
Prehodno območje
Specialna zlitina
Siegmund X7
Stranica mize narejena
iz jekla S355J2+N (St 52/3)
+ plazmanitracija
+ BAR-oplaščenje
Prehodno območje
Železov nitrid
BAR-oplaščenje
* do 340 Vikersa
PRIMERJAMO
NAŠE DVOJNO KALJENO
ORODNO JEKLO
PROFESSIONAL EXTREME
Material za varilne mize Professional Extreme 750 in Professional Extreme 850
je specialno razvita zlitina, ki je skoraj identična pri obeh mizah.
Osnovna razlika se pojavlja zaradi različnih procesov kaljena v jeklarni. Tam je
zgornja ploskev mize Professional Extreme 850 kaljena na višjo osnovno trdoto
kot pri mizi Professional Extreme 750. Po plazmanitriranju je pa razliko v
trdoti težko izmeriti.
750
Za System 16 in 28
Specialno kaljeno orodno jeklo
Specialna Siegmund zlitina X7
do 750 Vikersa
TRDOTA OSNOVNEGA MATERIALA
Povečanje trdote
vklj. plazmanitriranje in BAR-oplaščenje
Jeklo S355J2+N
(St 52/3)
2 | Specialna zlitina
Siegmund X7
Specialna zlitina
Siegmund X8
Pride standardno z diagonalno
mrežo System 28
(50 mm mreža pri System 16)
PROFESSIONAL EXTREME
850
SPECIALNA ZLITINA
S IEGMUND X8
Osnovni material ponovno 30 – 40% trši od X7. Zgornja ploskev
mize ima po plazmanitriranju in BAR-oplaščenju okrog 850 Vikersa.
Posledično ima miza visoko obstojnost na obrabo in v zvezi s
tem visoko natančnost tudi po dolgoletnem delu s težkimi oziroma
zelo težkimi izdelki. Za to lastnost je zaslužna višja osnovna
trdota in ne površinska trdota.
OSNOVNI MATERIAL
420 *
KALJENO
Specialna zlitina
Siegmund X8
PLAZMANITRIRANO
IN BAR-OPLAŠČENO
BAR-oplaščenje
Železov nitrid
Prehodno območje
Specialna zlitina
Siegmund X8
Prehodno območje
Železov nitrid
BAR-oplaščenje
* do 420 Vikersa
PROFESSIONAL EXTREME
Samo za System 28
Specialno kaljeno orodno jeklo
Specialna zlitina Siegmund X8
850
Stranica mize narejena
iz jekla S355J2+N (St 52/3)
+ plazmanitracija
+ BAR-oplaščenje
PLAZMANITRIRANO
Postopek plazmanitriranja omogoča Siegmund mizam nenadkriljivo končno
obdelavo. Vse ostalo ni dovolj kvalitetno. Termokemični proces plazmanitriranja
omogoča površino, ki je odporna na obrabo in korozijo in ji daje dolgotrajnost.
Postopek plazmanitriranja je eden od najbolj ekoloških procesov utrjevanja,
ker zahteva samo dušik, vodik in kisik. Ti plini so glavne komponente zraka.
Investicija, ki se odplačuje sama.
Zaradi podvojene življenske dobe se plazmanitriranje vedno izplača.
Zaradi višje osnovne trdote se poveča obremenilnost mize za 20 – 30%.
do 850 Vikersa
vklj. plazmanitriranje in BAR-oplaščenje
Po naročilu z ali brez
diagonalnega vzorca
BAR-OPLAŠČENJE
BAR-oplaščenje pomeni Black-Anti-Rust (črno protikorozijsko) oplaščenje.
To dodatno oplaščenje sledi po plazmanitriranju. Poseben postopek poravna
površino in krepi zaščito pred obrabo, rjavenjem in zvarnimi kapljicami.
Kot plazmanitriranje je tudi to oplaščevanje zelo ekološko prijazno, ker se
za obdelavo uporabljajo elementi zraka.
| 3
SYSTEM 16
Izvrtina Ø 16 mm
Oddaljenost izvrtin na površini mize 50 mm
Oddaljenost izvrtin na stranici mize 25 mm
Višina stranice mize 100 mm
P O DATK I PRO FESSI O N A L E X T REME
1. DEBELINA MATERIALA
cca. 11,5 – 13 mm
2. SISTEMSKE IZVRTINE Ø 16
Kaljenje varuje izvrtine proti deformacijam zaradi vpenjal in hitro vpenjalnih elmentov
radij R2 na izvrtinah na površini mize:
• zmanjša poškodbe mize, siegmundovih pripomočkov in komponent kupca
• za enostavnejše vtikanje sornikov in pripomočkov
• še manj sprijemanja zvarnih kapljic na robovih izvrtin
• manj poškodb na robovih izvrtin pri premikanju težkih delov
• veliko posnetje na spodnji strani mize za optimalno vpenjalno silo
3. IZVEDBA Z ZAOKROŽITVAMI
• 3 mm radiji na zgornjih robovih mize zmanjšujejo
možnost poškodb mize in orodij
• 6 mm radiji na vogalih zmanjšujejo tveganje poškodb in
poškodbe nastale pri notranjem ali zunanjem transpoortu
4. OREBRENJE
Majhna razdalja med rebri in naraščajoča rebra za optimalno stabilnost in natančnost.
5. STRANICA MIZE
• višina 100 mm
• dodatne izvrtine ponujajo
vpenjanje na mreži 25 mm
6. NOGE MIZ
1.
ajvečja stabilnost za vašo varnost:
N
• kvadratna cev 70x70 mm
Največja natančnost rudi pri največjih obremenitvah
• polna plošča noge Ø 70 mm (oblikovana iz polnega)
2.
3.
PRIMERJAVA MATERIALOV
Tako Siegmund ocenjuje lastnosti materiala. Najvišja ocena je 7 zvezd, najnižjja pa 1 zvezda.
SYSTEM 16 | 28
J eklo S355J2+N
Basic, System 16 + 28
lazmanitrirano jeklo 550
P
Basic, System 16
25 / 70
49 / 70
Trdota
Odpornost na korozijo
Točkovna obremenitev
Preverjanje razenja
Udarna trdnost
Življenska doba
Ravnost
Novo
močno obremenjen
Cena / zmogljivost
Zaščita pred varilnimi kapljicami 1
Skupaj
SYSTEM 16
Zaščita izvrtine
1
4 | Sprej proti sprijemanju se mora uporabljati za vse površine mize.
SYSTEM 28
Izvrtina Ø 28 mm
Oddaljenost izvrtin na površini mize 100 mm
Oddaljenost izvrtin na stranici mize 50 mm
Višina stranice mize 200 mm
P O DATK I PRO FESSI O N A L E X T REME
1. DEBELINA MATERIALA
pribl. 24,5 – 27 mm
2. SISTEMSKE IZVRTINE Ø 28
r adij R3 na izvrtinah na površini mize:
• zmanjša poškodbe mize, siegmundovih pripomočkov in komponent kupca
• za enostavnejše vtikanje sornikov in pripomočkov
• še manj sprijemanja zvarnih kapljic na robovih izvrtin
• manj poškodb na robovih izvrtin pri premikanju težkih delov
• veliko posnetje na spodnji strani mize za optimalno vpenjalno silo
3. IZVEDBA Z ZAOKROŽITVAMI
• 3 mm radiji na zgornjih robovih mize zmanjšujejo
možnost poškodb mize in orodij
• 6 mm radiji na vogalih zmanjšujejo tveganje poškodb in
poškodbe nastale pri notranjem ali zunanjem transpoortu
4. OREBRENJE
Majhna razdalja med rebri in naraščajoča rebra za optimalno stabilnost in natančnost.
5. STRANICA MIZE
• višina 200 mm
• dodatne izvrtine ponujajo
vpenjanje na mreži 50 mm
4.
5.
pecialna zlitina Siegmund X7
S
Professional Extreme 750, System 16 + 28
6.
6. NOGE MIZ
ajvečja stabilnost za vašo varnost:
N
• kvadratna cev 90x90 mm
Največja natančnost rudi pri največjih obremenitvah
• polna plošča noge Ø 90 mm (oblikovana iz polnega)
pecialna zlitina Siegmund X8
S
Professional Extreme 850, System 28
67 / 70 + 6
64 / 70
= 3 dodatne zvezde za ekstremno visoko trdoto jadra.
| 5
PROFESSIONAL EXTREME
K A L JEN O ORO DN O JEK LO, PL A ZM A N I T RI R A N O + BA R- OPL A ŠČEN JE
1
SETI
Spona
Spona
Prizma
Sornik
Naslon
Naslon
300 mm
25 mm
90 mm
75 mm
115 mm
90°/ 120°
53 mm
200 mm
200 mm
45°/90°
Kotnik
Kotnik
500 mm
35-125 mm
Kotnik
Kotnik
Material
poliran
poliran
poliran
poliran
nitriran
nitriran
nitriran
nitriran
poliran
poliran
Izdelek
160610
160630
160645.1
160510
160410.N
160420.N
160110.N
160108.N
160162
160164
4x
4x
4x
Set 1
4x
12 x
Set 2
6x
2x
4x
18 x
4x
6x
6x
6x
2x
Set 3
8x
4x
4x
24 x
4x
8x
8x
8x
2x
2x
Set 4
10 x
4x
8x
30 x
8x
10 x
10 x
10 x
2x
2x
Set 5
12 x
6x
8x
36 x
8x
12 x
12 x
12 x
2x
2x
PROFESSIONAL EXTREME 7502
vključena skala
Velikost mize
vključeno
1,0 m x 0,5 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 125 kg)
1,0 m x 1,0 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 195 kg)
1,2 m x 0,8 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 195 kg)
1,2 m x 1,2 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 255 kg)
1,5 m x 1,0 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 275 kg)
1,5 m x 1,5 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 375 kg)
2,0 m x 1,0 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 350 kg)
2,0 m x 1,2 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 415 kg)
2,4 m x 1,2 m
6 nogara
Artikel št.
(pribl. 500 kg)
3,0 m x 1,5 m
6 nogara
Artikel št.
(pribl. 725 kg)
4,0 m x 2,0 m
Artikel št.
(pribl. 1208 kg)
Akcijska cena
1.104 €
1.494 €
1.485 €
1.875 €
2.002 €
2.877 €
2.633 €
3.122 €
3.625 €
4.660 €
7.576 €
SET 2
1.335 €
SET 3
1.995 €
SET 4
2.995 €
SET 5
3.995 €
2-163100
2-163200
2-163300
2-163400
2-163500
925 €
1.674 €
2.260 €
2.920 €
3.920 €
4.920 €
3-160005.X7
163105
163205
163305
163405
163505
1.235 €
1.984 €
2.570 €
3.230 €
4.230 €
5.230 €
3-160010.X7
163110
163210
163310
163410
163510
1.335 €
2.084 €
2.670 €
3.330 €
4.330 €
5.330 €
3-160025.X7
163125
163225
163325
163425
163525
1.495 €
2.244 €
2.830 €
3.490 €
4.490 €
5.490 €
3-160015.X7
163115
163215
163315
163415
163515
1.595 €
2.344 €
2.930 €
3.590 €
4.590 €
5.590 €
3-160035.X7
163135
163235
163335
163435
163535
2.295 €
3.044 €
3.630 €
4.290 €
5.290 €
6.290 €
3-160050.X7
163150
163250
163350
163450
163550
2.095 €
2.844 €
3.430 €
4.090 €
5.090 €
6.090 €
3-160020.X7
163120
163220
163320
163420
163520
2.545 €
3.294 €
3.880 €
4.540 €
5.540 €
6.540 €
3-160060.X7
163160
163260
163360
163460
163560
2.895 €
3.644 €
4.230 €
4.890 €
5.890 €
6.890 €
3-160030.X7
163130
163230
163330
163430
163530
3.895 €
4.644 €
5.230 €
5.890 €
6.890 €
7.890 €
3-160040.X7
163140
163240
163340
163440
163540
6.395 €
7.144 €
7.730 €
8.390 €
9.390 €
10.390 €
3-160055.X7
163155
163255
163355
163455
163555
Zmanjšana cena zaradi specialone cene Professional Extreme 750 v prvi koloni.
2
3
550-950 mm
1
4
5
6
750 mm
4
850 mm
Površina kaljena in zaščitena proti zvarnim kapljicam. Površina kaljena do 750 Vickersa. Vključena skala.
P ovršine niso utrjene ali oplaščene proti zvarnim kapljicam.
Zaščita samo s sprejem.
750 mm
2
3
600-900 mm
BAR = Black-Anti-Rust-oplaščenje
750 mm
1
8 nogara
Cena po ceniku
SET 1
749 €
NOGE MIZ
Noga osnovne izvedbe
1|2
Višinsko nastavljiva noga
Noga z
kolesom in pritrdilno zavoro 5
Višinsko nastavljiva noga z
kolesom in pritrdilno zavoro 5
Noga s
pritrditvijo na tla
Artikel št.
160858.X 160857.X
2-160877.X
2-160876.X
2-160879.X
2-160875.X
850 mm 950 mm
650 – 1.050 mm
850 mm
700 – 1.000 mm
850 mm
1.000 kg
1.000 kg
200 kg
200 kg
1.000 kg
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
43,- €
48,- €
72,- €
49,- €
Višina mize
Nosilnost po nogi mize
Fino nastavljanje
Doplačilo po nogi
vsebovano brez doplačila
5
6 | Ni priporočljivo za mize 1,0 x 0,5 m, 1,2 x 0,8 m, 2,4 x 1,2 m, 3,0 x 1,5 m in 4,0 x 2,0 m.
SYSTEM 16
Izvrtina Ø 16 mm
Oddaljenost izvrtin na površini mize 50 mm
Oddaljenost izvrtin na stranici mize 25 mm
Višina stranice mize 100 mm
SE T I | VA RI L N E M I ZE | P O N U DBE
750 mm
500 mm
PONUDBA
250 mm
PROFESSIONAL EXTREME 750
Vrtilni kotnik majhen
Kotnik
Kotnik
poliran
poliran
plazmanitrirana
160161+63
160134+36
160146+48.P
Voziček za pribor
160910
2000 x 1000 x 100 mm
kaljeno orodno jeklo X7, plazmanitrirano
vklj. skala,
Specialni set in set pripomočkov 163999
Artikel št. 2-168170.X7
1x+1x
1x+1x
1x+1x
1x+1x
1x
1x+1x
1x
3.499,- €
Stroški pakiranja in transporta niso vključeni.
Vse cene so brez DDV.
Brez
plazmanitriranja 3
Znižana cena 4
-150 €
3-165105
-200 €
3-165110
-200 €
3-165125
-220 €
3-165115
-220 €
3-165135
-300 €
3-165150
-300 €
3-165120
-350 €
3-165160
SPECIALNI SET:
-350 €
3-165130
35-125 mm
-350 €
3-165140
-700 €
45°/90°
3-165155
53 mm
200 mm
200 mm
SET DODATNE OPREME 163999
90°/120°
(Brezplačno pri vseh setih)
Krtača
Sornik
poliran
poliran
poliran
poliran
160610
160630
160645
160510
8x
2x
8x
24 x
Sedaj standard za
Professional Extreme 750!
Štiristranska skala p rihrani
čas pri vpenjanju in nastavljanju.
500 mm
Držalo za gorilnik
300 mm
Vzorec sredstva proti
sprijemanju
Posnemalni kamen
Prizma
90 mm
Vzorec CleanBasic
Imbus-ključ
Spona
25 mm
Ekscenter
Spona
Kotnik
Kotnik
Kotnik
Kotnik
poliran
poliran
prašno lakirano
prašno lakirano
160108.Y
160110.G.Y
160162.Y
160164.Y
12 x
4x
4x
4x
* Deli iz starega kataloga.
Pridržujemo si pravico dobave izdelkov starega designa, če so na zalogi.
Veljavnost 15.11.2014 – 31.01.2015
| 7
PROFESSIONAL EXTREME
K A L JEN O ORO DN O JEK LO, PL A ZM A N I T RI R A N O + BA R- OPL A ŠČEN JE
1
SETI
Spona
Spona
Prizma
Magnetni sornik
Naslon
Naslon
Naslon
Kotnik
500 mm
300 mm
175 mm
68 mm
Sornik
225 mm
150 mm
135°
95 mm
300 mm
300 mm
45°/90°
500 mm
50-165 mm
Kotnik
Kotnik
Material
poliran
poliran
poliran
poliran
Aluminij
nitriran
nitriran
poliran
Litoželezno /
nitrirano
poliran
poliran
Izdelek
280610
280630
280648.1
280510
280740
280410.N
280420.N
280430
280110.N
280152.Y
280162
4x
2x
2x
12 x
4x
4x
2x
2x
Set 2
6x
4x
4x
18 x
4x
6x
6x
4x
2x
2x
Set 3
10 x
6x
4x
24 x
4x
8x
8x
6x
2x
2x
Set 4
14 x
10 x
6x
30 x
8x
10 x
10 x
4x
8x
2x
2x
Set 5
14 x
10 x
8x
36 x
8x
12 x
12 x
4x
12 x
2x
2x
PROFESSIONAL EXTREME 7502
SET 1
1.302 €
SET 2
2.297 €
SET 3
3.329 €
SET 4
5.184 €
SET 5
6.324 €
Brez
plazmanitriranja 3
2-283100
2-283200
2-283300
2-283400
2-283500
Znižana cena 4
vključena diagonalna mreža in skala
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 435 kg)
1,2 m x 0,8 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 425 kg)
1,2 m x 1,2 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 565 kg)
1,5 m x 1,0 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 595 kg)
1,5 m x 1,5 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 830 kg)
2,0 m x 1,0 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 780 kg)
2,0 m x 1,2 m
4 nogara
Artikel št.
(pribl. 890 kg)
2,0 m x 2,0 m
Artikel št.
4 nogara
(pribl. 1355 kg)
2,4 m x 1,2 m
Artikel št.
4 nogara
(pribl. 1035 kg)
3,0 m x 1,5 m
Artikel št.
6 nogara
(pribl. 1080 kg)
4,0 m x 2,0 m
Artikel št.
8 nogara
(pribl. 2500 kg)
Akcijska cena
2.269 €
2.269 €
2.764 €
2.902 €
3.755 €
3.412 €
3.821 €
6.000 €
4.353 €
6.334 €
9.758 €
1.995 €
3.297 €
4.292 €
5.324 €
7.179 €
8.319 €
-195 €
3-280010.XD7
283110
283210
283310
283410
283510
3-285110
1.995 €
3.297 €
4.292 €
5.324 €
7.179 €
8.319 €
-195 €
3-280025.XD7
283125
283225
283325
283425
283525
3-285125
2.295 €
3.597 €
4.592 €
5.624 €
7.479 €
8.619 €
-295 €
3-280015.XD7
283115
283215
283315
283415
283515
3-285115
2.485 €
3.787 €
4.782 €
5.814 €
7.669 €
8.809 €
-295 €
3-280035.XD7
283135
283235
283335
283435
283535
3-285135
3.195 €
4.497 €
5.492 €
6.524 €
8.379 €
9.519 €
-395 €
3-280050.XD7
283150
283250
283350
283450
283550
3-285150
2.875 €
4.177 €
5.172 €
6.204 €
8.059 €
9.199 €
-395 €
3-280020.XD7
283120
283220
283320
283420
283520
3-285120
3.395 €
4.697 €
5.692 €
6.724 €
8.579 €
9.719 €
-395 €
3-280060.XD7
283160
283260
283360
283460
283560
3-285160
5.095 €
6.397 €
7.392 €
8.424 €
10.279 €
11.419 €
-495 €
3-280045.XD7
283145
283245
283345
283445
283545
3-285145
3.755 €
5.057 €
6.052 €
7.084 €
8.939 €
10.079 €
-495 €
3-280030.XD7
283130
283230
283330
283430
283530
3-285130
5.255 €
6.557 €
7.552 €
8.584 €
10.439 €
11.579 €
-545 €
3-280040.XD7
283140
283240
283340
283440
283540
3-285140
7.895 €
9.197 €
10.192 €
11.224 €
13.079 €
14.219 €
-695 €
3-280055.XD7
283155
283255
283355
283455
283555
3-285155
P ovršine niso utrjene ali oplaščene proti zvarnim kapljicam.
Zaščita samo s sprejem.
4
Zmanjšana cena zaradi specialone cene Professional Extreme 750 v prvi koloni.
5
Površina kaljena in zaščitena proti zvarnim kapljicam. Površina kaljena do 850 Vickersa. Vključena skala.
1
2
3
450-700 mm
3
750 mm
BAR = Black-Anti-Rust-oplaščenje
Površina kaljena in zaščitena proti zvarnim kapljicam. Površina kaljena do 750 Vickersa. Vključena skala.
650 mm
1
2
4
5
6
7
650 mm
1,0 m x 1,0 m
Cena po ceniku
550-750 mm
vključeno
650 mm
Velikost mize
550-900 mm
Set 1
NOGE MIZ
Noga osnovne izvedbe
1|2
Višinsko nastavljiva noga
3|4
Noga z
kolesom in pritrdilno zavoro 6
Višinsko nastavljiva noga z
kolesom in pritrdilno zavoro 6
Noga s
pritrditvijo na tla
Artikel št.
280858.X 280857.X
2-280878.X 2-280877.X
2-280876.X
2-280879.X
2-280874.X
850 mm 950 mm
650 – 900 mm 750 – 1.100 mm
850 mm
750 – 950 mm
850 mm
2.000 kg
2.000 kg
800 kg
800 kg
2.000 kg
50 mm
50 mm
20 mm
20 mm
50 mm
49,- €
69,- €
89,- €
39,- €
Višina mize
Nosilnost po nogi mize
Fino nastavljanje
Doplačilo po nogi
vsebovano brez doplačila
6
8 | NI priporočeno za mize 3,0 x 1,5 m in 4,0 x 2,0 m.
SYSTEM 28
Izvrtina Ø 28 mm
Oddaljenost izvrtin na površini mize 100 mm
Oddaljenost izvrtin na stranici mize 50 mm
Višina stranice mize 200 mm
SE T I | VA RI L N E M I ZE | P O N U DBE
PONUDBA
800 mm
750 mm
500 mm
PROFESSIONAL EXTREME 750
Vrtilni kotnik majhen
Kotnik
Kotnik
poliran
plazmanitrirana
plazmanitrirana
280164+65
280166+67.P
280144+46.P
Voziček za pribor
280910
2000 x 1000 x 200 mm
kaljeno orodno jeklo X7, plazmanitrirano
vklj. skala, diagonalna mreža,
Specialni set in set pripomočkov 283999
Art. št. 2-288170.XD7
1x+1x
1x
1x+1x
1x
PROFESSIONAL EXTREME 850 5
Brez
diagonalne mreže
Znižana cena 4
Stroški pakiranja in transporta niso vključeni.
Vse cene so brez DDV.
Brez
Z
diagonalne mreže diagonalno mrežo
Dodatna cena 4
5.698,- €
Dodatna cena 4
-100 €
100 €
325 €
3-285510
3-285510.X8
3-286010. X8
-100 €
100 €
325 €
3-285525
3-285525.X8
3-286025. X8
-100 €
100 €
325 €
3-285515
3-285515.X8
3-286015. X8
-100 €
100 €
325 €
3-285535
3-285535.X8
3-286035. X8
-150 €
200 €
500 €
3-285550
3-285550.X8
3-286050. X8
-200 €
250 €
500 €
3-285520
3-285520.X8
3-286020. X8
-200 €
300 €
650 €
3-285560
3-285560.X8
3-286060. X8
-250 €
350 €
950 €
3-285545
3-285545.X8
3-286045. X8
300 €
750 €
3-285530.X8
3-286030. X8
-300 €
350 €
950 €
3-285540
3-285540.X8
3-286040. X8
-400 €
700 €
1.800 €
3-285555
3-285555.X8
3-286055. X8
SPECIALNI SET:
50-165 mm
45°/90°
300 mm
-250 €
3-285530
SET DODATNE OPREME 283999
135°
(Brezplačno pri vseh setih)
Spona
Ekscenter
Imbus-ključ
Krtača
Posnemalni kamen
Spona
Prizma
Sornik
100 mm
1x+1x
95 mm
1x+1x
1x+1x
300 mm
1x+1x
Naslon
poliran
poliran
poliran
poliran
poliran
280610
280630
280651
280510
280407.Y
12 x
4x
8x
24 x
6x
750 mm
Sedaj standard za
Professional Extreme 750 in 850!
Štiristranska skalaprihrani čas
pri vpenjanju in nastavljanju.
175 mm
Sedaj standard za
Professional Extreme 750!
Diagonalna mreža z 50% več izvrtin
ponuje še več vpenjalnih možnosti.
500 mm
Držalo za gorilnik
225 mm
Vzorec sredstva proti
sprijemanju
150 mm
Vzorec CleanBasic
Naslon
Naslon
Kotnik
Kotnik
Kotnik
poliran
poliran
jeklena litina /
brunirano
prašno lakirano
plazmanitrirana
280410.Y
280420.Y
280110.G.Y
280162.Y
280166+67.P
12 x
4x
12 x
4x
1x+1x
* Deli iz starega kataloga.
Pridržujemo si pravico dobave izdelkov starega designa, če so na zalogi.
Veljavnost 15.11.2014 – 31.01.2015
| 9
BASIC 16
Izvrtine Ø 16 mm
Oddaljenost izvrtin na površini mize 50 mm
Oddaljenost izvrtin na stranici mize 50 mm
Višina stranice mize 50 mm
S T ROŠKOV N O EKO N OM I ČN A ALT ERN AT I VA
SISTEMSKE IZVRTINE Ø 16
MATERIAL
Kaljenje varuje izvrtine proti deformacijam zaradi vpenjal in hitro vpenjalnih elmentov
radij R2 na izvrtinah na površini mize:
• zmanjša poškodbe mize, siegmundovih pripomočkov in komponent kupca
• za enostavnejše vtikanje sornikov in pripomočkov
• veliko posnetje na spodnji strani mize za optimalno vpenjalno silo
Debelina materiala cca. 11,5 – 13 mm
visokokvalitetno jeklo S355J2+N (St 52/3)
+ plazmanitrirano
+ BAR-coating 1
Površinska trdota na zgornji ploskvi mize:
Do 550 Vikersa
IZVEDBA Z ZAOKROŽITVAMI
• 3 mm radiji na zgornjih robovih mize zmanjšujejo
možnost poškodb mize in orodij
• 6 mm radiji na vogalih zmanjšujejo tveganje poškodb in
poškodbe nastale pri notranjem ali zunanjem transpoortu
OREBRENJE
Konstrukcija z dodatnimi rebri
STRANICA MIZE
Višina 50 mm
V nekaterih primerih boste prejeli varilne
mize Basic 16 še vedno z faznim posnetjem
na robovih izvrtin in mize.
100 mm
SETI
Spona
SET DODATNE OPREME 163999
Sornik
Naslon
Ekscenter
Kotnik
Kotnik
(Brezplačno pri vseh setih)
Material
poliran
poliran
poliran
poliran
poliran
prašno lakirano
Izdelek
160620
160510
160420.Y
160403.Y
160110.G.Y
160162.Y
4x
12 x
8x
4x
2x
Basic-Set 2.1
8x
16 x
10 x
4x
4x
2x
Basic-Set 3.1
12 x
24 x
12 x
4x
8x
4x
Basic-Set 1.1
BAR = Black-Anti-Rust-oplaščenje
300 mm
90 mm
115 mm
53 mm
200 mm
1
Vsi pripomočki Siegmund System 16 so kompatibilni z Basic 16.
* Deli iz starega kataloga.
Artikel št.
1,0 m x 1,0 m
Artikel št.
1,2 m x 1,2 m
Artikel št.
1,5 m x 1,0 m
Artikel št.
Cena po ceniku
4 nogara
895 €
(pribl. 170 kg)
4 nogara
895 €
(pribl. 170 kg)
4 nogara
1.465 €
(pribl. 180 kg)
4 nogara
1.495 €
(pribl. 240 kg)
BASIC-SET 3.1
1.095 €
Brez
plazmanitriranja 3
2-161200.1
2-161300.1
2-161400.1
Znižana cena 4
Akcijska cena
875 €
1.270 €
1.670 €
1.970 €
-125 €
2-161025.P
161225
161325
161425
3-165125.B
875 €
1.270 €
1.670 €
1.970 €
-125 €
2-161010.P
161210
161310
161410
3-165110.B
1.195 €
1.590 €
1.990 €
2.290 €
-150 €
2-161015.P
161215
161315
161415
3-165115.B
1.295 €
1.690 €
2.090 €
2.390 €
-150 €
2-161035.P
161235
161335
161435
3-165135.B
Površine niso utrjene ali oplaščene proti zvarnim kapljicam. Zaščita samo s sprejem.
4
Zmanjšana cena zaradi specialone cene Basic 16 v prvi koloni.
1
2
550-950 mm
Površina kaljena in zaščitena proti zvarnim kapljicam. Površina kaljena do 550 Vickersa. Vključena skala.
3
815 mm
2
3
4
600-900 mm
1,2 m x 0,8 m
vključeno
BASIC-SET 2.1
795 €
815 mm
Velikost mize
BASIC-SET 1.1
395 €
5
815 mm
BASIC 16 2
Noga osnovne izvedbe
Višinsko nastavljiva noga
Noga z
kolesom in pritrdilno zavoro 5
Višinsko nastavljiva noga z
kolesom in pritrdilno zavoro 5
Noga s
pritrditvijo na tla
161856
2-160877.X
2-161855
2-160879.X
2-160874.X
Višina mize
850 mm
600 – 1.000 mm
850 mm
650 – 950 mm
850 mm
Nosilnost po nogi mize
1.000 kg
1.000 kg
200 kg
200 kg
1.000 kg
Fino nastavljanje
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
Doplačilo po nogi
vključeno
43,- €
48,- €
72,- €
49,- €
NOGE MIZ
Artikel št.
5
10 | Zaradi nevarnosti prevrnitve ni primerno za mize 1,2 x 0,8 m.
BASIC 28
Izvrtine Ø 28 mm
Oddaljenost izvrtin na površini mize 100 mm
Oddaljenost navojnih izvrtin na stranici mize 200 mm
Debelina plošče mize cca 24,5 – 27 mm
S T ROŠKOV N O EKO N OM I ČN A ALT ERN AT I VA
SISTEMSKE IZVRTINE Ø 28
MATERIAL
r adij R3 na izvrtinah na površini mize:
• zmanjša poškodbe mize, siegmundovih pripomočkov in komponent kupca
• za enostavnejše vtikanje sornikov in pripomočkov
• veliko posnetje na spodnji strani mize za optimalno vpenjalno silo
Debelina materiala cca. 24,5 – 27 mm
visokokvalitetno jeklo S355J2+N (St 52/3) 1
(brez plazmanitriranja)
Površinska trdota na zgornji ploskvi mize:
do 200 Vikersa
IZVEDBA Z ZAOKROŽITVAMI
• 3 mm radiji na zgornjih robovih mize zmanjšujejo
možnost poškodb mize in orodij
• 6 mm radiji na vogalih zmanjšujejo tveganje poškodb in
poškodbe nastale pri notranjem ali zunanjem transpoortu
NAVOJNE IZVRTINE
• Vse mize sistema 28 vklj. navojne
izvrtine na vseh 4 straneh na vsakih 200 mm
• M12 navoj za navojne sornike 280543
V nekaterih primerih boste prejeli varilne
mize Basic 28 še vedno z faznim posnetjem
na robovih izvrtin in mize.
45-135 mm
SETI
Spona
Sornik
Naslon
76 mm
38 mm
175 mm
300 mm
NASLONI
225 mm
95 mm
150 mm
± 45°
Material
poliran
poliran
poliran
Izdelek
280604
280510
280420.Y
Kotnik
jeklena litina /
brunirano
280110.G.Y
Kotnik
Basic-Set 1.1
4x
8x
6x
2x
8x
8x
Basic-Set 2.1
8x
12 x
8x
4x
8x
8x
Basic-Set 3.1
10 x
18 x
10 x
6x
Naslon
poliran
poliran
galvanizirana
280162
280543
160415
8x
8x
4x
SET DODATNE OPREME 283999
(Brezplačno pri vseh setih)
Navojni sornik
Vsi pripomočki Siegmund System 28 so kompatibilni z Basic 28.
* Deli iz starega kataloga.
BASIC-SET 1.1
695 €
BASIC-SET 2.1
995 €
BASIC-SET 3.1
1.695 €
Akcijska cena
2-281200.1
2-281300.1
2-281400.1
895 €
1.590 €
1.890 €
2.590 €
2-281035
281235
281335
281435
1.095 €
1.790 €
2.090 €
2.790 €
BASIC 28 1
Velikost mize
vključeno
1,5 m x 1,0 m
4 nogara
Artikel št.
6 nogara
Artikel št.
1.195 €
(pribl. 495 kg)
2,4 m x 1,2 m
6 nogara
Artikel št.
1.649 €
(pribl. 700 kg)
3,0 m x 1,5 m
6 nogara
1.995 €
(pribl. 1080 kg)
2-281020
281220
281320
281420
1.545 €
2.240 €
2.540 €
3.240 €
2-281030
281230
281330
281430
1.895 €
2.590 €
2.890 €
3.590 €
3-281040
281240
281340
281440
4
5
815 mm
3
600-900 mm
2
815 mm
1
550-950 mm
Površine niso utrjene ali oplaščene proti zvarnim kapljicam. Zaščita samo s sprejem.
815 mm
1
945 €
(pribl. 370 kg)
2,0 m x 1,0 m
Artikel št.
Cena po ceniku
Noga osnovne izvedbe
Višinsko nastavljiva noga
Noga z
kolesom in pritrdilno zavoro 2
Višinsko nastavljiva noga z
kolesom in pritrdilno zavoro 2
Noga s
pritrditvijo na tla
161856
2-160877.X
2-161855
2-160879.X
2-160874.X
Višina mize
850 mm
600 – 1.000 mm
850 mm
650 – 950 mm
850 mm
Nosilnost po nogi mize
1.000 kg
1.000 kg
200 kg
200 kg
1.000 kg
Fino nastavljanje
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
Doplačilo po nogi
vključeno
43,- €
48,- €
72,- €
49,- €
NOGE MIZ
Artikel št.
2
Priporočljivo samo za mize s 4 nogami.
Pridržujemo si pravico dobave izdelkov starega designa, če so na zalogi.
| 11
V PRAKSI
WEST COAST CUSTOMS –
OBLIKOVANJE IN PRIREJANJE
AVTOMOBILOV
Od leta 1993 v podjetju West Coast Customs (znani so po TV predstavitvah), ki se
nahaja v mestu Corona v Kaliforniji, prirejajo avte strank po njihovih željah. Tukaj si lahko
njihovo delo oglejte brez poudarka na dogradnjah različnih voznih dodatkov predvsem
na vizualen način.
Ryan Friedlinghaus, izvršilni vodja v West Coast Customs: „Največja težava, ki nam vedno
dela preglavice je čas. In da lahko delamo hitro, a še vedno kvalitetno, moramo uporabljati
najboljše orodje. Tako potem, ko neko stvar razvijemo na CAD, ga prenesemo v delavnico
v resnično življenje. Vse dele vstavimo in vse ostane mersko tako kot mora biti. Tako nam
torej te mize pomagajo delo pohitriti in istočasno ohraniti potrebno natančnost. Na njih
izdelujemo tako celotne avtomobile, kakor tudi posamične komponente. Tako je pošteno
povedano to zbirno mesto našega dela, vse se konča tukaj.”
12 | POGLEJTE!
VIDEO O WEST COAST CUSTOMS,
SI LAHKO OGLEDATE NA:
www.siegmund.com/Vwcc
| 13
ODPRODAJA ZALOG!
PREOS TA L I SK L A DIŠČN I SYS T EM I 16 – PL A ZM A N I T RI R A N E VA RI L N E M I ZE
/
/
/
PROFESSIONAL 550
000 x 1000 x 100 mm
1
PROFESSIONAL 550
200 x 800 x 100 mm
1
PROFESSIONAL 550
500 x 1500 x 100 mm
1
1.195,- €
1.195,- €
2.295,- €
995,- €
995,- €
vklj. specialni set
vklj. specialni set
vklj. specialni set
Artikel št. 2-168310.P
Artikel št. 2-168325.P
Artikel št. 2-168350.P
Artikel št. 2-160010.P
1.995,- €
1.695,- €
Artikel št. 2-160025.P
Artikel št. 2-160050.P
1.995,- €
SPECIALNI SET
2.695,- €
35-125 mm
NA RAZPOLAGO SAMO DO
RAZPRODAJE ZALOG!
Prizma
25 mm
53 mm
Spona
90 mm
90°/120°
200 mm
200 mm
Spona
300 mm
45°/90°
Za vsako varilno mizo Professional 550 s specialnim
setom dobite brezplačno set pripomočkov 163999.
Sornik
Kotnik
Kotnik
500 mm
Ta specialni set je na razpolago samo v kombinaciji z
varilno mizo Professional 550 na strani 14.
Kotnik
Kotnik
poliran
poliran
poliran
poliran
poliran
poliran
160610
160630
160645
160510
160108.Y
160110.G.Y
160162.Y
160164.Y
6x
2x
8x
16 x
12 x
12 x
2x
2x
BASIC SYSTEM 16
2x 1200 x 1200 x 50 mm
0
120
prašno lakirano prašno lakirano
24 00 mm
mm
(brez plazmanitriranja)
vklj. 4 spojni sorniki,
Osnovni set 1.1, 2.1 ali 3.1 in pripadajoč set 163999
Mize vklj. osnovni set 1.1
1.995,- €
vklj. 4x spojni sornik
Artikel št. 2-168701
Mize vklj. osnovni set 2.1
Mize vklj. osnovni set 3.1
2.795,- €
Artikel št. 2-168703
14 | 300 mm
Spona
Sornik
Naslon
Ekscenter
Kotnik
Kotnik
Material
poliran
poliran
poliran
poliran
poliran
prašno lakirano
Izdelek
160620
160510
160420.Y
160403.Y
160110.G.Y
160162.Y
4x
12 x
8x
4x
2x
Basic-Set 1.1
NA RAZPOLAGO SAMO DO
RAZPRODAJE ZALOG!
90 mm
Artikel št. 2-168702
53 mm
200 mm
2.395,- €
115 mm
100 mm
Basic-Set 2.1
8x
16 x
10 x
4x
4x
2x
Basic-Set 3.1
12 x
24 x
12 x
4x
8x
4x
Te Basic varilne mize so na razpolago samo v kombinaciji z osnovni set 1.1 – 3.1.
ODPRODAJA ZALOG!
PREOS TA L I SK L A DIŠČN I SYS T EM I 28 – PL A ZM A N I T RI R A N E VA RI L N E M I ZE
/
/
/
PROFESSIONAL 550
000 x 1000 x 200 mm
1
PROFESSIONAL 550
200 x 1200 x 200 mm
1
PROFESSIONAL 550
000 x 1200 x 200 mm
2
1.695,- €
2.045,- €
2.795,- €
1.395,- €
1.695,- €
Artikel št. 2-280010.P
2.395,- €
Artikel št. 2-280015.P
Artikel št. 2-280060.P
vklj. specialni set
vklj. specialni set
vklj. specialni set
Artikel št. 2-288310.P
Artikel št. 2-288315.P
Artikel št. 2-288360.P
2.995,- €
3.295,- €
SPECIALNI SET
3.995,- €
50-165 mm
Spona
NA RAZPOLAGO SAMO DO
RAZPRODAJE ZALOG!
Spona
Prizma
175 mm
100 mm
Sornik
Naslon
500 mm
135°
95 mm
300 mm
Za vsako varilno mizo Professional 550 s specialnim
setom dobite brezplačno set pripomočkov 283999.
300 mm
45°/90°
150 mm
Ta specialni set je na razpolago samo v kombinaciji z
varilno mizo Professional 550 na strani 15.
Naslon
Kotnik
Kotnik
jeklena litina / prašno lakirano
brunirano
poliran
poliran
poliran
poliran
poliran
poliran
280610
280630
280651
280510
280407.Y
280410.Y
280110.G.Y
280162.Y
6x
2x
8x
16 x
4x
12 x
12 x
4x
SYSTEM 28
300 mm
EKSCENTER
PRIZMA
KOTNIK
KOTNIK
KOTNIK
KOTNIK
NASLON
poliran
poliran
poliran
poliran
prašno lakirano
prašno lakirano
poliran
2-160108.Y
2-160113.Y
2-160162.Y
2-160164.Y
19 €
29 €
59 €
/
2-160432.Y
24 €
82 €
59 €
10,- €
15,- €
12,- €
19,- €
39,- €
59,- €
39,- €
/
175 mm
275 mm
135°
/
SPONA
PRIZMA
NASLON
KOTNIK
galvanizirana
poliran
poliran
jeklena litina / brunirano poliran
KOTNIK
2-280407.Y
2-280110.G.Y
300 mm
/
100 mm
45°/90°
/
/
500 mm
2-160645
300 mm
/
500 mm
2-160403.Y
15 €
310 mm
SYSTEM 16
25 mm
90 mm
90°/120°
500 mm
Na koncu leta ponujamo mnogo starih produktov po nizki ceni.
Samo do razprodaje zalog!
500 mm
ČISTIMO SKLADIŠČE, PRODAJA POSAMEZNIH PRODUKTOV
KOTNIK
KOTNIK
KOTNIK
KOTNIK
plazmanitrirana
plazmanitrirana
plazmanitrirana
plazmanitrirana
/
52 €
25 €
/
/
17 €
/
65 €
/
74 €
/
175 €
/
175 €
/
215 €
/
29,- €
15,- €
10,- €
39,- €
49,- €
129,- €
129,- €
159,- €
159,- €
2-280630.V
2-280651
2-280112.Y
2-280124.P
2-280126.P
2-280130.P
2-280132.P
215 €
| 15
VAŠE NAROČILO
PO FAX-U: (+386) 2 618-26-56
ZAHTEVAJTE SEDAJ!
Zahtevajte naš novi brezplačen katalog
produktov in aplikacij (640 strani) in
poglejte cel nabor produktov.
Količina
Artikel št.
Oznaka
Kosovna cena
2-168170.X7
Ponudba Professional Extreme 750 System 16 (stran 7)
3.499,- €
2-288170.XD7
Ponudba Professional Extreme 750 System 28 (stran 9)
5.698,- €
Pokličite me prosim!
Prosim pošljite mi nov katalog
Zanimam se za leasing ....... mesecev
Jezik: ............. Število: .............
Ne želim nobenih dodatnih informacij o izdelkih!
Podpis / Žig podjetja
Vse cene so brez DDV, stroškov prevoza in pakiranja. Pri lastnem prevzemu obračunavamo pri Systemu
28 (Professional Extreme 750 / Professional Extreme 850 / Basic) stroške pakiranja v višini 75,00 € –
95,00 € in pri Systemu 16 (Professional Extreme 750 / Basic) 50,00 € – 95,00 €. Pridržujemo si pravico
do tehničnih sprememb. Skladišče Grossaitingen. Pridržujemo si pravico do nadaljne prodaje. Plačilo
10 dni neto. Pridržujemo si pravico do spremembe Splošnih pogojev prodaje in cen. Za tiskarske
napake ne odgovarjamo.
Vsi teksti, slike in postavitveni elementi so v lasti Bernd Siegmund GmbH. Vsebina tega prodajnega kataloga se brez
­pismenega dovoljenja lastnika analogno, digitalno ali v kakršnikoli drugi obliki ne sme obdelovati ali razmnoževati. Zlorabe
se bodo kazensko preganjale.
Kontaktna oseba / Podpis
VAŠ POGOVORNI PARTNER ZA VARILNE IN VPENJALNE MIZE:
PROIZVAJALEC
Bernd Siegmund GmbH
Aehrenstrasse 29
D - 86845 Grossaitingen
TEL: (+49) 0 82 03 / 96 07 - 0
FA X: (+49) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: [email protected]
www.siegmund.com
16 | Skupna cena
Halder d.o.o
Bohova 73
2311 Hoče
SI - Slovenija
TEL: (+386) 2 618-26-46
FAX: (+386) 2 618-26-56
E-Mail: [email protected]
www.halder.si
www.siegmund.com