ZADEVA: Urnik tečaja "Nadaljevalni tečaj za gasilca (NTG

Št. Dok: 000/2015
Datum: 12.1.2015
ZADEVA: Urnik tečaja "Nadaljevalni tečaj za gasilca (NTG-2015)
Ura
17.00
Dan
Četrtek, 29.1.2015
Vsebina
Teor.
Vaje
Skupaj
Teorija/pred.
Uvod
Veršič Matjaž
* Predstavitev vsebin
Meglič Marjan
Vaje/inšt.
* Vpis
Organizacija gasilstva in pravne osnove (5 ur predavanj)
3
3
Liponik Janez
2
2
Liponik Janez
2
2
Kostanjevec Branko
4
4
Bezjak Marko
4
Skupina inštruktorjev
* Zakon o gasilstvu
* Zakon o društvih
* Pravila gasilske službe
17.00
Torek, 3.2.2015
Organizacija gasilstva in pravne osnove
* Statuti
* Pravilniki in pravila
Zaščita in reševanje (2 uri predavanj)
* Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč
* Naravne in druge nesreče v požarnem okolišu PGD
* Informacijski sistem o naravnih in drugih nesrečah
17.00
Četrtek, 5.2.2015
Zaščita telesa in dihal (4 ure predavanj + 4 ure vaj)
* Naprave za zaščito dihal
4
* Sestavni deli aparata na zrak
Tečajniki prinesejo IDA naprave iz
svojih društev, ker bodo z njimi
praktično delali. Tečajniki morajo
biti v delovnih oblekah. Ta termin
se upošteva kot praktične vaje.
* Tipi aparatov
* Zmožnosti aparatov
* Vzdržljivost aparatov
* Vzdrževanje aparatov
1
22.1.2015
Ura
17.00
Dan
Torek, 10.2.2015
Vsebina
Teor.
Prva pomoč (1 ura predavanj + 4 ure vaj)
Vaje
1
Skupaj
Teorija/pred.
1
Meglič Marjan
4
Meglič Marjan
2
2
Vajnberger Peter
2
2
Majcen Borut
3
3
Vajnberger Peter
1
Rakuša Anton
5
Lah Branko, Rakuša Anton
4
Vrbnjak Frenk
* Prva pomoč (PP) in nujna medicinska pomoč (NMP)
4
Vaje/inšt.
* Pet neposrednih nevarnosti
* Temeljni postopki oživljanja
* Podhladitev
* Zastrupitev
17.00
Četrtek, 12.2.2015
Požarna preventiva (5 ur predavanj)
* Pasivna požarna zaščita
* Vzroki požarov
Elektrika (2 uri predavanj)
* Osnovni pojmi elektrike
* varnostni ukrepi pri gašenju v bližini el. Omrežja
17.00
Četrtek, 19.2.2015
Požarna preventiva (5 ur predavanj)
* Vzroki požarov glede na način povzročitve
17.00
Petek, 20.2.2015
Razvrščanje ( 1 ura predavanj + 5 ur vaj)
1
* Ponovitev osnovnega programa
5
* Ponovitev vaj osnovnega programa
8.00
Nedelja, 22.2.2015
Izpiti iz:
8.00
* Organizacija gasilstva in pravne osnove
8.30
* Zaščita telesa in dihal
8.50
* Prva pomoč
9.10
* Požarna preventiva
9.30
* Zaščita in reševanje
9.55
* Elektrika
17.00
Torek, 24.2.2015
Vozila in oprema (4 ure predavanj in 7 ur vaj)
4
* Naprave za obveščanje javljanje in alarmiranje
* Osebna zaščitna oprema
* Oprema za pretok gasilnih sredstev
* Gasilni aparati
* Gasilska vozila
* Samodejne gasilne naprave
2
22.1.2015
Ura
8.00
Dan
Nedelja, 1.3.2015
Vsebina
Teor.
Vozila in oprema (4 ure predavanj in 7 ur vaj)
Vaje
Skupaj
7
7
* Naprave za obveščanje javljanje in alarmiranje
Teorija/pred.
Vaje/inšt.
Vrbnjak Frenk
Skupina inštruktorjev
* Osebna zaščitna oprema
* Oprema za pretok gasilnih sredstev
* Gasilni aparati
* Gasilska vozila
* Samodejne gasilne naprave
17.00
Torek, 3.3.2015
Požar in nevarne snovi (5 ur predavanj)
3
3
Glažar Zvonko
3
3
Vojsk Dušan
2
2
Glažar Zvonko
3
3
Vojsk Dušan
2
2
Vrbančič Martin
3
3
Vrbančič Martin
2
2
Vojsk Dušan
* Definicija požara in eksplozije
* Pogoji za gorenje
* Agregatna stanja
* Produkti gorenja
* Prenos toplote
17.00
Četrtek, 5.3.2015
Gradbeništvo in preskrba z vodo (8 ur predavan + 4 ure vaj)
* Stavbne konstrukcije
* Ostrešja
Požar in nevarne snovi (5 ur predavanj)
* Dimniški požar
* Eksplozije
* Gašenje kot obraten proces
* Nevarne snovi
17.00
Torek, 10.3.2015
Gradbeništvo in preskrba z vodo (10 ur predavanj + 4 ure vaj)
* Kritine
* Stopnišča
Tehnično reševanje (5 ur predavanj)
*Oblike ruševin
17.00
Četrtek, 12.3.2015
Tehnično reševanje (3 ure predavanj)
* Izvidništvo
* Reševanje
* Pomožne konstrukcije
* Transport ponesrečenca
Gradbeništvo in preskrba z vodo (10 ur predavanj + 4 ure vaj)
* Dimniki
* Jaški, Ventilacija
3
22.1.2015
Ura
17.00
Dan
Torek, 17.3.2015
Vsebina
Teor.
Vaje
Skupaj
Teorija/pred.
Vaje/inšt.
Gasilska taktika (8 ur predavanj + 25 ur vaj)
* Aktiviranje in postopki ob aktiviranju
2
2
Liponik Janez
* Gasilske formacije
2
2
Glažar Zvonko
4
4
Glažar Zvonko
6
6
Veršič Matjaž
6
6
6
6
* Sprejemanje in izvajanje povelj
17.00
Četrtek, 19.3.2015
Gasilska taktika (8 ur predavanj + 25 ur vaj)
* Nevarnosti za gasilce pri delu
* Delo oddelka in naloge gasilcev na intrevenciji
* Taktični operativni postopki
8.00
Nedelja, 22.3.2015
8.00
Sobota, 28.3.2015
8.00
Nedelja, 12.4.2015
Gasilska taktika (8 ur predavanj + 25 ur vaj)
* Vaje
Skupina inštruktorjev
Gasilska taktika (8 ur predavanj + 25 ur vaj)
* Vaje
Skupina inštruktorjev
Gasilska taktika (8 ur predavanj + 25 ur vaj)+Gradbeništvo
* Vaje
17.00
Petek, 17.4.2015
Nedelja, 19.4.2015
8.00
Nedelja 26.4.2015
Vojsko Dušan
Skupina inštruktorjev
Gasilska taktika (8 ur predavanj + 25 ur vaj)
6
6
* Nočne vaje
8.00
Mislovič Marjan
Glažar Zvonko
Skupina inštruktorjev
Gasilska taktika (8 ur predavanj + 25 ur vaj)
6
6
* Vaje
Veršič Matjaž
Skupina inštruktorjev
Izpiti iz:
8.00
* Vozila in oprema
8.30
* Tehnično reševanje
8.50
* Gradbeništvo in preskrba z vodo
9.20
* Požar in nevarne snovi
9.20
* Razvrščanje
9.20
* Gasilska taktika
50
50
100
Opomba : Na predavanjih je obvezna uporaba delovne obleke.
Na praktičnih vajah je potrebno imeti popolno zaščitno opremo.
Na predavanjih je zahtevano minimalno 70% udeležbe.
Na praktičnih vajah je zahtevano minimalno 90% udeležbe.
Urnik pripravil:
Matjaž Veršič
Vodja tečaja:
Matjaž Veršič
4
22.1.2015