2-3 PE

Linija za
prilagajanje
Revizijski
Pokrov
Nosilec
Tesnilo
taj
l
Vtok
DN 600 mm,
Fleksibilni
70 cm
60
91
Prekritje z geotekstilom
Distribucijska cev, padec 0-0.5%
Vmesna povezava
70
opcija pokonci
postavljena betonska cev
Nasutje 30-60 cm
158
PVC folija
cca 60 cm
De
Primarni usedalnik
3x
Primarni
usedalnik
ovita z geotekstilom
TLORIS
odvisno od terena
max 100 cm
Vijak
PRIMARNI USEDALNIK SA 900
Distribucijska cev,
0-0,5%
meteorno kanalizacijo
ali ponikovalnico.
Ventilacijska
moduli
Vmesna povezava
117 cm
Vtok
DN 600 mm,
>100 cm
200 cm
158 cm
opcija pokonci
postavljena betonska cev
Vhodni podatki:
2-3 PE, 150 l/PE/dan
Dnevna poraba vode:
450 l/dan
3 kom
meteorno kanalizacijo
ali ponikovalnico.
cca 400 cm
slabe prepustnosti zasipne zemljine
Zemeljsko nasutje,
30-60 cm
Naklon terena
Naklon terena
Geotekstil
Distribucijska cev,
0-0,5%
padec 0-0.5 %, ovita z geotekstilom
Opomba:
PREDMET DOBAVE:
- primarni usedalnik
v kolikor je to potrebno
Naklon terena
- pokrov primarnega sedalnika
- ponikalni moduli
- distribucijska cev za dovod odpadne vode na ponikalne module
minimalna razdalja 2 m
200 cm
NI PREDMET DOBAVE:
>100 cm
5
0.5%
>30 20
- geotekstil za prekritje ponikalnih modulov
4m
1 kos
0.5 m
granulacija 8-16, 12-25 mm
ovita z geotekstilom
ovita z geotekstilom
PVC folija
granulacija 2-4 (2-5) mm
1 kos
1 kos
1 kos
3 kos
1 kos
1 kos
1 kos
obstaja nevarnost stekanja meteornih
- zemeljska dela
po izmeri
1 kos
po izmeri
po izmeri
po izmeri
ing
Opekarniska 15/a
3000 Celje