Celotno obvestilo Vesele počitnice 2015

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
Pot v gaj 2, 6000 Koper
VESELE POČITNICE 2015
Aktivnost se izvaja v okviru programa Spodbujanje izvajanja programov
Popestrimo šolo 2014/2015
Spoštovani starši,
v času poletnih počitnic, od 29. 6. 2015 do 24. 7. 2105 v sklopu projekta POPESTRIMO ŠOLO
2014/2015, ponujamo učencem od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo OŠ Antona Ukmarja Koper
in OŠ Dušana Bordona Semedela - Koper aktivnost: VESELE POČITNICE ki bo zajemala:
- Ustvarjalnice: na področju likovnega, tehničnega ter besednega ustvarjanja, ki
nudijo otrokom možnost kreativnega izražanja in ustvarjanja.
- Športne aktivnosti: igre z žogo, plavanje, rajalne igre, igre brez meja, pohodi in
sprehodi, iskanje zaklada in izlete.
- Možnost za kakovostno, aktivno in ustvarjalno preživljanje počitnic v družbi svojih
sovrstnikov.
- Prehrano - poskrbeli bomo za prehrano: malico, kosilo in popoldansko malico.
Aktivnosti bodo potekale od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00, v prostorih OŠ Antona
Ukmarja Koper in njeni okolici.
Prijava
Vsi, ki želite svojega otroka vključiti v aktivnost VESELE POČITNICE 2105 ga morate prijaviti
najkasneje do petka, 5. junija 2015. Prijavite se lahko preko elektronske prijave, ki se nahaja
na spletni strani šole: http://www.antonukmar.si/ ali izpolnite prijavnico (pdf datoteka), jo
natisnete in nam jo pošljete na naš naslov: Osnovna šola Antona Ukmarja Koper, Pot v gaj 2,
6000 Koper ali po faksu: 05/66 32 861.
Prispevek
Prispevek za prehrano zanaša 4,50 € na dan oziroma 22,50 € na teden.
Starši prispevek za prehrano poravnajo po položnici, ki jo dobijo ob prijavi. Znesek mora biti
nakazan najkasneje do torka, 19. junija 2015, na ta način potrdite svojo prijavo.
Informacije
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. št.: 05/66 32 892, ali obiščete spletno
stran šole: http://www.antonukmar.si/ .
Koper, 12. maj 2015
Gabrijela Dolinšek
ravnateljica
OŠ Antona Ukmarja Koper
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1.
prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja
programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«.