POROČILO O ŠOLSKEM TEKMOVANJU V LOGIKI (za šolsko leto

POROČILO O ŠOLSKEM TEKMOVANJU V LOGIKI
(za šolsko leto 2014/2015)
Tekmovanje je potekalo 25. septembra 2014, na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica.
Udeležili so se ga učenci od 3. do 9. razreda.
Tekmovalo je:
RAZRED
3.
ŠTEVILO TEKMOVALCEV 49
24
ŠTEVILO PRIZNANJ
4.
26
18
5.
36
28
6.
13
5
7.
14
5
8.
22
12
9.
23
17
Tekmovalci so osvojili 109 bronastih priznaj, najboljši štirje (Aljaž Oberstar, Mark
Bertoncelj, Nastja Lovšin in Maja Gorše) pa so se uvrstili na državno tekmovanje.
Vodji tekmovanja:
Marija Ahčin, Mira Miše
SEZNAM PREJEMNIKOV BRONASTIH PRIZNANJ:
Ime
Lara
Luka
Lan
Anže
Domen
Žana
Mojca
Naja
Mitja
Andraž
Zarja
Donna
Karolina
Matej
Tija
Andraž
Ana Marija
Dora
Ana
Miha
Nika
Pina
Maša
Petra
Peter
Priimek
Petek
Klun
Pahović
Bojc
Merhar
Lovšin
Zobec
Poje Mihelič
Turk
Juvančič
Čampa
Tucović
Bojc
Blažan
Virant
Zidar
Šilc
Đukić
Ilc
Maležič
Hojč
Nosan
Rigler
Levstik
Andolšek
Razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
3. razred
4. razred
Ime
Ana Klarisa
Bogdan
Špela
Jurij
Tia
Nika
Jaka
Hana
Sašo
Luka
Rok
Gal
Petra
Maks
Maja
Anja
Alisia
Anastazija
Luka
Gašper
Jan
Tim
Mark
Kristina
Maks
Meta
Luka
Nastja
Maj
Tadej
Žiga
Staš
Klemen
Ema
Špela
Kristjan
Liza
Ana
Meta
Filip
Isabela
Taj
Maruša
Žiga
Matic
Katja
Žana
Monika
Priimek
Škufca
Arko
Henigman
Klun
Ložar
Andoljšek
Lovšin
Merhar
Mihelič
Petek
Primšar
Kraljič
Lovšin
Bavdek
Kos
Mihelič
Lenič
Gorše
Bojc
Mihelič
Rudež
Lovšin
Adamič
Oiclj
Oberstar
Gorše
Bončina
Peterlin
Češarek
Tekavec
Zakrajšek
Oražem
Topolnik
Lovšin
Rotar
Vrh
Gornik
Gornik
Andoljšek
Ćirović
Kozina
Pucelj
Ilc
Vidervol
Mrhar
Andolšek
Arko
Bartol
Razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
4. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
5. razred
6. razred
6. razred
6. razred
Ime
Maša
Živa
Aljaž
Ines
Vita
Pia
Brina
Maja
Tjaša
Maša
Tamara
Ema
Sara
Karim
Zala
Vanesa
Gašper
Maks
Nejc
Mark
Nastja
Larisa
Laura
Mirjam
Luka
Jana
Laura
Nina
Antea
Tjaša
Jošt
Nejc
Maja
Gašper
Žiga
Žana
Priimek
Lovšin
Kromar
Obrstar
Topolnik
Bojc
Peterlin
Štupica
Gorše
Pobega
Malnar
Prelac
Henigman
Češarek
El Habashy
Kojek
Kozina
Kljun
Škufca
Ambrožič
Bertoncelj
Lovšin
Peterlin
Lesar
Golouh
Đekić
Čampa
Primšar
Levstek
Juvančič
Lesar
Lovšin
Cimprič
Henigman
Hlebec
Obrstar
Pogorelec
Razred
6. razred
6. razred
7. razred
7. razred
7. razred
7. razred
7. razred
8. razred
8. razred
8. razred
8. razred
8. razred
8. razred
8. razred
8. razred
8. razred
8. razred
8. razred
8. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred
9. razred