splošnimi pogoji programa

Splošni pogoji
Tekaški treningi Pospeši ritem
1. S prijavo potrjujem, da so vsi navedeni podatki v prijavnem obrazcu resnični.
2. Potrjujem, da sem seznanjen/-a s potekom in pravili tekaških treningov, ki bodo
potekali v okviru projekta Pospeši ritem ter z vsemi lokacijami in urniki tekaških
treningov, ki so navedeni na spletni strani www.pospesiritem.si.
3. Tekaških treningov se udeležujem na lastno odgovornost in potrjujem, da podjetje
Coca-Cola HBC Slovenije d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti za morebitne poškodbe in
zdravstvene težave, ki bi nastale kot posledica tekaških treningov.
4. Potrjujem, da lahko organizator projekta Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. fotografira
oziroma snema tekaške treninge ter vizualno gradivo, ki lahko vključuje tudi mojo
podobo, uporablja z namenom komunikacije in promocije projekta Pospeši ritem preko
vseh svojih komunikacijskih kanalov in v medijih.
5. Strinjam se, da lahko organizator projekta podjetje Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.
kadarkoli spremeni pravila in potek tekaških treningov ter jih, zaradi različnih vzrokov,
tudi odpove.