Seznam šolskih potrebščin za šolsko leto 2015/16

Osnovna šola 16. decembra M o j s t r a n a
15.6.2015
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV
IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 ZA
1. RAZRED devetletne šole
Predmet
Naziv
Opombe
Šolske potrebščine
Slovenščina
V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden:
SLOVENŠČINA 1, S SLIKANICO NA RAMI,
delovni zvezek za jezik in književnost, MKZ,
EAN: 9789610105947
13,90
1x A4 črtani zvezek (11 mm)
Slovenščina
V. M. Udovič, N.Potočnik, A. R. Vrhovec,
11,90
S.Gomboc: S SLIKANICO NA RAMI 1. del - zvezek
za opismenjevanje (grafomotorične vaje),
MKZ, EAN: 9789610105954
Slovenščina
V. M. Udovič, N.Potočnik, A. R. Vrhovec,
11,90
S.Gomboc: S SLIKANICO NA RAMI 2. del - zvezek
za opismenjevanje (velike tiskane črke),
MKZ, EAN: 9789610106050
Matematika
V. Manfreda Kolar, M. Urbančič Jelovšek: PRVA
MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 2 dela,
MKZ,
EAN: 9789610130147, 9789610130154
2 x11,40
(22,80)
1x A4 zvezek veliki karo (1x1 cm)
Spoznavanje
okolja
I. Hergan, T. Kovač, A. Rot Vrhovec: DOTIK
OKOLJA 1, učbenik, MKZ,
EAN: 9789610108047
Učbeniški
sklad
1x A4 brezčrtni zvezek
Šport
Nedrseči copati, kratke hlače in
majica, škatla ali vrečka za
shranjevanje opreme
Potrebščine
Šolska torbica, peresnica, dva
svinčnika HB, šilček, radirka, suhe
barvice, flomastri, 1 mapa na pero,
1 kartonasta mapa z elastiko,
copati, risalni listi (40 kom), kolaž
papir, škarje, lepilo, voščenke,
mala šablona, tempera barvice +
velika bela tempera, paleta, debel in
tanek čopič, lonček za čopič,
plastelin v palčkah.
OPB
1x A4 črtani zvezek (11 mm)
1x A4 zvezek veliki karo (1x1 cm)
Skupna cena delovnih zvezkov = 60,50 EUR
Ravnateljica:
Darja Pikon
Osnovna šola 16. decembra M o j s t r a n a
15.6.2015
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV
IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 ZA
2. RAZRED devetletne šole
Predmet
Naziv
Opombe
Šolske potrebščine
Slovenščina
I. Saksida, V. Medved Udovič, M. Grginič: NA
MAVRICO PO PRAVLJICO, berilo za 2. razred,
IZOLIT,
EAN: 9789616279123
Učbeniški
sklad
1x A4 črtani zvezek (11 mm črte),
1x A4 široko ozki črtani zvezek
(TAKO LAHKO – ena stran brez črt,
druga s črtami)
mapa na pero, 2 svinčnika HB,
radirka
Slovenščina
V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden:
SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI,
delovni zvezek za jezik in književnost, MKZ,
EAN: 9789610113492
15,20
Slovenščina
V. M. Udovič, N.Potočnik, A. R. Vrhovec,
11,90
S.Gomboc: S SLIKANICO NA RAMI 3. del - zvezek
za opismenjevanje (male tiskane in pisane črke),
MKZ,
EAN: 9789610106470
Matematika
M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik-Čadež: SVET
21,20
MATEMATIČNIH ČUDES 2, delovni zvezek, 2 dela,
prenova 2013, DZS,
EAN: 9789610203247, 9789610203254
Matematika
S.Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, zbirka
nalog, Antus
EAN: 3830017145428
7,95
Angleščina
H. Mol: MAGIC ADVENTURE 2, učbenik, ROKUSKLETT,
EAN: 9789612710941
Imajo v šoli- 1x A4 črtani zvezek
učbenik za
na klop
Angleščina
H. Mol: MAGIC ADVENTURE 2, delovni zvezek,
ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612710958
10,90
Spoznavanje
okolja
D. Vrščaj et al.: OPAZUJEM, RAZISKUJEM,
RAZMIŠLJAM 2, učbenik, DZS,
EAN: 9788634127676
Imajo v šoli- 1x A4 črtani zvezek
učbenik za
na klop
Glasbena
umetnost
B. Oblak, M. Prelog: GLASBENA SLIKANICA 2,
učbenik, DZS,
EAN: 9788634125603
Imajo v šoliučbenik za
na klop
1x A4 karo zvezek (veliki karo - 1x1
cm),
mala šablona
Šport
Kratke hlače, majica, tenis copati –
nedrseči ali nedrseči šolski copati
Likovna
umetnost
risalni listi (20 kom), lepilo, kolaž
papir, škarje, flomastri, suhe
barvice, voščenke, vodene barvice,
tempera barvice, paleta, 2 čopiča
(okrogel tanek, okrogel debel)
Skupna cena delovnih zvezkov = 67,15 EUR
Ravnateljica:
Darja Pikon
Osnovna šola 16. decembra M o j s t r a n a
15.6.2015
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV
IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 ZA
3. RAZRED devetletne šole
Predmet
Naziv
Opombe
Šolske potrebščine
Slovenščina
M. Grginič, V. Medved Udovič, I. Saksida: MOJE
BRANJE - SVET IN SANJE, berilo za 3. razred,
IZOLIT,
EAN: 9789616625272
Učbeniški
sklad
1x A4 široko ozki črtani zvezek Tako
lahko – obojestranske črte
Slovenščina
V. Medved Udovič, N. Potočnik, S. Osterman:
SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI,
delovni zvezek za jezik, MKZ,
EAN: 9789610113232
13,75
1x A5 črtani zvezek
1x mapa
Matematika
V.M. Kolar, M. Urbančič Jelovšek: TRETJA
MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 2 dela,
MKZ,
EAN: 9789610126577, 9789610126584
22,80
1x A4 veliki karo (1x1 cm) zvezek,
velika šablona, mapa
Matematika
S.Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, zbirka
nalog, Antus
EAN: 3830017145435
7,95
Angleščina
H. Mol: MAGIC ADVENTURE 2, učbenik, ROKUS- Imajo v šoli- 1x A4 črtani zvezek
učbenik za
KLETT,
na klop
EAN: 9789612710941
Angleščina
H. Mol: MAGIC ADVENTURE 2, delovni zvezek,
ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612710958
Imajo že od
lani
Spoznavanje
okolja
M. Antič et al.: OKOLJE IN JAZ 3, Modrijan,
EAN: 9789616357579
Imajo v šoliučbenik za
na klop
Glasbena
umetnost
A.Pesek:
GLASBA 3, Zvočni živžav, učbenik
EAN: 9789610107996
Imajo v šoliučbenik za
na klop
Glasbena
umetnost
A.Pesek:
GLASBA 3, Zvočni živžav, delovni zvezek s CDjem, MKZ
EAN: 3831022426236
18,90
Likovna
umetnost
Risalni blok (40 listov), kolaž papir,
škarje, lepilo v stiku, lepilni trak
(selotejp), tempera barvice, vodene
barvice, 2 čopiča (tanek, debel), črn
tuš, voščenke, flomastri, suhe
barvice
Šport
Športni copati, telovadna oprema
(kratke hlače, majica)
Potrebščine
Peresnica, nalivno pero, 2 svinčnika,
radirka, šilček, šolski copati, vrečka
za copate.
Skupna cena delovnih zvezkov = 63,40 EUR
Ravnateljica:
Darja Pikon
Osnovna šola 16. decembra M o j s t r a n a
15.6.2015
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV
IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 ZA
4. RAZRED devetletne šole
Šolske potrebščine
Predmet
Naziv
Opombe
Slovenščina
D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH
PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščinojezik (2 dela), založba ROKUS-KLETT,
EAN: 3831075924376 / 9789612713263
* nakup v
3 x A5 črtani zvezek
kompletu
(samostojno=
15,00)
Slovenščina
D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH
PET 4, učbenik za slovenščino - jezik, založba
ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612713379
E-učbenik z
dostopom
Slovenščina
I. Saksida, M. Kordigel, V. Medved Udovič:
BERILO ZA RAZVEDRILO, berilo za 4. razred,
IZOLIT,
EAN: 9789616279284
Učbeniški
sklad
Matematika
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4,
samostojni delovni zvezek za matematiko (4 deli),
založba ROKUS-KLETT,
EAN: 3831075924390 / 9789612713294
* nakup v
1 x A4 veliki karo zvezek
kompletu
(samostojno= 1 x A4 brezčrtni zvezek
19,00)
Velika šablona, šestilo, geotrikotnik
Matematika
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4,
učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612713287
E-učbenik z
dostopom
Matematika
S.Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, zbirka
nalog, Antus
EAN: 3830017145442
5,95
Angleščina
J. Skela et al.: MY SAILS 1 NEW, učbenik za
angleščino, ZO,
EAN: 9789612303358
16,00
* kupijo
starši
Angleščina
J. Skela et al.: MY SAILS 1 NEW, delovni zvezek
za angleščino, ZO,
EAN: 9789612303365
13,50
Naravoslovje in
tehnika
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar:
RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek
za naravoslovje in tehniko, založba ROKUSKLETT,
EAN: 3831075924406 / 9789612713218
* nakup v
1 x A4 črtani zvezek
kompletu
(samostojno=
9,00)
Naravoslovje in
tehnika
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar:
RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in
tehniko, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612713201
E-učbenik z
dostopom
Družba
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4,
samostojni delovni zvezek za družbo, založba
ROKUS-KLETT,
EAN: 3831075924383 / 9789612713317
* nakup v
1 x A4 črtani zvezek
kompletu
(samostojno=
9,00)
Družba
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, E-učbenik z
dostopom
učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612713300
Družba
O. Janša Zorn, M. Umek: DRUŽBA IN JAZ,
ATLAS, za 4. in 5. razred, MODRIJAN,
EAN: 9789616465885
Imajo v šoliučbenik za
na klop
1 x A4 črtani zvezek
Glasbena
umetnost
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET
4, samostojni delovni zvezek za glasbeno
umetnost, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 3831075924413 / 9789612713232
* nakup v
1 x A5 črtani zvezek
kompletu
(samostojno=
12,00)
Glasbena
umetnost
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET
4, učbenik za glasbeno umetnost, založba
ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612713225
E-učbenik z
dostopom
Likovna umetnost
Risalni blok (40 listov), kolaž papir,
lepilni trak (selotejp), vodene
barvice, tempera barvice, paleta,
čopiči (tanki in debeli), voščenke,
tuš, flomastri, suhe barvice
Šport
Športni copati, telovadna oprema
(kratke hlače, majica), vrečka iz
blaga
Potrebščine
Plastična mapa za vlaganje (ali
tanka kartonasta),
tekoče lepilo, škarje
* RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih
delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko,
družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno
umetnost, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 3831075925243 / 3831075924420
56,00
Gratis: Ročni zemljevid Slovenije
Skupna cena delovnih zvezkov = 91,45 EUR
Ravnateljica:
Darja Pikon
Osnovna šola 16. decembra M o j s t r a n a
15.6.2015
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV
IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 ZA
5. RAZRED devetletne šole
Šolske potrebščine
Predmet
Naziv
Opombe
Slovenščina
D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH
PET 5, samostojni delovni zvezek za slovenščinojezik (2 dela), založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612716806
* nakup v
1x A5 črtani zvezek
kompletu
(samostojno= 1x A4 črtani zvezek
14,00)
Slovenščina
D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH
PET 5, učbenik za slovenščino - jezik, založba
ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612716868
E-učbenik z
dostopom
Slovenščina
M. Kordigel, V. Medved Udovič, I. Saksida:
Učbeniški
KORAKI NAD OBLAKI, berilo za 5. razred, IZOLIT, sklad
EAN: 9789616279383
Matematika
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 5,
samostojni delovni zvezek za matematiko, (3 deli),
založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612716783
* nakup v
1x A4 nizki karo zvezek
kompletu
(samostojno= 1x A4 brezčrtni zvezek
15,00)
Šestilo, geotrikotnik, velika šablona
Matematika
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 5,
učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612716844
E-učbenik z
dostopom
Matematika
S.Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 5, zbirka
nalog, Antus
EAN: 3830017145459
5,95
Angleščina
N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, učbenik 15,57
za angleščino, PIVEC,
* kupijo
EAN: 9789616817493
starši
Angleščina
N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, delovni 13,36
zvezek za angleščino, PIVEC, izdaja 2011
EAN: 9789616817509
Naravoslovje in
tehnika
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar:
RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek
za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612716790
* nakup v
1x A4 črtani zvezek
kompletu
(samostojno=
9,00)
Naravoslovje in
tehnika
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar:
RADOVEDNIH PET 5, učbenik za naravoslovje in
tehniko, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612716851
E-učbenik z
dostopom
Družba
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5,
samostojni delovni zvezek za družbo, založba
ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612716769
* nakup v
1x A4 črtani zvezek
kompletu
(samostojno= Ročni zemljevid Slovenije
9,00)
(brezplačno ob kompletu
Radovednih 5, dobijo jeseni v šoli)
Družba
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5,
učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612716820
E-učbenik z
dostopom
Družba
O. Janša Zorn, M. Umek: DRUŽBA IN JAZ,
ATLAS, za 4. in 5. razred, MODRIJAN,
EAN: 9789616465885
Imajo v šoliučbenik za
na klop
1x A4 črtani zvezek
Glasbena
umetnost
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 5,
samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost,
založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612716776
* nakup v
1x notni zvezek
kompletu
(samostojno=
12,00)
Glasbena
umetnost
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 5, E-učbenik z
dostopom
učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUSKLETT,
EAN: 9789612716837
1x A4 črtani zvezek
Gospodinjstvo
Likovna
umetnost
Risalni blok z listi, kolaž papir, tuš,
lepilo, škarje, tempera barvice,
paleta, čopiči (tanek in debel),
voščenke, flomastri, suhe barvice.
Šport
Športne copate, telovadna oprema
(kratke hlače, majica), vrečka.
Potrebščine
1x navadna mapa za vlaganje
10x prozorne mape (srajčke)
RADOVEDNIH PET 5, komplet samostojnih
delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko,
družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno
umetnost, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 3831075924314
59,00
Gratis: Ročni zemljevid Slovenije
(dobijo jeseni v šoli)
Skupna cena delovnih zvezkov = 93,88 EUR
Ravnateljica:
Darja Pikon
Osnovna šola 16. decembra M o j s t r a n a
15.6.2015
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV
IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 ZA
6. RAZRED devetletne šole
Predmet
Naziv
Opombe
Šolske potrebščine
Slovenščina
B. Golob et al.: BERILO 6, KDO SE SKRIVA V
OGLEDALU?, berilo za 6. razred, MKZ,
EAN: 9789610106593
Učbeniški
sklad
1x A4 črtani zvezek
1x A5 črtani zvezek
1x mapa na 2 špirali z listi (vsaj 50
črtanih listov)
Slovenščina
D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.:
17,15
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni
zvezek za slovenščino - jezik, 2 dela POSODOBLJEN, ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612713812 / (9789612711207)
Matematika
M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI
ŠTEVIL IN OBLIK 6, samostojni delovni zvezek, 3
deli, ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716691
Matematika
T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI
Imajo v šoliŠTEVIL IN OBLIK 6, zbirka nalog, 2 dela, ROKUS- učbenik za
na klop
KLETT,
EAN: 9789612095710
Angleščina
J. Skela, D. Marguč, A. Gvardjančič:
TOUCHSTONE 6, Angleški jezik 1, učbenik za
angleščino, ZO,
EAN: 9789612303327
18,50
* kupijo
starši
Angleščina
J. Skela, D. Marguč, A. Gvardjančič:
TOUCHSTONE 6, Angleški jezik 1, delovni zvezek
za angleščino, ZO,
EAN: 9789612303341
16,00
17,90
2x A4 nizki karo, šestilo,
geotrikotnik
2x A4 črtani zvezek
Mapa za liste
1x A4 črtani zvezek
Nemščina
(fakultativno)
Učbeniški
sklad
1x A4 črtani zvezek
Atlas
Geografija
H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, učbenik za
geografijo, ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612097998
Geografija
H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6 FSC, delovni 13,25
zvezek za geografijo, ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612714116 / (9789612097707)
Zgodovina
H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6,
učbenik za zgodovino, ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612097974
Učbeniški
sklad
1x A4 črtani zvezek
Naravoslovje
A. Šorgo, S.A. Glažar, M. Slavinec: AKTIVNO V
NARAVOSLOVJE 1, učbenik za naravoslovje v 6.
razredu, DZS,
EAN: 9789610201151
Učbeniški
sklad
1x A4 črtani zvezek
Mapa na pero za vprenjanje
Barvice, škarje, lepilo
Gospodinjstvo
S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, učbenik,
ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612093969
Imajo v šoli- Mapa na pero z listi
učbenik za
na klop
Tehnika in
tehnologija
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6,
učbenik, IZOTECH,
EAN: 9789619104842
Učbeniški
sklad
1x A4 brezčrtni zvezek, mapa na
pero z listi, lok žagica + žagice,
ravnilo, geotrikotnik, trikotnik (kot
30º, 60º, 90º)
Glasbena
umetnost
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6,
samostojni delovni zvezek s CD-jem, ROKUSKLETT,
EAN: 3831075924482 / (9789612710231)
16,20
1x A4 črtan zvezek
Notni zvezek
Likovna
umetnost *
T. Tacol, B. T. Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 6,
učbenik, DEBORA,
EAN: 9789616525114
Imajo v šoli- Mapa z A4 listi (ki jo uporabljajo do
učbenik za 9.r), risalni listi (5 kom), kolaž papir,
na klop
tuš, lepilo, škarje, svinčnik 2B,
tempera barvice, paleta, čopiči
(tanek in debel), voščenke, črn
flomaster
Skupna cena delovnih zvezkov = 99,00 EUR
Ravnateljica:
Darja Pikon
Osnovna šola 16. decembra M o j s t r a n a
15.6.2015
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV
IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 ZA
7. RAZRED devetletne šole
Predmet
Naziv
Opombe
Šolske potrebščine
Slovenščina
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al:
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7 – izdaja s
plusom, samostojni delovni zvezek, 2 dela,
ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612716608
17,90
1x A4 črtani zvezek
1x mapa na 2 špirali z listi (vsaj
50 črtanih listov)
Matematika
J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI
ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, ROKUS-KLETT,
prenovljeno 2012
EAN: 97896112712228
Učbeniški
sklad *
2x A4 nizki karo, šestilo,
geotrikotnik
Računala (dobijo v šoli)
Matematika
T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI
Imajo v šoliŠTEVIL IN OBLIK 7, zbirka nalog, 2 dela, ROKUS- učbenik za
na klop
KLETT,
EAN: 9789612093525
Angleščina
L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7,
učbenik za angleščino, TANGRAM,
EAN: 9789616239479
Angleščina
L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, delovni 14,90
zvezek za angleščino, TANGRAM,prenovljena
izdaja 2014
EAN: 9789616239776
Državljanska in
domovinska
vzgoja ter etika
M. Čepič, J. Justin, V. Potočnik, M. Zupančič:
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA
TER ETIKA 7, učbenik, NOVO, I2,
EAN: 9789616348690
oz.
M. Čepič, J. Justin, V. Potočnik, M. Zupančič:
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA
TER ETIKA 7, učbenik, NOVO, I2,
EAN: 9789616348836
Učbeniški
sklad
1x A4 črtani zvezek
Geografija
H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik, Učbeniški
ROKUS-KLETT,
sklad
EAN: 9789612099367
1x A4 črtani zvezek
Atlas
Geografija
H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, delovni
zvezek za geografijo, ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612099350 / (9789612714109)
Zgodovina
J.Razpotnik, D.Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST Učbeniški
7, učbenik za zgodovino, prenovljen, posodobljena sklad *
izdaja, ROKUS KLETT
EAN: 9789612712297
Naravoslovje
A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V
NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje v 7.
razredu, DZS,
EAN: 9789610202523
Učbeniški
sklad
1x A4 črtani zvezek
Mapa na pero za vpenjanje
Barvice, škarje, lepilo
Tehnika in
tehnologija
S. Fošnarič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7,
učbenik, IZOTECH
EAN: 9789616740272
Učbeniški
sklad *
1x A4 brezčrtni zvezek ali mapa na
pero z listi
19,00
2x A4 črtani zvezek
* kupijo starši Mapa za liste
13,25
1x A4 črtani zvezek
Tehnika in
tehnologija
S. Fošnarič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7,
delovni zvezek z gradivom, Izotech
EAN: 9789619104835
Glasbena
umetnost
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik Učbeniški
z dodatkom za prenovljen UN, ROKUS-KLETT,
sklad *
9789612712303
Likovna
umetnost
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: LIKOVNO
IZRAŽANJE 7, prenovljeno, učbenik, DEBORA,
EAN: 9789616525794
19,50
Učbeniški
sklad *
1x A4 črtani zvezek (lahko od
prejšnjega leta)
Notni zvezek (lahko od prejšnjega
leta)
Mapa z A4 listi (ki jo uporabljajo od
6.r. do 9.r.), risalni listi (5 kom),
kolaž papir, tuš, lepilo, škarje,
svinčnik 2B, tempera barvice,
paleta, čopiči (tanek in debel),
voščenke, črn flomaster, nožki za
linorez, linolej A4 (priporoča se
mehkejši, zelene barve)
**
Skupna cena delovnih zvezkov = 84,55 EUR + 15,60 NEM + 17,00 OGL
* Načrtujemo uporabo novih učbenikov zaradi poteka veljavnosti starim, vendar moramo počakati
na odobritev finančnih sredstev s strani MIZŠ-ja, zato ne moremo zagotavljati, da bomo lahko
uporabljali učbenike, ki so navedeni v seznamu. V nasprotnem primeru bodo učenci uporabljali
obstoječe učbenike.
** Potrebščine pri LVZ učenci uporabljajo iz prejšnjega leta, sproti le dopolnjujejo tisto, kar jim manjka.
7. RAZRED – IZBIRNI PREDMETI
Predmet
Naziv
Opombe
Šolske potrebščine
Nemščina
Giorgio Motta: WIR 1 FSC, učbenik za nemščino,
slovenska izdaja, ROKUS-KLETT,
EAN: 3831075924529 / (9789612094232)
15,60
1x A4 črtani zvezek
Obdelava gradiv, Z. Puncer: OBDELAVA GRADIV – LES, delovni
les
zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet,
IZOTECH,
EAN: 9789619104897
17,00
Obdelava gradiv, Z. Puncer: OBDELAVA GRADIV – LES, učbenik,
les
IZOTECH,
EAN: 9789619104880
Imajo v šoliučbenik za
na klop
Organizmi v
naravnem in
umetnem okolju
Mapa na pero za vpenjanje listov
Ravnateljica:
Darja Pikon
Osnovna šola 16. decembra M o j s t r a n a
15.6.2015
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV
IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 ZA
8. RAZRED devetletne šole
Opombe
Šolske potrebščine
Predmet
Naziv
Slovenščina
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: 17,15
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, samostojni
delovni zvezek, 2 dela, POSODOBLJEN, ROKUSKLETT,
EAN: 9789612714130 / (9789612710187)
Matematika
M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI
ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, ROKUS-KLETT,
prenovljeno 2012
EAN: 9789612712242
Matematika
T.Končan, V.Moderc, Strojan: SKRIVNOSTI
Imajo v šoliŠTEVIL IN OBLIK 8, zbirka nalog, 2 dela, ROKUS- učbenik za na
klop
KLETT,
EAN: 9789612093808
Angleščina
J. Skela: TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino, Učbeniški
2x A4 črtani zvezek
TANGRAM,
sklad ali
Mapa za liste
EAN: 9789616239370
kupijo starši
– 19,00
Angleščina
J. Skela: TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za
angleščino, TANGRAM,
EAN: 9789616239387
14,90
Državljanska in
domovinska
vzgoja ter etika
M. Čepič Vogrinčič et al.: DRŽAVLJANSKA IN
DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 8 oz.
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA
TER ETIKA 8, učbenik, NOVO, I2,
EAN: 9789616348775
Učbeniški
sklad
Geografija
RAZISKUJEM NOVI SVET, samostojni delovni
11,50
zvezek za geografijo v 8. razredu, ROKUS KLETT,
2015
EAN: 9789612716585
Zgodovina
A. Mirjanić, J.Razpotnik, D.Snoj: RAZISKUJEM
PRETEKLOST 8, učbenik za zgodovino, prenova
2010, 2. izdaja, ROKUS KLETT
EAN: 9789612710095
Učbeniški
sklad *
1x A4 črtani zvezek
Biologija
BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove
generacije za biologijo v 8. razredu, Rokus Klett,
EAN: 9789612713591
9,90 **
1x A4 črtani zvezek
Mapa na pero za vpenjanje + 20
črtanih listov
Barvice, škarje, lepilo
Fizika
FIZIKA 8, interaktivni učni komplet nove generacije 9,90
za fiziko v 8. razredu, Rokus Klett,
EAN: 9789612716622
Učbeniški
sklad *
2x A4 nizki karo, šestilo,
geotrikotnik
1x A4 črtani zvezek
1x A4 črtani zvezek
Atlas
1 x A4 nizki karo
1x A4 črtani zvezek
Mapa na pero za vpenjanje
Barvice, škarje, lepilo
Periodni sistem elementov
Kemija
Tehnika in
tehnologija
1x A4 črtani zvezek
1x mapa na 2 špirali z listi (vsaj
50 črtanih listov)
S. Fošnarič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8,
učbenik, IZOTECH
EAN: 9789616740289
Učbeniški
sklad *
1x A4 brezčrtni zvezek ali mapa na
pero z listi
Tehnika in
tehnologija
A. Papotnik: PRAKTIČNO GRADIVO TEHNIKA 8, 11,00
navezuje se na delovni zvezek DZS za 8. razred,
IZOTECH,
EAN: 3830032570083
Glasbena
umetnost
A. Pesek:
GLASBA DANES IN NEKOČ 8, samostojni
delovni zvezek + 3, Rokus
EAN: 9879612713768 / (9879612096267)
Glasbena
umetnost
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik Učbeniški
z dodatkom za prenovljen UN, ROKUS-KLETT,
sklad *
EAN: 9789612712327
Likovna
umetnost
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: LIKOVNO
IZRAŽANJE 8, prenovljeno, učbenik, DEBORA,
EAN: 9789616525800
16,20
Učbeniški
sklad *
1x A4 črtani zvezek (lahko od
prejšnjega leta)
Notni zvezek (lahko od prejšnjega
leta)
Mapa z A4 listi (ki jo uporabljajo od
6.r. do 9.r.), risalni listi (5 kom),
kolaž papir, lepilo, škarje, tuš,
svinčnik 2B, tempera barvice,
paleta, čopiči (tanek in debel),
voščenke, črn flomaster, nožki za
linorez, linolej A4 (priporoča se
mehkejši, zelene barve)
***
Skupna cena delovnih zvezkov = 90,55 EUR + 19,00 TJA + 15,60 NEM + 17,00 OGL
* Načrtujemo uporabo novih učbenikov zaradi poteka veljavnosti starim, vendar moramo počakati
na odobritev finančnih sredstev s strani MIZŠ-ja, zato ne moremo zagotavljati, da bomo lahko
uporabljali učbenike, ki so navedeni v seznamu. V nasprotnem primeru bodo učenci uporabljali
obstoječe učbenike.
** Cena Interaktivnega učnega kompleta pri biologiji je v prosti prodaji 14,90 EUR. Zaradi uporabe kompleta še pri
fiziki vam pripada dobropis s strani Rokusa, ki ga v katerikoli prodajalni lahko izkoristite s pomočjo kupona, ki ga
prilagamo.
*** Potrebščine pri LVZ učenci uporabljajo iz prejšnjega leta, sproti le dopolnjujejo tisto, kar jim manjka.
8. RAZRED - IZBIRNI PREDMETI
Predmet
Naziv
Opombe
Šolske potrebščine
Nemščina
Giorgio Motta: WIR 2 FSC, učbenik za nemščino,
slovenska izdaja, ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612714192 / (9789612094348)
15,60
1x A4 črtani zvezek
Obdelava gradiv, Z. Puncer: OBDELAVA GRADIV - LES, delovni
les
zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet,
IZOTECH,
EAN: 9789619104897
17,00
Obdelava gradiv, Z. Puncer: OBDELAVA GRADIV - LES, učbenik,
les
IZOTECH,
EAN: 9789619104880
Imajo v šoliučbenik za
na klop
Ravnateljica:
Darja Pikon
Osnovna šola 16. decembra M o j s t r a n a
15.6.2015
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV
IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 ZA
9. RAZRED devetletne šole
Opombe
Šolske potrebščine
Predmet
Naziv
Slovenščina
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: 17,15
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, samostojni
delovni zvezek, 2 dela, POSODOBLJEN, ROKUSKLETT,
EAN: 9789612714147 / (9789612711238)
Matematika
J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI
ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik, ROKUS-KLETT,
prenovljeno
EAN: 978961271952
Matematika
T. Končan, V. Modrec, R. Strojan: SKRIVNOSTI
Imajo v šoliŠTEVIL IN OBLIK 9, zbirka nalog, 2 dela, ROKUS- učbenik za na
klop
KLETT,
EAN: 9789612095086
Angleščina
J. Skela: TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino, Učbeniški
TANGRAM,
sklad
EAN: 9789616239448
Angleščina
J. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za
angleščino, TANGRAM,
EAN: 9789616239455
14,90
Geografija
RAZISKUJEM SLOVENIJO, samostojni delovni
zvezek za geografijo v 9. razredu, Rokus, 2015
EAN: 9789612716592
11,50
1x A4 črtani zvezek
Zemljevid Slovenije
Zgodovina
J.Razpotnik, D.Snoj: RAZISKUJEM
PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, ROKUS
KLETT
EAN: 9789612712990
Učbeniški
sklad *
1x A4 črtani zvezek
Biologija
V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK
ŽIVLJENJA 9, učbenik, ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612712853
Učbeniški
sklad
1x A4 črtani zvezek
Mapa na pero za vpenjanje
Barvice, škarje, lepilo
Biologija
BIOLOGIJA 9, interaktivni učni komplet nove
generacije za biologijo v 9. razredu, Rokus Klett,
EAN: 9789612716646
9,90
Fizika
FIZIKA 9, interaktivni učni komplet nove generacije 9,90
za fiziko v 9. razredu, Rokus Klett,
EAN: 9789612716639
Učbeniški
sklad *
2x A4 nizki karo, šestilo,
geotrikotnik
2x A4 črtani zvezek
Mapa za liste
1 x A4 nizki karo
1x A4 črtani zvezek
Mapa na pero za vpenjanje
Barvice, škarje, lepilo
Periodni sistem elementov
Kemija
Glasbena
umetnost
1x A4 črtani zvezek
1x mapa na 2 špirali z listi (vsaj
50 črtanih listov)
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik Učbeniški
z dodatkom za prenovljen UN, ROKUS-KLETT,
sklad *
EAN: 3831075924925
1x A4 črtani zvezek (lahko od
prejšnjega leta)
Notni zvezek (lahko od prejšnjega
leta)
Likovna
umetnost
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: LIKOVNO
IZRAŽANJE 9, prenovljeno, učbenik, DEBORA,
EAN: 9789616525817
Učbeniški
sklad *
Mapa z A4 listi (ki jo uporabljajo od
6.r. do 9.r.), risalni listi (5 kom),
kolaž papir, tuš, lepilo, škarje, suhe
barvice, svinčnik 2B, tempera
barvice, paleta, čopiči (tanek in
debel), voščenke, črn flomaster
*
Skupna cena delovnih zvezkov = 63,35 EUR + 17,00 OGL
* Načrtujemo uporabo novih učbenikov zaradi poteka veljavnosti starim, vendar moramo počakati
na odobritev finančnih sredstev s strani MIZŠ-ja, zato ne moremo zagotavljati, da bomo lahko
uporabljali učbenike, ki so navedeni v seznamu. V nasprotnem primeru bodo učenci uporabljali
obstoječe učbenike.
** Potrebščine pri LVZ učenci uporabljajo iz prejšnjega leta, sproti le dopolnjujejo tisto, kar jim manjka.
9. RAZRED - IZBIRNI PREDMETI
Predmet
Naziv
Opombe
Nemščina
Šolske potrebščine
1x A4 črtani zvezek
Obdelava gradiv, Z. Puncer: OBDELAVA GRADIV - LES, delovni
les
zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet,
IZOTECH,
EAN: 9789619104897
17,00
Obdelava gradiv, Z. Puncer: OBDELAVA GRADIV - LES, učbenik,
les
IZOTECH,
EAN: 9789619104880
Imajo v šoliučbenik za
na klop
Ravnateljica:
Darja Pikon