Organizacija in management informacijskih sistemov

Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija
PRIZNANJA IZPITOV/OBVEZNOSTI NEBOLONJSKEGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
ORGANIZACIJA DELA ter ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT SISTEMOV
SMER: ORGANIZACIJSKA INFORMATIKA ter ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV
ZA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI BOLONJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV - učni načrt 2011/12
(potrjeno na Komisiji za študijske zadeve Senata FOV)
1. LETNIK:
OBVEZNOSTI prenovljenega predmetnika
bolonjskega visokošolskega strokovnega
študijskega programa
Organizacija in management
informacijskih sistemov
po učnem načrtu 2011/2012
ECTS
- 1. letnik
Matematika
(5101)
Angleški poslovni jezik
(5102)
7
Matematika (1. letnik)
PRIZNA V CELOTI
5
Angleški jezik (1. letnik)
PRIZNA V CELOTI
Osnove ekonomije
(5103)
PRIZNAVANJA OBVEZNOSTI v primerjavi s
predmetnikom nebolonjskega
univerzitetnega študijskega
programa ORGANIZACIJA DELA ter
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT SISTEMOV,
smer: Organizacijska informatika
ter
Organizacija in management
informacijskih sistemov
Ekonomika II (1. letnik)
6
OPRAVITI V CELOTI
NE PRIZNA
Računalništvo in informatika (1. letnik)
Računalništvo in informatika
(5105)
Osnove organizacije in managementa
(5106)
Kadrovski management
(5107)
6
PRIZNA DELNO, študent mora opraviti še
poglavja:
-
Zbirni jezik (poglavje:Programski jeziki)
C++ (poglavje: Programski jeziki)
SQL (poglavje: Sistemi za upravljanje baz
podatkov)
Osnove organizacijskih teorij (1. letnik)
8
PRIZNA DELNO, študent mora opraviti še
poglavja s področja managementa
Kadrovski management (2. letnik
7
PRIZNA V CELOTI
www.fov.uni-mb.si | [email protected] | t +386 4 2374 200 | f +386 4 2374 299 | IBAN: SI56011006095916533 | VAT: SI71674705
Management tehnoloških sistemov
(5108)
Statistika
8
7
(5109)
Ni sorodnega predmeta
/
Ni sorodnega predmeta
/
Ni sorodnega predmeta
/
Naravoslovje in tehnologija (1. letnik)
PRIZNA V CELOTI
Statistika in verjetnost (1. letnik)
PRIZNA V CELOTI
Ekonomika I (1. letnik)
Organizacija delovnih procesov (1. letnik)
Športna vzgoja (1. letnik)
Gospodarsko pravo
doc. dr. Bojan Vavtar
(5104)
Ni sorodnega predmeta
6
OPRAVITI V CELOTI
2/6
2. LETNIK:
OBVEZNOSTI prenovljenega predmetnika
bolonjskega visokošolskega strokovnega
študijskega programa
Organizacija in management
informacijskih sistemov
po učnem načrtu 2011/2012
PRIZNAVANJA OBVEZNOSTI v primerjavi s
predmetnikom nebolonjskega
univerzitetnega študijskega
programa ORGANIZACIJA DELA ter
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT SISTEMOV,
smer: Organizacijska informatika
ter
Organizacija in management
informacijskih sistemov
ECTS
- 2. letnik
Varnost informacijskih sistemov
(5201)
8
Varnost informacijskega sistema (4. letnikizbirni predmet)
PRIZNA V CELOTI
Organiziranje računalniških komunikacij
(3. letnik)
Računalniški sistemi in komunikacije
(5204)
Poslovni informacijski sistemi
(5205)
Metode in tehnike razvoja programske
opreme
6
6
6
(5206)
Upravljanje baz podatkov
(5207)
6
PRIZNA DELNO, študent mora opraviti še
poglavja:
- Računalništvo v oblaku
- Virtualizacija
Poslovni informacijski sistem (4. letnik)
PRIZNA V CELOTI
Programiranje (3. letnik)
PRIZNA V CELOTI
Baze podatkov (3. letnik)
PRIZNA V CELOTI
Operacijske raziskave (2. letnik)
PRIZNA DELNO, študent mora opraviti še
poglavja:
-
Operacijske raziskave in stohastični
procesi
7
(5202)
Stohastični procesi
Stohastični procesi (2. letnik)
PRIZNA DELNO, študent mora opraviti še
poglavja:
-
Operacijske raziskave
Operacijske raziskave (2. letnik)
Stohastični procesi (2. letnik)
PRIZNA V CELOTI
Sistemska analiza obravnavanja podatkov
(2. letnik)
Metode in tehnike sistemske analize
(5203)
7
PRIZNA DELNO, študent mora opraviti še
poglavja:
- Modeliranje procesov,
- Modeliranje podatkov,
- Zahtevnejše poizvedbe z SQL
3/6
Ni sorodnega predmeta
/
Statistika v raziskovanju (2. letnik)
Ni sorodnega predmeta
/
Osnove managementa in organizacijskega
vedenja (2. letnik)
Ni sorodnega predmeta
/
Človek v delovnem procesu I. del (2. letnik)
Ni sorodnega predmeta
/
Človek v delovnem procesu II. del (2. letnik)
Ni sorodnega predmeta
/
Oblikovanje proizvodov in procesov (2. letnik)
Ni sorodnega predmeta
/
Športna vzgoja (2. letnik)
Izbirni predmeti iz nabora:
Spletno programiranje
(5208)
Ni sorodnega predmeta
OPRAVITI V CELOTI
Programski jezik JAVA
8
(5209)
Ni sorodnega predmeta
OPRAVITI V CELOTI
Inženiring kakovosti
(5210)
Ni sorodnega predmeta
OPRAVITI V CELOTI
6
Poslovodno računovodstvo
(5211)
Ni sorodnega predmeta
OPRAVITI V CELOTI
4/6
3. LETNIK:
OBVEZNOSTI prenovljenega predmetnika
bolonjskega visokošolskega strokovnega
študijskega programa
Organizacija in management
informacijskih sistemov
po učnem načrtu 2011/2012
ECTS
- 3. letnik
Optimiranje in simulacija sistemov
(5308)
6
PRIZNAVANJA OBVEZNOSTI v primerjavi s
predmetnikom nebolonjskega
univerzitetnega študijskega
programa ORGANIZACIJA DELA ter
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT SISTEMOV,
smer: Organizacijska informatika
ter
Organizacija in management
informacijskih sistemov
Modeliranje in simulacija sistemov (3. letnik)
PRIZNA V CELOTI
Proces odločanja (4. letnik)
PRIZNA V CELOTI
Proces odločanja II (4. letnik)
PRIZNA V CELOTI
Sistemi za podporo odločanju
(5309)
6
Poslovni ekspertni sistemi (4. letnik – izbirni
predmet)
PRIZNA DELNO, študent mora opraviti še
poglavja:
Izdelati in zagovarjati seminarsko nalogo, v
primeru, da ni opravljen nobeden od
predmetov
1. Proces odločanja-0401
2. Proces odločanja II-0457
Multimedijski sistemi
(5307)
6
Ni sorodnega predmeta
6
Ni sorodnega predmeta
20
Ni sorodnega predmeta
OPRAVITI V CELOTI
E-poslovanje
(5306)
OPRAVITI V CELOTI
Strokovna praksa
(5313)
OPRAVITI V CELOTI
Ni sorodnega predmeta
/
Ni sorodnega predmeta
/
Ni sorodnega predmeta
/
Ni sorodnega predmeta
/
Ni sorodnega predmeta
/
Teorija sistemov (3. letnik)
Športna vzgoja (3. letnik)
Teorija organizacije (3. letnik)
Računalniški sistemi (3. letnik – izbirni
predmet)
Avtomatizacija pisarniškega poslovanja
(3. letnik – izbirni predmet)
5/6
Ni sorodnega predmeta
/
Proces odločanja I (4. letnik)
Ni sorodnega predmeta
/
Marketing in strateški management (4. letnik)
Ni sorodnega predmeta
/
Razvoj uporabniških rešitev (4. letnik)
Ni sorodnega predmeta
/
Ni sorodnega predmeta
/
Ni sorodnega predmeta
/
Zanesljivost in razpoložljivost računalniških
sistemov (4. letnik)
Projekt izgradnje informacijskega sistema
(4. letnik)
Športna vzgoja (4. letnik)
Ni sorodnega predmeta
/
Ni sorodnega predmeta
/
Ni sorodnega predmeta
/
Informacijski sistem proizvodnje (4. letnik –
izbirni predmet)
Kakovost programske opreme (4. letnik –
izbirni predmet)
Izbrana poglavja iz informacijske tehnologije
(4. letnik – izbirni predmet)
Izbirni predmeti iz nabora:
Projektiranje organizacijskih sistemov
(3. letnik)
Poslovni informacijski sistem (4. letnik)
Informacijski sistem kadrovske
dejavnosti
(5310)
PRIZNA DELNO, študent mora izdelati še
seminarsko nalogo za izbrani kadrovski proces
Podjetništvo in poslovni načrt
(5305)
OPRAVITI V CELOTI
6
Ekonomika II (1. letnik)
* doc.dr. Vida Kampuš - Trop
(0141)
NE PRIZNA
Okoljevarstveni inženiring
(5304)
Ni sorodnega predmeta
OPRAVITI V CELOTI
6/6