OBČINA VIDEM Videm pri Ptuju 54 2284 Videm Prodaja gradbene

OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm
E pošta: [email protected]
Spletni naslov: http://videm.si
Telefon: 02 761-94-00
Prodaja gradbene parcele in parcele s stanovanjskim objektom, Sela 14,
Lovrenc na Dr.polju
2324
V skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine Videm za leto 2015; Občina Videm prodaja gradbeni parceli s
stanovanjskim objektom.
Parceli ležita v središču naselja Sela, le nekaj sto metro od podružnične osnovne
šole, z lepim panoramskim pogledom na obronek Haloz in 4 km iz Ptuja.
Gradbeni parceli 43/3 in 43/1 KO Sela, skupni površini 1168 m2,
s stanovanjskim objektom, se prodaja za ceno 26.415 €.
Pogled v naravi, splet:
https://www.google.si/maps/place/Sela+14,+2324+Lovrenc+na+Dravskem+polju/@
46.3697639,15.8265265,374m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x476f618e93f9fb59:0x
81138c482e752273!6m1!1e1
Vaše povpraševanje posredujte na elektronski naslov: [email protected] ali pokličite na
telefon 02 761-94-08.