REDUKTOR

REDUKTOR
Računalniško podprto konstruiranje
Peter Klobasa
Primeri enostavnih reduktorjev
reduktor (SSKJ) – strojna naprava, ki omogoča
spreminjanje števila vrtljajev gnane in gonilne
gredi v nespremenljivem razmerju
Model
-zmodeliral sem enostaven model reduktorja
-prestavno razmerje reduktorja je: i=2
-večji zobnik je gnani zobnik
Parametri modela
-4 globalni parametri
-spreminjanje števila zob velikega in malega zobnika
-spreminjanje premera velike in male gredi
-ob spremembi katerega koli parametra se prilagodi ohišje
in drugi sestavni deli reduktorja
Premer gredi
Število zob
Tabela števila zobnikov
Premer male gredi
-število zob velikega in malega zobnika je omejeno s tabelo, da ostane
pravilno prestavno razmerje
-velikost gredi je omejena z merami od 10 do 17 mm glede na
dimenzije ležajev, katere se nahajajo v katalogu ležajev
Parametri modela
-model je sestavljen iz 15 delov: dva dela ohišja reduktorja, dve gredi,
dva zobnika in trije ležaji (vsak ležaj iz treh delov)
Gredi
Zobnika
Ohišje
Parametri modela
-parametri ležajev
-vsi trije ležaji imajo iste parametre
Zunanji obroč
Notranji obroč
Kroglice
Model
-model s parametri videnimi na spodnji sliki
Model
-model s spodnjimi parametri
-slika iz drugega zornega kota, brez enega dela okvirja
Model
- na modelu sem še kot zanimivost dodal parameter, s katerim lahko
spremenimo velikost obeh zobnikov in celotnega ohišja
m=2
Model
m=3
Zaključek
-parametrično modeliranje je zelo uporabno, saj lahko že s samo enim parametrom
spremenimo celotno dimenzijo modela
-takšno modeliranje je priporočeno, če moramo spreminjati na primer samo
posamezne parametre modela
-pomaga nam opazovati kako se spreminja celotni model