Veljavnost do: 17.10.2015Vodja službe za prodajo

Slovenske železnice, d.o.o.
Služba za pravne zadeve in kadre
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 513
Faks: 01 / 29 14 824
E-pošta: [email protected]
Številka:
Signatura:
Datum:
Obvestilo 104/15
20103-23/2015-104
360.7
12.10.2015
OBVESTILO
V družbi Fersped, d.o.o., Služba za prodajo, objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca na
delovnem mestu:
VODJA SLUŽBE ZA PRODAJO (M/Ž)
( 1 izvajalec)
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:
 ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri
(zaželeno ekonomske ali prometne smeri),
 5 let ustreznih delovnih izkušenj (zaželeno na področju logistike)
 usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office,
Prednost bodo imeli kandidati z:
 znanjem angleškega jezika na višjem nivoju,
 vozniškim izpitom B kategorije.
Od kandidata se pričakuje, da ima sposobnost vodenja prodajnega tima ter pogajalske in
organizacijske sposobnosti.
Mesto nastopa dela: Ljubljana
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas z vezavo na mandat direktorja družbe s šestmesečnim
poskusnim delom.
Vloge posredujte na elektronski naslov:
[email protected] oziroma na naslov: Fersped, d.o.o.., Parmova 37, 1000 Ljubljana.
Rok
za
oddajo
vlog
je
17.10.2015.
Za morebitne dodatne informacije pokličite go. Alenko Repič (01/300-7141).
Mirko Zorenč
vodja službe
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 5142733000
Osnovni kapital: 205.274.421,23 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995
Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov
S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:


dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in
druge podatke o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,
je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v
primeru nadaljnjih kadrovskih potreb.
Varovanje osebnih podatkov
Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
2