Omejitve vpisa v prvem prijavnem roku za redni študij v zadnjih treh

Omejitve vpisa v prvem prijavnem roku za redni študij v zadnjih treh letih:
Bančni in finančni management
- Omejitev ni bilo
- Omejitev ni bilo
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2012/13 je znašala 5,89 točk.
Mednarodno poslovanje
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2014/15 je znašala 6,31 točk.
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2013/14 je znašala 6,02 točk.
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2012/13 je znašala 6,24 točk.
Poslovna informatika
- Omejitev ni bilo
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2013/14 je znašala 5,15 točk.
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2012/13 je znašala 5,26 točk.
Računovodstvo in revizija
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2014/15 je znašala 6,78 točk.
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2013/14 je znašala 5,88 točk.
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2012/13 je znašala 6,31 točk.
Trženje
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2014/15 je znašala 5,52 točk.
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2013/14 je znašala 6,02 točk.
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2012/13 je znašala 5,47 točk.
Turizem
- Omejitev ni bilo
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2013/14 je znašala 5,38 točk.
- Omejitev za vpis na program za študijsko leto 2012/13 je znašala 5,31 točk.
Za poslovne programe Podjetništvo, Management, Poslovna logistika ter ekonomske programe
Denar in finance, Ekonomija in Kvantitativne finance in aktuarstvo omejitev v prvem prijavnem
roku v zadnjih treh letih ni bilo.