Pregled pozarne zascite v soseski Magdalena

 Maribor, 17.4.2015
»Se zavedamo, da je redni pregled sistema aktivne požarne zaščite
in javljanja požara v večstanovanjskih stavbah življenjsko
in premoženjsko pomemben?«
Danes smo v večstanovanjskih objektih Magdalena 1, 2 in 3 v Mariboru organizirali in spremljali popolni pregled
sistema aktivne požarne zaščite in javljanja požara. Naša upravnica omenjenih stavb, gospa Marija Namar je
tukaj odgovorna za vodenje evidence rednih pregledov požarne varnosti, ki so zakonsko predpisani. Zaradi
zahtevnosti in velikosti teh objektov, je potrebno še posebej natančno pregledati garaže, kleti, stopnišča in
delovanje centralnega sistema požarne varnosti. Pooblaščenega preglednika sistemsko aktivne požarne zaščite iz
podjetja Ekosystem, ki je današnji pregled opravil, smo za vas povprašali zakaj je v stavbi sploh potreben s strani
serviserja kvartalni pregled požarne varnosti vsake tri mesece in zakaj splošni vsakih pet let.
»Zavedati se je potrebno vrednosti naših pregledov. Pomembni so zaradi urejenosti požarne
varnosti, skrbi za najvišjo življenjsko in premoženjsko varnost stanovalcev, in navsezadnje splošne
zakonske odločbe na tem področju. Pregled zajema preizkus požarne centrale, avtomatskih in ročnih
javljalnikov požara, preizkus krmilnih funkcij, požarnih loput, požarnih vrat in preizkus prenosa
alarma in napak na dežurni center. Celovit sistem aktivne požarne zaščite in javljanja požara v
posamezni stavbi se določa na podlagi študije požarne varnosti za posamezno stavbo.«
Spremljali smo tudi kako je danes v teku pregleda svoje delo opravil serviser iz podjetja Iskra, ki sicer izvaja
kvartalne preglede. V prostoru je s pomočjo posebne palice sprožil testni plin aresol, ki deluje v obliki dima.
V kolikor se senzor v prostoru ustrezno in pravočasno odzove, se aktivira alarm in informacija o požaru se
avtomatsko posreduje v dežurni center. Skupaj smo preverili še ročne javljalnike, ki jih lahko najdemo na
zidovih. V primeru požara jih aktivirate tako, da odprete okence, pritisnete na gumb, odprejo se stopniščna
okna, avtomatsko se aktivira alarm in istočasno klic dežurni službi. Preverili smo še delovanje požarnih loput
in požarnih vrat.