Kotni ventili za vodo

Normni listi KOVINA
Kotni ventili za vodo
Izdaja 0115
KV 550 - KV 551
KV 552
KV 553
KV 553
Dimenzije
Art.
DN
PN
[bar]
ISO228
ISO228
G1
Cu
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
H
Sw
Masa
[Kg]
KV 550
6
16
1/2
3/8
10
20
80
26
23
19
0,100
KV 551
6
16
1/2
1/2
15
20
80
26
26
19
0,110
G
C
L
A
KV 552
6
16
1/2
3/4
/
20
80
26
30
19
0,130
KV 553
8
16
1/2
3/8
10
20
82
24
23
19
0,140
KV 554
8
16
1/2
3/4
/
20
82
24
30
19
0,166
Vgrajeni materiali
Ohišje:
Krogla:
Vreteno: Ročice:
Tesnilo krogle: Tesnilo vretena: kovano iz medenine po EN 12420, kromano, material CW617N
kovana iz medenine po EN 12420, trdo kromana, material CW617N
struženo iz medenine po EN 12164, material CW614N
PLASTIKA, KROMANA
EPDM, POM
EPDM
Stran 1
Normni listi KOVINA
Tehnični podatki
Delovni tlak: Delovna temperatura: Mediji: tabela
od 0˚C do +90 ˚C, kratkotrajno do +120 ˚C
voda, pitna voda
Krogelni ventil z reduciranim pretokom
Krogelni ventili po standardu:
-
Oblika DIN 3357 T1, DIN 3357 T4
-
Testi DIN 3230 T3
Priključni navoji po ISO 228
Uporaba
Kotni krogelni ventili za vodo se uporabljajo kot zaporna, polnilno – praznilna armatura v vodovodnih instalacijah. Uporablja se za priključitev vodovodnih armatur, pretočnih grelnikov vode, …
Krogelni ventil kotni KV 553 in KV 554 s filtrom omogoča filtriranje vode.
Navodila za montažo
Navoje cevi prevlečemo z ustreznim tesnilnim materialom (predivo, teflonski trak, tesnilna pasta).
Krogelni ventil z navojem (G) privijemo v napeljavo. Pri montaži uporabljamo ustrezno montažno
orodje, ki se prilagaja nastavkom na ventilu (Sw).
Navodila za vzdrževanje
Krogelni ventili ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Priporočamo, da vsaj 2 krat letno krogelni
ventil zapre in odpre in uporaba krogelnega ventila v popolnoma odprtem ali zaprtem ne v vmesnem položaju. Filter pri kotnem krogelnem ventilu s filtrom očistimo tako, da ventil zapremo,
odvijemo čep ventila, izvlečemo mrežico filtra in jo očistimo. V primeru, da je poškodovana, jo
zamenjamo. Sestavo izvedemo v obratnem vrstnem redu.
Stran 2
Normni listi KOVINA
Napisi krogelnih ventilov
OHIŠJE
ROČICE
Plastika kromirano
Plastika kromirano
Rezervni deli
Art.ventil
KV 550
KV 551
KV 552
KV 553
KV 554
Art.ročica
2203611R
2203611R
2203611R
2216612R
2216612R
Art.mrežica
/
/
/
2321911R
2321911R
Vse v tem dokumentu navedene informacije ustrezajo obstoječim informacijam v času tiskanja in služijo zgolj za informacijo. Spremembe
v smislu tehničnega napredka si pridržujemo. Slike je treba razumeti kot simbolne prikaze in zato lahko optično odstopajo od dejanskih
proizvodov. Možna barvna odstopanja so tiskarsko tehnično pogojena. Možna so odstopanja proizvodov, specifična za posamezne dežele.
Pridržujemo si spremembe tehničnih specifikacij in funkcije. Pri vprašanjih se obrnite na najbližjo podružnico HERZ.
Stran 3