Seznam rednih novinarskih konferenc v letu 2015: Datum Rubrika

Seznam rednih novinarskih konferenc SURS v letu 2015:
Datum
6.2.2015
27.2.2015
19.3.2015
31.3.2015
30.4.2015
29.5.2015
18.6.2015
30.6.2015
31.7.2015
31.8.2015
30.9.2015
30.11.2015
30.12.2015
Rubrika
Aktualno
Naslov teme
Inflacija v januarju 2015
Stroški dela po socioekonomskih značilnostih
zaposlenih in samozaposlenih v letu 2013
Hitrorastoča podjetja v letu 2013
Analiza
Gospodarska klima v očeh podjetij in potrošnikov
Aktualno
Inflacija v februarju 2015
Analiza
Gospodarska rast v 4. četrtletju 2014
Predstavitev publikacije Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti
Aktualno
Cene nepremičnin v Sloveniji, 4. četrtletje 2014
Predstavitev publikacije Mozaik poslovnih statistik
Aktualno
Inflacija v marcu 2015
Skupine podjetij v letu 2013
Položaj migrantov in njihovih neposrednih potomcev
na slovenskem trgu dela
Analiza
Primanjkljaj in dolg države v 4. četrtletju 2014
Aktualno
Inflacija v aprilu 2015
Razmere na trgu dela v letu 2014
Cestni blagovni prevoz v Sloveniji v letu 2014
Aktualno
Inflacija v maju 2015
Prihodi in prenočitve turistov v Sloveniji v letu 2014
Registrirana cestna vozila v Sloveniji v letu 2014
Analiza
Gospodarska rast v 1. četrtletju 2015
Skupna NK
Kazalniki Blaginje za Slovenijo (NIJZ, ARSO,
SURS)
Aktualno
Inflacija v juniju 2015
Blagovna menjava s tujino v letu 2014
Analiza
Primanjkljaj in dolg države v 1. četrtletju 2015
Aktualno
Inflacija v juliju 2015
Analiza
Odseljevanje državljanov Slovenije se nadaljuje
Gradbeništvo v letu 2014
Aktualno
Inflacija v avgustu 2015
Analiza
Gospodarska rast v 2. četrtletju 2015 in letna ocena
za leto 2014
Aktualno
Inflacija v septembru 2015
Podatki o gospodinjstvih in družinah iz registrskega
popisa 2015
Analiza
Primanjkljaj in dolg države v 2. četrtletju 2015
Aktualno
Inflacija v novembru 2015
Analiza
Gospodarska rast v 3. četrtletju 2015
Aktualno
Inflacija v decembru 2015
Dolgotrajna oskrba
Analiza
Primanjkljaj in dolg države v 3. četrtletju 2015
Datum zadnje posodobitve: 15.10.2015