Posebne_nagrade_A / Special_awards_A

KATEGORIJA A / CATEGORY A
POSEBNA PRIZNANJA / SPECIAL AWARDS
• Priznanje za najbolj obetavnega pianista / Award for promising pianist
TEKMOVALEC / CONTESTANT: NEŽA
POGAČAR
• Priznanje za najbolje izvedeno slovensko skladbo / Award for the best
performed Slovene composition
TEKMOVALEC / CONTESTANT: NEŽA
POGAČAR
• Priznanje za najbolje izvedeno obvezno skladbo / Award for the best
performed compulsory composition
TEKMOVALEC / CONTESTANT: MIHA
UNTERLEHNER
Predsednica komisije / President of the Jury