Karakteristični prečni profil

0,50
0,50
4%
bankina 50 cm
os kanalizacije
bankina 50 cm
asfaltna cesta R3 640 1373
%
4%
teren
os ceste
0,59
tampon
IZKOP-ZASIP kanaliz. jareka (jalovina)
polno obbet. cevi v deb. 10 cm z MB 20
kanalizacijska cev PVC 200-250 (SN8)
AB post. deb. 15 cm MB 20
3 cm obrabno zaporni sloj bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A4, Z2
6 cm nosilni sloj bituminizirane zmesi AC22 surf B50/70 A4
30 cm nevezana nosilna plast kamnitega materiala (D22)
20 cm zmrzlinsko obstojni kamniti material (D32)
0,70
cesta R3 640 1373