Študenti drugih visokošolskih zavodov VPIS ZUNANJIH SPLOŠNIH

Študenti drugih visokošolskih zavodov
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
VPIS ZUNANJIH SPLOŠNIH IZBIRNIH PREDMETOV
NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. IN 2. STOPNJE
FAKULTETE ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO UNIVERZE V LJUBLJANI
Ime in priimek študenta:
EMŠO:
Naslov za obveščanje:
e-pošta:
, datum rojstva:
, kraj rojstva:
,
, telefon:
Digitalna identiteta – uporabniško ime:
Vpisna številka:
Vpisan na visokošolski zavod:
V študijskem letu
vpisan v:
letnik dodiplomskega študijskega programa (1. stopnja)
letnik magistrskega študijskega programa (2. stopnja)
Kot zunanji splošni izbirni predmet želim vpisati:
Slovenski naziv predmeta (polno ime):
Angleški naziv predmeta (polno ime):
Šifra predmeta:
Študijski program, v katerem je predmet akreditiran:
Kreditne točke predmeta:
Izvajalec predmeta:
Datum:
Podpis študenta: _____________________________
Soglasje Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani:
Potrjujemo, da je študent izbral zgoraj navedeni predmet in da lahko obiskuje predpisane oblike
pedagoškega dela ter opravlja izpitne oz. druge predpisane obveznosti pri izbranem izbirnem
predmetu.
Datum:
Soglasje prodekana:
Žig referata:
_________________
____________________
____________________