OSNOVE POLAGANJA KERAMIČNIH OBLOG

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?
Program je namenjen brezposelnim osebam, ki imajo
končano osnovno šolo in si želijo pridobiti osnovna
znanja za polaganje keramičnih oblog.
Zavod za izobraževanje
in kulturo Črnomelj
Program usposablja za dela s področja gradbeništva, ki
udeležencem
omogočajo
zaposlitev
oziroma
organizira program
samozaposlitev.
OSNOVE POLAGANJA
KERAMIČNIH OBLOG
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE
IN KULTURO ČRNOMELJ
Ul. Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj
Tel: 07/ 30 61 390, 30 61 383
e-naslov: [email protected]
spletna stran: www.zik-crnomelj.eu
VSEBINA PROGRAMA:
TEORETIČNI DEL
- spoznavanje pečarstva kot poklicne
dejavnosti
- spoznavanje osnovnih zidarskih del
- pomen in uporaba tehnične
dokumentacije
PRAKTIČNI DEL
- spoznavanje poklica
- organizacija delovnega prostora,
orodij, pripomočkov, materialov
- spoznavanje in uporaba različnih
materialov
- usposabljanje za polaganje keramičnih
oblog na različnih površinah
SKUPAJ UR ZA PROGRAM
POTEK IZVEDBE PROGRAMA:
40 ur
Program se bo izvajal predvidoma do 4x tedensko po 4 ure
dnevno, vključno s soboto. Program bo potekal med 8. in
17. uro in bo trajal največ dva meseca.
Udeleženci bodo prejeli učna gradiva, zagotovljen bo tudi
gradbeni material za praktični del.
120 ur
Udeleženci programa bodo zavarovani za primer poškodbe
pri delu in poklicne bolezni v času usposabljanja, prejeli
bodo potrebno delovno obleko in osnovno orodje za delo.
Pred
usposabljanjem
bodo
udeleženci
napoteni
na
zdravniški pregled.
160 ur
FINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA
KRAJ IN ČAS IZVAJANJA:
Program se bo izvajal v Črnomlju, predvidoma od
januarja do marca 2015.
Izobraževanje je za brezposelne osebe brezplačno, ker ga
financira Zavod RS za zaposlovanje. V izobraževanje
brezposelno osebo napoti svetovalec na uradu za delo.