rastoča posteljica

rastoča posteljica - zibka
z mislijo na najmlaj{e
74.8 cm
Prednosti
zibka, posteljica in odprta postelja v enem
44.8 cm
zdravo spanje in varnost otroka
prilagodljivost vi{ine leži{~a
96.5 cm
trajnost in vrednost izdelka (masivni les bukve)
83.0 cm
lahka premi~nost s pomo~jo kolesc z zavoro
144.8 cm
zdravju prijazni in ne{kodljivi materiali in barve
94.8 cm
zibka
posteljica
odprta postelja
Materiali in barve
Rasto~a posteljica je izdelana iz naravnih materialov. Elementi posteljice so izdelani
iz masivnega bukovega lesa debeline 24 mm in okroglih masivnih pal~k Ø16mm.
Kotni element je iz bukovega lameliranega lesa, dno posteljice pa je iz masivnega
bukovega lesa in vezane plo{~e 4 mm.
Rasto~a posteljica je v natur, roza ali modri barvi - povr{insko pa je za{~itena s
prozornim vodoodpornim lakom, ki je okolju prijazen in zdravju ne{kodljivih.
NOLIK d.d., Novome{ka cesta 5; SI-1330 Ko~evje, SLOVENIJA
Tel.: +386 (0)1 89 59 273; Fax: +386 (0)1 89 59 107; E-mail: [email protected]
Predstavni{tvo Ljubljana
Brn~i~eva 1; SI-1000 Ljubljana; Tel.: +386 (0)1 6002 590; Fax: +386 (0)1 6002 928
www.nolik.si