OBRESTNE MERE ZA KREDITE

BKS Bank AG, Celovec
BKS Bank AG, Bančna podružnica
Verovškova ulica 55a
SI-1000 Ljubljana
T: 01/5890-900
F: 01/5890-920
www.bksbank.si
OBRESTNE MERE ZA KREDITE
POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI
Velja od 6. 11. 2015
1. Krediti, zavarovani pri zavarovalnici
NAMENSKI
POTROŠNIŠKI
KREDIT*
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR +obrestni pribitek)
Komitenti
Nekomitenti
do 12 mesecev
6M Euribor + 3,65%
6M Euribor + 4,65%
Nad 12 do 36 mesecev
6M Euribor + 3,70%
6M Euribor + 4,70%
Nad 36 do 60 mesecev
6M Euribor + 3,80%
6M Euribor + 4,80%
Nad 60 do 96 mesecev
6M Euribor + 4,15%
6M Euribor + 5,15%
GOTOVINSKI
POTROŠNIŠKI
KREDIT*
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR +obrestni pribitek)
Komitenti
Nekomitenti
do 12 mesecev
6M Euribor + 3,75%
6M Euribor + 4,75%
Nad 12 do 36 mesecev
6M Euribor + 3,90%
6M Euribor + 4,90%
Nad 36 do 60 mesecev
6M Euribor + 4,10%
6M Euribor + 5,10%
Nad 60 do 96 mesecev
6M Euribor + 4,35%
6M Euribor + 5,35%
1 od 4
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR +obrestni pribitek)
NAMENSKI
POTROŠNIŠKI
KREDIT* - POVEZANI
POSLI
Komitenti
Nekomitenti
do 12 mesecev
6M Euribor + 3,45%
6M Euribor + 4,45%
Nad 12 do 36 mesecev
6M Euribor + 3,50%
6M Euribor + 4,50%
Nad 36 do 60 mesecev
6M Euribor + 3,70%
6M Euribor + 4,70%
Nad 60 do 96 mesecev
6M Euribor + 4,00%
6M Euribor + 5,00%
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR +obrestni pribitek)
BKS ZELENI
NAMENSKI
POTROŠNIŠKI
KREDIT
Komitenti
Nekomitenti
do 12 mesecev
6M Euribor + 3,25%
6M Euribor + 4,25%
Nad 12 do 36 mesecev
6M Euribor + 3,30%
6M Euribor + 4,30%
Nad 36 do 60 mesecev
6M Euribor + 3,50%
6M Euribor + 4,50%
Nad 60 do 96 mesecev
6M Euribor + 3,75%
6M Euribor + 4,75%
PREMOSTITVENI KREDIT
PRI DEPOZITIH*
do vključno 12 mesecev
LOMBARDNI KREDIT*
(zastava vrednostnih
papirjev)
do vključno 12 mesecev
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR +obrestni pribitek)
Komitenti
Nekomitenti
2,95%
3,95%
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR +obrestni pribitek)
Komitenti
Nekomitenti
4,90%
Ni v ponudbi
2 od 4
STANOVANJSKI
KREDIT*
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR** +obrestni pribitek)
Komitenti
Nekomitenti
do 60 mesecev
6M Euribor + 2,60%
6M Euribor + 3,60%
61 do 120 mesecev
6M Euribor + 2,70%
6M Euribor + 3,70%
121 do 180 mesecev
6M Euribor + 2,80%
6M Euribor + 3,80%
181 do 240 mesecev
6M Euribor + 2,90%
6M Euribor + 3,90%
BKS ZELENI
STANOVANJSKI
KREDIT*
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR** +obrestni pribitek)
Komitenti
Nekomitenti
do 60 mesecev
6M Euribor + 2,30%
6M Euribor + 3,30%
61 do 120 mesecev
6M Euribor + 2,40%
6M Euribor + 3,40%
121 do 180 mesecev
6M Euribor + 2,50%
6M Euribor + 3,50%
181 do 240 mesecev
6M Euribor + 2,60%
6M Euribor + 3,60%
Krediti, zavarovani z zastavno pravico na nepremičninah
a) gradnja, nakup ali adaptacija stanovanjske nepremičnine
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR** +obrestni pribitek)
HIPOTEKARNI KREDIT*
Komitenti
do 120 mesecev
6M Euribor + 2,45%
121 do 240 mesecev
6M Euribor + 2,55%
241 do 300 mesecev
6M Euribor + 2,75%
3 od 4
b) drugi nameni
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR** +obrestni pribitek)
HIPOTEKARNI KREDIT*
Komitenti
do 120 mesecev
6M Euribor + 3,80%
c) BKS zeleni stanovanjski kredit, zavarovan s hipoteko
BKS ZELENI
HIPOTEKARNI KREDIT*
Skupna letna obrestna mera
(6 m EURIBOR** +obrestni pribitek)
Komitenti
do 120 mesecev
6M Euribor + 2,15%
121 do 240 mesecev
6M Euribor + 2,25%
241 do 300 mesecev
6M Euribor + 2,35%
* Pravno fizične osebe – obrestni pribitek višji za 20 BT.
** 6 - mesečni EURIBOR – zaokrožen je 0,125 % p. a. (na dan 4. 11. 2015).
-
-
-
Skupna obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere 6 mesečni
EURIBOR in obrestnega pribitka.
EOM (efektivna obrestna mera) vključuje stroške obrestne mere, stroške odobritve
kredita in stroške zavarovanja in jo je dopustno spremeniti, če se spremeni skupna
obrestna mera zaradi spremembe 6-mesečnega EURIBOR-ja. Ob spremembi
EURIBOR-ja se lahko spremeni tudi skupen znesek vseh vračil.
Ob odobritvi kredita se upošteva 6-mesečni EURIBOR, veljaven 2 dni pred odobritvijo
kredita, zaokrožen na 1/8 % navzgor. V času odplačevanja kredita se 6-mesečni
EURIBOR spreminja vsako koledarsko polletje, pri čemer velja kot referenčna
obrestna mera 6-mes. EURIBOR, ki je določen 2 delovna dneva pred začetkom
vsakega polletja.
Komitent banke je oseba, ki pri banki na svoj osebni račun prejema plačo ali
pokojnino že več kot 6 mesecev.
4 od 4