Vabilo na delavnico - Razvojna agencija Savinja

Žalec, 2.6.2015
Vabilo na delavnico
POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI
v četrtek, 11.6.2015, ob 13:00 uri
v prostorih Razvojne agencije Savinja, Ulica heroja Staneta 3, Žalec
Vsebina delavnice:
poškodbe pri delu in njihove posledice, ki jih čutijo delodajalci
regresni zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu do ZZZS
odškodninski zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu
disciplinski postopki, kontrola bolniškega staleža, kontrola alkohola
zaposlitve, prekinitev pogodbe delavcu, prekinitev pogodbe invalidu
predstavitev primerov dobrih praks iz lokalnega okolja
Komu je delavnica namenjena:
Delavnica je namenjena nosilcem dejavnosti oziroma vodjem podjetij. Udeležba na
delavnici je brezplačna. Predviden zaključek delavnice je ob 15:00 uri.
Delavnico organizira Razvojna agencija Savinja in jo bo izvedel Dušan Rožencvet s.p.,
strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu s 25 letnimi izkušnjami na področju
raziskav poškodb pri delu, z dovoljenjem Ministrstva za delo za izvajanje strokovnih nalog
varstva pri delu, sodni izvedenec za varstvo pri delu, nemedicinski izvedenec ZPIZ in član
invalidske komisije.
Prijave zbiramo na e-mail [email protected] do torka, 9.6.2015. Ob prijavi
prosim navedite naziv podjetja, statusna oblika, starost podjetja (nad in pod 5 let), ime in
priimek udeleženca ter kontakt. Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 03 713 68 61.
Vabljeni, da se nam pridružite!
Stojan Praprotnik
Direktor RA Savinja