tukaj

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK D. O. O.
DIREKTOR
POSLOVNA SEKRETARKA
SEKTOR VODOVOD
SEKTOR KANALIZACIJA
SEKTOR JAVNA HIGIENA
TEHNIČNO INVESTICIJSKI
SEKTOR
SEKTOR SPLOŠNIH SLUŽB
VODJA SEKTORJA
VODJA SEKTORJA
VODJA SEKTORJA
VODJA SEKTORJA
VODJA SEKTORJA
POMOČNIK VODJE
SEKTORJA
DELOVODJA
SOGLASJA
LOGISTIČNA
PODPORA
SOGLASODAJALEC
ČISTILEC
ELEKTROELEKTRO-
VZDRŽEVANJE
ENERGETSKI
ODDELEK
VODOVODNEGA
SISTEMA
VODJA
ODDELKA
OPERATIVNI
VODJA DEL
STROKOVNI
KANALOV VOZNIK
INVESTICIJE
VODJA
INVESTICIJ
SODELAVEC ZA
LOGISTIČNO
PODPORO
KANALAR
I., II., III.
PRAVNIK
PREDSTAVNIK ZA
ODNOSE Z
JAVNOSTMI
GOSPODARSKO
FINANČNI SEKTOR
VODJA SEKTORJA
ODDELEK
KNJIGOKNJIGOVODSTVO
ZA VARSTVO
OKOLJA
ZIDAR I., II.
SKLADIŠČNIK
PLANER
ANALITIK
ZBIRANJE IN
ELEKTRIČAR I.
ELEKTRIČAR II.
DELOVODJA
POMOŽNI
KOMUNALNI
DELAVEC I., II.
CENTER ZA
KOMUNALNIH
ODPADKOV
RAVNANJE Z
ODPADKI
KATASTER
VODJA CENTRA
KOMUN
KOMUNALNIH
VODOV
VODJA
ODVOZA
MONTER I., II.
VODJA
ODDELKA
STROJNIK I., II.
SODELAVEC
ZA POGREBNO
KLJUČAVNIČAR
IN
POMOŽNI
KOMUNALNI
DELAVEC I., II.
POKOPALIŠKO
DEJAVNOST
MEHANIK
REFERENT
ZA PLAČE
VOZNIK
KOMUNALNIH
SPECIAL-
ODPADKOV
IN PLAČILNI
PROMET
NEGA
VOZILA
I., II.
GEOMETER
FINANČNI
STROJNIK I.
VZDRŽEVALEC II.
SALDAKONIST
SPREJEMNIK
STROKOVNI
VZDRŽEVALEC
I., II..
KNJIGOVODJA
ODVOZ
FIGURANT
SMETAR I.
SMETAR II.
VZDRŽEVALEC
II.
VODJA
ODDELKA
VODJA
ODDELKA
STROKOVNI
SODELAVEC
SKLADIŠČE
KNJIGOVODJA
REFERENT ZA
OBRAČUN KOM.
STORITEV