ANGLEŠKI JEZIK IN NEMŠKI JEZIK

ANGLEŠKI JEZIK IN NEMŠKI JEZIK
OD 1. DO 3. RAZREDA
V letošnjem šolskem letu smo se na pobudo staršev Osnovne šole Bistrica odločili, da ponudimo
zgodnje učenje dveh tujih jezikov za otroke od 1. do 3. razreda.
Vsi se zavedamo, da je učenje jezikov odlična naložba za prihodnost - tovrstno učenje pri otrocih
spodbuja mišljenje in razvoj možganov. Če bodo z učenjem tujega jezika vztrajali, se jim bodo v
življenju zlahka odpirala nova vrata in nove življenjske priložnosti.
Trajanje: 20 ur (enkrat tedensko od oktobra 2014 do aprila 2015)
Cena: 50 €
Lokacija: Osnovna šola Bistrica
Angleški jezik: četrtki od 14.00 do 14.45 (uvodno srečanje bo 23. 10. 2014),
učiteljica Špela Mrak
Nemški jezik: četrtek od 15.40 do 16.25 (uvodno srečanje bo 23. 10. 2014),
učiteljica Polonca Ložar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA NA JEZIKOVNI TEČAJ
Vpis v tečaj (obkroži):
*Prijavnico oddajte razredničarki do torka, 21.10.2014
a) Angleški jezik
b) Nemški jezik
Ime in priimek otroka:
Datum in kraj rojstva:
Ime in priimek starša ali skrbnika:
Naslov:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Razred/oddelek:
Plačilo tečaja po položnici(obkroži):
a) v enem obroku
b) v dveh obrokih
Kraj in datum:______________________
Podpis starša ali skrbnika:___________________
S podpisom soglašam z zbiranjem in obdelavo navedenih podatkov za namen izvedbe tečaja in obveščanje o ponudbi
Ljudske univerze Tržič. Ljudska univerza Tržič se zavezuje, da bo izobraževalni proces opravila strokovno. Dovoljujem
tudi fotografiranje in uporabo fotografij za potrebe Ljudske univerze Tržič in Osnovne šole Bistrica.