Vabilo 75. seja Sveta regije

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni:
Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid
T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: [email protected], W: www.prc.si
Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o.
Svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
Matej Arčon, predsednik Sveta regije
Številka: 21.01.01.-15/001-SR3
Kraj in datum: Tolmin, 14. april 2015
Članom Sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
VABILO
Vabim vas na 75. sejo Sveta regije, ki bo v sredo, 22. aprila 2015, ob 10:00 uri
v sejni sobi občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja;
2. Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 75. seje Sveta regije;
3. Pregled in potrditev predloga zapisnika 74. seje Sveta regije (Nova Gorica, 17. 3. 2015) ter
pregled realizacije sklepov / poročevalka mag. Almira Pirih, v. d. direktorica PRC;
4. Napajanje območja Vipave z električno energijo / poročevalec Tomaž Kompara dipl. inž.el.,
direktor distribucijske enote Nova Gorica Elektra Primorska;
5. Predstavitev osnutka čezmejnega programa Slovenija-Italija za obdobje 2014–2020 /
poročevalka Tatjana Rener, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko;
6. Potrditev končnega koncepta predstavitve destinacije Smaragdna pot na EXPO MILANO 2015
in potrditev spremembe imena destinacije/ poročevalec Črtomir Špacapan, direktor RRA
Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica;
7. Zaključevanje projekta RCERO Nova Gorica / poročevalec Matej Arčon, župan MONG;
8. Razno
Po zaključku seje Sveta regije je predviden obisk v podjetju ESAL d.o.o. Anhovo, ki bo vključeval
predstavitev podjetja, ogled proizvodnje ter druženje ob kosilu.
Vljudno vabljeni.
predsednik Sveta regije
Matej Arčon, l.r.
Morebitno odsotnost sporočite sekretariatu Sveta regije, Mateji Skok, na telefonsko številko: 05 38 41 500 ali
na elektronski naslov: [email protected]
Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni:
Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid
T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: [email protected], W: www.prc.si
Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o.
Vabljeni člani:
Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina, Franc Mužič, župan Občine Brda, Valter Mlekuž, župan Občine Bovec,
Jurij Kavčič, župan Občine Cerkno, Bojan Sever, župan Občine Idrija, Andrej Maffi, župan Občine Kanal ob Soči,
Robert Kavčič, župan Občine Kobarid, Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica, podpredsednik sveta
regije, Aleš Bucik, župan Občine Renče-Vogrsko, mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter – Vrtojba, Uroš Brežan,
župan Občine Tolmin, mag. Ivan Princes, župan Občine Vipava.
Vabljeni direktorji, koordinatorji in sodelavci Severnoprimorske MRRA:
mag. Jožica Lazar, direktorica RRA ICRA d.o.o. Idrija, mag. Almira Pirih, v. d. direktorica PRC, David Bratož,
direktor Razvojne agencije ROD Ajdovščina, Črtomir Špacapan, direktor RRA severne Primorske d. o. o. Nova
Gorica, Tanja Golja, RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Tomaž Vadjunec, RRA severne Primorske d.o.o.
Nova Gorica, Andreja Trojar-Lapanja, ICRA d.o.o. Idrija, Suzana Žvokelj-Ferjančič, ROD Ajdovščina.
Vabljeni gostje in poročevalci:
Radko Carli, direktor sektorja za distribucijsko omrežje Elektro Primorska, Tomaž Kompara, direktor distribucijske
enote Nova Gorica Elektra Primorska, Tatjana Rener, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko, Janez Topolšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predvideno gradivo:
 K točki 3:
o Priloga 1_ Predlog zapisnika 74. seje Sveta regije, z dne 17. 3. 2015;
 K točki 4:
o Priloga 1_ Napajanje območja Vipave z električno energijo;
 K točki 6:
o Priloga 1_ Predstavitev končnega koncepta predstavitve destinacije Smaragdna pot na EXPO Milano
2015 in obravnava spremembe imena destinacije;
o Priloga 2_ Koncept predstavitve RDO Smaragdna pot na EXPU 2015 v Milanu;
o Priloga 3_ Pregled predvidenih stroškov in virov financiranja za predstavitev Goriške regije na EXPO
Milano 2015
o Priloga 4_ Zapisnik 22. seje Programskega sveta RDO Smaragdna pot