Predvidena tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2015/2016, na

Predvidena tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2015/2016, na katera
se učenci prijavijo prostovoljno ali po navodilih mentorja.
Koledar tekmovanj je objavljen na Zavodu za šolstvo: Koledar tekmovanj 2015/16
RAZREDI
VRSTA TEKMOVANJA
Vegovo-matematika (Kenguru)
Logika
Pangea
Logična pošast-Mathema
Cankarjevo-slovenščina
Stefanovo-fizika
Kresnička
Preglovo-kemija
Proteusovo-biologija
Zgodovina
Francoščina
Angleščina
Nemščina
Sladkorna bolezen
Vesela šola
Konstruktorstvo in tehnologija ter obdelava gradiv
Bober
1-9
3-9
6-9
1-5
3-9
8-9
4-7
8-9
8-9
8-9
9
9
9
6-9
4-9
6-8
2-5