Kontaktni podatki za naročanje na zdr. storitve v ambulantnih

dec.14
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Odgovorne osebe za naročanje v ambulantni dejavnosti SB Slovenj Gradec
NAZIV AMBULANTE
Termini za naročanje
preko telefona
Odgovorna oseba za naročanje
Kontakti za naročanje (telefon,
e-pošta)
LOKACIJA
I. Ambulante oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo
Ambulanta za abdominalno in splošno
kirurgijo
Mirsada Tabaković
zdr.teh.
pon-pet
7.30-9.30h in 12.00-14.00h
tel. 02-88-23-532
pritličje kirurško-gin. bloka-DESNO
Metka Sušec
zdr.teh.
torek in četrtek
7.30-9.30h in 12.00-14.00h
tel. 02-88-23-488
pritličje urol.-ped. bloka LEVO
MirsadaTabaković
zdr.teh.
pon-pet
7.30-9.30h in 12.00-14.00h
tel. 02-88-23-532
Ambulanta za zdravljenje prekomerne
debelosti
Mirsada Tabaković
zdr.teh.
pon-pet
7.30-9.30h in 12.00-14.00h
tel.02-88-23-532
[email protected]
Ambulanta za plastično in
rekonstrukcijsko kirurgijo
Mirsada Tabaković
zdr.teh.
pon-pet
7.30-9.30h in12.00-14.00h
tel.02-88-23-532
Ambulanta za male operativne posege
Ambulanta za bolezni dojk
Ambulanta za kirurgijo roke
Ambulanta za bolezni ožilja
Ambulanta za proktologijo
pritličje kirurško-gin. bloka-DESNO
II. Ambulante oddelka za travmatologijo in ortopedijo
Travmatološka ambulanta - kontrolna
Ortopedska ambulanta
Danijela Knuplež
adm.
pon-pet
7.00-8.30h in13.00-14.30h
tel.02-88-23-439
[email protected]
pritličje kirurško-gin. bloka-DESNO
Renata Lužnik
zdr.teh.
pon,sre,pet
7.00-8.30h in 13.00-14.30h
tel. 02-88-23-488
[email protected]
pritličje urol.ped. bloka-LEVO
pon-sre 7.00-19.00h
čet,pet 7.00-15.00h
tel. 02-88-23-740 ali -539
[email protected]
pritličje urol.-ped. bloka -LEVO
III. Ambulante oddelka za urologijo
Urološka ambulanta z diagnostiko
Marina Grenko
dipl.m.s.
IV. Ambulante oddelka za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok
Ambulanta za terapijo bolečine
Eva Javornik
zdr.teh.
pon., sred., pet.
7.00-11.00h
tel. 02-88-23-428
Preanesteziološka ambulanta
Eva Javornik
zdr.teh.
pon., tor., čet.
7.00-11.00h
tel. 02-88-23-498
Klara Rebernik, zdr.teh.
Silva Krejan, zdr.teh.,
Polonca Uršnik, zdr.teh.
pon-pet
9.00-13.00h
tel. 02-88-23-549
pritličje internističnega bloka -AVLA
Majda Kladnik
dipl.m.s.
pon,tor,čet,pet
11.00-13.00h
tel.02-88-23-517
[email protected]
Internistični blok - II NADSTROPJE
pritličje kirurško-gin. bloka-LEVO
V. Internistične ambulante
Kardiološka ambulanta
Angiološka ambulanta
Ambulanta za srčno popuščanje
Funkcionalna diagnostika - ožilje
Funkcionalna diagnostika - UZ srca
Funkcionalna diagnostika - 24 h
merjenje krvnega tlaka, holter
monitoring idr.
Internistični blok - II NADSTROPJE
Funkcionalna diagnostika obremenitveno testiranje (CEM)
Gastroenterološka ambulanta
Funkcionalna diagnostika gastroskopije
Funkcionalna diagnostika kolonoskopije
pritličje internističnega bloka-AVLA
Klara Rebernik, zdr.teh.
Silva Krejan, zdr.teh.,
Polonca Uršnik, zdr.teh.
pon-pet
9.00-13.00h
tel. 02-88-23-549
pritličje internističnega bloka -ENDOS.
pritličje kirurško-ginekološkega blokaAVLA
Funkcionalna diagnostika - UZ
abdomna
Revmatološka ambulanta
Nefrološka ambulanta
Antihipertonična ambulanta
pritličje internističnega bloka -AVLA
Antikoagulantna ambulanta
Hematološka ambulanta
Endokrinološka ambulanta
Diabetična ambulanta
Tireološka ambulanta s funkcionalno
diagnostiko ščitnice
Marta Vrčkovnik
dipl.m.s.
torek in četrtek
9.00-13.00h
sreda od 12.00-16.00h
tel. 02-88-23-458
Klara Rebernik, zdr.teh.
Silva Krejan, zdr.teh.,
Polonca Uršnik, zdr.teh.
pon-pet
9.00-13.00h
tel. 02-88-23-549
internistični blok-kletni prostori
pritličje internističnega blokaNUKL.MED.
NAZIV AMBULANTE
Nuklearno-medicinska slikovna
diagnostika (scintigrafije)
Nevrološka ambulanta
EMG
EEG
VI. Ambulanta za
onkologijo
VII. Psihiatrična
ambulanta
Odgovorna oseba za naročanje
Termini za naročanje
preko telefona
Kontakti za naročanje (telefon,
e-pošta)
Nichol Smonkar
dipl.ing.rad.
pon-pet
7.00-13.00h
tel. 02-88-23-479
[email protected]
Klara Rebernik, zdr.teh.
Silva Krejan, zdr.teh.,
Polonca Uršnik, zdr.teh.
pon-pet
9.00-13.00h
tel. 02-88-23-549
Metka Sušec
zdr.teh.
torek in četrtek
7.30-9.30h in 12.00-14.00h
tel. 02-88-23-488
prvo nadstropje internističnega bloka
soba 112
Marija Kert
zdr.teh.
pon, tor
9.00-13.00h
tel. 02-88-23-675
pritličje internističnega bloka -AVLA
Tanja Marčič
zdr.teh.
pon-pet
8.00-12.00h
tel. 02-88-23-542
[email protected]
pritličje kirurško gin.bloka-HODNIK
Liljana Paradiž
zdr.teh.
pon, tor 12.30-19.00h
sre, čet 8.00-14.30h
pet 8.00-14.00h
tel: 02-88-23-486
[email protected]
drugo nadstropje pediatričnourološkega bloka
Valerija Palko
dipl.m.s.
pon-pet
10.00-14.00h
tel. 02-88-23-418
LOKACIJA
pritličje internističnega blokaNUKL.MED.
VIII. Ginekološke specialistične ambulante
Ginekološka specialistična amb.
Ambulanta za ogroženo nosečnost
Uroginekološka ambulanta
Kolposkopska ambulanta
Ambulanta za patologijo maternične
votline
IX. Dermatovenerološka
ambulanta
X. Pediatrične ambulante
Splošna pediatrična ambulanta
Amb. za novorojence, rizične
novorojence
Ambulanta za UZ kolka
Pulmološka in alergološka ambulanta
Kardiološka ambulanta
Ambulanta za UZ srca
pritličje urol.-ped. bloka-DESNO
Gastroenterološka in nefrološka amb.
Nevropediatrična ambulanta
Razvojna ambulanta
Ambulanta za klinično psihologijo
Pedopsihiatrična ambulanta
Cita Burnik
spec.klin.psih.
pon-pet
8.30-9.30h in
14.00h
13.00-
tel. 02-88-23-470
[email protected]
pedopsihiatriča ambulanta trenutno ne
obratuje
datum pacient dobi, ko dostavi
napotnico osebno ali po pošti
XI. Ambulante oddelka za radiologijo
Radiološke preiskave in slikanja
Salmir Hrnjić
dipl.ing.rad.
tel. 02-88-23-475
[email protected]
Mamografija
Marjeta Bosilj
dipl.m.s.
tel. 02-88-23-475 ali 680
[email protected]
CT diagnostika
Sonja Les
dipl.ing.rad.
tel. 02-88-23-475
[email protected]
UZ diagnostika
Magdalena Urbanc
zdr.teh.
tel. 02-88-23-538
[email protected]
Matej Potočnik,
dipl.ing.rad.
tel. 02-88-23-475 (inf. vsak dan med
7h-8h in 11h-14h)
[email protected]
Fontana Maribor
Magnetna resonanca
XII. Ambulanta za
fizioterapijo
XIII. Ginekološki
dispanzer
pon-pet
7.00-8.00h in 11.00-14.00h
pritličje kirurško-ginekološkega blokaAVLA
Dejan Aritonović,
dipl.fiziot.
Za naročilo na storitve je
potreben delovni nalog, ki ga
pacienti dostavijo osebno.
pon.- pet. od 7.00 - 8.00h in
od 12.00-15.00h
tel. 02-88-23-487
[email protected]
kletni prostori kirurško-gin.bloka
Tanja Marčič
zdr.teh.
pon-pet
8.00-12.00h
tel. 02-88-23-542
[email protected]
pritličje kirurško gin.bloka-HODNIK