Predstavitvena brošura Power serije NEO

Nova generacija varnostnih sistemov
PowerG
tehnologija
ALARMNE CENTRALE DSC SERIJA NEO
2016NKE
- 6 podroèij na osnovni plošèi
- Možnost širitve do 16 brezžiènih/
žiènih podroèij
- 2 particiji
- Spomin za zadnjih 500 dogodkov
- 47 uporabniških gesel+ glavno geslo
2064NKE
- 8 podroèij na osnovni plošèi
- Možnost širitve do 32 brezžiènih/
žiènih podroèij
- 4 particije
- Spomin za zadnjih 500 dogodkov
- 71 uporabniških gesel+ glavno geslo
- 8 podroèij na osnovni plošèi
- Možnost širitve do 64 brezžiènih/
žiènih podroèij
- 8 particij
- Spomin za zadnjih 500 dogodkov
- 94 uporabniških gesel+ glavno geslo
- 8 podroèij na osnovni plošèi
- Možnost širitve do 128 brezžiènih/
žiènih podroèij
- 8 particij
- Spomin za zadnjih 1000 dogodkov
- 94 uporabniških gesel+ glavno geslo
MODULI
SPREJEMNIKI
Modul za brezžièno
razširitev sistema
Ojaèevalnik brezžiènega
signala
MHOST8
PG8920EU
Omogoèa do 128 brezžiènih
in 32 žiènih podroèij
Združljiv z ojaèevalnikom
2128NKE
2032NKE
Razžiritev brezžiènega omrežja
Kompakten in enostaven za
inštalacijo
Napajalni modul
Napajalni modul z
visokotokovnimi izhodi
M2300
M2204
Popolni nadzor nad AC izpadom,
prazno baterijo in AUX izpadom
Kompatabilen z vsemi centralami
serije Power Neo
Popolni nadzor nad AC izpadom,
prazno baterijo in AUX izpadom
4x popolnoma programabilnih visoko
tokovnih izhodov
Modul z osmimi
programabilnimi izhodi
Razširitveni modul za
dodatnih 8 podroèij
M2208
M2108
Omogoèa 8 programabilnih nizko
tokovnih izhodov
(50mA)
Omogoèa 8 dodatnih žiènih podroèij
DODATKI
TIPKOVNICE ZA ALARMNE CENTRALE SERIJE NEO
Mini kartica/obesek za
vklop/izklop alarma
DSCMPT
Žièna ICON
tipkovnica
Žièna LCD
tipkovnica
Žièna LED
tipkovnica
HS2ICNE5
HS2LCDEE1
HS2LEDE1
TIPKOVNICE Z VGRAJENIM POWER-G
SPREJEMNIKOM
ICON tipkovnica
z vgrajenim
sprejemnikom
HS2ICNRF8E1
ICON tipkovnica
z vgrajenim
sprejemnikom in
èitalcem kartic
HS2ICNRFP8E1
BREZŽIÈNE TIPKOVNICE Z
DVOSMERNO KOMUNIKACIJO
LCD tipkovnica
z vgrajenim
sprejemnikom
LCD tipkovnica z
dvosmerno
komunikacijo
HS2LCDRF8EE1
HS2LCDWF8EE1
LCD tipkovnica z
dvosmerno
komunikacijo in
vgrajenim èitalcem
HS2LCDWFP8E1
BREZŽIÈNE NAPRAVE Z VGRAJENO POWER- G TEHNOLOGIJO
Daljinski upravljalnik2 tipki
Panik tipka
PG8938
PG8949
Magnetni kontaktminiaturni
PG8975
Daljinski upravljalnik4 tipke
Daljinski upravljalnik4 tipke- miniaturni
PG8939
PG8929
Magnetni kontakt
Infrardeèi senzor premika
PG8945
PG8904P
IR senzor premika z
vgrajeno CMOS kamero
PG8934P
Senzor proti udarcem
Senzor razlitja tekoèine
PG8935
PG8985
Zunanji IR senzor z zrcalno
optiko in IR anti- masking
tehnologijo
Zunanji IR senzor z zrcalno
optiko in IR anti- masking
tehnologijo z vgrajeno kamero
PG8994
PG8944
Temperaturni senzor
Senzor premika dvojne
tehnologije z vgrajeno infrardeèo antimasking tehnologijo
IR senzor premika
z zrcalno optiko in IR
anti- masking tehnologijo
IR senzor premikazavesa
PG8984P
PG8974P
PG8924
Senzor loma stekla
Požarni senzor
PG8912
PG8926
Požarni senzor- optièni
in temperaturni
Senzor ogljikovega
monoksida
PG8916
PG8913
PG8905
JAVLJANJE
Notranja sirena
Zunanja sirena
PG88901
PG8911A
KOMUNIKACIJA
HSPA modul
Internetni modul
Internetni in HSPA modul
3G2080
TL280
TL2803G
HSPA modul za prenos
alarmnih sporoèil, kot primarni
ali podporni naèin
komunikacije, možnost
daljinskega programiranja
centrale, 128 bitno AES
kodiranje preko GSM omrežja,
polno poroèanje, SIA in
Contact ID protokol,
programiranje preko DLS 5 ali
tipkovnice.
INTERNETNI modul za prenos
alarmnih sporoèil, kot primarni
ali podporni naèin
komunikacije, možnost
daljinskega programiranja
centrale, 128 bitno AES
kodiranje preko interneta,
polno poroèanje, SIA in
Contact ID protokol,
programiranje preko DLS 5 ali
tipkovnice.
INTERNETNI in HSPA modul
za prenos alarmnih sporoèil,
kot primarni ali podporni naèin
komunikacije, možnost
daljinskega programiranja
centrale, 128 bitno AES
kodiranje preko GSM omrežja,
polno poroèanje, SIA in
Contact ID protokol,
programiranje preko DLS 5 ali
tipkovnice.
Za veè informacij obišèite spletno
stran www.mobicom.si ali poklièite
na telefonsko številko 01/561-01-50.