150 rešitev za gradbeništvo, Splošna dela Prenesi PDF

150
rešitev
za
gradbeništvo
Splošna
dela
Iz naših izkušenj
150 in več rešitev za vas.
S to žepno izdajo knjižice vam želi tehnično-informativna služba
MAPEI predstaviti nekaj uporabnih nasvetov za najbolj pogoste
izzive, s katerimi se srečuje vsak gradbinec pri svojem delu.
Prva knjižica obsega splošna dela v gradbeništvu. Čeprav je zajeta vsebina predstavljena dovolj obsežno, se zavedamo, da bo ta
priročnik dobil pravo težo ob medsebojni izmenjavi naših bogatih
praktičnih izkušenj z vašimi. Na tak način bo možnost napak v
veliki meri zmanjšana.
Naše mnenje je, da nobena še tako kakovostna pisna ali elektronska dokumentacija o posameznih izdelkih ne more nadomestiti v praksi preverjenih sistemskih rešitev.
Zaradi tega vam je tehnično-informativna služba MAPEI vedno
na razpolago. Posredovali vam bomo uporabne informacije in si
po potrebi skupaj z vami objekt tudi ogledali. Na osnovi ogleda
bomo za izbor najprimernejšega načina izvedbe pripravili koristne smernice, ki bodo po potrebi še dodatno podkrepljene s
strokovnim mnenjem enega od najbolj celovito opremljenih laboratorijev na svetu.
Tehnično-informativna služba MAPEI
www.mapei.si
Izvedite / uresničite svoj
Vzdrževanje
[3] KONSTRUKCIJSKO LEPLJENJE
[7] ZUNANJI IN NOTRANJI ZIDOVI
[9] OMETI
[8] NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED
PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE / IZSUŠEVANJEM
[13] HITRE PRIČVRSTITVE
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
[2] OBNOVA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ
[5] POPRAVILO RAZPOK
projekt z Mapei rešitvami
obstoječih zgradb
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
[12] NATANČNO PRITRJEVANJE / SIDRANJE
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
[4] UTRDITEV BETONA IN ZIDOV
Izvedite / uresničite svoj
Posegi pri
[8] NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED
PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE / IZSUŠEVANJEM
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
[3] KONSTRUKCIJSKO LEPLJENJE
projekt z Mapei rešitvami
novogradnjah
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
[12] NATANČNO PRITRJEVANJE / SIDRANJE
[7] ZUNANJI IN NOTRANJI ZIDOVI
[9] OMETI
[13] HITRE PRIČVRSTITVE
[4] UTRDITEV BETONA IN ZIDOV
KAZALO POGLAVIJ
[1]
PRIPRAVA POVRŠIN
str.
9
[2]
OBNOVA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ
str.
17
[3]
KONSTRUKCIJSKO LEPLJENJE
str.
39
[4]
UTRDITEV BETONA IN ZIDOV
str.
45
[5]
POPRAVILO RAZPOK
str.
57
[6]
IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
str.
73
[7]
ZUNANJI IN NOTRANJI ZIDOVI
str.
99
[8]
NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED
PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE / IZSUŠEVANJEM
str.
107
[9]
OMETI
str.
119
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
str.
161
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
str.
187
[12] NATANČNO PRITRJEVANJE / SIDRANJE
str.
223
[13] HITRE PRIČVRSTITVE
str.
231
6
ABECEDNO KAZALO IZDELKOV PO POGLAVJIH
str.
242
7
8
[1]
PRIPRAVA POVRŠIN
Očistimo omete, beton in vse ostale vrste površin s strojnimi
ali ročnimi pripomočki, da odstranimo prah, cementno skorjico, olja, maščobe, tujke, rjo, slabo sprijete delce in vse kontaminirane predele, ki so bili izpostavljeni delovanju agresivnih
medijev. Postopek izvajamo do stopnje doseganja zdravih in
čvrstih podlag. Prikazani načini so le splošne smernice za
izvedbo pravilnega in ustreznega delovnega postopka, ki jim
sledimo pri pripravi površin.
9
10
[1]
PRIPRAVA POVRŠIN
ROČNO IN/ALI STROJNO
str.
12 Izsekavanje
str.
12 Brušenje / hrapavljenje
str.
12 Ščetkanje jeklenih površin
str.
12 Ščetkanje cementnih površin (betoni, ometi, estrihi)
str.
13 Razmaščevanje s čistilnimi sredstvi
STROJNO
str.
13 Pranje z vodo pod pritiskom
str.
13 Hidrodinamična obdelava z vodo pod visokim pritiskom
str.
13 Hidrodinamična obdelava z vodnimi topovi / roboti
str.
14 Mokro peskanje z vodo pod pritiskom
str.
14 Peskanje
str.
14 Štokanje
str.
14 Odstranjevanje prahu
str.
14 Brušenje in/ali poliranje
str.
15 Kroglično peskanje betonskih tlakov
str.
15 Rezkanje – frezanje betonskih tlakov
11
ROČNO IN/ALI STROJNO
Izsekavanje
Izvajamo z manjšimi pnevmatskimi ali ročnimi kladivi / sekači do zdrave (cementne) podlage z oblikovanjem dovolj grobe površine, ki omogoča boljši oprijem
nadaljnjih nanosov malt za obnovo. V primeru uporabe malt s kontroliranim krčenjem, nam groba in povečana sprijemna površina, ki jo dosežemo z izsekavanjem
tudi okoli armature, predstavlja kompenzator za njihovo delovanje (krčenje) v fazi
hidratacije.
Brušenje / hrapavljenje
Abrazijsko obdelamo (cementne) površine z brusnimi papirji, kamni in ploščami za ročno orodje ali s specialno strojno opremo, da dobimo hrapave osnove
površin brez tujkov. Vse preostanke slabo sprijetih delcev pred nadgrajevanjem
odstranimo s komprimiranim zrakom ali pranjem oziroma skladno s tehnološkimi
zahtevami nadgrajenih slojev.
Ščetkanje jeklenih površin
Čiščenje jeklenih površin, kot so vijačne zveze, sidra, profili, poškodovana armaturna stremena, palice in kabli, izvedemo z nastavki za strojne brusilke ali
žičnimi krtačami do doseganja stopnje kovinskega sijaja Sa3, po skali švedskega
standarda.
Ščetkanje cementnih površin (betoni, ometi, estrihi)
Čiščenje cementnih površin, kot so betoni, ometi in estrihi, ki se bodo kasneje
nadgrajevali z izravnalnimi sloji, barvami, epoksidnimi prevlekami, tesnilnimi sistemi ali zaključnimi oblogami (npr. keramičnimi ploščicami), izvedemo z namenom odstranjevanja cementne skorjice in slabo sprijetih delcev.
[1] PRIPRAVA POVRŠIN
12
Razmaščevanje s čistilnimi sredstvi
Čiščenje površin na osnovi cementnih veziv, talnih in stenskih oblog iz keramičnih
ploščic in tesnih oblog izvedemo z raztopino natrijevega hidroksida (NaOH – imenovan tudi kavstična soda) v vodi ali ustreznimi industrijskimi čistili z namenom
popolne odstranitve maščob, olj, ločilnih sredstev za opaže, itd.. Po razmastitvi
površine obvezno temeljito spiramo z veliko količino čiste vode.
STROJNO
Pranje z vodo pod pritiskom
Čiščenje cementnih površin izvedemo z vodo pod pritiskom do popolne odstranitve slabo sprijetih delcev in kosov betona ter vseh ostalih nečistoč organskega
ali anorganskega izvora.
Hidrodinamična obdelava z vodo pod visokim pritiskom
Obdelavo betona izvedemo s specialnim strojem za doseganje pritiska vode
najmanj 800 barov, z namenom odstranjevanja slabo sprijetih delcev in kosov
betona, vseh vrst nečistoč in sledov rje z armature. Istočasno pa s tem postopkom obdelave zagotovimo zadostno površinsko hrapavost za kakovosten oprijem
nadgradnje z maltami za obnovo.
Hidrodinamična obdelava z vodnimi topovi / roboti
Obdelavo cementnih podlag izvedemo z robotizirano vodenimi vodnimi topovi,
pri katerih se lahko pritisk vode regulira v območju od 1400 do 2500 barov z
namenom odstranjevanja vseh poškodovanih in kontaminiranih delov, tudi v nekaj
centimetrskih debelinah cementnih podlag ter osvobajanja in čiščenja korodirane
jeklene armature brez nevarnosti ogrožanja statične stabilnosti konstrukcije.
13
Mokro peskanje z vodo pod pritiskom
Obdelava cementnih površin s kremenčevim peskom in vodo pod pritiskom, z
namenom odstranjevanja tujkov in v vodi topnih agresivnih soli ter slabo sprijetih
delcev do doseganja zdrave in čvrste površine. Vso armaturo po tem postopku
očistimo do stopnje kovinskega sijaja Sa2, po skali švedskega standarda.
Peskanje
Obdelavo cementnih površin in armature s kremenčevim peskom izvedemo z za
to prirejenimi stroji z namenom odstranitve rje in slabo sprijetih delcev. Armatura
ali ostali jekleni deli morajo biti očiščeni do stopnje kovinskega sijaja Sa2, po skali
švedskega standarda.
Štokanje
Štokanje betonskih površin izvedemo zaradi doseganja zelo grobo hrapave površine podlage, ki zagotavlja dobro sprijemljivost malt za obnovo in drugih vrst
nadgradnje.
Odstranjevanje prahu
Odstranjevanje prahu in slabo sprijetih / prostih delcev s površin, ki so predmet
obnove, barvanja ali nanosa prevlek, izvedemo z industrijskimi sesalniki ali komprimiranim zrakom.
Brušenje in/ali poliranje
Odstranjevanje materiala s podlage z namenskimi stroji za brušenje in/ali poliranje, ki zagotovijo popolno ravnost in/ali optimalno stopnjo gladkosti površine.
Fino zaglajene betonske površine, samorazlivne dekorativne tlake na cementni osnovi ali na osnovi reakcijskih smol in premazne sisteme v skupni debelini
500-600 µm lahko v primeru zahtev po visoko estetskem izgledu tlaka še dodatno obdelamo – spoliramo z namenskimi transparetnimi ali obarvanimi loščilnimi
[1] PRIPRAVA POVRŠIN
14
sredstvi z opcijsko dodatno možnostjo doseganja protiprašnosti in/ali protidrsnosti površine.
Kroglično peskanje betonskih tlakov
Betonske tlake površinsko obdelamo z jeklenimi kroglicami za zagotavljanje zadostne površinske hrapavosti, ki zagotavlja dobro sprijemljivost prevlek / preplastitev na osnovi cementa ali reakcijskih smol.
Rezkanje – frezanje betonskih tlakov
Betonske tlake obdelamo z uporabo namenskih strojev, ki omogočajo odstranjevanje slabo sprijetih, poškodovanih ali nadvišanih plasti v debelini nad 1 cm.
Izvedba je potrebna za pripravo površine pri obnovitvenih delih s cementnimi
prevlekami / maltami.
Pred nadgrajevanjem v celoti počistimo odstranjeni material in površino odprašimo z industrijskim sesalnikom.
15
16
[2]
OBNOVA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ
Ko se znaki propadanja armirano-betonskih konstrukcij pokažejo v obliki vidnih poškodb, je edina možna rešitev obnova
konstrukcije. Obseg potrebnih obnovitvenih del je odvisen od
obsežnosti in globine poškodovanih področij na konstrukciji. V
poglavju o površinski obnovi zato govorimo o primerih lokalnih poškodb predvsem na mestih prekrivnih slojev armature,
medtem ko v poglavju o konstrukcijski sanaciji govorimo o poškodbah in oslabitvah na večjih področjih betona, kjer obnova
obsega tudi konstrukcijske dopolnitve / spremembe. Prikazani
načini so najbolj tipični primeri površinskih obnov in konstrukcijskih sanacij.
17
18
[2]
OBNOVA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ
POVRŠINSKA OBNOVA PREKRIVNIH
SLOJEV ARMATURE
str.
str.
str.
str.
Konstrukcije, ki niso podvržene dinamičnim obremenitvam (vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
21 - Z enokomponentno tiksotropno normalo vezočo malto
22 - Z enokomponentno tiksotropno hitro vezočo malto
Konstrukcije, ki so podvržene šibkim dinamičnim obremenitvam (vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
23 - Z enokomponentno tiksotropno normalno vezočo malto in
prožnim (prilagodljivim) zaglajevalnim slojem
Konstrukcije, ki so podvržene močnim dinamičnim
obremenitvam (vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
24 - Z dvokomponentno tiksotropno malto z nizkim modulom
elastičnosti in prožnim (prilagodljivim) zaglajevalnim slojem
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA
str.
str.
str.
Konstrukcije, ki niso podvržene dinamičnim obremenitvam (vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
25 - Z enokomponentno tiksotropno malto visokih mehanskih
trdnosti
26 - Z enokomponentno zalivno malto visokih mehanskih
trdnosti
27 - S tekočo do redko tekočo mešanico zalivne malte,
ki jo (namesto s cementom) pripravimo s specialnim
ekspanzijskim vezivom in lokalnim agregatom na gradbišču
19
[2]
str.
str.
str.
str.
str.
20
OBNOVA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ
Konstrukcije, ki so podvržene šibkim dinamičnim obremenitvam (vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
29 - Z enokomponentno tiksotropno malto visokih mehanskih
trdnosti in prožnim (prilagodljivim) zaglajevalnim slojem
31 - Z enokomponentno zalivno malto visokih mehanskih
trdnosti in prožnim (prilagodljivim) zaglajevalnim slojem
33 - S tekočo do redko tekočo mešanico zalivne malte,
ki jo (namesto s cementom) pripravimo s specialnim
ekspanzijskim vezivom in lokalnim agregatom na gradbišču
ter prožnim (prilagodljivim) zaglajevalnim slojem
Konstrukcije, ki so podvržene močnim dinamičnim obremenitvam (abrazija, udarci in vibracije) brez potrebne
vgradnje elektro varjenih armaturnih mrež (kot npr.
kanali, prelivi, industrijski tlaki, rampe, predori, cestni in
železniški viadukti)
35 - Z dvokomponentno tiksotropno malto z mikroarmaturo iz
prožnih vlaken
Konstrukcije, ki se obdelajo po »suhem postopku«
brizganja
37 - Z enokomponentno tiksotropno normalno vezočo malto
POVRŠINSKA OBNOVA PREKRIVNIH SLOJEV
ARMATURE
Konstrukcije, ki niso podvržene dinamičnim obremenitvam
(vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
Z enokomponentno tiksotropno normalo vezočo malto
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve poškodovanega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm).
To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, proti-korozijski premaz za zaščito
na osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona z vodo, ki mora površinsko odteči.
Nanesemo malto MAPEGROUT T40 ali MAPEGROUT 430 v debelinah do največ
35 mm v enem sloju.
OPOMBA: v kolikor je predmet površinske obnove objekt, pri katerem ni projektno
predvidena zaključna obdelava in/ali je objekt izpostavljen pogojem, ki ne omogočajo kakovostne nege, priporočamo za izboljšanje nege na zraku in dodatno
zmanjševanje krčenja uporabo dodatka MAPECURE SRA.
Površinsko zagladimo z MAPEFINISH-em. Lahko uporabimo tudi MONOFINISH
ali PLANITOP 100.
Prebarvamo z elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali
MALECH-a. Lahko uporabimo tudi barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni
disperziji COLORITE BETON ali COLORITE PERFORMANCE po predhodnem nanosu
MALECH-a.
21
POVRŠINSKA OBNOVA PREKRIVNIH SLOJEV
ARMATURE
Konstrukcije, ki niso podvržene dinamičnim obremenitvam
(vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
Z enokomponentno tiksotropno hitro vezočo malto
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve poškodovanega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm).
To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona z vodo, ki mora površinsko odteči.
Nanesemo malto MAPEGROUT RAPIDO v debelinah do največ 25 mm v enem
sloju. Izdelek vsebuje agregat zrnavosti do 1 mm in neizogibno zahteva površinsko zagladitev. Lahko uporabimo tudi PLANITOP RASA & RIPARA v debelinah
do največ 40 mm v enem sloju. Izdelek vsebuje agregat zrnavosti do 0,4 mm in
pred zaključnim barvanjem ne zahteva površinske zagladitve z enim od spodaj
navedenih izdelkov.
Površinsko zagladimo (v primeru uporabe MAPEGROUT-a RAPIDO) z
MAPEFINISH-em. Lahko uporabimo tudi MONOFINISH ali PLANITOP 100.
Prebarvamo z elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali
MALECH-a. Lahko uporabimo tudi barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni
disperziji COLORITE BETON ali COLORITE PERFORMANCE po predhodnem nanosu
MALECH-a.
[2] OBNOVA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ
22
POVRŠINSKA OBNOVA PREKRIVNIH SLOJEV
ARMATURE
Konstrukcije, ki so podvržene šibkim dinamičnim
obremenitvam (vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
Z enokomponentno tiksotropno normalno vezočo malto in prožnim
(prilagodljivim) zaglajevalnim slojem
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve poškodovanega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm). To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona z vodo, ki mora površinsko odteči.
Nanesemo malto MAPEGROUT T40 ali MAPEGROUT 430 v debelinah do največ
35 mm v enem sloju.
Preplastimo celotno površino z MAPELASTIC-om ali MAPELASTIC-om SMART.
Pri uporabi MAPELASTIC-a sta potrebna dva nanosa s kovinsko gladilko v skupni
debelini približno 2 mm. V primeru nedostopnosti in nepravilnih oblik konstrukcije
priporočamo uporabo MAPELASTIC-a SMART, ki omogoča nanose z valjčkom ali
čopičem. Če površina podlage, na katero nanašamo MAPELASTIC ali MAPELASTIC
SMART ni ravna, jo predhodno izravnamo z MAPEFINISH-em (lahko uporabimo
tudi MONOFINISH ali PLANITOP 100).
Površinsko po potrebi drugi tanki nanos (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a SMART
zagladimo s čvrsto gobo. Drugi sloj nanesemo po popolni osušitvi prvega.
Če ni posebne zahteve po zaglajevanju površine lahko MAPELASTIC nanašamo s
stroji za mokri postopek nanašanja.
Prebarvamo z elastično akrilno barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
23
POVRŠINSKA OBNOVA PREKRIVNIH SLOJEV
ARMATURE
Konstrukcije, ki so podvržene močnim dinamičnim
obremenitvam (vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
Z dvokomponentno tiksotropno malto z nizkim modulom elastičnosti
in prožnim (prilagodljivim) zaglajevalnim slojem
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve poškodovanega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm). To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona z vodo, ki mora površinsko odteči.
Nanesemo malto MAPEGROUT BM v debelinah do največ 35 mm v enem sloju.
Lahko uporabimo tudi MAPEGROUT LM2K v debelinah do največ 20 mm v enem sloju.
Preplastimo celotno površino z MAPELASTIC-om ali MAPELASTIC-om SMART.
Pri uporabi MAPELASTIC-a sta potrebna dva nanosa s kovinsko gladilko v skupni
debelini približno 2 mm. V primeru nedostopnosti in nepravilnih oblik konstrukcije
priporočamo uporabo MAPELASTIC-a SMART, ki omogoča nanose z valjčkom ali
čopičem. Če površina podlage, na katero nanašamo MAPELASTIC ali MAPELASTIC
SMART ni ravna, jo predhodno izravnamo z MAPEFINISH-em. Lahko uporabimo
tudi MONOFINISH ali PLANITOP 100.
Površinsko po potrebi drugi tanki nanos (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a SMART
zagladimo s čvrsto gobo. Drugi sloj nanesemo po popolni osušitvi prvega.
Če ni posebne zahteve po zaglajevanju površine lahko MAPELASTIC nanašamo s
stroji za mokri postopek nanašanja.
Prebarvamo z elastično akrilno barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
[2] OBNOVA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ
24
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA
Konstrukcije, ki niso podvržene dinamičnim obremenitvam
(vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
Z enokomponentno tiksotropno malto visokih mehanskih trdnosti
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve oslabljenega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm).
To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona z vodo, ki mora površinsko odteči.
Nanesemo sanacijsko malto MAPEGROUT TISSOTROPICO. Lahko uporabimo tudi
MAPEGROUT T60 ali MAPEGROUT EASY FLOW. Malte omogočajo ročni nanos z
zidarsko žlico ali strojni nanos z brizganjem v debelinah od 30 do največ 40 mm
v enem sloju.
OPOMBA: v kolikor je predmet površinske obnove objekt, pri katerem ni projektno
predvidena zaključna obdelava in/ali je objekt izpostavljen pogojem, ki ne omogočajo kakovostne nege, priporočamo za izboljšanje nege na zraku in dodatno
zmanjševanje krčenja uporabo dodatka MAPECURE SRA.
Površinsko zagladimo z MAPEFINISH-em. Lahko uporabimo tudi MONOFINISH
ali PLANITOP 100.
Prebarvamo z elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali
MALECH-a. Lahko uporabimo tudi barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni
disperziji COLORITE BETON ali COLORITE PERFORMANCE po predhodnem nanosu
MALECH-a.
25
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA
Konstrukcije, ki niso podvržene dinamičnim obremenitvam
(vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
Z enokomponentno zalivno malto visokih mehanskih trdnosti
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve oslabljenega betona do
zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne manjša od 5 mm).
To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona in opaža z vodo, ki mora površinsko odteči.
Vgradimo po postopku vlivanja v opaž MAPEGROUT COLABILE v debelinah do največ 40 mm. Za debeline do 50 mm lahko uporabimo MAPEGROUT COLABILE GF.
V primeru večjih debelin vgradnje od zgoraj navedenih, vmešamo v MAPEGROUT
COLABILE oz. MAPEGROUT COLABILE GF še 30-50 % peska – agregata zrnavosti
od 4 do 8 mm. Vgradnja se vrši z vlivanjem malte v opažno konstrukcijo. Armatura
mora biti odmaknjena najmanj 20 mm od površine opažnega elementa.
OPOMBA: v kolikor je predmet konstrukcijske sanacije objekt, pri katerem ni
projektno predvidena zaključna obdelava in/ali je izpostavljen pogojem, ki ne
omogočajo kakovostne nege, priporočamo v smislu izboljšanja nege na zraku in
dodatnega zmanjšanja krčenja uporabo dodatka MAPECURE SRA.
Površinsko zagladimo z MAPEFINISH-em. Lahko uporabimo tudi MONOFINISH ali
PLANITOP 100.
Prebarvamo z elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali
MALECH-a. Lahko uporabimo tudi barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni disperziji
COLORITE BETON ali COLORITE PERFORMANCE po predhodnem nanosu MALECH-a.
[2] OBNOVA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ
26
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA
Konstrukcije, ki niso podvržene dinamičnim obremenitvam
(vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
S tekočo do redko tekočo mešanico zalivne malte, ki jo (namesto
s cementom) pripravimo s specialnim ekspanzijskim vezivom in
lokalnim agregatom na gradbišču
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve oslabljenega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm).
To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona in opaža z vodo, ki mora površinsko odteči.
Vgradimo malto pripravljeno s STABILCEM-om (lahko uporabimo tudi STABILCEM
SCC) v votla mesta v betonu ali v opažno konstrukcijo.
Zahvaljujoč lastnostim STABILCEM-a SCC lahko pripravimo izredno tekočo samozalivno malto brez segregiranja, ki jo z lahkoto vgrajujemo (črpamo ali vlivamo) v
votla mesta in opaže majhnih presekov brez potrebnega vibriranja.
OPOMBA: v kolikor je predmet konstrukcijske sanacije objekt, pri katerem ni
projektno predvidena zaključna obdelava in/ali je izpostavljen pogojem, ki ne
omogočajo kakovostne nege, priporočamo v smislu izboljšanja nege na zraku in
dodatnega zmanjšanja krčenja uporabo dodatka MAPECURE SRA.
Površinsko zagladimo v primeru zahteve z MAPEFINISH-em. Lahko uporabimo
tudi MONOFINISH ali PLANITOP 100.
Prebarvamo z elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali
27
MALECH-a. Lahko uporabimo tudi barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni
disperziji COLORITE BETON ali COLORITE PERFORMANCE po predhodnem nanosu
MALECH-a.
[2] OBNOVA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ
28
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA
Konstrukcije, ki so podvržene šibkim dinamičnim
obremenitvam (vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
Z enokomponentno tiksotropno malto visokih mehanskih trdnosti in
prožnim (prilagodljivim) zaglajevalnim slojem
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve oslabljenega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm).
To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona z vodo, ki mora površinsko odteči.
Nanesemo sanacijsko malto MAPEGROUT TISSOTROPICO. Lahko uporabimo tudi
MAPEGROUT T60 ali MAPEGROUT EASY FLOW. Malte omogočajo ročni nanos z
zidarsko žlico ali strojni nanos z brizganjem v debelinah od 30 do največ 40 mm
v enem sloju.
Preplastimo celotno površino z MAPELASTIC-om ali MAPELASTIC-om SMART.
Pri uporabi MAPELASTIC-a sta potrebna dva nanosa s kovinsko gladilko v skupni
debelini približno 2 mm. V primeru nedostopnosti in nepravilnih oblik konstrukcije
priporočamo uporabo MAPELASTIC-a SMART, ki omogoča nanose z valjčkom ali
čopičem. Če površina podlage, na katero nanašamo MAPELASTIC ali MAPELASTIC
SMART ni ravna, jo predhodno izravnamo z MAPEFINISH-em (lahko uporabimo
tudi MONOFINISH ali PLANITOP 100).
Površinsko po potrebi drugi tanki nanos (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a SMART
zagladimo s čvrsto gobo. Drugi sloj nanesemo po popolni osušitvi prvega.
Če ni posebne zahteve po zaglajevanju površine lahko MAPELASTIC nanašamo s
29
stroji za mokri postopek nanašanja.
Prebarvamo z elastično akrilno barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
[2] OBNOVA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ
30
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA
Konstrukcije, ki so podvržene šibkim dinamičnim
obremenitvam (vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
Z enokomponentno zalivno malto visokih mehanskih trdnosti in
prožnim (prilagodljivim) zaglajevalnim slojem
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve oslabljenega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm).
To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona in opaža z vodo, ki mora površinsko odteči.
Vgradimo po postopku vlivanja v opaž MAPEGROUT COLABILE v debelinah do največ 40 mm. Za debeline do 50 mm lahko uporabimo MAPEGROUT COLABILE GF.
V primeru večjih debelin vgradnje od zgoraj navedenih, vmešamo v MAPEGROUT
COLABILE oz. MAPEGROUT COLABILE GF še 30-50 % peska – agregata zrnavosti
od 4 do 8 mm. Vgradnja se vrši z vlivanjem malte v opažno konstrukcijo. Armatura
mora biti odmaknjena najmanj 20 mm od površine opažnega elementa.
Preplastimo celotno površino z MAPELASTIC-om ali MAPELASTIC-om SMART.
Pri uporabi MAPELASTIC-a sta potrebna dva nanosa s kovinsko gladilko v skupni
debelini približno 2 mm. V primeru nedostopnosti in nepravilnih oblik konstrukcije
priporočamo uporabo MAPELASTIC-a SMART, ki omogoča nanose z valjčkom ali
čopičem. Če površina podlage, na katero nanašamo MAPELASTIC ali MAPELASTIC
SMART ni ravna, jo predhodno izravnamo z MAPEFINISH-em (lahko uporabimo
tudi MONOFINISH ali PLANITOP 100).
Površinsko po potrebi drugi tanki nanos (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a SMART
31
zagladimo s čvrsto gobo. Drugi sloj nanesemo po popolni osušitvi prvega.
Če ni posebne zahteve po zaglajevanju površine lahko MAPELASTIC nanašamo s
stroji za mokri postopek nanašanja.
Prebarvamo z elastično akrilno barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
[2] OBNOVA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ
32
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA
Konstrukcije, ki so podvržene šibkim dinamičnim
obremenitvam (vibracije, temperaturne spremembe, itd.)
S tekočo do redko tekočo mešanico zalivne malte, ki jo (namesto
s cementom) pripravimo s specialnim ekspanzijskim vezivom
in lokalnim agregatom na gradbišču ter prožnim (prilagodljivim)
zaglajevalnim slojem
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve oslabljenega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm).
To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona in opaža z vodo, ki mora površinsko odteči.
Vgradimo malto pripravljeno s STABILCEM-om (lahko uporabimo tudi STABILCEM
SCC) v votla mesta v betonu ali v opažno konstrukcijo.
Zahvaljujoč lastnostim STABILCEM-a SCC lahko pripravimo izredno tekočo samozalivno malto brez segregiranja, ki jo z lahkoto vgrajujemo (črpamo ali vlivamo) v
votla mesta in opaže majhnih presekov brez potrebnega vibriranja.
Preplastimo celotno površino z MAPELASTIC-om ali MAPELASTIC-om SMART.
Pri uporabi MAPELASTIC-a sta potrebna dva nanosa s kovinsko gladilko v skupni
debelini približno 2 mm. V primeru nedostopnosti in nepravilnih oblik konstrukcije
priporočamo uporabo MAPELASTIC-a SMART, ki omogoča nanose z valjčkom ali
čopičem. Če površina podlage, na katero nanašamo MAPELASTIC ali MAPELASTIC
SMART ni ravna, jo predhodno izravnamo z MAPEFINISH-em (lahko uporabimo
tudi MONOFINISH ali PLANITOP 100).
33
Površinsko po potrebi drugi tanki nanos (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a SMART
zagladimo s čvrsto gobo. Drugi sloj nanesemo po popolni osušitvi prvega.
Če ni posebne zahteve po zaglajevanju površine lahko MAPELASTIC nanašamo s
stroji za mokri postopek nanašanja.
Prebarvamo z elastično akrilno barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
[2] OBNOVA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ
34
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA
Konstrukcije, ki so podvržene močnim dinamičnim
obremenitvam (abrazija, udarci in vibracije) brez potrebne
vgradnje elektro varjenih armaturnih mrež (kot npr. kanali,
prelivi, industrijski tlaki, rampe, predori, cestni in železniški
viadukti)
Z dvokomponentno tiksotropno malto z mikroarmaturo iz prožnih
vlaken in prožnim (prilagodljivim) zaglajevalnim slojem
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve oslabljenega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm).
To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona z vodo, ki mora površinsko odteči.
Nanesemo sanacijsko malto MAPEGROUT FMR. Malta omogoča ročni nanos z
zidarsko žlico ali strojni nanos z brizganjem v debelinah do 50 mm v enem sloju.
Površinsko obdelamo s kovinsko ali leseno letvijo in zaribamo. V primeru potrebe
po večslojnem nanosu, pred nanosom naslednjega s predhodnega nanosa odstranimo morebitna iz površine štrleča vlakna in površino operemo z vodo pod
pritiskom. Namesto MAPEGROUT-a FMR lahko uporabimo MAPEGROUT EASY
FLOW GF v enakih debelinah nanosa.
Preplastimo celotno površino (v primeru zahteve) z MAPELASTIC-om ali
MAPELASTIC-om SMART.
Pri uporabi MAPELASTIC-a sta potrebna dva nanosa s kovinsko gladilko v skupni
debelini približno 2 mm. V primeru nedostopnosti in nepravilnih oblik konstrukcije
35
priporočamo uporabo MAPELASTIC-a SMART, ki omogoča nanose z valjčkom ali
čopičem. Če površina podlage, na katero nanašamo MAPELASTIC ali MAPELASTIC
SMART ni ravna, jo predhodno izravnamo z MAPEFINISH-em (lahko uporabimo
tudi MONOFINISH ali PLANITOP 100).
Površinsko po potrebi drugi tanki nanos (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a SMART
zagladimo s čvrsto gobo. Drugi sloj nanesemo po popolni osušitvi prvega.
Če ni posebne zahteve po zaglajevanju površine lahko MAPELASTIC nanašamo s
stroji za mokri postopek nanašanja.
Prebarvamo z elastično akrilno barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
[2] OBNOVA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ
36
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA
Konstrukcije, ki se obdelajo po »suhem postopku« brizganja
Z enokomponentno tiksotropno normalno vezočo malto
Pripravimo podlago s strojnim ali ročnim načinom odstranitve oslabljenega
betona do zdrave in trdne površine podlage ustrezne hrapavosti (raskavost ne
manjša od 5 mm).
To na najlažji način dosežemo s hidrodinamično obdelavo.
Nanesemo na povsem očiščeno armaturo brez ostankov rje dvokomponentni
MAPEFER ali enokomponentni MAPEFER 1K, protikorozijski premaz za zaščito na
osnovi cementa. Potrebna sta dva nanosa s čopičem v skupni debelini najmanj
2 mm. Z deli nadaljujemo v časovnem razmaku od 6 do 24 ur.
Prepojimo površino betona z vodo, ki se mora površinsko osušiti. Za to lahko
uporabimo kar dovodno cev za vodo na stroju za suhi postopek brizganja.
Nanesemo MAPEGROUT GUNITE s strojem za suhi postopek brizganja. V ta
namen najprej vklopimo stroj in v zalogovnik vsujemo MAPEGROUT GUNITE.
Odmerimo odgovarjajočo količino zamesne vode, ki se MAPEGROUT-u GUNITE
dodaja na izpustni glavi stroja za brizganje, tako, da dosežemo tiksotropirano
konsistenco malte za nanose do 40 mm v enem sloju. V primeru potrebe po večjih
debelinah nanosa naj si sloji sledijo po površinski osušitvi predhodnega, katerega
površina naj bo čim bolj grobo strukturirana in predhodno rahlo omočena z vodo.
Obdelamo površino zadnjega nanosa malte z gladilko v časovnem zamiku, ko že
prične vezati. V primeru zahteve po povsem gladki površinski obdelavi nanesemo
MAPEFINISH (lahko uporabimo tudi MONOFINISH ali PLANITOP 100).
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA, COLORITE BETON ali COLORITE
PERFORMANCE po predhodnem nanosu MALECH-a.
37
38
[3]
KONSTRUKCIJSKO LEPLJENJE
Lepljenje odpadlih delov ali novih betonskih elementov na staro betonsko površino izvedemo z uporabo t.i. konstrukcijskih
lepil, ki so običajno na osnovi epoksidnih smol. Povezovalni
(lepilni) sistemi vsebujejo nanose lepila za zlepljenje prefabriciranih betonskih elementov med seboj in na različne vrste
podlag ter nanose lepila, ki so namenjeni zlepljenju novih betonov s starimi betonskimi podlagami.
39
40
[3]
KONSTRUKCIJSKO LEPLJENJE
PREFABRICIRANI BETONSKI ELEMENTI
str.
42 S tiksotropiranim epoksidnim lepilom
NADGRADNJA NOVEGA NA STARI
BETON
str.
43 S tekočim epoksidnim lepilom
41
PREFABRICIRANI BETONSKI ELEMENTI
S tiksotropiranim epoksidnim lepilom
Pripravimo površine, ki bodo zlepljene s ščetkanjem ali peskanjem, da odstranimo slabo sprijete delce.
Nanesemo s kovinsko gladilko ADESILEX PG1 (čas uporabe 35 min. pri 23 ºC) ali
ADESILEX PG1 RAPIDO (čas uporabe 10 min. pri 23 ºC) na suhi površini, ki se lepita. V primeru zahteve po podaljšanem času ohranjanja obdelovalnosti uporabimo
ADESILEX PG2 (50 min. pri 23 ºC).
Spojimo betonski površini, ki se lepita dokler je lepilo še sveže.
Odstranimo višek ADESILEX-a PG1, ADESILEX-a PG1 RAPIDO ali ADESILEX-a PG2
z lopatico.
[3] KONSTRUKCIJSKO LEPLJENJE
42
NADGRADNJA NOVEGA NA STARI BETON
S tekočim epoksidnim lepilom
Pripravimo površine obstoječih betonov s ščetkanjem ali peskanjem, da odstranimo prah, slabo sprijete delce ter ostanke olj in maščob.
Nanesemo EPORIP s ščetinasto metlo ali kompresorskim strojnim razprševalnikom. Pri strojnem nanosu lahko razredčimo EPORIP s 3 % etilnega alkohola.
Vgradimo novi sloj betona na sveži EPORIP (v roku 5-6 ur pri +10 °C, 3-4 ure pri
+23 °C in 1,5-2 uri pri +30 °C).
43
44
[4]
UTRDITEV BETONA IN ZIDOV
Pod pojmom utrditve betona in zidov razumemo tako primere
sanacije poškodovanih gradiv, ki se odražajo v izgubi notranje
kohezivnosti / vezljivosti, drobljenju, krušenju in pokanju, kot
tudi primere, ko je potrebna konstrukcijska učvrstitev / zapolnitev votlih delov v masivnih zidovih. Le ta se izvede z injektiranjem veziv, ki izboljšajo kohezivnost / vezljivost med poškodovanimi in zdravimi čvrstimi deli zidov v smislu povečanja
mehanskih trdnosti in izboljšanja odpornosti proti povzročiteljem agresij.
45
46
[4]
UTRDITEV BETONA IN ZIDOV
UTRDITEV MAKRO POROZNIH BETONOV
str.
48 Injektiranje gotovo pripravljene cementne mešanice z
ekspanzijskim vezivom
str.
49 Injektiranje cementne mešanice pripravljene z ekspanzijskim dodatkom
UTRDITEV TEMELJEV
str.
50 Izvedba ob bližnje ležečih obstoječih temeljnih zidovih
str.
51 Izvedba podložnih temeljev
UTRDITEV VOTLIH ZIDOV IN OMETOV
str.
52 Injektiranje polnilnega sulfatno odpornega veziva brez
vsebnosti cementa
UTRDITEV ZIDOV IN OMETOV, TUDI S
POSLIKAVAMI
str.
54 Injektiranje izredno tekočega polnilnega veziva brez
vsebnosti cementa
47
UTRDITEV MAKRO POROZNIH BETONOV
Injektiranje gotovo pripravljene cementne mešanice z
ekspanzijskim vezivom
Izvrtamo v betonski zid, ki ga je potrebno utrditi, pod kotom 30-40º (na horizontalo) luknje premera 3-4 cm v kvadratnem rastru z razmakom 20-50 cm, glede
na dimenzije in pogostnost votlih delov. Pri zidovih debeline do 60 cm zadošča
enostransko vrtanje v globino zidu, zmanjšano za 5 cm, pri debelejših zidovih
je potrebno obojestransko simetrično vrtanje. Izpihamo prah iz izvrtanih lukenj.
Vstavimo injekcijske nastavke in jih pričvrstimo z malto MAPEGROUT T40.
Zapolnimo površinske makro pore ter razpoke z malto MAPEGROUT T40.
Prepojimo izvrtine z vodo, ki mora pred injektiranjem odteči.
Pripravimo injekcijsko maso. Vrečo gotovo pripravljene suhe mešanice z ekspanzijskim cementnim vezivom STABILCEM (20 kg) temeljito vmešamo v posodo s
6-6,5 litri vode, da dobimo homogeno injekcijsko maso brez grudic, ki jo moramo
vgraditi v 60 minutah. V primeru zahteve po povišani kemijski odpornosti uporabimo sulfatno odporno ekspanzijsko cementno vezivo STABILCEM ARS (20 kg vrečo
STABILCEM-a ARS vmešamo v 7,6 litra vode).
Injektiramo s STABILCEM-om ali STABILCEM-om ARS s pomočjo specialnih
injekcijskih ročnih ali strojnih črpalk pod maksimalnim pritiskom 3 bare.
Odstranimo injekcijske nastavke in ostanke MAPEGROUT-a T40.
Površinsko obdelamo po potrebi z malto NIVOPLAN, oplemeniteno z dodatkom
PLANICRETE.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu
ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali MALECH-a.
[4] UTRDITEV BETONA IN ZIDOV
48
UTRDITEV MAKRO POROZNIH BETONOV
Injektiranje cementne mešanice pripravljene z ekspanzijskim
dodatkom
Izvrtamo v betonski zid, ki ga je potrebno utrditi, pod kotom 30-40º (na horizontalo) luknje premera 3-4 cm v kvadratnem rastru z razmakom 20-50 cm, glede
na dimenzije in pogostnost votlih delov. Pri zidovih debeline do 60 cm zadošča
enostransko vrtanje v globino zidu, zmanjšano za 5 cm, pri debelejših zidovih
je potrebno obojestransko simetrično vrtanje. Izpihamo prah iz izvrtanih lukenj.
Vstavimo injekcijske nastavke in jih pričvrstimo z malto MAPEGROUT T40.
Zapolnimo površinske makro pore ter razpoke z malto MAPEGROUT T40.
Prepojimo izvrtine z vodo, ki mora pred injektiranjem odteči.
Pripravimo injekcijsko maso. V posodo s približno 30 % deležem vode glede na
dozo cementa dodamo 3-5 % (utežno) kemijskega dodatka EXPANFLUID in nato
cement. Mešamo nekaj minut in po potrebi dodajamo vodo, da dobimo homogeno
maso brez grudic, ki jo moramo vgraditi v 2 urah.
Injektiramo pripravljeno cementno mešanico s pomočjo specialnih injekcijskih
ročnih ali strojnih črpalk pod maksimalnim pritiskom 3 bare.
Odstranimo injekcijske nastavke in ostanke MAPEGROUT-a T40.
Površinsko obdelamo po potrebi z malto NIVOPLAN oplemeniteno z dodatkom
PLANICRETE.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu
ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali MALECH-a.
49
UTRDITEV TEMELJEV
Izvedba ob bližnje ležečih obstoječih temeljnih zidovih
Izvedemo izkop.
Očistimo in pripravimo hrapavo podlago na obstoječih temeljih, ki so predmet
utrditve.
Pripravimo vrtine v katere bomo vstavili povezovalno armaturo / sidra.
Vstavimo povezovalno armaturo / sidra.
Pozicioniramo opažne elemente, ki jih predhodno obdelamo z DISARMANTE
DMA 1000 (koncentrat vodne emulzije ločilnega sredstva za lesene opaže) ali
DISARMANTE DMA 2000 (za uporabo pripravljeno ločilno sredstvo za kovinske
opaže).
Prepojimo stično površino podlage in vrtine z vodo, ki mora pred ulivanjem betonske mešanice odteči.
Ulijemo betonsko mešanico, ki smo jo pripravili z ekspanzijskim cementnim vezivom STABILCEM. Lahko uporabimo tudi običajne betonske mešanice s kemijskim
dodatkom za izboljšano tečnost / fluidnost ob kontroliranem krčenju iz linije kemijskih dodatkov za beton MAPEI.
[4] UTRDITEV BETONA IN ZIDOV
50
UTRDITEV TEMELJEV
Izvedba podložnih temeljev
Odstranimo (po potrebi) obstoječo temeljno peto ali podložni material pod njo
(postopni poseg po sekcijah).
Vstavimo potrebno armaturo.
Pozicioniramo opažne elemente, ki jih predhodno obdelamo z DISARMANTE
DMA 1000 (koncentrat vodne emulzije ločilnega sredstva za lesene opaže) ali
DISARMANTE DMA 2000 (za uporabo pripravljeno ločilno sredstvo za kovinske
opaže).
Izvedemo podložni sloj z betonsko mešanico, ki smo jo pripravili z ekspanzijskim
cementnim vezivom STABILCEM, vsaj 10 cm pod nivojem obstoječega temeljnega
zidu.
Negujemo podložni sloj betona vsaj 7 dni.
Zalijemo vmesni prostor med novim podložnim temeljem in obstoječim temeljnim zidom z mešanico ekspanzijske malte MAPEFILL, ki ji pri debelinah nad
60 mm dodamo 30 % agregata zrnavosti 4-8 mm.
51
UTRDITEV VOTLIH ZIDOV IN OMETOV
Injektiranje polnilnega sulfatno odpornega veziva brez
vsebnosti cementa
Izvrtamo v zid, ki ga je potrebno utrditi, pod kotom 30-40º (na horizontalo) luknje
premera 3-4 cm v kvadratnem rastru z razmakom 50-100 cm. Pri zidovih debeline do 60 cm zadošča enostransko vrtanje v globino zidu, zmanjšano za 5 cm, pri
debelejših zidovih je potrebno obojestransko simetrično vrtanje. Izpihamo prah iz
izvrtanih lukenj.
Vstavimo injekcijske nastavke in jih pričvrstimo z MAPE-ANTIQUE MC (gotova
svetla suha mešanica malte brez vsebnosti cementa), MAPE ANTIQUE CC (gotova
suha mešanica malte rožnate barve brez vsebnosti cementa) ali MAPE-ANTIQUE
STRUTTURALE NHL (gotova visoko mehansko zmogljiva suha mešanica malte na
osnovi naravnega hidravličnega apna in eko pucolanov).
Zapolnimo rege med kamni in opečnimi zidaki ter razpoke v vezivu z enim od
predhodno navedenih izdelkov.
Prepojimo notranjost zidu z vodo, ki jo vbrizgavamo preko že vgrajenih injekcijskih nastavkov najmanj 24 ur pred injektiranjem. Pri tem moramo biti pozorni, da
voda pred injektiranjem v celoti odteče.
Pripravimo injekcijsko maso. Vrečo MAPE-ANTIQUE I (20 kg) temeljito vmešamo
v posodo z 8 litri vode, da dobimo homogeno maso brez grudic, ki jo moramo
vgraditi v 30 minutah.
Injektiramo MAPE-ANTIQUE I s pomočjo specialnih injekcijskih ročnih ali strojnih
črpalk pod maksimalnim pritiskom 3 bare.
Odstranimo injekcijske nastavke.
Omet v debelini vsaj 2 cm po potrebi izvedemo z MAPE-ANTIQUE MC, MAPEANTIQUE CC, MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL (gotova suha mešanica malte na
osnovi naravnega hidravličnega apna in eko pucolanov) ali malto pripravljeno z
MAPE-ANTIQUE LC (vezivo za malte brez vsebnosti cementa) po predhodnem na[4] UTRDITEV BETONA IN ZIDOV
52
nosu obrizga z MAPE-ANTIQUE RINZAFFO v debelini 5 mm.
Finalno obdelamo z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (gotova suha mešanica klasične
fine malte brez vsebnosti cementa), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (gotova suha
mešanica fine malte grobo zrnate strukture brez vsebnosti cementa) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (gotova suha mešanica malte izredno fine strukture brez
vsebnosti cementa).
Prebarvamo z barvo SILEXCOLOR PITTURA ali v primeru brez predhodne finalne obdelave nanesemo enega od tankoslojnih zaključnih ometov, kot sta
SILEXCOLOR TONACHINO ali SILEXCOLOR MARMORINO po predhodnem nanosu
SILEXCOLOR-ja PRIMER ali SILEXCOLOR-ja BASE COAT.
53
UTRDITEV ZIDOV IN OMETOV, TUDI S
POSLIKAVAMI
Injektiranje izredno tekočega polnilnega veziva brez vsebnosti
cementa Izvrtamo v zid, ki ga je potrebno utrditi, pod kotom 30-40º (na horizontalo) luknje
premera 3-4 cm v kvadratnem rastru z razmakom 20-50 cm. Pri zidovih debeline
do 60 cm zadošča enostransko vrtanje v globino zidu zmanjšano za 5 cm, pri
debelejših zidovih je potrebno obojestransko simetrično vrtanje. Izpihamo prah
iz izvrtanih lukenj.
Vstavimo injekcijske nastavke iz gibljive plastike premera 15-20 mm (5-10 mm
v primeru ročne izvedbe injektiranja z vbrizgavanjem) in jih pričvrstimo z MAPEANTIQUE MC (gotova svetla suha mešanica malte brez vsebnosti cementa),
MAPE-ANTIQUE CC (gotova suha mešanica malte rožnate barve brez vsebnosti cementa) ali MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL (gotova visoko mehansko
zmogljiva suha mešanica malte na osnovi naravnega hidravličnega apna in eko
pucolanov) ali drugo vrsto malte, ki se uporablja za restavriranje in ne vsebuje
cementa in mavca.
Zapolnimo rege med kamni in opečnimi zidaki ter razpoke v vezivu z enim od
predhodno navedenih izdelkov.
Prepojimo notranjost zidu z vodo, ki jo pazljivo vbrizgavamo preko že vgrajenih
injekcijskih nastavkov najmanj 24 ur pred injektiranjem. Pri tem moramo biti pozorni, da voda pred injektiranjem v celoti odteče.
V primeru prisotnih poslikav lahko nepremišljena prepojitev z vodo povzroči zelo
resne poškodbe, zato jo odsvetujemo. Iz tega razloga se tudi injekcijska masa
MAPE-ANTIQUE F21 pripravlja z večjim deležem zmesne vode, ki omogoča kakovostno injektiranje tudi v primeru »suhih« zidov, ki niso predhodno prepojeni
z vodo.
Pripravimo injekcijsko maso z uporabo visoko zmogljivega, po možnosti proti[4] UTRDITEV BETONA IN ZIDOV
54
točnega mešalca ali električnega vrtalnika z ustreznim nastavkom za mešanje.
Vrečo MAPE-ANTIQUE F21 (17 kg) temeljito vmešamo v 10 litrov vode (čas mešanja 5 minut), da dobimo homogeno maso brez grudic, ki jo moramo vgraditi v
30-40 minutah.
Opomba: pred pripravo moramo mešalec oziroma posodo za mešanje temeljito
oprati z vodo, da v celoti odstranimo vse ostanke predhodno pripravljenih mešanic
z drugimi vezivi.
Injektiramo MAPE-ANTIQUE F21 s pomočjo specialnih injekcijskih strojnih črpalk
pod maksimalnim pritiskom 3 bare.
V kolikor injektiramo po ročnem postopku, uporabimo kovinske (medeninaste) ali
plastične brizgalke.
Odstranimo injekcijske nastavke.
Omet v debelini vsaj 2 cm po potrebi izvedemo z MAPE-ANTIQUE MC, MAPEANTIQUE CC, MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL (za uporabo pripravljena suha mešanica malte na osnovi naravnega hidravličnega apna in eko pucolanov) ali malto
pripravljeno z MAPE-ANTIQUE LC (vezivo za malte brez vsebnosti cementa) po
predhodnem nanosu obrizga z MAPE-ANTIQUE RINZAFFO v debelini 5 mm.
Finalno obdelamo z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (gotova suha mešanica klasične
fine malte brez vsebnosti cementa), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (gotova suha
mešanica fine malte grobo zrnate strukture brez vsebnosti cementa) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (gotova suha mešanica malte izredno fine strukture brez
vsebnosti cementa).
Prebarvamo z barvo SILEXCOLOR PITTURA ali v primeru brez predhodne finalne obdelave nanesemo enega od tankoslojnih zaključnih ometov, kot sta
SILEXCOLOR TONACHINO ali SILEXCOLOR MARMORINO po predhodnem nanosu
SILEXCOLOR-ja PRIMER ali SILEXCOLOR-ja BASE COAT.
55
56
[5]
POPRAVILO RAZPOK
Popravilo razpok v armirano betonskih elementih ali tlakih je
potrebno izvesti zaradi vzpostavitve njihove konstrukcijske
celovitosti. Za izvedbo načeloma potrebujemo izdelke, ki se
lahko tako injektirajo, kot tudi vlivajo in zagotavljajo monolitno
zlepljenje med razpokanima deloma skozi celoten prerez. Prikazani primeri vključujejo konstrukcije, kot so nosilci, stebri,
plošče in industrijski tlaki.
57
58
[5]
POPRAVILO RAZPOK
KONSTRUKCIJSKE RAZPOKE V
ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTIH
(KOT POSLEDICA TRČENJ,
PREOBEMENITEV, ITD.)
str.
61 Injektiranje redko tekoče epoksidne smole
str.
62 Injektiranje nizko viskozne epoksidne smole
str.
63 Zapolnitev s tiksotropnim epoksidnim lepilom
POVRŠINSKE RAZPOKE BETONSKIH
ELEMENTOV
str.
str.
str.
str.
Razpoke širine do 0,2 mm
64 - Obdelava z enokomponentno visoko elastično barvo na
osnovi akrilnih smol v vodni disperziji z možno predhodno
zagladitvijo z enokomponentno fino cementno malto
65 - Temeljna obdelava s polnilno mikroarmirano elastomerno
maso na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
Razpoke širine od 0,2 mm do 0,5 mm
66 - Obdelava z dvokomponentno prožno cementno fino malto
in zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v
vodni disperziji
Razpoke širine od 0,5 mm do 1 mm
67 - Obdelava z dvokomponentno prožno cementno fino malto,
ojačano z mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken in
zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v
vodni disperziji
59
[5]
POPRAVILO RAZPOK
RAZPOKE V TLAKIH IN HORIZONTALNIH
POVRŠINAH (RAZPOKE POVZROČENE
ZARADI KRČENJA)
str.
str.
Razpoke širine do 1 mm
68 - Zalivanje z redko tekočo epoksidno smolo
69 - Zalivanje z nizko viskozno epoksidno smolo
str.
str.
Razpoke širine nad 1 mm
70 - Zapolnitev z epoksidnim lepilom
71 - Zapolnitev s hitro vezočim epoksidnim lepilom
60
KONSTRUKCIJSKE RAZPOKE V ARMIRANO
BETONSKIH ELEMENTIH (KOT POSLEDICA
TRČENJ, PREOBEMENITEV, itd.)
Injektiranje redko tekoče epoksidne smole
Očistimo prah in umazanijo iz razpok s sesalnikom ali komprimiranim zrakom.
Zapolnimo površino razpoke z ADESILEX-om PG1 (čas uporabe 35 min. pri 23ºC)
ali ADESILEX-om PG1 RAPIDO (čas uporabe 10 min. pri 23ºC). V primeru zahteve po podaljšanem času ohranjanja obdelovalnosti uporabimo ADESILEX PG2
(50 min. pri 23ºC).
Namestimo injekcijske nastavke in jih istočasno pričvrstimo z ADESILEX-om
PG1, ADESILEX-om PG1 RAPIDO ali ADESILEX-om PG2.
Injektiramo smolo. Da zagotovimo popolno zapolnitev brez zračnih gnezd pričnemo z injektiranjem EPOJET-a v vertikalne razpoke na steni na najnižje vstavljenem injektorskem nastavku vse do iztekanja na naslednjem više ležečem
nastavku in tako vse do popolne zapolnitve razpoke. Pri razpokah na horizontalnih površinah pričnemo z injektiranjem EPOJET-a na enem koncu vstavljenih
injektorskih nastavkov vse do iztekanja na naslednjem in tako vse do popolne
zapolnitve na drugem koncu.
Odstranimo injekcijske nastavke.
Površinsko obdelamo injekcijske odprtine z ADESILEX-om PG1, ADESILEX-om
PG1 RAPIDO ali ADESILEX-om PG2.
61
KONSTRUKCIJSKE RAZPOKE V ARMIRANO
BETONSKIH ELEMENTIH (KOT POSLEDICA
TRČENJ, PREOBEMENITEV, itd.)
Injektiranje nizko viskozne epoksidne smole
Očistimo prah in umazanijo iz razpok s sesalnikom ali komprimiranim zrakom.
Zapolnimo površino razpoke z ADESILEX-om PG1 (čas uporabe 35 min. pri 23ºC)
ali ADESILEX-om PG1 RAPIDO (čas uporabe 10 min. pri 23ºC). V primeru zahteve po podaljšanem času ohranjanja obdelovalnosti uporabimo ADESILEX PG2
(50 min. pri 23ºC).
Namestimo injekcijske nastavke in jih istočasno pričvrstimo z ADESILEX-om
PG1, ADESILEX-om PG1 RAPIDO ali ADESILEX-om PG2.
Injektiramo smolo. Da zagotovimo popolno zapolnitev brez zračnih gnezd pričnemo z injektiranjem EPOJET-a LV v vertikalne razpoke na steni na najnižje vstavljenem injektorskem nastavku vse do iztekanja na naslednjem više ležečem
nastavku in tako vse do popolne zapolnitve razpoke. Pri razpokah na horizontalnih površinah pričnemo z injektiranjem EPOJET-a LV na enem koncu vstavljenih
injektorskih nastavkov vse do iztekanja na naslednjem in tako vse do popolne
zapolnitve na drugem koncu.
Odstranimo injekcijske nastavke.
Površinsko obdelamo injekcijske odprtine z ADESILEX-om PG1, ADESILEX-om
PG1 RAPIDO ali ADESILEX-om PG2.
[5] POPRAVILO RAZPOK
62
KONSTRUKCIJSKE RAZPOKE V ARMIRANO
BETONSKIH ELEMENTIH (KOT POSLEDICA
TRČENJ, PREOBEMENITEV, itd.)
Zapolnitev s tiksotropiranim epoksidnim lepilom
Očistimo prah in umazanijo s sesalnikom ali komprimiranim zrakom po predhodnem odpiranju razpoke v obliki črke V.
Zapolnimo razpoke z ADESILEX-om PG1 (čas uporabe 35 min. pri 23ºC) ali
ADESILEX-om PG1 RAPIDO (čas uporabe 10 min. pri 23ºC). V primeru zahteve po
podaljšanem času ohranjanja obdelovalnosti uporabimo ADESILEX PG2 (50 min.
pri 23ºC). Zapolnitev izvedemo s pomočjo kovinske lopatice.
Posujemo še svežo površino ADESILEX-a PG1, ADESILEX-a PG1 RAPIDO ali
ADESILEX-a PG2 s suhim kremenčevim peskom. To je neobhodno potrebno pri
nadgradnji z materiali na cementni osnovi.
Odstranimo nevezan kremenčev pesek z industrijskim sesalnikom.
63
POVRŠINSKE RAZPOKE BETONSKIH ELEMENTOV
Razpoke širine do 0,2 mm
Obdelava z enokomponentno visoko elastično barvo na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji z možno predhodno zagladitvijo z
enokomponentno fino cementno malto
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,2 mm in niso predmet
konstrukcijskega delovanja.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
PLANITOP 100.
Nanesemo temeljni premaz ELASTOCOLOR PRIMER (na osnovi sintetičnih smol v
topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji) po popolni osušitvi
zaglajevalnega sloja.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA v debelini nanosa vsaj 200 µm
suhega filma po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom, ali airless brizganjem).
OPOMBA: z ELASTOCOLOR-jem PITTURA ne moremo premoščati razpok na površini svežih betonskih elementov, do katerih prihaja v fazi krčenja / zorenja.
[5] POPRAVILO RAZPOK
64
POVRŠINSKE RAZPOKE BETONSKIH ELEMENTOV
Razpoke širine do 0,2 mm
Obdelava s polnilno mikroarmirano elastomerno maso na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,2 mm in niso predmet
konstrukcijskega delovanja.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče. Površina, ki se nadgrajuje z ELASTOCOLOR-jem
RASANTE mora biti pred nanosom temeljnega premaza ELASTOCOLOR PRIMER
(na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji) popolnoma suha, čista in čvrsta.
Nanesemo ELASTOCOLOR RASANTE s kovinsko gladilko, čopičem, valjčkom ali
pištolo za brizganje.
V primeru potrebe po polnilnem debelejšem nanosu elastomerne mase s kovinsko gladilko uporabimo ELASTOCOLOR RASANTE SF (izdelek polnjen s finim
peskom). ELASTOCOLOR RASANTE SF lahko še dodatno ojačamo z vtiskanjem
armaturne mrežice ELASTOCOLOR NET.
Za lažji nanos s čopičem ali valjčkom ga predhodno razredčimo s 5-10 % vode.
Če je potreba po večslojnih nanosih, naj si ti sledijo v časovnem razmaku najmanj
24 ur.
Prebarvamo po potrebi z barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
65
POVRŠINSKE RAZPOKE BETONSKIH ELEMENTOV
Razpoke širine od 0,2 mm do 0,5 mm
Obdelava z dvokomponentno prožno cementno fino malto in zaščita
z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,5 mm in niso predmet
konstrukcijskega delovanja.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
PLANITOP 100.
Navlažimo površino vpojnih podlag z vodo.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debelini
približno 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless brizganje).
[5] POPRAVILO RAZPOK
66
POVRŠINSKE RAZPOKE BETONSKIH ELEMENTOV
Razpoke širine od 0,5 mm do 1,0 mm
Obdelava z dvokomponentno prožno cementno fino malto, ojačano
z mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken in zaščita z visoko
elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 1 mm in niso predmet
konstrukcijskega delovanja.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
PLANITOP 100.
Navlažimo površino vpojnih podlag z vodo.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debelini pribl. 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Vtisnemo v še sveži prvi sloj mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken
MAPENET 150 z odprtino okna 4 x 4,5 mm.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless brizganje).
67
RAZPOKE V TLAKIH IN HORIZONTALNIH
POVRŠINAH (RAZPOKE POVZROČENE ZARADI
KRČENJA)
Razpoke širine do 1 mm
Zalivanje z redko tekočo epoksidno smolo
Odpremo razpoko na površini v obliki črke V.
Očistimo prah in umazanijo iz razpok s sesalnikom ali komprimiranim zrakom.
Zalijemo razpoko z EPOJET-om.
Posujemo še svežo površino EPOJET-a s suhim kremenčevim peskom. To je neobhodno potrebno pri nadgradnji z izravnalnimi masami na cementni osnovi ali
lepili za zaključne obloge.
Posesamo nevezan kremenčev pesek.
[5] POPRAVILO RAZPOK
68
RAZPOKE V TLAKIH IN HORIZONTALNIH
POVRŠINAH (RAZPOKE POVZROČENE ZARADI
KRČENJA)
Razpoke širine do 1 mm
Zalivanje z nizko viskozno epoksidno smolo
Odpremo razpoko na površini v obliki črke V.
Očistimo prah in umazanijo iz razpok s sesalnikom ali komprimiranim zrakom.
Zalijemo razpoko z EPOJET-om LV.
Posujemo še svežo površino EPOJET-a LV s suhim kremenčevim peskom. To je
neobhodno potrebno pri nadgradnji z izravnalnimi masami na cementni osnovi ali
lepili za zaključne obloge.
Posesamo nevezan kremenčev pesek.
69
RAZPOKE V TLAKIH IN HORIZONTALNIH
POVRŠINAH (RAZPOKE POVZROČENE ZARADI
KRČENJA)
Razpoke širine nad 1 mm
Zapolnitev z epoksidnim lepilom
Odpremo razpoko na površini v obliki črke V in jo po potrebi dodatno zarežemo
s kotno brusilko.
Izvedemo prečne reze na razpoko s kotno brusilko v dolžini pribl. 10 cm na razmaku 20-40 cm (odvisno od dimenzije).
Očistimo prah in umazanijo iz razpok s sesalnikom ali komprimiranim zrakom.
Zalijemo z EPORIP-om.
Posujemo še svežo površino EPORIP-a s suhim kremenčevim peskom. To je neobhodno potrebno pri nadgradnji z izravnalnimi masami na cementni osnovi ali
lepili za zaključne obloge.
Posesamo nevezan kremenčev pesek.
[5] POPRAVILO RAZPOK
70
RAZPOKE V TLAKIH IN HORIZONTALNIH
POVRŠINAH (RAZPOKE POVZROČENE ZARADI
KRČENJA)
Razpoke širine nad 1 mm
Zapolnitev s hitro vezočim epoksidnim lepilom
Odpremo razpoko na površini v obliki črke V in jo po potrebi dodatno zarežemo
s kotno brusilko.
Izvedemo prečne reze na razpoko s kotno brusilko v dolžini pribl. 10 cm na razmaku 20-40 cm (odvisno od dimenzije).
Očistimo prah in umazanijo iz razpok s sesalnikom ali komprimiranim zrakom.
Zalijemo z EPORIP-om TURBO.
Posujemo še svežo površino EPORIP-a TURBO s suhim kremenčevim peskom. To
je neobhodno potrebno pri nadgradnji z izravnalnimi masami na cementni osnovi
ali lepili za zaključne obloge.
Posesamo nevezan kremenčev pesek.
71
72
[6]
IZSUŠEVANJE
IN UTRDITEV ZIDOV
Najpogostejša problematika zidov je krušljivost in odstopanje
zaključnih ometov ter premazov, kot posledica dvigajoče kapilarne vlage in pronicajoče vode.
Za kakovostno obnovo so velikokrat poleg zaključnih zaščitno
dekorativnih premazov potrebni temeljiti posegi v samo konstrukcijo zidu.
V tem poglavju opisani sistemi so smernice za izbor ustreznih
izdelkov in delavnih postopkov za kakovostno izvedbo.
73
74
[6]
IZSUŠEVANJE
IN UTRDITEV ZIDOV
IZVEDBA HORIZONTALNE KEMIJSKE
BARIERE PROTI DVIGU KAPILARNE
VLAGE
str.
77 Z injekcijskim agensom na osnovi mikromolekularnega
emulzijskega silikonskega koncentrata brez topil
UTRJEVANJE VOTLIH KAMNITIH
IN OPEČNIH ZIDOV PO POSTOPKU
INJEKTIRANJA
str.
79 S sulfatno odpornim hidravličnim vezivom s polnili brez
vsebnosti cementa
UTRJEVANJE VOTLIH KAMNITIH
IN OPEČNIH ZIDOV (POSLIKANIH
S FRESKAMI) PO POSTOPKU
INJEKTIRANJA
str.
81 S specialnim hidravličnim vezivom s polnili brez vsebnosti cementa
IZVEDBA NOVIH, PO POTREBI
»ARMIRANIH« OMETOV NA ZIDOVE
IZ KAMNA, OPEKE IN LEHNJAKA
str.
83 S pripravljeno mešanico sulfatno odporne izsuševalne
malte brez vsebnosti cementa
75
[6]
IZSUŠEVANJE
IN UTRDITEV ZIDOV
IZVEDBA NOVIH IZSUŠEVALNIH OMETOV
str.
85 S hidravličnim, sulfatno odpornim vezivom brez vsebnosti cementa za pripravo mešanice izsuševalnih ometov s
sejanim lokalnim agregatom
str.
87 S pripravljeno mešanico sulfatno odporne izsuševalne
malte brez vsebnosti cementa za ročni in strojni nanos
str.
89 S pripravljeno mešanico lahke sulfatno odporne
izsuševalne malte
IZVEDBA ZA VLAGO PREPUSTNIH
OMETOV NA OBSTOJEČE IN NOVE
ZIDOVE
str.
91 S pripravljeno mešanico za vlago prepustne malte na
osnovi naravnega hidravličnega apna in eko pucolanov
ZAKLJUČNA OBDELAVA NOVIH
IZSUŠEVALNIH IN/ALI ZA VLAGO
PREPUSTNIH OMETOV
str.
94 Z barvo na osnovi silanskih smol v vodni disperziji
str.
95 S finim gotovim ometom v pasti na osnovi silanskih
smol v vodni disperziji
str.
96 Z barvo na osnovi modificiranega kalijevega silikata
str.
97 S finim gotovim ometom v pasti na osnovi modificiranega kalijevega silikata
76
IZVEDBA HORIZONTALNE KEMIJSKE BARIERE
PROTI DVIGU KAPILARNE VLAGE
Z injekcijskim agensom na osnovi mikromolekularnega
emulzijskega silikonskega koncentrata brez topil
Da določimo pravilna postopkovna navodila izvedbe injektiranja, moramo predhodno preveriti lastnosti, vrsto in sestavo zidu.
V primeru kompaktne sestave zidu (npr. polni zidaki, lehnjak, običajni beton,
plino-betonski bloki) izvedemo bariero z MAPESTOP-om po običajnem spodaj
opisanem postopku. V nasprotnem primeru, ko imamo opravka z »luknjičavimi«
stenami in kamnitimi zidovi, moramo vsa votla mesta predhodno zapolniti / injektirati z MAPE-ANTIQUE I (v primeru prisotnih večjih razpok, praznin in votlih delov)
ali z MAPE-ANTIQUE F21 (če so prisotne le manjše vdolbine in porozna mesta).
Omečemo / zapolnimo vse morebitne površinske vdolbine in razpoke v zidovih z
MAPE-ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE CC ali z mešanico veziva MAPE-ANTIQUE LC
z lokalnim agregatom.
Izvrtamo luknje pod kotom 30-45º na obeh straneh zidu v višini približno 20 cm
nad nivojem tlaka / terena in v globino do približno ⅔ debeline zidu ter na razmaku 10-15 cm med njimi. Če je zid dostopen le z ene strani, moramo luknje izvrtati
prav tako pod kotom 30-45º v dveh višinskih nivojih / vrstah na razmaku približno
10 cm med njimi.
Vlijemo en utežni del MAPESTOP-a v čisto posodo in mu primešamo 15-19 delov
pitne vode.
Mešamo z električnim mešalom pri nizkih obratih, dokler ne dobimo homogene tekočine. Tako pripravljeno mikroemulzijsko mešanico MAPESTOP-a moramo
uporabiti v 24 urah.
Injektiramo izdelek v luknje po postopku gravitacijskega vlivanja iz posode ali z
uporabo injektorskih nastavkov in črpalke pod nizkim pritiskom (največ 1 bar) do
popolne saturacije območja injektiranja. Na splošno velja, da je injektiranje pod
77
pritiskom priporočljivo predvsem v primerih, ko imamo opravka z zidovi, v katerih
je prisotna povišana stopnja vlage.
Odstranimo morebiti uporabljene injektorske nastavke.
Zamečemo vdolbene dele z MAPE-ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE CC ali z mešanico veziva MAPE-ANTIQUE LC z lokalnim agregatom.
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
78
UTRJEVANJE VOTLIH KAMNITIH IN OPEČNIH
ZIDOV PO POSTOPKU INJEKTIRANJA
S sulfatno odpornim hidravličnim vezivom s polnili brez
vsebnosti cementa
Vnaprej pripravimo v zidu, ki se utrjuje luknje premera 3-4 cm. Razmak med
luknjami naj bo med 50 in 100 cm. V kolikor imamo opravka z zidovi, ki niso
debelejši od 60 cm, zadošča vrtanje lukenj z le ene strani, v primeru debelejših
zidov pa je potrebno obojestransko vrtanje.
Namestimo nastavke za injektiranje z uporabo MAPE-ANTIQUE MC, MAPEANTIQUE CC (v primeru potrebe po opečni barvi) ali MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE
NHL.
Zamečemo rege in razpoke med kamnom / opeko z MAPE-ANTIQUE MC, MAPEANTIQUE CC ali MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL.
Saturiramo votle notranje dele zidu z vodo, ki jo vbrizgamo preko injektorskih
nastavkov. Ta postopek izvedemo vsaj 24 ur pred pričetkom konsolidacije z injektiranjem.
Pripravimo mešanico mase za injektiranje: s pomočjo električnega mešala pri
nizkih obratih zmešamo 20 kg vrečo MAPE-ANTIQUE I s približno 40 % vode, da
dobimo homogeno maso brez grudic. Tako pripravljena mešanica je uporabna
približno 30 minut.
Injektiramo maso MAPE-ANTIQUE I s pomočjo namenske injektorske ročne ali
strojne črpalke pod pritiskom največ 3 bare.
Odstranimo injektorske nastavke in zamečemo vdolbene dele z MAPEANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE CC ali MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL.
Nanesemo na prepojeno površino zidu z vodo, ki mora površinsko odteči obrizg
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO v debelini približno 5 mm.
Nanesemo po nekaj urah, vsekakor pa pred popolno osušitvijo MAPE-ANTIQUE
RINZAFFO, izsuševalni grobi omet MAPE-ANTIQUE MC (malta svetle barve) ali
79
MAPE-ANTIQUE CC (malta rožnate barve) v debelini vsaj 20 mm (skupna debelina
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO + MAPE-ANTIQUE MC ali CC mora biti vsaj 25 mm).
Finalno zagladimo po izrecni potrebi z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (klasična fina
malta), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (fina malta grobo zrnate strukture) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (fina malta izredno fine strukture).
Zaključno prebarvamo s silikatno barvo SILEXCOLOR PITTURA po predhodnem
nanosu SILEXCOLOR-ja PRIMER. Po potrebi lahko barvo SILEXCOLOR PITTURA
nanašamo tudi preko SILEXCOLOR-ja TONACHINO.
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
80
UTRJEVANJE VOTLIH KAMNITIH IN OPEČNIH
ZIDOV (POSLIKANIH S FRESKAMI) PO POSTOPKU
INJEKTIRANJA
S specialnim hidravličnim vezivom s polnili brez vsebnosti
cementa
Vnaprej pripravimo enakomerno preko celotnih zgornjih / zunanjih površin obokov / zidov, ki se utrjujejo, luknje premera 15-20 mm (5-10 mm, če se mora
utrjevanje izvajati ročno po postopku vbrizgavanja) v mrežnem kvadratnem rastru
s stranico 20-50 cm. V kolikor imamo opravka z oboki / zidovi, ki niso debelejši
od 60 cm, zadošča vrtanje lukenj z le ene strani, v primeru debelejših zidov pa
je potrebno obojestransko vrtanje. V primeru, da imamo opravka s poslikavami,
moramo biti pri delu še posebej previdni in po možnosti zmanjšamo število lukenj
na najmanjše možno, ki bo še zadostilo konstrukcijskemu statičnemu izračunu.
Pred samo izvedbo je obvezna koordinacija s strokovnjakom statikom in restavratorjem.
Namestimo prožne plastične cevke premera 10-15 mm (3-8 mm, če bomo
injektirali ročno z vbrizgavanjem) na sredino lukenj in jih pričvrstimo z malto
MAPE-ANTIQUE MC ali MAPE-ANTIQUE CC (v primeru potrebe po opečni barvi).
Načeloma lahko uporabimo tudi namensko malto za restavratorska dela, ki pa ne
sme vsebovati cementa in mavca. Po končanem injektiranju cevke odstranimo.
Zamečemo rege in razpoke med kamnom / opeko z MAPE-ANTIQUE MC, MAPEANTIQUE CC ali z mešanico veziva MAPE-ANTIQUE LC z lokalnim agregatom.
Saturiramo če je le mogoče z vrhnje / zunanje strani votle notranje dele oboka / zidu z vodo, ki jo vbrizgamo preko cevk za injektiranje. Ta postopek izvedemo
vsaj 24 ur pred pričetkom konsolidacije z injektiranjem. Pri obokih / zidovih s
poslikavami moramo biti pri saturiranju z vodo še posebej previdni, da ne pride do
izcejanja vode in omočenja poslikav z resnimi poškodbami. MAPE-ANTIQUE F21
že sam vsebuje zadrževalec vode, ki omogoča boljšo tečnost injekcijske mase
81
tudi skozi predele obokov / zidov, ki niso bili saturirani z vodo.
Pripravimo mešanico mase za injektiranje: s pomočjo električnega mešala pri
intenzivnih obratih 5 minut mešamo 17 kg vrečo MAPE-ANTIQUE F21 s pribl.
60 % vode, da dobimo homogeno tekočo maso brez grudic. Tako pripravljena
mešanica je uporabna 30-40 minut. Posodo ali mešalec moramo pred pripravo
mešanice MAPE-ANTIQUE F21 obvezno očistiti s čisto vodo, da odstranimo vse
ostanke prehodnih mešanic, pripravljenih z drugimi vezivi.
Injektiramo maso MAPE-ANTIQUE F21 s pomočjo namenske injektorske ročne
ali strojne črpalke pod pritiskom največ 1 bar. V kolikor se utrjevanje izvaja ročno
po postopku vbrizgavanja, mora nastavek na brizgalki dobro prilegati v cevko.
Odstranimo injektorske nastavke in zamečemo vdolbene dele z MAPE-ANTIQUE
MC, MAPE-ANTIQUE CC ali z mešanico veziva MAPE-ANTIQUE LC z lokalnim agregatom.
Nanesemo na prepojeno površino zidu z vodo, ki mora površinsko odteči obrizg
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO v debelini približno 5 mm.
Nanesemo po nekaj urah, vsekakor pa pred popolno osušitvijo MAPE-ANTIQUE
RINZAFFO izsuševalni grobi omet MAPE-ANTIQUE MC (malta svetle barve) ali
MAPE-ANTIQUE CC (malta rožnate barve) v debelini vsaj 20 mm (skupna debelina
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO + MAPE-ANTIQUE MC ali CC mora biti vsaj 25 mm).
Finalno zagladimo po izrecni potrebi z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (klasična fina
malta), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (fina malta grobo zrnate strukture) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (fina malta izredno fine strukture).
Poslikamo s freskami.
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
82
IZVEDBA NOVIH, PO POTREBI »ARMIRANIH«
OMETOV NA ZIDOVE IZ KAMNA, OPEKE IN
LEHNJAKA
S pripravljeno mešanico sulfatno odporne izsuševalne malte
brez vsebnosti cementa
Odstranimo po ročnem in/ali strojnem postopku obstoječi propadli omet. Če je
celotna površina zidu potrebna obnove, moramo obstoječi omet odstraniti v celoti.
Operemo površino z vodo pod pritiskom, da odstranimo prah, ostanke »izcvetanja« in mogoče prisotne vodotopne soli. Postopek pranja ponavljamo toliko časa,
da dobimo povsem čisto in čvrsto podlago brez krušljivih delcev. Voda od pranja
mora površinsko v celoti odteči / izhlapeti, zid pa mora biti z njo globinsko prepojen. Pri odstranjevanju površinske vode si lahko pomagamo z izpihavanjem s
pomočjo komprimiranega zraka.
V primeru zahteve po klasični konstrukcijski ojačitvi po postopku »armiranega«
ometa je priporočljiva uporaba pocinkanih kovinskih mrež (velikost okenc 5x5 cm,
ø 2 mm). Armaturne mreže s pomočjo distančnikov namestimo na razmaku
1 do 1,5 cm od površine podlage in s tem zagotovimo potrebno debelino na novo
nanesene malte približno 2 cm.
Nanesemo na prepojeno površino zidu z vodo, ki mora površinsko odteči obrizg
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO v debelini približno 5 mm.
Nanesemo ročno ali strojno po nekaj urah, vsekakor pa pred popolno osušitvijo
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL v debelini posameznega sloja do 25 mm.
Skupna debelina nanosa ometa ne sme biti manjša od 20 mm.
Izravnamo z alu letvijo in obdelamo z gladilko za fino obdelavo.
Finalno zagladimo po izrecni potrebi z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (klasična fina
malta), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (fina malta grobo zrnate strukture) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (fina malta izredno fine strukture).
Opozorilo: čeprav imajo vsi izdelki linije MAPE-ANTIQUE FC enako sestavo kot
83
malta za ojačevalne armirane omete MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL, pa
zaradi svoje finejše zrnavosti v določeni meri zmanjšujejo učinek površinske poroznosti in s tem posledično paroprepustnosti. Če je zgradba podvržena stalno
prisotni kapilarni vlagi in prisotnosti topnih soli, priporočamo zamenjavo finalnih ometov iz linije izdelkov MAPE-ANTIQUE FC s SILEXCOLOR-jem TONACHINO
po barvni karti Mapei COLORMAP (potreben predhoden nanos SILEXCOLOR-ja
PRIMER).
Zaključno barvanje ometa z malto MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL izvedemo s silikatno barvo SILEXCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu SILEXCOLORja PRIMER. Če se ne zahteva zaključno barvanje, je možna zaščita ometa z vodo
odbojnim in paroprepustnim (hidrofobom) ANTIPLUVIOL S na osnovi siloksanskih
smol v topilu ali ANTIPLUVIOL-om W na osnovi siloksanskih smol v vodni emulziji.
OPOMBA: ta način uporabe je predvsem uspešen pri reševanju problematike
starejših zidanih zgradb. Ne uporabljajte MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL v
primeru izvedb na površinah zidov s prisotnim dvigom kapilarne vlage.
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
84
IZVEDBA NOVIH IZSUŠEVALNIH OMETOV
S hidravličnim, sulfatno odpornim vezivom brez vsebnosti
cementa za pripravo mešanice izsuševalnih ometov s sejanim
lokalnim agregatom
Odstranimo obstoječi omet v višini vsaj 50 cm nad najvišjim nivojem dviga kapilarne vlage s prisotnimi solmi, vsekakor pa vsaj do dvojne višine glede na debelino zidu.
Če je celotna fasada potrebna obnove, moramo obstoječi omet odstraniti v celoti.
Operemo površino z vodo pod pritiskom, da odstranimo prah, ostanke »izcvetanja« in mogoče prisotne vodotopne soli. Postopek pranja ponavljamo toliko časa,
da dobimo povsem čisto in čvrsto podlago brez krušljivih delcev.
Nanesemo na prepojeno površino zidu z vodo, ki mora površinsko odteči obrizg
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO v debelini približno 5 mm.
Nanesemo po nekaj urah, vsekakor pa pred popolno osušitvijo MAPE-ANTIQUE
RINZAFFO, izsuševalni grobi omet pripravljen z vezivom MAPE-ANTIQUE LC in
lokalnim peskom ustrezne zrnavosti v debelini vsaj 20 mm (skupna debelina
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO + malte pripravljene z MAPE-ANTIQUE LC mora biti
vsaj 25 mm).
Izravnamo z gladilko za fino obdelavo.
Finalno zagladimo po izrecni potrebi z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (klasična fina
malta), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (fina malta grobo zrnate strukture) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (fina malta izredno fine strukture).
Opozorilo: čeprav imajo vsi izdelki linije MAPE-ANTIQUE FC enako sestavo kot
vezivo za grobe izsuševalne omete MAPE-ANTIQUE LC, pa zaradi svoje finejše
zrnavosti v določeni meri zmanjšujejo učinek površinske poroznosti in s tem posledično manjše prepustnosti. Če je zgradba podvržena stalno prisotni kapilarni
vlagi in prisotnosti topnih soli, priporočamo zamenjavo finalnih ometov iz linije izdelkov MAPE-ANTIQUE FC s SILEXCOLOR-jem TONACHINO po barvni karti Mapei
85
COLORMAP (potreben predhoden nanos SILEXCOLOR-ja PRIMER).
Zaključno barvanje ometa z vezivom MAPE-ANTIQUE LC ali finalno obdelavo
z enim od izdelkov linije MAPE-ANTIQUE FC lahko izvedemo s silikatno barvo
SILEXCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu SILEXCOLOR-ja PRIMER. Po potrebi lahko barvo SILEXCOLOR PITTURA nanašamo tudi preko SILEXCOLOR-ja
TONACHINO.
Če se ne zahteva zaključno barvanje, je možna zaščita ometa z vodoodbojnim in
paroprepustnim (hidrofobom) ANTIPLUVIOL S na osnovi siloksanskih smol v topilu
ali ANTIPLUVIOL-om W na osnovi siloksanskih smol v vodni emulziji.
OPOMBA: ta način uporabe je predvsem uspešen pri reševanju problematike starejših zidanih zgradb brez ustrezno izvedene hidroizolcije in s tem povezanim
prostim prehodom kapilarne vlage.
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
86
IZVEDBA NOVIH IZSUŠEVALNIH OMETOV
S pripravljeno mešanico sulfatno odporne izsuševalne malte
brez vsebnosti cementa za ročni in strojni nanos
Odstranimo obstoječi omet v višini vsaj 50 cm nad najvišjim nivojem dviga kapilarne vlage s prisotnimi solmi, vsekakor pa vsaj do dvojne višine glede na debelino zidu.
Če je celotna fasada potrebna obnove, moramo obstoječi omet odstraniti v celoti.
Operemo površino z vodo pod pritiskom, da odstranimo prah, ostanke »izcvetanja« in mogoče prisotne vodotopne soli. Postopek pranja ponavljamo toliko časa,
da dobimo povsem čisto in čvrsto podlago brez krušljivih delcev.
Nanesemo na prepojeno površino zidu z vodo, ki mora površinsko odteči obrizg
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO v debelini približno 5 mm.
Nanesemo po nekaj urah, vsekakor pa pred popolno osušitvijo MAPE-ANTIQUE
RINZAFFO, izsuševalni grobi omet za ročni nanos MAPE-ANTIQUE MC (malta svetle barve) ali MAPE-ANTIQUE CC (malta rožnate barve) v debelini vsaj 20 mm
(skupna debelina MAPE-ANTIQUE RINZAFFO + MAPE-ANTIQUE MC ali CC mora
biti vsaj 25 mm). V primeru strojnega postopka nanašanja uporabimo MAPEANTIQUE MC MACCHINA v debelini vsaj 20 mm.
Izravnamo z gladilko za fino obdelavo.
Finalno zagladimo po izrecni potrebi z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (klasična fina
malta), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (fina malta grobo zrnate strukture) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (fina malta izredno fine strukture).
Opozorilo: čeprav imajo vsi izdelki linije MAPE-ANTIQUE FC enako sestavo kot
groba izsuševalna ometa MAPE-ANTIQUE MC in MAPE-ANTIQUE CC, pa zaradi
svoje finejše zrnavosti v določeni meri zmanjšujejo učinek površinske poroznosti
in s tem posledično paroprepustnosti. Če je zgradba podvržena stalno prisotni
kapilarni vlagi in prisotnosti topnih soli, priporočamo zamenjavo finalnega ometa
iz linije MAPE-ANTIQUE FC s SILEXCOLOR-jem TONACHINO po barvni karti Mapei
87
COLORMAP (potreben predhoden nanos SILEXCOLOR-ja PRIMER).
Zaključno barvanje ometov, izvedenih z izdelki linije MAPE-ANTIQUE MC, MAPEANTIQUE CC in MAPE-ANTIQUE FC lahko izvedemo s silikatno barvo SILEXCOLOR
PITTURA po predhodnem nanosu SILEXCOLOR-ja PRIMER. Po potrebi lahko barvo
SILEXCOLOR PITTURA nanašamo tudi preko SILEXCOLOR-ja TONACHINO.
Če se ne zahteva zaključno barvanje, je možna zaščita ometa z vodoodbojnim in
paroprepustnim (hidrofobom) ANTIPLUVIOL S na osnovi siloksanskih smol v topilu
ali ANTIPLUVIOL-om W na osnovi siloksanskih smol v vodni emulziji.
OPOMBA: ta način uporabe je predvsem uspešen pri reševanju problematike starejših zidanih zgradb brez ustrezno izvedene hidroizolacije in s tem povezanim
prostim prehodom kapilarne vlage.
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
88
IZVEDBA NOVIH IZSUŠEVALNIH OMETOV
S pripravljeno mešanico lahke sulfatno odporne izsuševalne
malte
Odstranimo obstoječi omet v višini vsaj 50 cm nad najvišjim nivojem dviga kapilarne vlage s prisotnimi solmi, vsekakor pa vsaj do dvojne višine glede na debelino zidu.
Če je celotna fasada potrebna obnove, moramo obstoječi omet odstraniti v celoti.
Operemo površino z vodo pod pritiskom, da odstranimo prah, ostanke »izcvetanja« in mogoče prisotne vodotopne soli. Postopek pranja ponavljamo toliko časa,
da dobimo povsem čisto in čvrsto podlago brez krušljivih delcev.
Nanesemo po ročnem postopku na prepojeno površino zidu z vodo, ki mora površinsko odteči, obrizg POROMAP RINZAFFO v debelini približno 5 mm. V primeru
strojnega postopka nanašanja uporabimo POROMAP RINZAFFO MACCHINA. Za
strojni nanos uporabimo enega od priporočenih strojev za omete s prenosom v
obliki polža proizvajalcev Turbosol, Putzmaister ali stroje za omete s kontinuiranim mešanjem.
Nanesemo po 1 uri (ali največ v roku 2-3 ur) na POROMAP RINZAFFO izsuševalni
grobi omet za ročni nanos POROMAP INTONACO. V primeru strojnega postopka
nanašanja uporabimo POROMAP INTONACO MACCHINA v debelini vsaj 20 mm.
Negujemo s pršenjem površino ometa vsaj prvih 24 ur od nanosa, da preprečimo
nastanek razpok v prvi fazi plastičnega krčenja.
Zagladimo po izrecni potrebi s POROMAP FINITURA (fina malta svetle barve).
Opozorilo: čeprav ima POROMAP FINITURA enako sestavo kot groba izsuševalna ometa POROMAP INTONACO in POROMAP INTONACO MACCHINA, pa zaradi
svoje finejše zrnavosti v določeni meri zmanjšujeta učinek površinske poroznosti
in s tem posledično paroprepustnosti. Če je zgradba podvržena stalno prisotni
kapilarni vlagi in prisotnosti topnih soli, priporočamo zamenjavo finalnega ometa POROMAP FINITURA s SILANCOLOR-jem TONACHINO ali SILEXCOLOR-jem
89
TONACHINO po barvni karti Mapei COLORMAP (potreben predhoden nanos
SILANCOLOR-ja PRIMER oz. SILEXCOLOR-ja BASE COAT).
Zaključno obdelamo površino z gladilko za fino obdelavo v času od pričetka do
konca vezanja fine malte. V primeru zahteve po čim večji paroprepustnosti se
zaključna obdelava z glajenjem ne priporoča.
Zaključno barvanje lahko izvedemo tudi s siloksansko barvo SILANCOLOR
PITTURA ali silikatno barvo SILEXCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu
SILANCOLOR-ja PRIMER oz. SILEXCOLOR-ja BASE COAT.
Če se ne zahteva zaključno barvanje, je možna zaščita ometa z vodoodbojnim in
paroprepustnim (hidrofobom) ANTIPLUVIOL S na osnovi siloksanskih smol v topilu
ali ANTIPLUVIOL-om W na osnovi siloksanskih smol v vodni emulziji.
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
90
IZVEDBA ZA VLAGO PREPUSTNIH OMETOV NA
OBSTOJEČE IN NOVE ZIDOVE
S pripravljeno mešanico za vlago prepustne malte na osnovi
naravnega hidravličnega apna in eko pucolanov
Izvedemo omet na obstoječe zidane zgradbe, tudi zgodovinske (pod okriljem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine) in/ali nove zidane konstrukcije iz kamna,
opeke ali lehnjaka, ki morajo biti čisti in trdni, brez krušljivih delov, prahu, umazanije, ostankov »izcvetanja« in prisotnih vodotopnih soli. V nasprotnem primeru
po ustreznem ročnem in/ali strojnem postopku priprave podlage odstranimo vse
slabo sprijete in krušljive dele vključno z vsemi sestavinami, ki bi lahko škodovale
kakovostnemu oprijemu malte.
Operemo površino z vodo pod ustreznim pritiskom, da odstranimo prah, ostanke
»izcvetanja« in morebitne prisotne vodotopne soli. Postopek pranja ponavljamo
toliko časa, da dobimo povsem čisto in čvrsto podlago brez krušljivih delcev. V
primeru zastale vode v vdolbinah in votlinah si pred nadaljevanjem del pomagamo
z izpihavanjem vode s pomočjo komprimiranega zraka.
Zapolnimo vdolbljene in dimenzijsko odstopajoče dele zidu z namensko, za vlago
prepustno malto MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL ali visoko zmogljivo malto za
ojačitve MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL, v katero lahko vstavitmo tudi kose
kamna, opeke ali lehnjaka z lastnostmi, ki so čim bolj sorodne (ustrezajo) gradivu
samega zidu.
Prepojimo zid z vodo, ki mora pred nanosom obrizga površinsko odteči, da preprečimo nekontrolirano prehajanje vode iz malte za obrizg v zid. Pri odstranjevanju zastale vode si lahko pomagamo s pištolo na komprimiran zrak.
Nanesemo sprijemni sloj obrizga MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL v debelini
približno 5 mm. V primeru zidov brez in/ali s pomanjkljivo izvedeno hidroizolacijo ter zidov mešane sestave (kamen in opeka) uporabimo MAPE-ANTIQUE
RINZAFFO.
91
Nanesemo po nekaj urah, vsekakor pa pred popolno osušitvijo obrizga paroprepustni omet MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL v enkratnih debelinah nanosa do
30 mm. Pri strojnem nanosu naj bo oddaljenost šobe za brizganje približno 20 cm.
Pred obdelavo z alu letvijo počakamo nekaj minut.
Izravnamo z alu letvijo in finalno obdelamo s plastično ali leseno gladilko ali
zagladimo z gobo.
Negujemo s pršenjem površine ometa vsaj prvih 36-48 ur od nanosa, da preprečimo nastanek razpok v prvi fazi plastičnega krčenja.
Finalno zagladimo po izrecni potrebi z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (klasična fina
malta), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (fina malta grobo zrnate strukture) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (fina malta izredno fine strukture).
Opozorilo: čeprav imajo vsi izdelki linije MAPE-ANTIQUE FC v osnovi enako
sestavo kot grobi za vlago prepustni omet MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL, pa
zaradi svoje finejše zrnavosti v določeni meri zmanjšujejo učinek površinske
poroznosti in s tem posledično prepustnosti za vlago. Če je zgradba podvržena
stalno prisotni kapilarni vlagi in prisotnosti topnih soli, priporočamo zamenjavo finalnega ometa iz linije MAPE-ANTIQUE FC s SILEXCOLOR-jem TONACHINO
ali SILANCOLOR-jem TONACHINO po barvni karti Mapei COLORMAP (potreben
predhodni nanos SILEXCOLOR-ja PRIMER oz. SILANCOLOR-ja PRIMER).
Zaključno barvanje ometov, izvedenih z izdelki linije MAPE-ANTIQUE FC lahko
izvedemo z barvama SILEXCOLOR PITTURA ali SILANCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu SILEXCOLOR-ja PRIMER oz. SILANCOLOR-ja PRIMER. Po potrebi lahko zaključni barvi nanašamo tudi preko SILEXCOLOR-ja TONACHINO oz.
SILANCOLOR-ja TONACHINO. Zaključno barvanje je možno izvesti šele na osušene in dozorele omete (7 dni za vsak cm debeline nanosa).
Če se ne zahteva zaključno barvanje, je možna zaščita ometa z vodoodbojnim in paroprepustnim (hidrofobom) ANTIPLUVIOL S na osnovi siloksanskih
smol v topilu ali ANTIPLUVIOL-om W na osnovi siloksanskih smol v vodni
emulziji.
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
92
OPOMBA: ta način uporabe je predvsem uspešen pri reševanju problematike starejših zidanih zgradb brez ustrezno izvedene hidroizolacije in s tem povezanim
prostim prehodom kapilarne vlage.
93
ZAKLJUČNA OBDELAVA NOVIH IZSUŠEVALNIH
IN/ALI ZA VLAGO PREPUSTNIH OMETOV
Z barvo na osnovi silanskih smol v vodni disperziji
Odstranimo v celoti morebitne ostanke olj in maščob ter slabo sprijetih delcev.
Izvedeni izsuševalni ometi po sistemu linije izdelkov POROMAP morajo biti dozoreli, popolnoma čisti, čvrsti in suhi.
Nanesemo SILANCOLOR PRIMER.
Prebarvamo z barvo SILANCOLOR PITTURA po uveljavljenih postopkih (nanos
z valjčkom, ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 12-24 ur po nanosu
SILANCOLOR-ja PRIMER. Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri
normalnih klimatskih pogojih.
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
94
ZAKLJUČNA OBDELAVA NOVIH IZSUŠEVALNIH
IN/ALI ZA VLAGO PREPUSTNIH OMETOV
S finim gotovim ometom v pasti na osnovi silanskih smol v
vodni disperziji
Odstranimo v celoti morebitne ostanke olj in maščob ter slabo sprijetih delcev.
Izvedeni izsuševalni ometi po sistemu linije izdelkov POROMAP morajo biti dozoreli, popolnoma čisti, čvrsti in suhi.
Nanesemo SILANCOLOR PRIMER.
Nanesemo SILANCOLOR TONACHINO s kovinsko nerjavečo gladilko ali plastično lopatico na osušeni SILANCOLOR PRIMER (po 12-24 urah). Običajni postopek
predvideva en nanos SILANCOLOR-ja TONACHINO. V kolikor obstaja zahteva po
homogenejšem izgledu ometa, lahko v časovnem zamiku 24 nanesemo še en sloj
izdelka. V tem primeru nanašamo izdelek v enakomerni debelini sloja s plastično
lopatico, ki jo za zaključno obdelavo rahlo omakamo v vodi ali pa površino nanesenega drugega sloja zaključno obdelamo z navlaženo čvrsto gobo.
95
ZAKLJUČNA OBDELAVA NOVIH IZSUŠEVALNIH
IN/ALI ZA VLAGO PREPUSTNIH OMETOV
Z barvo na osnovi modificiranega kalijevega silikata
Odstranimo v celoti vse površinsko slabo vezane delce ometa. Izsuševalni ometi
iz linije MAPE-ANTIQUE, ki jih prebarvamo, morajo biti dozoreli, popolnoma čisti
in suhi.
Nanesemo SILEXCOLOR PRIMER po popolni osušitvi podlage s čopičem, valjčkom ali airless brizganjem. Za učinkovito prepojitev podlage zadošča en nanos.
Prebarvamo z barvo SILEXCOLOR PITTURA po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom, ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 12 ur po nanosu
SILANCOLOR-ja PRIMER. Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri
normalnih klimatskih pogojih.
[6] IZSUŠEVANJE IN UTRDITEV ZIDOV
96
ZAKLJUČNA OBDELAVA NOVIH IZSUŠEVALNIH
IN/ALI ZA VLAGO PREPUSTNIH OMETOV
S finim gotovim ometom v pasti na osnovi modificiranega
kalijevega silikata
Odstranimo v celoti vse površinsko slabo vezane delce ometa. Izsuševalni ometi
iz linije MAPE-ANTIQUE, ki jih prebarvamo, morajo biti dozoreli, popolnoma čisti
in suhi.
Nanesemo SILEXCOLOR PRIMER po popolni osušitvi podlage.
Nanesemo SILEXCOLOR TONACHINO s kovinsko nerjavečo gladilko ali plastično
lopatico na osušeni SILEXCOLOR PRIMER (po 12-24 urah).
Zaključno obdelamo z zaribavanjem. V kolikor obstaja zahteva po homoge­
nejšem izgledu ometa, lahko plastično lopatico za zaključno obdelavo rahlo omakamo v vodi ali pa površino obdelamo z navlaženo čvrsto gobo.
SILEXCOLOR TONACHINO je na razpolago tudi v treh večjih zrnavostih kot
SILEXCOLOR TONACHINO GG (1,2 , 1,5 in 2 mm) in kot SILEXCOLOR GRAFFIATO.
97
98
[7]
ZUNANJI IN NOTRANJI ZIDOVI
Za zidanje zgradb se uporabljajo različna gradiva, kot so kamen, opečni zidaki različnih vrst in tudi porobetonski bloki.
Gradnja s slednjimi je zaradi enostavnosti, nizke prostorninske
mase in dobrih toplotno-izolativnih lastnosti vedno pogostejša. Za zidanje in zaključno obdelavo porobetonskih blokov in
opečnih votlakov se iščejo univerzalni materiali, ki na eni strani zagotavljajo odlično zlepljenje med njimi, po drugi pa omogočajo njihovo enostavno in trajno zaključno obdelavo.
99
100
[7]
ZUNANJI IN NOTRANJI ZIDOVI
ZIDANJE Z BLOKI NA OSNOVI
POROBETONA, KALCIJEVEGA SILIKATA
IN OPEKE
str.
102 Z normalno vezočo lepilno malto na cementni osnovi
str.
103 S hitro vezočo lepilno pasto na cementni osnovi
ZIDANJE S KAMNOM IN OPEKO
str.
104 Z visoko zmogljivo malto za zidanje na osnovi naravnega
hidravličnega apna (NHL) in eko pucolanov
ZAGLAJEVANJE IN ZAKLJUČNA
OBDELAVA BLOKOV NA OSNOVI
POROBETONA, KALCIJEVEGA SILIKATA
IN OPEKE
str.
105 Z normalno vezočo lepilno malto na cementni osnovi
101
ZIDANJE Z BLOKI NA OSNOVI POROBETONA,
KALCIJEVEGA SILIKATA IN OPEKE
Z normalno vezočo lepilno malto na cementni osnovi
Zidni bloki morajo biti dimenzijsko stabilni, trdni, prosti slabo sprijetih delcev, prahu, umazanije in po možnosti suhi.
Pripravimo mešanico lepilne malte iz 25 kg vreče POROCOL-a, ki jo vmešamo
v 5-5,6 l čiste vode. Mešanico lepilne malte lahko pripravimo tudi iz 25 kg vreče
POROCOL-a FF, ki jo vmešamo v 6,7-7,2 l čiste vode. Tako pripravljeni mešanici
sta uporabni 2-3 ure.
Nanesemo lepilno malto POROCOL ali POROCOL FF z lopatico v enakomerni
debelini na stično površino in na njo z rahlim pritiskom namestimo zidni blok.
Finalno izravnavanje zidu opravimo v razpoložljivem korekcijskem času.
Zaščitimo zlepljene bloke in plošče pred dežjem za 24 ur, pred možnim zamrzovanjem pa za najmanj 5-7 dni.
[7] ZUNANJI IN NOTRANJI ZIDOVI
102
ZIDANJE Z BLOKI NA OSNOVI POROBETONA,
KALCIJEVEGA SILIKATA IN OPEKE
S hitro vezočo lepilno pasto na cementni osnovi
Kalibrirani opečni zidaki morajo biti trdni, prosti slabo sprijetih delcev, prahu in
umazanije. Prašne opečne zidake omočimo v čisti vodi.
Pripravimo mešanico lepilne malte iz 25 kg vreče ADESILEX-a P4, ki jo vmešamo
v 5-5,5 l čiste vode. Tako pripravljena mešanica je uporabna 45 minut pri temperaturi +23º C.
Omakamo stične površine zidakov v pripravljeno lepilno pasto ADESILEX P4 in
jih vgradimo z lahnim pritiskom na predvideno mesto. Finalno izravnjavanje zidu
opravimo v razpoložljivem korekcijskem času.
Odstranimo odvečno lepilno malto z zidarsko žlico ali lopatico.
103
ZIDANJE S KAMNOM IN OPEKO
Z visoko zmogljivo malto za zidanje na osnovi hidravličnega
apna in eko pucolanov
Kamniti kosi in opečni zidaki morajo biti dimenzijsko stabilni, trdni, prosti slabo
sprijetih delcev, prahu in umazanije. V primeru, da se lomijo in klešejo na mestu
vgradnje, jih moramo zaradi odstranitve prahu pred vgradnjo omočiti v čisti vodi.
Pripravimo mešanico malte iz 25 kg vreče MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL,
ki jo vmešamo v 4-4,25 l čiste vode. Mešanico malte lahko pripravimo tudi iz
25 kg vreče MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO, ki jo vmešamo v 4,5 l čiste vode.
Tako pripravljeni mešanici sta uporabni 60 minut.
Nanesemo malto z zidarsko žlico v enakomerni debelini na stično površino in na
njo z rahlim pritiskom namestimo kamen oz. opeko. Finalno izravnjavanje zidu
opravimo v razpoložljivem korekcijskem času.
Odstranimo odvečno malto z zidarsko žlico ali lopatico.
[7] ZUNANJI IN NOTRANJI ZIDOVI
104
ZAGLAJEVANJE IN ZAKLJUČNA OBDELAVA
BLOKOV NA OSNOVI POROBETONA,
KALCIJEVEGA SILIKATA IN OPEKE
Z normalno vezočo lepilno malto na cementni osnovi
Pripravimo površino, ki jo moramo zagladiti do stopnje popolne čistosti in odstranimo vse slabo sprijete delce.
Poškropimo površino s čisto vodo.
Nanesemo POROCOL s kovinsko gladilko v debelini med 3 in 15 mm. Če uporabimo POROCOL FF, je debelina nanosa lahko največ 10 mm.
Zagladimo površino s čvrsto gobo.
Prebarvamo po potrebi z barvo ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu
ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali drugo barvo z ustreznim temeljnim premazom, kot
so sistemi QUARZOLITE, COLORITE PERFORMANCE ali COLORITE BETON po predhodnem nanosu ustreznega temeljnega premaza.
105
106
NEGA SVEŽEGA BETONA [ 8
IN/ALI MALT PRED
PREHITRIM IZHLAPEVANJEM
VODE / IZSUŠEVANJEM
]
Sveže zabetonirane in/ali z maltami obnovljene površine moramo nujno zaščititi pred prehitrim izhlapevanjem vode, ki
povzroča njihovo površinsko razpokanje v fazi plastičnega krčenja.
Najbolj učinkovita in hitra pot do njihove površinske zaščite
je uporaba sredstev za nego, ki omogočajo tvorbo zaščitnega
filma preko sveže površine betona ali ometa. Ta film je vodo in
paroneprepusten.
Prikazani sistemi predstavljajo možne tehnološke rešitve z izdelki na osnovi različnih osnov.
107
108
[8]
NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE / IZSUŠEVANJEM
NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT
PRED PREHITRIM IZHLAPEVANJEM
VODE Z UPORABO RAZPRŠILNEGA
SREDSTVA, Z NAMENOM
ZMANJŠANEGA TVORJENJA RAZPOK V
FAZI PLASTIČNEGA KRČENJA
str.
110 Z izdelkom na parafinski osnovi v vodni emulziji
str.
111 Z izdelkom na osnovi smol v organskih topilih
str.
112 Z izdelkom na osnovi smol v organskih topilih, ki se
lahko neposredno prebarva
str.
113 Z učvrstitvenim in negovalnim izdelkom na osnovi topil
str.
115 Z dvokomponentnim izdelkom na osnovi epoksidnih
smol v vodni disperziji
DODATKI ZA NEGO SVEŽEGA BETONA
IN/ALI MALT PRED PREHITRIM
IZHLAPEVANJEM VODE Z NAMENOM
ZMANJŠANEGA TVORJENJA RAZPOK
str.
116 Z izdelkom (tekočino), ki se dodaja v mešanico malt in
betonov z namenom kemijske zavore mehanizma, ki
povzroča krčenje
str.
117 Z izdelkom (tekočino), ki se dodaja mešanicam betonov
z namenom kemijske zavore mehanizma, ki povzroča
krčenje
109
NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED
PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE Z UPORABO
RAZPRŠILNEGA SREDSTVA, Z NAMENOM
ZMANJŠANEGA TVORJENJA RAZPOK V FAZI
PLASTIČNEGA KRČENJA
Z izdelkom na parafinski osnovi v vodni emulziji
Izdelek MAPECURE E je primeren za zaščito svežega betona, ki je izpostavljen
zraku in (pre)hitremu površinskemu izhlapevanju vode zaradi neposrednega vpliva sonca, prepiha ali vetra. Ta sistem zmanjšuje možnost nastanka razpok v fazi
plastičnega krčenja.
Tipični primeri uporabe izdelka MAPECURE E so zaščita industrijskih tlakov, betonskih voziščnih in parkirnih površin, letaliških stez, kanalov, itd.
Po vgradnji betona moramo počakati toliko časa, da izhlapi površinska voda
zaradi njegovega krvavljenja (»bleedinga«). V primeru industrijskih tlakov pred
nanosom MAPECURE E počakamo toliko časa, da beton že prične strjevati. Pri
betonih, vgrajenih v opaže nanesemo čisti MAPECURE E nemudoma po razopaženju. Enako velja tudi za ostale navpične površine. Na horizontalne površine lahko
nanašamo tudi razredčen MAPECURE E v razmerju do 1:1 z vodo.
Nanašamo ga z nahrbtno razpršilko ali »airless« pištolo.
Izdelek je po približno 2-3 urah (pri +23 °C) po nanosu odporen proti dežnim
padavinam.
OPOMBA: uporaba MAPECURE E ni priporočljiva na površinah, ki se bodo nadgrajevale
z zaključno oblogo iz ploščic, barvale, itd., ker njegov nanos preprečuje kakovostno
sprijemnost katerega koli nadgrajenega materiala. V takih primerih je potrebna njegova odstranitev s peskanjem po suhem ali mokrem postopku. Če na horizontalnih
površinah, kot so betonska vozišča, parkirne ploščadi in letališke steze nanesemo
večje količine izdelka od predpisane, bo v času uporabe prišlo do vidnih sledi ostankov
gum, ki jih je zelo težko odstraniti (odstranitev bo mogoča zgolj mehansko).
[8] NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED PRE­HITRIM IZHLAPEVANJEM VODE / IZSUŠEVANJEM
110
NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED
PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE Z UPORABO
RAZPRŠILNEGA SREDSTVA, Z NAMENOM
ZMANJŠANEGA TVORJENJA RAZPOK V FAZI
PLASTIČNEGA KRČENJA
Z izdelkom na osnovi smol v organskih topilih
Izdelek MAPECURE S je primeren kot protiprašna zaščita in kot sredstvo za nego
površin ometov, cementnih malt in svežih betonov, z namenom zmanjšanja rizika pojava mikro razpok v plastični fazi krčenja zaradi (pre)hitrega površinskega
izhlapevanja vode, kot posledice neposrednega vpliva sonca, prepiha ali vetra.
MAPECURE S v primeru industrijskih tlakov nanesemo takoj po zaključni obdelavi
površine. Pri betonih, vgrajenih v opaže nanesemo MAPECURE S nemudoma po
razopaženju. Enako velja tudi za ostale navpične površine.
Nanašamo vedno čist MAPECURE S (kot je pripravljen v originalnem pakiranju)
in ga v nobenem primeru ne redčimo s topili. Nanašamo ga z valjčkom, ročno ali
kompresorsko razpršilko v čim bolj tankem in enakomernem sloju.
OPOMBA: uporaba MAPECURE S ni priporočljiva na površinah, ki se bodo nadgrajevale z zaključno oblogo iz ploščic, barvale, itd., ker njegov nanos preprečuje
kakovostno sprijemnost katerega koli nadgrajenega materiala. V takih primerih
je potrebna njegova odstranitev s peskanjem po suhem ali mokrem postopku.
111
NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED
PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE Z UPORABO
RAZPRŠILNEGA SREDSTVA, Z NAMENOM
ZMANJŠANEGA TVORJENJA RAZPOK V FAZI
PLASTIČNEGA KRČENJA
Z izdelkom na osnovi smol v organskih topilih, ki se lahko
neposredno prebarva
Izdelek MAPECURE CA je primeren kot sredstvo za nego površin ometov, cementnih malt in svežih betonov z namenom zmanjšanja rizika pojava mikro razpok v plastični fazi krčenja zaradi (pre)hitrega površinskega izhlapevanja vode,
kot posledice neposrednega vpliva sonca, prepiha ali vetra.
MAPECURE CA v primeru industrijskih tlakov nanesemo takoj po zaključni obdelavi površine. Pri betonih, vgrajenih v opaže nanesemo MAPECURE CA nemudoma
po razopaženju. Enako velja tudi za ostale navpične površine.
Nanašamo vedno čist MAPECURE CA (kot je pripravljen v originalnem pakiranju)
in ga v nobenem primeru ne redčimo s topili. Nanašamo ga z valjčkom, ročno ali
s kompresorsko razpršilko v čim bolj tankem in enakomernem sloju. Če ga uporabimo kot sredstvo za nego svežih betonskih in obnovljenih površin je potrebno
počakati pred zaključnim barvanjem / obdelavo najmanj 3 tedne.
OPOMBA: uporaba MAPECURE CA je priporočljiva predvsem na površinah, ki se
bodo nadgrajevale z zaključno oblogo iz ploščic in/ali prebarvale, ker njegov nanos ne preprečuje kakovostnega oprijema katerega koli nadgrajenega materiala.
MAPECURE CA lahko neposredno prebarvate (brez predhodno potrebne njegove
odstranitve).
[8] NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED PRE­HITRIM IZHLAPEVANJEM VODE / IZSUŠEVANJEM
112
NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED
PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE Z UPORABO
RAZPRŠILNEGA SREDSTVA, Z NAMENOM
ZMANJŠANEGA TVORJENJA RAZPOK V FAZI
PLASTIČNEGA KRČENJA
Z učvrstitvenim in negovalnim izdelkom na osnovi topil
Izdelek je primeren kot sredstvo za zaščito betonskih površin in površin, obnovljenih z izdelki iz linije MAPEGROUT, z namenom zmanjšanja rizika pojava mikro
razpok v plastični fazi krčenja zaradi (pre)hitrega površinskega izhlapevanja vode,
kot posledice neposrednega vpliva sonca, prepiha ali vetra, pred zaključno obdelavo z barvo ali ometom.
ELASTOCOLOR PRIMER globinsko penetrira v vpojne podlage in zagotavlja učinkovito zaščito podlage ob odličnih temeljno-sprijemnih lastnostih zaključnih barv
ali ometov. ELASTOCOLOR PRIMER je v nasprotju z ostalimi izdelki / sredstvi za
nego in protiprašnost površin neposredno nadgradljiv z barvo ELASTOCOLOR
PITTURA (elastična zaščitno – dekorativna barva na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji) brez predhodno potrebnega odstranjevanja.
V primeru, da ELASTOCOLOR PRIMER uporabimo kot izdelek za učvrstitev slabo
vpojnih podlag pred barvanjem, ga razredčimo z 20-30 % terpentina. Če pa ga
uporabimo kot sredstvo za nego svežega betona in zaključno obdelanih malt za
obnovo, ga nanašamo čistega.
Nanašamo ga s čopičem, valjčkom, ročno ali s kompresorsko razpršilko v čim
bolj tankem in enakomernem sloju.
ELASTOCOLOR PRIMER, uporabljen kot učvrstitveni temeljno sprijemni premaz
na dozorelih podlagah, lahko prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA po 5-6
urah (pri +20 ºC).
Če ga uporabimo kot sredstvo za nego svežih betonskih in obnovljenih površin, je
potrebno počakati pred zaključnim barvanjem / obdelavo najmanj 3 tedne.
113
OPOMBA: ELASTOCOLOR PRIMER lahko neposredno prebarvate (brez predhodno
potrebne njegove odstranitve).
ELASTOCOLOR PRIMER je proizveden v skladu s standardoma UNI 8657 in UNI
8658 (Izdelki / sredstva za nego pred prehitrim izhlapevanjem.)
[8] NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED PRE­HITRIM IZHLAPEVANJEM VODE / IZSUŠEVANJEM
114
NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED
PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE Z UPORABO
RAZPRŠILNEGA SREDSTVA, Z NAMENOM
ZMANJŠANEGA TVORJENJA RAZPOK V FAZI
PLASTIČNEGA KRČENJA
Z dvokomponentnim izdelkom na osnovi epoksidnih smol v
vodni disperziji
Ta sistem je primeren za zaščito svežih betonskih površin, ki so izpostavljene zraku in (pre)hitremu površinskemu izhlapevanju vode zaradi neposrednega vpliva
sonca, prepiha ali vetra. Ta sistem zmanjšuje možnost nastanka razpok.
Po nanosu ta sistem zagotavlja boljši razvoj mehanskih odpornosti betonskih površin, izboljša njihove površinske obrabne lastnosti in njihovo proti prašnost, ki se
doseže zaradi tvorbe izredno odpornega in trdnega filma.
Po vgradnji betona na horizontalne površine moramo počakati toliko časa, da
izhlapi površinska voda zaradi njegovega krvavljenja (»bleedinga«).
Pripravimo BIBLOCK. To je dvokomponentni izdelek; zato se izogibamo pripravi
manjših količin od tovarniško pripravljenih komponent, ki jih najprej medsebojno
zmešamo z električnim mešalom pri nizkih obratih in potem (odvisno od vpojnosti
podlage) razredčimo z največ 20 % vode ter še enkrat temeljito premešamo.
V primeru industrijskih tlakov z nanosom BIBLOCK-a počakamo toliko časa, da po
njem že lahko hodimo / ga pri nanosu ne poškodujemo. Pri betonih, vgrajenih v
opaže nanesemo BIBLOCK nemudoma po razopaženju. Enako velja tudi za ostale
navpične površine.
Nanesemo izdelek v enem, enakomernem in tankem sloju s čopičem, valjčkom
ali razpršilno »airless« pištolo pod pritiskom približno 1 bara.
OPOMBA: čisti BIBLOCK po osušitvi površinsko tvori steklen film, ki močno zmanjša oprijem s katero koli zaključno nadgradnjo.
115
DODATKI ZA NEGO SVEŽEGA BETONA IN/ALI
MALT PRED PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE
Z NAMENOM ZMANJŠANEGA TVORJENJA
RAZPOK
Z izdelkom (tekočino), ki se dodaja v mešanico malt in
betonov z namenom kemijske zavore mehanizma, ki povzroča
krčenje
Izdelek dodan mešanicam normalno vezočih tiksotropnih malt iz linije izdelkov
MAPEGROUT, ki so formulirani na osnovi kompenziranja plastične faze krčenja,
omogoča materialu ekspanzijo na zraku v času prvih dni zorenja in s tem omogoča popolno kontrolo krčenja skozi doseganje njegovega popolnega zadrževanja.
MAPECURE SRA je združljiv z vsemi običajnimi kemijskimi dodatki MAPEI in se
lahko doda vsem vrstam betonskih mešanic.
MAPECURE SRA je tekoči dodatek, ki kemijsko deluje na mehanizme, ki generirajo krčenje in tako preprečuje nastanek mikro razpok.
Pripravimo mešanico cementne malte ali betona z dodatkom MAPECURE SRA
kot običajno, s tem da na koncu dodamo še 0,25-0,5 % MAPECURE SRA na suho
težo mešanice za malto ali beton in vse skupaj še enkrat temeljito premešamo.
Vgradimo malto ali beton na enak način kot običajne mešanice.
[8] NEGA SVEŽEGA BETONA IN/ALI MALT PRED PRE­HITRIM IZHLAPEVANJEM VODE / IZSUŠEVANJEM
116
DODATKI ZA NEGO SVEŽEGA BETONA IN/ALI
MALT PRED PREHITRIM IZHLAPEVANJEM VODE
Z NAMENOM ZMANJŠANEGA TVORJENJA
RAZPOK
Z izdelkom (tekočino), ki se dodaja mešanicam betonov z
namenom kemijske zavore mehanizma, ki povzroča krčenje
Izdelek dodan običajnim in samozgoščevalnim betonskim mešanicam zmanjša
betonu možnost tvorbe razpok zaradi krčenja.
MAPECURE SRA 25 je združljiv z vsemi običajnimi kemijskimi dodatki MAPEI in se
lahko doda vsem vrstam betonskih mešanic.
MAPECURE SRA 25 je tekoči dodatek, ki kemijsko deluje na mehanizme, ki generirajo krčenje in tako preprečuje nastanek mikro razpok.
Pripravimo mešanico betona z dodatkom MAPECURE SRA 25 kot običajno, s tem
da na koncu dodamo še 1-2 litra MAPECURE SRA 25 na vsakih 100 kg cementa
in vse skupaj še enkrat temeljito premešamo.
Vgradimo beton na enak način kot običajne mešanice.
117
118
[9]
OMETI
Ometi so zaključni sloji, ki so namenjeni zaščiti in finalni obdelavi zidov in betonskih konstrukcij. Običajno so vgrajeni v
sistemu več nanosov.
Sestavine mešanice za omet so običajno vezivo, smole, izbrani
agregati ustrezne zrnavosti in voda. Včasih se klasičnim mešanicam za omete dodajajo v nizkih deležih specialne primesi, ki
izboljšajo njihove lastnosti. Prikazani načini uporabe tovrstnih
izdelkov so namenjeni izvedbi novih ometov na betonske ali
zidane podlage (npr. problematika zidov s prisotno kapilarno
vlago), zagladitvi in barvanju obstoječih ometov in nenazadnje
zaključni zaščiti novejših površin.
119
120
[9]
OMETI
NOVI OMETI
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Na betonske podlage
125 - S cementno malto, pripravljeno na gradbišču z dodatkom
lateksa sintetične gume za debeline od 10 do 30 mm
Na zidane podlage
127 - Z malto na osnovi cementa ali hidravličnega apna z
dodatkom aeranta
128 - S cementno malto, pripravljeno na gradbišču z dodatkom
lateksa sintetične gume za debeline od 10 do 30 mm
129 - S hidravličnim vezivom brez vsebnosti cementa za sulfatno
odporne izsuševalne malte, pripravljene na gradbišču s
sejanim peskom
131 - S pripravljeno mešanico sulfatno odporne izsuševalne malte
brez vsebnosti cementa za ročni nanos
133 - S pripravljeno mešanico lahke sulfatno odporne izsuševalne
malte
135 - S pripravljeno mešanico za vlago prepustne malte na osnovi
naravnega hidravličnega apna in eko pucolanov
ZAGLAJEVANJE OMETOV IZVEDENIH
PRED MANJ KOT 24 URAMI PO
POSTOPKU »SVEŽE NA SVEŽE«
str.
138 S fino malto na osnovi apna in cementa za notranje in
zunanje »sveže« omete v debelinah nanosa do 3 mm
121
[9]
OMETI
ZAGLAJEVANJE OMETOV IZVEDENIH PO
PRETEKU VEČ KOT 24 UR
str.
139 S fino malto na osnovi apna in cementa za notranje in
zunanje »sveže« in »dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
str.
140 S fino malto na osnovi cementa za notranje in zunanje
»dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
str.
141 Z zelo fino malto na osnovi apna in cementa za notranje
in zunanje »sveže« in »dozorele« omete v debelinah
nanosa do 3 mm
str.
142 S fino belo malto na osnovi apna in mavca za notranje
»suhe« in »dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
str.
143 S fino malto na osnovi cementa z normalnim vezanjem v
debelinah nanosa do 3 mm
str.
144 S fino malto na osnovi cementa zmerne prilagodljivosti z
normalnim vezanjem v debelinah nanosa do 4 mm
ZAGLAJEVANJE NOVIH FASADNIH
OMETOV ALI OBSTOJEČIH ŽE
PREBARVANIH FASAD Z AKRILNIMI ALI
SILIKATNIMI BARVAMI, OBSTOJEČIH
OBLOG IZ MOZAIKA, KERAMIKE ITD.
str.
122
145 S fino malto na osnovi cementa za notranje in zunanje
fasadne površine v debelinah nanosa do 3 mm
ZAGLAJEVANJE IN BARVANJE
OBSTOJEČIH FASADNIH OMETOV S
POVRŠINSKIMI MIKRO RAZPOKAMI
str.
str.
str.
str.
Razpoke širine do 0,2 mm
146 - Obdelava z enokomponentno visoko elastično barvo
na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji po predhodni
zagladitvi z enokomponentno cementno fino malto
147 - Temeljna obdelava s polnilno mikroarmirano elastomerno
maso na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
Razpoke širine od 0,2 do 0,5 mm
148 - Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino
malto in zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
Razpoke širine od 0,5 do 1 mm
149 - Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino
malto, ojačano z mrežico iz alkalno odpornih steklenih
vlaken in zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
str.
150 Z elastomerno paroprepustno barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
str.
151 S polnilno mikroarmirano elastomerno maso na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji
str.
152 Z barvo na osnovi silanskih smol v vodni disperziji
123
[9]
OMETI
str.
153 S finim gotovim ometom v pasti na osnovi silanskih
smol v vodni disperziji
str.
154 Z barvo na osnovi modificiranega kalijevega silikata
str.
155 S finim gotovim ometom v pasti na osnovi modificiranega kalijevega silikata
str.
156 Z barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji s
kvarčnim polnilom
str.
157 S finim gotovim plastificiranim ometom v pasti na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji s kvarčnim polnilom
str.
158 Z barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni disperziji
str.
159 S pol prekrivno barvo na osnovi čistih akrilnih smol v
vodni disperziji
ZAŠČITNO BARVANJE OMETOV, KJER SE
ZAHTEVA VISOKA PAROPREPUSTNOST
IN NIZKA VODOVPOJNOST
str.
124
160 Z barvo odporno na plesen in alge s širokim spektrom
delovanja na osnovi silanskih smol v vodni disperziji
armaturna mreža za
ojačitev ometa
podlaga
pritrditev
armaturne mreže
NOVI OMETI
Na betonske podlage
S cementno malto, pripravljeno na gradbišču z dodatkom lateksa
sintetične gume za debeline od 10 do 30 mm
Operemo betonsko površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo cementno skorjico, prah in ostale nečistoče. Vse preostanke sredstev za ločevanje
opažev ali vse vrste olj in maščob, ki so na površini betona in preprečujejo kakovosten oprijem ometa je potrebno v celoti odstraniti z razmaščevalnimi sredstvi
(priporočamo 10 % raztopino kavstične sode – NaOH v vodi) in potem temeljito
izprati z veliko količino čiste sveže vode.
Nanesemo na betonsko površino, ki smo jo predhodno prepojili z vodo sprijemni
obrizg, ki smo ga pripravili iz cementa CEM II/A-L 32,5 in peska zrnavosti med
0 in 4 mm v mešalnem razmerju 1:1, ter zmešali s PLANICRETE razredčenim
z vodo v razmerju 1:1. PLANICRETE zmešan z ostalimi komponentami bistveno
izboljša sprijemne trdnosti ometa na betonsko površino.
Namestimo po potrebi na razmaku pribl. 2 cm od betonske površine ustrezno
nosilno armaturno mrežo za omete in jo pričvrstimo v betonsko podlago s kovinskimi sidri.
Nanesemo oplemeniteno malto, ki smo jo pripravili iz cementa CEM II/A-L,
hidravličnega apna, presejanega peska zrnavosti med 0 in 3 mm in zmešali s
PLANICRETE razredčenim z vodo v razmerjih 1 : 2-3 (enako mešanico malte uporabljamo tudi za predhodno izdelavo vodil).
Izravnamo z alu letvijo.
Izvedemo sloj zaključnega fasadnega ometa v potrebni debelini v odvisnosti
od površinske obdelave oplemenitene malte, ki mora biti dozorela in ustrezno
suha (najmanj 7 dni za vsak cm debeline nanosa) s SILANCOLOR TONACHINO
po predhodnem nanosu SILANCOLOR-ja PRIMER ali SILANCOLOR-ja
BASE COAT za izenačenje vpojnosti podlage. Lahko uporabimo tudi izdel125
ke linije QUARZOLITE ali COLORITE po predhodnem nanosu MALECH-a ali
QUARZOLITE-ja BASE COAT.
[9] OMETI
126
NOVI OMETI
Na zidane podlage
Z malto na osnovi cementa ali hidravličnega apna z dodatkom
aeranta
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da v celoti odstranimo prah,
slabo sprijete delce, nečistoče in topne soli.
Nanesemo na površino zidu, ki smo jo predhodno prepojili z vodo sprijemni
obrizg in omet, ki smo ga pripravili iz cementa CEM II/A-L 32,5, hidravličnega
apna, presejanega peska zrnavosti med 0 in 3-5 mm, vode in dodatka 100-150 g
MAPEAIR-a AE1 na 100 kg cementa.
MAPEAIR AE1 izboljša tako reološke lastnosti sveže maltne mešanice, kot so plastičnost in homogenost ter zmanjšuje sedimentacijo, izločanje mleka / vode na
površini (pomembne lastnosti za enostavno uporabo izdelka) kot tudi lastnosti
otrdele malte, predvsem njeno odpornost proti izmenjujočim se ciklusom zmrzovanja in tajanja.
Izravnamo z alu letvijo.
Izvedemo sloj zaključnega fasadnega ometa s SILANCOLOR-jem TONACHINO po
predhodnem nanosu SILANCOLOR-ja PRIMER ali SILANCOLOR-ja BASE COAT za
izenačenje vpojnosti podlage. Lahko uporabimo tudi izdelke linije QUARZOLITE
ali COLORITE po predhodnem nanosu MALECH-a ali QUARZOLITE-ja BASE COAT.
127
NOVI OMETI
Na zidane podlage
S cementno malto, pripravljeno na gradbišču z dodatkom lateksa
sintetične gume za debeline od 10 do 30 mm
Operemo površino z vodo pod pritiskom, da v celoti odstranimo prah, slabo sprijete delce, nečistoče in topne soli.
Nanesemo na površino zidu, ki smo ga predhodno prepojili z vodo sprijemni
obrizg, ki smo ga pripravili iz cementa CEM II/A-L 32,5 in peska zrnavosti med
0 in 5 mm v mešalnem razmerju 1:1, ter zmešali s PLANICRETE razredčenim z
vodo v razmerju 1:1.
Namestimo po potrebi na razmaku pribl. 2 cm od betonske površine ustrezno
nosilno armaturno mrežo za omete in jo pričvrstimo v betonsko podlago s kovinskimi sidri.
Nanesemo oplemeniteno malto, ki smo jo pripravili iz cementa CEM II/A-L,
hidriranega apna, presejanega peska zrnavosti med 0 in 3 mm in zmešali s
PLANICRETE razredčenim z vodo v razmerjih 1 : 2-3 (enako mešanico malte uporabljamo tudi za predhodno izdelavo vodil). Izravnamo z gladilko za fino obdelavo.
Izvedemo sloj zaključnega fasadnega ometa v potrebni debelini v odvisnosti
od površinske obdelave oplemenitene malte, ki mora biti dozorela in ustrezno
suha (najmanj 7 dni za vsak cm debeline nanosa) s SILANCOLOR TONACHINO po
predhodnem nanosu SILANCOLOR-ja PRIMER ali SILANCOLOR-ja BASE COAT za
izenačenje vpojnosti podlage. Lahko uporabimo tudi izdelke linije QUARZOLITE
ali COLORITE po predhodnem nanosu MALECH-a ali QUARZOLITE-ja BASE COAT.
[9] OMETI
128
NOVI OMETI
Na zidane podlage
S hidravličnim vezivom brez vsebnosti cementa za sulfatno odporne
izsuševalne malte, pripravljene na gradbišču s sejanim peskom
Odstranimo obstoječi omet v višini vsaj 50 cm nad najvišjim nivojem dviga kapilarne vlage s prisotnimi solmi, vsekakor pa vsaj do dvojne višine glede na debelino zidu.
Če je celotna fasada potrebna obnove, moramo obstoječi omet odstraniti v celoti.
Operemo površino z vodo pod pritiskom, da odstranimo prah, ostanke »izcvetanja« in prisotne vodotopne soli. Postopek pranja ponavljamo toliko časa, da dobimo povsem čisto in čvrsto podlago brez krušljivih delcev.
Nanesemo na prepojeno površino zidu z vodo, ki mora površinsko odteči obrizg
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO v debelini približno 5 mm.
Nanesemo po nekaj urah, vsekakor pa pred popolno osušitvijo MAPE-ANTIQUE
RINZAFFO, izsuševalni grobi omet pripravljen z vezivom MAPE-ANTIQUE LC in
z lokalnim peskom ustrezne zrnavosti v debelini vsaj 20 mm (skupna debelina
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO + malte pripravljene z MAPE-ANTIQUE LC mora biti
vsaj 25 mm).
Izravnamo z alu letvijo.
Finalno zagladimo po potrebi z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (klasična fina malta), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (fina malta grobo zrnate strukture) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (fina malta izredno fine strukture).
Opozorilo: čeprav imajo vsi izdelki linije MAPE-ANTIQUE FC enako sestavo, kot
vezivo za grobe izsuševalne omete MAPE-ANTIQUE LC, pa zaradi svoje finejše
zrnavosti v določeni meri zmanjšujejo učinek površinske poroznosti in s tem posledično paroprepustnosti. Če je zgradba izpostavljena stalno prisotni kapilarni
vlagi in prisotnosti topnih soli, priporočamo zamenjavo finalnih ometov iz linije
izdelkov MAPE-ANTIQUE FC s SILEXCOLOR-jem TONACHINO po barvni karti Mapei
129
COLORMAP, ob predhodnem nanosu SILEXCOLOR-ja PRIMER.
Zaključno barvanje ometov z izdelki linije MAPE-ANTIQUE izvedemo z barvami
linije SILEXCOLOR po predhodnem nanosu ustreznega temeljnega premaza.
Če se ne zahteva zaključno barvanje, je možna zaščita ometa z vodo odbojnim in
paroprepustnim premazom (hidrofobom) ANTIPLUVIOL S na osnovi siloksanskih
smol v topilu ali ANTIPLUVIOL-om W na osnovi siloksanskih smol v vodni emulziji.
OPOMBA: ta način uporabe je predvsem uspešen pri reševanju problematike starejših zidanih zgradb brez ustrezno izvedene hidroizolcije in s tem povezanim
prostim prehodom kapilarne vlage v zidovih.
[9] OMETI
130
NOVI OMETI
Na zidane podlage
S pripravljeno mešanico sulfatno odporne izsuševalne malte brez
vsebnosti cementa za ročni nanos
Odstranimo obstoječi omet v višini vsaj 50 cm nad najvišjim nivojem dviga kapilarne vlage s prisotnimi solmi, vsekakor pa vsaj do dvojne višine glede na debelino zidu.
Če je celotna fasada potrebna obnove, moramo obstoječi omet odstraniti v celoti.
Operemo površino z vodo pod pritiskom, da odstranimo prah, ostanke »izcvetanja« in mogoče prisotne vodotopne soli. Postopek pranja ponavljamo toliko časa,
da dobimo povsem čisto in čvrsto podlago brez krušljivih delcev.
Nanesemo na prepojeno površino zidu z vodo, ki mora površinsko odteči obrizg
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO v debelini približno 5 mm.
Nanesemo po nekaj urah, vsekakor pa pred popolno osušitvijo MAPE-ANTIQUE
RINZAFFO, izsuševalni grobi omet MAPE-ANTIQUE MC (malta svetle barve) ali
MAPE-ANTIQUE CC (malta rožnate barve) v debelini vsaj 20 mm (skupna debelina
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO + MAPE-ANTIQUE MC ali CC mora biti vsaj 25 mm).
Izravnamo z alu letvijo.
Finalno zagladimo po potrebi z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (klasična fina malta), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (fina malta grobo zrnate strukture) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (fina malta izredno fine strukture).
Opozorilo: čeprav imajo vsi izdelki linije MAPE-ANTIQUE FC enako sestavo, kot
groba izsuševalna ometa MAPE-ANTIQUE MC in MAPE-ANTIQUE CC, pa zaradi
svoje finejše zrnavosti v določeni meri zmanjšujejo učinek površinske poroznosti
in s tem posledično paroprepustnosti. Če je zgradba podvržena stalno prisotni
kapilarni vlagi in prisotnosti topnih soli, priporočamo zamenjavo finalnih ometov iz
linije izdelkov MAPE-ANTIQUE FC s SILEXCOLOR-jem TONACHINO po barvni karti
Mapei COLORMAP ob predhodnem nanosu SILEXCOLOR-ja PRIMER.
131
Zaključno barvanje ometov z izdelki linije MAPE-ANTIQUE izvedemo z barvami
linije SILEXCOLOR po predhodnem nanosu ustreznega temeljnega premaza.
Če se ne zahteva zaključno barvanje, je predvsem pri ometih, ki so izpostavljeni
padavinam, možna zaščita z vodo odbojnim in paroprepustnim premazom (hidrofobom) ANTIPLUVIOL S na osnovi siloksanskih smol v topilu ali ANTIPLUVIOL-om W
na osnovi siloksanskih smol v vodni emulziji.
OPOMBA: ta način uporabe je predvsem uspešen pri reševanju problematike starejših zidanih zgradb brez ustrezno izvedene hidroizolcije in s tem povezanim
prostim prehodom kapilarne vlage.
[9] OMETI
132
NOVI OMETI
Na zidane podlage
S pripravljeno mešanico lahke sulfatno odporne izsuševalne malte
Odstranimo obstoječi omet v višini vsaj 50 cm nad najvišjim nivojem dviga kapilarne vlage s prisotnimi solmi, vsekakor pa vsaj do dvojne višine glede na debelino zidu.
Če je celotna fasada potrebna obnove, moramo obstoječi omet odstraniti v celoti.
Operemo površino z vodo pod pritiskom, da odstranimo prah, ostanke »izcvetanja« in mogoče prisotne vodotopne soli. Postopek pranja ponavljamo toliko časa,
da dobimo povsem čisto in čvrsto podlago brez krušljivih delcev.
Nanesemo po ročnem postopku na prepojeno površino zidu z vodo, ki mora površinsko odteči, obrizg POROMAP RINZAFFO v debelini približno 5 mm. V primeru
strojnega postopka nanašanja uporabimo POROMAP RINZAFFO MACCHINA. Za
strojni nanos uporabimo enega od priporočenih strojev za omete s prenosom v
obliki polža proizvajalcev Turbosol, Putzmaister ali stroje za omete s kontinuiranim mešanjem. Naneseni sloj obrizga naj ostane površinsko nezaglajen.
Nanesemo po uri (največ v roku 2-3 ur) na POROMAP RINZAFFO izsuševalni
grobi omet za ročni nanos POROMAP INTONACO. V primeru strojnega postopka
za nanos na POROMAP RINZAFFO MACCHINA uporabimo POROMAP INTONACO
MACCHINA. V obeh primerih naj bo debelina nanesenega ometa vsaj 20 mm.
Izravnamo z alu letvijo.
Negujemo s pršenjem površine ometa vsaj prvih 24 ur od nanosa, da preprečimo
nastanek razpok v prvi fazi plastičnega krčenja.
Zagladimo po potrebi s PROMAP FINITURA, fino malto svetle barve.
Opozorilo: čeprav ima POROMAP FINITURA enako sestavo, kot groba izsuševalna ometa POROMAP INTONACO in POROMAP INTONACO MACCHINA, pa zaradi
svoje finejše zrnavosti v določeni meri zmanjšuje učinek površinske poroznosti
in s tem posledično paroprepustnosti. Če je zgradba podvržena stalno prisotni
133
kapilarni vlagi in prisotnosti topnih soli, priporočamo zamenjavo finalnega ometa POROMAP FINITURA s SILANCOLOR-jem TONACHINO ali SILANCOLOR-jem
TONACHINO PLUS po barvni karti Mapei COLORMAP ob predhodnem nanosu
SILANCOLOR-ja PRIMER / SILANCOLOR-ja BASE COAT ali SILANCOLOR-ja PRIMER
PLUS.
Zaključno obdelamo površino z gladilko za fino obdelavo v času od pričetka do
konca vezanja fine malte. V primeru zahteve po čim večji paroprepustnosti se
zaključna obdelava z glajenjem ne priporoča.
Zaključno barvanje lahko izvedemo tudi s siloksansko barvo SILANCOLOR
PITTURA ali silikatno barvo SILEXCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu SILANCOLOR-ja PRIMER / SILANCOLOR-ja BASE COAT oz. SILEXCOLOR-ja
PRIMER / SILEXCOLOR-ja BASE COAT.
Če se ne zahteva zaključno barvanje, je predvsem pri ometih, ki so izpostavljeni
padavinam možna zaščita z vodo odbojnim in paroprepustnim premazom (hidrofobom) ANTIPLUVIOL S na osnovi siloksanskih smol v topilu ali ANTIPLUVIOL-om
W na osnovi siloksanskih smol v vodni emulziji.
[9] OMETI
134
NOVI OMETI
Na zidane podlage
S pripravljeno mešanico za vlago prepustne malte na osnovi
naravnega hidravličnega apna in eko pucolanov
Izvedemo omet na obstoječe zidane zgradbe, tudi zgodovinske (pod okriljem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine) in/ali nove zidane konstrukcije iz kamna,
opeke ali lehnjaka, ki morajo biti čisti in trdni, brez krušljivih delov, prahu, umazanije, ostankov »izcvetanja« in prisotnih vodotopnih soli. V nasprotnem primeru
po ustreznem ročnem in/ali strojnem postopku priprave podlage odstranimo vse
slabo sprijete in krušljive dele, vključno z vsemi sestavinami, ki bi lahko škodovali
kakovostnemu oprijemu malte.
Operemo površino z vodo pod ustreznim pritiskom, da odstranimo prah, ostanke
»izcvetanja« in morebitne prisotne vodotopne soli. Postopek pranja ponavljamo
toliko časa, da dobimo povsem čisto in čvrsto podlago brez krušljivih delcev. V
primeru zastale vode v vdolbinah in votlinah si pred nadaljevanjem del pomagamo
z izpihavanjem vode s pomočjo komprimiranega zraka.
Zapolnimo vdolbljene in dimenzijsko odstopajoče dele zidu z namensko za vlago
prepustno malto MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL ali visoko zmogljivo malto za
ojačitve MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL, v katero lahko vstavite tudi kose
kamna, opeke ali lehnjaka z lastnostmi, ki so čim bolj sorodne (ustrezajo) gradivu
samega zidu.
Prepojimo zid z vodo, ki mora pred nanosom obrizga površinsko odteči, da preprečimo nekontrolirano prehajanje vode iz malte za obrizg v zid. Pri odstranjevanju zastale vode si lahko pomagamo s pištolo na komprimiran zrak.
Nanesemo sprijemni sloj obrizga MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL v debelini
približno 5 mm. V primeru zidov brez in/ali s pomanjkljivo izvedeno hidroizolacijo ter zidov mešane sestave (kamen in opeka) uporabimo MAPE-ANTIQUE
RINZAFFO.
135
Nanesemo po nekaj urah, vsekakor pa pred popolno osušitvijo obrizga paroprepustni omet MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL v enkratnih debelinah nanosa do
30 mm. Pri strojnem nanosu naj bo oddaljenost šobe za brizganje približno 20 cm.
Pred obdelavo z alu letvijo počakamo nekaj minut.
Izravnamo z alu letvijo in finalno obdelamo s plastično ali leseno gladilko ali
zagladimo z gobo.
Negujemo s pršenjem površine ometa vsaj prvih 36-48 ur od nanosa, da preprečimo nastanek razpok v prvi fazi plastičnega krčenja.
Finalno zagladimo po izrecni potrebi z MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (klasična fina
malta), MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (fina malta grobo zrnate strukture) ali MAPEANTIQUE FC ULTRAFINE (fina malta izredno fine strukture).
Opozorilo: čeprav imajo vsi izdelki linije MAPE-ANTIQUE FC v osnovi enako
sestavo, kot grobi za vlago prepustni omet MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL, pa
zaradi svoje finejše zrnavosti v določeni meri zmanjšujejo učinek površinske
poroznosti in s tem posledično prepustnosti za vlago. Če je zgradba podvržena
stalno prisotni kapilarni vlagi in prisotnosti topnih soli, priporočamo zamenjavo finalnega ometa iz linije MAPE-ANTIQUE FC s SILEXCOLOR-jem TONACHINO
ali SILANCOLOR-jem TONACHINO po barvni karti Mapei COLORMAP (potreben
predhodni nanos SILEXCOLOR-ja PRIMER oz. SILANCOLOR-ja PRIMER).
Zaključno barvanje ometov, izvedenih z izdelki linije MAPE-ANTIQUE FC lahko
izvedemo z barvama SILEXCOLOR PITTURA ali SILANCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu SILEXCOLOR-ja PRIMER oz. SILANCOLOR-ja PRIMER. Po potrebi lahko zaključni barvi nanašamo tudi preko SILEXCOLOR-ja TONACHINO oz.
SILANCOLOR-ja TONACHINO. Zaključno barvanje je možno izvesti šele na osušene in dozorele omete (7 dni za vsak cm debeline nanosa).
Če se ne zahteva zaključno barvanje, je možna zaščita ometa z vodo odbojnim in
paroprepustnim (hidrofobom) ANTIPLUVIOL S na osnovi siloksanskih smol v topilu
ali ANTIPLUVIOL-om W na osnovi siloksanskih smol v vodni emulziji.
OPOMBA: ta način uporabe je predvsem uspešen pri reševanju problematike sta[9] OMETI
136
rejših zidanih zgradb brez ustrezno izvedene hidroizolcije in s tem povezanim
prostim prehodom kapilarne vlage.
137
ZAGLAJEVANJE OMETOV IZVEDENIH PRED
MANJ KOT 24 URAMI PO POSTOPKU »SVEŽE NA
SVEŽE«
S fino malto na osnovi apna in cementa za notranje in zunanje
»sveže« omete v debelinah nanosa do 3 mm
Omet iz fine malte moramo izvesti v roku 24 ur od nanosa podlage, ki mora biti
homogena in čvrsta.
Oščetkamo površino ometa pred nanosom fine malte, da odstranimo vse slabo
sprijete delce.
Zmešamo PLANITOP 520 z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo PLANITOP 520 v časovnem zamiku do največ 24 ur od nanosa osnovnega ometa, s kovinsko gladilko v enakomernem sloju debeline do največ 3 mm.
V kolikor je potrebna večja debelina nanosa za popolno zagladitev, nanesemo
drugi sloj v časovnem zamiku 30 minut od nanosa prvega.
Zagladimo površino PLANITOP-a 520 z isto kovinsko gladilko v časovnem zamiku
nekaj minut po nanosu ali obdelamo s čvrsto gobo po preteku približno 60 minut.
Negujemo s pršenjem od površinske do popolne otrditve nekaj dni, da preprečimo prehitro površinsko izsuševanje in posledično tvorbo razpok zaradi higrometrskega krčenja.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije ELASTOCOLOR,
SILANCOLOR, SILEXCOLOR, QUARZOLITE ali COLORITE.
[9] OMETI
138
ZAGLAJEVANJE OMETOV IZVEDENIH PO
PRETEKU VEČ KOT 24 UR
S fino malto na osnovi cementa in apna za notranje in zunanje
»sveže« in »dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
Operemo podlage, ki so predmet obdelave z vodo, da odstranimo prah, slabo
sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem nadgrajenega izdelka.
Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Odstranimo s površine zidu preostanek vode (če ni površinsko odtekla) s pomočjo komprimiranega zraka.
V primeru, da po navedenem postopku priprave podlage ne dosežemo zahtevane
čvrstosti podlage, je potrebna uporaba enega od učvrstitvenih temeljnih premazov iz programa izdelkov Mapei (potreben posvet s tehnično informativno službo).
Zmešamo PLANITOP 530 z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo PLANITOP 530 s kovinsko gladilko v enakomernem sloju debeline do
največ 3 mm.
Zagladimo površino PLANITOP-a 530 z isto kovinsko gladilko ali obdelamo s
čvrsto gobo v časovnem zamiku nekaj minut po nanosu.
Negujemo s pršenjem fini omet od površinske do popolne otrditve nekaj dni, da
preprečimo prehitro površinsko izsuševanje in posledično tvorbo razpok zaradi
higrometrskega krčenja.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije ELASTOCOLOR,
SILANCOLOR, SILEXCOLOR, QUARZOLITE ali COLORITE.
139
ZAGLAJEVANJE OMETOV IZVEDENIH PO
PRETEKU VEČ KOT 24 UR
S fino malto na osnovi cementa za notranje in zunanje
»dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
Operemo podlage, ki so predmet obdelave z vodo, da odstranimo prah, slabo
sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem nadgrajenega izdelka.
Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Odstranimo s površine zidu preostanek vode (če ni površinsko odtekla) s pomočjo komprimiranega zraka.
V primeru, da po navedenem postopku priprave podlage ne dosežemo zahtevane
čvrstosti podlage je potrebna uporaba enega od učvrstitvenih temeljnih premazov
iz programa izdelkov Mapei (potreben posvet s tehnično informativno službo).
Zmešamo PLANITOP 540 z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo PLANITOP 540 s kovinsko gladilko v enakomernem sloju debeline do
največ 3 mm. V kolikor je podlaga močno vpojna jo predhodno navlažimo z vodo.
Če je potrebna večja debelina nanosa za popolno zagladitev, nanesemo drugi sloj
v časovnem zamiku 30 minut od nanosa prvega.
Zagladimo površino PLANITOP-a 540 z isto kovinsko gladilko ali obdelamo s
čvrsto gobo v časovnem zamiku nekaj minut po nanosu.
Negujemo s pršenjem fini omet od površinske do popolne otrditve nekaj dni, da
preprečimo prehitro površinsko izsuševanje in posledično tvorbo razpok zaradi
higrometrskega krčenja.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije ELASTOCOLOR,
SILANCOLOR, SILEXCOLOR, QUARZOLITE ali COLORITE.
[9] OMETI
140
ZAGLAJEVANJE OMETOV IZVEDENIH PO
PRETEKU VEČ KOT 24 UR
Z zelo fino malto na osnovi apna in cementa za notranje in
zunanje »sveže« in »dozorele« omete v debelinah nanosa do
3 mm
Operemo podlage, ki so predmet obdelave z vodo, da odstranimo prah, slabo
sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem nadgrajenega izdelka.
Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Odstranimo s površine zidu preostanek vode (če ni površinsko odtekla) s pomočjo komprimiranega zraka.
Zmešamo PLANITOP 560 z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo PLANITOP 560 s kovinsko gladilko v enakomernem sloju debeline do
največ 3 mm.
Zagladimo površino PLANITOP-a 560 z isto kovinsko gladilko ali obdelamo s
čvrsto gobo v časovnem zamiku nekaj minut po nanosu.
Negujemo s pršenjem fini omet od površinske do popolne otrditve nekaj dni, da
preprečimo prehitro površinsko izsuševanje in posledično tvorbo razpok zaradi
higrometrskega krčenja.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije ELASTOCOLOR,
SILANCOLOR, SILEXCOLOR, QUARZOLITE ali COLORITE.
OPOMBA: PLANITOP 560 je zahvaljujoč svojim lastnostim v smislu povsem bele
barve, izjemne fine strukture površine in njene abrazijske odpornosti še posebej primeren kot osnovni omet pred zaključno obdelavo s SILEXCOLOR-jem
MARMORINO.
141
ZAGLAJEVANJE OMETOV IZVEDENIH PO
PRETEKU VEČ KOT 24 UR
S fino belo malto na osnovi apna in mavca za notranje »suhe«
in »dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
Pripravimo podlage, ki so predmet obdelave do stopnje popolne odstranitve
prahu, slabo sprijetih delcev in vseh nečistoč, ki bi lahko zmanjševale oprijem
nadgrajenega izdelka. Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Zmešamo PLANITOP 580 z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo PLANITOP 580 s kovinsko gladilko v enakomernem križnem horizontalnem in vertikalnem nanosu debeline do največ 3 mm. Morebiti potreben dodatni nanos izvedemo preden se predhodni popolnoma osuši.
Zagladimo površino PLANITOP-a 580 z isto kovinsko gladilko, ki jo v primeru
površinske osušitve omočimo v vodi, da dobimo steklast izgled površine.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije SILANCOLOR, QUARZOLITE
ali COLORITE po nanosu ustreznega temeljnega premaza SILANCOLOR PRIMER,
SILANCOLOR BASE COAT, QUARZOLITE BASE COAT ali MALECH.
OPOMBA: zaključno barvanje PLANITOP-a 580 je možno šele po njegovi popolni
osušitvi (po 3 do 7 dneh).
[9] OMETI
142
ZAGLAJEVANJE OMETOV IZVEDENIH PO
PRETEKU VEČ KOT 24 UR
S fino malto na osnovi cementa z normalnim vezanjem v
debelinah nanosa do 3 mm
Odstranimo po postopku peskanja morebitne stare nanose barve.
Očistimo prah, slabo sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem
nadgrajenega izdelka. Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Saturiramo podlago z vodo, ki mora površinsko odteči.
Zmešamo MONOFINISH z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo MONOFINISH s kovinsko gladilko v enakomernem sloju debeline do
največ 3 mm. Lahko uporabimo tudi PLANITOP 200.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu
ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali MALECH-a. Lahko uporabimo tudi izdelke linije
SILANCOLOR, QUARZOLITE ali COLORITE po predhodnem nanosu ustreznega temeljnega premaza.
143
ZAGLAJEVANJE OMETOV IZVEDENIH PO
PRETEKU VEČ KOT 24 UR
S fino malto na osnovi cementa zmerne prilagodljivosti z
normalnim vezanjem v debelinah nanosa do 4 mm
Odstranimo po postopku peskanja morebitne stare nanose barve.
Očistimo prah, slabo sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem
nadgrajenega izdelka. Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Saturiramo podlago z vodo, ki mora površinsko odteči.
Zagladimo z ADESILEX-om FIS13, ki ga pripravimo s cementom v razmerju
1 : 0,6-0,8 utežno in ustrezno količino vode v enakomernem sloju debeline do
največ 4 mm.
Vtisnemo v zaglajevalni omet MAPENET 150, mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken, če so v podlagi prisotne mikrorazpoke.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu
ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali MALECH-a.
[9] OMETI
144
ZAGLAJEVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
ALI OBSTOJEČIH ŽE PREBARVANIH FASAD
Z AKRILNIMI ALI SILIKATNIMI BARVAMI,
OBSTOJEČIH OBLOG IZ MOZAIKA, KERAMIKE
ITD.
S fino malto na osnovi cementa za notranje in zunanje fasadne
površine v debelinah nanosa do 3 mm
Operemo podlage, ki so predmet obdelave z vodo, da odstranimo prah, slabo
sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem nadgrajenega izdelka.
Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta ter kakovostno sprijeta s
podlago.
Odstranimo s površine zidu preostanek vode (če ni površinsko odtekla) s pomočjo komprimiranega zraka.
V primeru, da po navedenem postopku priprave podlage ne dosežemo zahtevane
čvrstosti podlage je potrebna uporaba enega od učvrstitvenih temeljnih premazov
iz programa izdelkov Mapei (potreben posvet s tehnično informativno službo).
Zmešamo PLANITOP 200 (fina tekstura) ali PLANITOP 207 (groba tekstura) z
ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic. Za to uporabimo strojno
mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešano preveč zraka.
Nanesemo PLANITOP 200 ali PLANITOP 207 s kovinsko gladilko v enakomernem
sloju debeline do največ 3 mm. V kolikor je podlaga ometa močno vpojna jo predhodno navlažimo z vodo, v primeru obstoječih fasadnih ometov in barv pa nanos
PLANITOP-a 200 izvedemo na popolnoma suho podlago.
Zaključno obdelamo površino PLANITOP-a 200 ali PLANITOP-a 207 s čvrsto
gobo v časovnem zamiku nekaj minut po nanosu.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije SILANCOLOR, SILEXCOLOR,
QUARZOLITE, ELASTOCOLOR ali COLORITE po predhodni uporabi ustreznega temeljnega premaza.
145
ZAGLAJEVANJE IN BARVANJE OBSTOJEČIH
FASADNIH OMETOV S POVRŠINSKIMI MIKRO
RAZPOKAMI
Razpoke širine do 0,2 mm
Obdelava z enokomponentno visoko elastično barvo na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji po predhodni zagladitvi z
enokomponentno cementno fino malto
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,2 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
MAPEFINISH ali PLANITOP 200.
Nanesemo ELASTOCOLOR PRIMER (na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali
MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji) po popolni osušitvi zaglajevalnega sloja.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA v debelini nanosa vsaj 200 µm
suhega filma po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
[9] OMETI
146
ZAGLAJEVANJE IN BARVANJE OBSTOJEČIH
FASADNIH OMETOV S POVRŠINSKIMI MIKRO
RAZPOKAMI
Razpoke širine do 0,2 mm
Obdelava s polnilno mikroarmirano elastomerno maso na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,2 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče. Površina, ki se nadgrajuje z ELASTOCOLOR-jem
RASANTE mora biti pred nanosom temeljnega premaza ELASTOCOLOR PRIMER
(na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji) popolnoma čista in čvrsta.
Nanesemo ELASTOCOLOR RASANTE z lopatico trikotne nazobčanosti 2-3 mm
na predhodno izveden kontaktni sloj (s kovinsko gladilko) preko celotne površine
podlage.
Vtisnemo s kovinsko gladilko v še sveži sloj mrežico iz alkalno odpornih steklenih
vlaken ELASTOCOLOR NET. Spoji med posameznimi pasovi mrežice morajo biti
preklopljeni za 3-5 cm.
Nanesemo preplastitveni sloj ELASTOCOLOR-ja RASANTE po osušitvi prvega (v
časovnem zamiku 24 ur), ki mora v celoti prekriti mrežico ELASTOCOLOR NET.
V primeru potrebe po nanosu s čopičem ali valjčkom ga lahko razredčimo s
5-10 % vode.
Če je zaradi podlage potreben debelejši osnovni nanos elastomerne mase, uporabimo ELASTOCOLOR RASANTE SF (izdelek polnjen s finim peskom).
Tudi ELASTOCOLOR RASANTE SF lahko armiramo z mrežico ELASTOCOLOR NET.
Prebarvamo po potrebi z barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
147
ZAGLAJEVANJE IN BARVANJE OBSTOJEČIH
FASADNIH OMETOV S POVRŠINSKIMI MIKRO
RAZPOKAMI
Razpoke širine od 0,2 do 0,5 mm
Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino malto in
zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,5 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Izravnamo in zagladimo površino z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
MAPEFINISH ali PLANITOP 200.
Navlažimo površino vpojnih podlag z vodo.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debelini pribl. 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless brizganje).
[9] OMETI
148
ZAGLAJEVANJE IN BARVANJE OBSTOJEČIH
FASADNIH OMETOV S POVRŠINSKIMI MIKRO
RAZPOKAMI
Razpoke širine od 0,5 do 1 mm
Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino malto,
ojačano z mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken in zaščita z
visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 1 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em (kot alternativo lahko
uporabimo PLANITOP 100 ali PLANITOP 200).
Navlažimo površino vpojnih podlag z vodo.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debe­
lini pribl. 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Vtisnemo v še sveži prvi sloj mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken
MAPENET 150 z odprtino okna 4 x 4,5 mm.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless brizganje).
149
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
Z elastomerno paroprepustno barvo na osnovi akrilnih smol v
vodni disperziji
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo ELASTOCOLOR PRIMER (na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali
MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji) po popolni osušitvi podlage.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA v dveh nanosih po uveljavljenih
postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
[9] OMETI
150
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
S polnilno mikroarmirano elastomerno maso na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče. Površina, ki se nadgrajuje z ELASTOCOLOR-jem
RASANTE mora biti pred nanosom temeljnega premaza ELASTOCOLOR PRIMER
(na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji) popolnoma čista in čvrsta.
Nanesemo ELASTOCOLOR RASANTE z lopatico trikotne nazobčanosti 2-3 mm
na predhodno izveden kontaktni sloj (s kovinsko gladilko) preko celotne površine
podlage.
Vtisnemo s kovinsko gladilko v še sveži sloj mrežico iz alkalno odpornih steklenih
vlaken ELASTOCOLOR NET. Preklopi med posameznimi pasovi mrežice morajo biti
široki 3-5 cm.
Nanesemo preplastitveni sloj ELASTOCOLOR-ja RASANTE po osušitvi prvega (v
časovnem zamiku 24 ur), ki mora v celoti prekriti mrežico ELASTOCOLOR NET.
V primeru potrebe po nanosu s čopičem ali valjčkom, ga lahko razredčimo s
5-10 % vode.
Če je zaradi podlage potreben debelejši osnovni nanos elastomerne mase, uporabimo ELASTOCOLOR RASANTE SF (izdelek polnjen s finim peskom).
Tudi ELASTOCOLOR RASANTE SF lahko armiramo z mrežico ELASTOCOLOR NET.
Prebarvamo po potrebi z barvo ELASTOCOLOR PITTURA po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
151
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
Z barvo na osnovi silanskih smol v vodni disperziji
Odstranimo v celoti morebitne ostanke olj in maščob, ter slabo sprijetih delcev.
Fasadni ometi morajo biti dozoreli, popolnoma čisti, čvrsti in suhi.
Nanesemo temeljni premaz SILANCOLOR PRIMER, SILANCOLOR BASE COAT ali
SILANCOLOR PRIMER PLUS.
Prebarvamo z barvama SILANCOLOR PITTURA ali SILANCOLOR PITTURA PLUS
po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem
zamiku 12-24 ur po nanosu ustreznega temeljnega premaza. Potrebna sta dva
nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri normalnih klimatskih pogojih.
[9] OMETI
152
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
S finim gotovim ometom v pasti na osnovi silanskih smol v
vodni disperziji
Odstranimo v celoti morebitne ostanke olj in maščob, ter slabo sprijetih delcev.
Fasadni ometi morajo biti dozoreli, popolnoma čisti, čvrsti in suhi.
Nanesemo temeljni premaz SILANCOLOR PRIMER, SILANCOLOR BASE COAT ali
SILANCOLOR PRIMER PLUS.
Nanesemo SILANCOLOR TONACHINO ali SILANCOLOR TONACHINO PLUS s kovinsko nerjavečo gladilko ali plastično lopatico na osušeni temeljni premaz (po
12-24 urah). Običajni postopek predvideva en nanos SILANCOLOR-ja TONACHINO
ali SILANCOLOR-ja TONACHINO PLUS.
V kolikor obstaja zahteva po homogenejšem izgledu ometa, lahko v časovnem
zamiku 24 ur nanesemo še en sloj izdelka. V tem primeru nanašamo izdelek v
enakomerni debelini sloja s plastično lopatico, ki jo za zaključno obdelavo rahlo
omakamo v vodi ali pa površino nanesenega drugega sloja zaključno obdelamo
z navlaženo čvrsto gobo.
SILANCOLOR TONACHINO in SILANCOLOR TONACHINO PLUS sta na razpolago v
različnih zrnavostih.
153
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
Z barvo na osnovi modificiranega kalijevega silikata
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz SILEXCOLOR PRIMER, SILEXCOLOR BASE COAT ali
SILEXCOLOR PRIMER PLUS.
Prebarvamo z barvama SILEXCOLOR PITTURA ali SILEXCOLOR PITTURA PLUS
po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem
zamiku 12 ur po nanosu SILEXCOLOR-ja PRIMER. Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri normalnih klimatskih pogojih.
[9] OMETI
154
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
S finim gotovim ometom v pasti na osnovi modificiranega
kalijevega silikata
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz SILEXCOLOR PRIMER, SILEXCOLOR BASE COAT ali
SILEXCOLOR PRIMER PLUS po popolni osušitvi podlage.
Nanesemo SILEXCOLOR TONACHINO s kovinsko nerjavečo gladilko ali plastično
lopatico na osušeni temeljni premaz (po 12-24 urah).
SILEXCOLOR TONACHINO je na razpolago v različnih zrnavostih.
V kolikor obstaja zahteva po homogenejšem izgledu ometa, lahko plastično lopatico za zaključno obdelavo rahlo omakamo v vodi ali pa površino obdelamo z
navlaženo čvrsto gobo.
155
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
Z barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji s kvarčnim
polnilom
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz MALECH ali QUARZOLITE BASE COAT ali SILEXCOLOR
PRIMER PLUS po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom, ali airless brizganjem).
Prebarvamo z barvo QUARZOLITE PITTURA po uveljavljenih postopkih (nanos z
valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 12 ur po nanosu temeljnega
premaza. Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri normalnih klimatskih pogojih.
[9] OMETI
156
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
S finim gotovim plastificiranim ometom v pasti na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji s kvarčnim polnilom
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz MALECH ali QUARZOLITE BASE COAT ali SILEXCOLOR
PRIMER PLUS po popolni osušitvi podlage.
Nanesemo QUARZOLITE TONACHINO s kovinsko nerjavečo gladilko ali plastično
lopatico na osušeni temeljni premaz (po 12-24 urah).
QUARZOLITE TONACHINO je na razpolago v različnih zrnavostih.
V kolikor obstaja zahteva po homogenejšem izgledu ometa, lahko plastično lopatico za zaključno obdelavo rahlo omakamo v vodi ali pa površino obdelamo z
navlaženo čvrsto gobo.
157
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV
Z barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni disperziji
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz MALECH po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom, ali airless brizganjem).
Prebarvamo s COLORITE PERFORMANCE barvo po uveljavljenih postopkih
(nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 12 ur po nanosu
MALECH-a. Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri normalnih
klimatskih pogojih.
[9] OMETI
158
BARVANJE NOVIH FASADNIH OMETOV /
BETONOV
S pol prekrivno barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni
disperziji
Operemo površino dozorelega ometa / betona z vodo pod visokim pritiskom, da
odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz MALECH po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom, ali airless brizganjem).
Prebarvamo s COLORITE BETON barvo po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 12 ur po nanosu MALECH-a.
Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri normalnih klimatskih pogojih.
159
ZAŠČITNO BARVANJE OMETOV, KJER SE
ZAHTEVA VISOKA PAROPREPUSTNOST IN NIZKA
VODOVPOJNOST
Z barvo odporno na plesen in alge s širokim spektrom
delovanja na osnovi silanskih smol v vodni disperziji
Odstranimo v celoti morebitne ostanke olj in maščob, ter slabo sprijetih delcev.
Ometi morajo biti dozoreli, popolnoma čisti, čvrsti in suhi.
Nanesemo z ročno pršilko ali čopičem na obstoječe omete, ki so kontaminirani s
plesnijo, algami in gobo čistilno sredstvo SILANCOLOR CLEANER PLUS, ki smo ga
predhodno razredčili z vodo v razmerju 3:1 (5 kg v 15 litrih vode). Pustimo delovati
nekaj minut, da omogočimo njegovo popolno penetriranje v podlago.
Odstranimo po postopku mehanskega ščetkanja vse ostanke plesni in alg.
Ponavljamo postopek čiščenja in ščetkanja do popolne odstranitve.
Zaščitimo očiščeno površino pred padavinami za najmanj 8 ur.
Nanesemo SILANCOLOR PRIMER PLUS.
Prebarvamo z barvo SILANCOLOR PITTURA PLUS po uveljavljenih postopkih
(nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 12-24 ur po nanosu SILANCOLOR-ja PRIMER PLUS. Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku
24 ur pri normalnih klimatskih pogojih.
[9] OMETI
160
[ 10 ]
FINALNA OBDELAVA
BETONA IN OMETOV
Predstavljene so tehnike, ki se najpogosteje uporabljajo v fazi
zaključne obdelave betonskih površin, ometov in tlakov.
Z glajenjem, izravnavanjem in niveliranjem odpravimo površinske pomanjkljivosti litih betonov in pregrobo obdelanih ometov
pred barvanjem ter tlakov pred polaganjem zaključnih oblog
iz keramičnih ploščic, tekstila, PVC-ja, gume, plute in parketa.
161
162
[ 10 ]
FINALNA OBDELAVA
BETONA IN OMETOV
FINALNA OBDELAVA BETONSKIH
POVRŠIN
str.
str.
S prisotnimi lunkerji na površini (zapolnjevanje in zagladitev)
166 - S hitro vezočo in strjujočo enokomponentno fino malto
167 - Z normalno vezočo enokomponentno malto
str.
S prisotnimi segregacijskimi gnezdi
168 - S hitro vezočo in strjujočo enokomponentno malto
str.
Površine izpostavljene dinamičnim obremenitvam (npr.
vibracije, preobremenitev, itd.), temperaturnim spremembam (npr. temperaturna nihanja, ciklusi zmrzovanja
in tajanja) in/ali kemijski agresiji (karbonatizacija,
soljenje cest, morska voda, itd.)
169 - Z dvokomponentno visoko prilagodljivo cementno malto
FINALNA OBDELAVA OMETOV
str.
str.
Ometi izvedeni pred manj kot 24 urami po postopku
»sveže na sveže«
170 - S fino malto na osnovi apna in cementa za notranje in
zunanje »sveže« omete v debelinah nanosa do 3 mm
Ometi izvedeni po preteku več kot 24 ur
171 - S fino malto na osnovi apna in cementa za notranje in
zunanje »sveže« in »dozorele« omete v debelinah nanosa do
3 mm
163
[ 10 ]
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
164
FINALNA OBDELAVA
BETONA IN OMETOV
172 - S fino malto na osnovi cementa za notranje in zunanje
»dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
173 - Z zelo fino malto na osnovi apna in cementa za notranje in
zunanje »sveže« in »dozorele« omete v debelinah nanosa do
3 mm
174 - S fino belo malto na osnovi apna in mavca za notranje
»suhe« in »dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
175 - S fino malto na osnovi cementa z normalnim vezanjem v
debelinah nanosa do 3 mm
176 - S fino malto na osnovi cementa zmerne prilagodljivosti z
normalnim vezanjem v debelinah nanosa do 4 mm
Novi fasadni ometi ali obstoječe že prebarvane fasade
z akrilnimi ali silikatnimi barvami, obstoječe obloge iz
mozaika, keramike itd.
177 - S fino malto na osnovi cementa za notranje in zunanje
fasadne površine v debelinah nanosa do 3 mm
Obstoječi fasadni ometi s površinskimi mikrorazpokami
Razpoke širine do 0,2 mm
178 - Z enokomponentno visoko elastično barvo na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji po predhodni zagladitvi z
enokomponentno cementno fino malto
179 - S polnilno mikroarmirano elastomerno maso na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji
Razpoke širine od 0,2 mm do 0,5 mm
180 - Z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino malto in
zaščito z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v
vodni disperziji
str.
Razpoke širine od 0,5 mm do 1 mm
181 - Z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino malto,
ojačano z mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken in
zaščito z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v
vodni disperziji
FINALNA OBDELAVA BLOKOV NA
OSNOVI POROBETONA, KALCIJEVEGA
SILIKATA IN OPEKE
str.
182 Z normalno vezočo enokomponentno lepilno malto
FINALNA OBDELAVA TOPLOTNO
IZOLACIJSKIH PLOŠČ
str.
183 Z dvokomponentno malto na osnovi smol v vodni disperziji, ki se zmeša z lokalnim cementom
str.
185 Z enokomponentno cementno malto
165
FINALNA OBDELAVA BETONSKIH POVRŠIN
S prisotnimi lunkerji na površini (zapolnjevanje in zagladitev)
S hitro vezočo in strjujočo enokomponentno fino malto
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo umazanijo, prah
in ostale nečistoče. Če so na površini podlage ostanki ločilnih sredstev za opaže,
jih predhodno odstranimo z 10 % raztopino kavstične sode (NaOH) v vodi in izperemo z veliko količino čiste vode.
Zapolnimo lunkerje s PLANITOP-om 100. Če je potrebno s kovinsko gladilko
zagladimo celotno površino v milimeterskem nanosu (< 3 mm) z enakim izdelkom.
Zagladimo površino s kovinsko gladilko ali s čvrsto gobo.
Nanesemo temeljni premaz ELASTOCOLOR PRIMER (na osnovi sintetičnih smol v
topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji) po popolni osušitvi
podlage.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA v dveh nanosih po uveljavljenih
postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 24 ur.
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
166
FINALNA OBDELAVA BETONSKIH POVRŠIN
S prisotnimi lunkerji na površini (zapolnjevanje in zagladitev)
Z normalno vezočo enokomponentno malto
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo umazanijo, prah
in ostale nečistoče. Če so na površini podlage ostanki ločilnih sredstev za opaže,
jih predhodno odstranimo z 10 % raztopino kavstične sode (NaOH) v vodi in izperemo z veliko količino čiste vode.
Zapolnimo lunkerje z MONOFINISH-em. Če je potrebno s kovinsko gladilko zagladimo celotno površino v milimeterskem nanosu (< 3 mm) z enakim izdelkom.
Zagladimo površino s čvrsto gobo.
Nanesemo temeljni premaz MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji)
po popolni osušitvi podlage.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA ali COLORITE PERFORMANCE barvo v dveh nanosih po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 24 ur.
167
FINALNA OBDELAVA BETONSKIH POVRŠIN
S prisotnimi segregacijskimi gnezdi
S hitro vezočo in strjujočo enokomponentno malto
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo umazanijo, prah
in ostale nečistoče. Če so na površini podlage ostanki ločilnih sredstev za opaže,
jih predhodno odstranimo z 10 % raztopino kavstične sode (NaOH) v vodi in izperemo z veliko količino čiste vode.
Obdelamo segregacijska gnezda s PLANITOP-om 100, ki smo mu dodali 30 %
peska zrnavosti med 0 in 2 mm. Lahko uporabimo tudi MAPEGROUT RAPIDO,
PLANITOP 400 ali PLANITOP RASA & RIPARA. V primeru uporabe MAPEGROUT-a
RAPIDO zagladimo celotno površino s PLANITOP-om 200, MAPEFINISH-em ali
MONOFINISH-em.
Nanesemo temeljni premaz MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji)
po popolni osušitvi podlage.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA ali barvo COLORITE PERFORMANCE
v dveh nanosih po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 24 ur.
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
168
FINALNA OBDELAVA BETONSKIH POVRŠIN
Površine izpostavljene dinamičnim obremenitvam (npr.
vibracije, preobremenitev, itd), temperaturnim spremembam
(npr. temperaturna nihanja, ciklusi zmrzovanja in tajanja) in/ali
kemijski agresiji (karbonatizacija, soljenje cest, morska voda,
itd.)
Z dvokomponentno visoko prilagodljivo cementno malto
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo umazanijo, prah
in ostale nečistoče. Če so na površini podlage ostanki ločilnih sredstev za opaže
jih predhodno odstranimo z 10 % raztopino kavstične sode (NaOH) v vodi in izperemo z veliko količino čiste vode.
Neravne in grobe dele površine izravnamo in zagladimo s PLANITOP-om 100.
Lahko uporabimo tudi MONOFINISH ali MAPEFINISH.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debelini pribl. 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo po potrebi z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless
brizganje).
169
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Ometi izvedeni pred manj kot 24 urami po postopku »sveže na
sveže«
S fino malto na osnovi apna in cementa za notranje in zunanje
»sveže« omete v debelinah nanosa do 3 mm
Omet iz fine malte moramo izvesti v roku 24 ur od nanosa podlage, ki mora biti
homogena in čvrsta.
Oščetkamo površino ometa pred nanosom fine malte, da odstranimo vse slabo
sprijete delce.
Zmešamo PLANITOP 520 z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo PLANITOP 520 v časovnem zamiku do največ 24 ur od nanosa osnovnega ometa s kovinsko gladilko v enakomernem sloju debeline do največ 3 mm. V
kolikor je potrebna večja debelina nanosa za popolno zagladitev, nanesemo drugi
sloj v časovnem zamiku 30 minut od nanosa prvega.
Zagladimo površino PLANITOP-a 520 z isto kovinsko gladilko v časovnem zamiku
nekaj minut po nanosu ali obdelamo s čvrsto gobo po preteku približno 60 minut.
Negujemo s pršenjem od površinske do popolne otrditve nekaj dni, da preprečimo prehitro površinsko izsuševanje in posledično tvorbo razpok zaradi higrometrskega krčenja.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije ELASTOCOLOR,
SILANCOLOR, SILEXCOLOR, QUARZOLITE ali COLORITE.
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
170
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Ometi izvedeni po preteku več kot 24 ur
S fino malto na osnovi cementa in apna za notranje in zunanje
»sveže« in »dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
Operemo podlage, ki so predmet obdelave z vodo, da odstranimo prah, slabo
sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem nadgrajenega izdelka.
Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Odstranimo s površine zidu preostanek vode (če ni površinsko odtekla) s pomočjo komprimiranega zraka.
V primeru, da po navedenem postopku priprave podlage ne dosežemo zahtevane
čvrstosti podlage, je potrebna uporaba enega od učvrstitvenih temeljnih premazov iz programa izdelkov Mapei (potreben posvet s tehnično informativno službo).
Zmešamo PLANITOP 530 z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo PLANITOP 530 s kovinsko gladilko v enakomernem sloju debeline do
največ 3 mm.
Zagladimo površino PLANITOP-a 530 z isto kovinsko gladilko ali obdelamo s
čvrsto gobo v časovnem zamiku nekaj minut po nanosu.
Negujemo s pršenjem fini omet od površinske do popolne otrditve nekaj dni, da
preprečimo prehitro površinsko izsuševanje in posledično tvorbo razpok zaradi
higrometrskega krčenja.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije ELASTOCOLOR,
SILANCOLOR, SILEXCOLOR, QUARZOLITE ali COLORITE.
171
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Ometi izvedeni po preteku več kot 24 ur
S fino malto na osnovi cementa za notranje in zunanje »dozorele«
omete v debelinah nanosa do 3 mm
Operemo podlage, ki so predmet obdelave z vodo, da odstranimo prah, slabo
sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem nadgrajenega izdelka.
Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Odstranimo s površine zidu preostanek vode (če ni površinsko odtekla) s pomočjo komprimiranega zraka.
V primeru, da po navedenem postopku priprave podlage ne dosežemo zahtevane
čvrstosti podlage je potrebna uporaba enega od učvrstitvenih temeljnih premazov
iz programa izdelkov Mapei (potreben posvet s tehnično informativno službo).
Zmešamo PLANITOP 540 z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo PLANITOP 540 s kovinsko gladilko v enakomernem sloju debeline do
največ 3 mm. V kolikor je podlaga močno vpojna jo predhodno navlažimo z vodo.
Če je potrebna večja debelina nanosa za popolno zagladitev, nanesemo drugi sloj
v časovnem zamiku 30 minut od nanosa prvega.
Zagladimo površino PLANITOP-a 540 z isto kovinsko gladilko ali obdelamo s
čvrsto gobo v časovnem zamiku nekaj minut po nanosu.
Negujemo s pršenjem fini omet od površinske do popolne otrditve nekaj dni, da
preprečimo prehitro površinsko izsuševanje in posledično tvorbo razpok zaradi
higrometrskega krčenja.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije ELASTOCOLOR,
SILANCOLOR, SILEXCOLOR, QUARZOLITE ali COLORITE.
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
172
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Ometi izvedeni po preteku več kot 24 ur
S fino belo malto na osnovi cementa in apna za notranje in zunanje
»sveže« in »dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
Operemo podlage, ki so predmet obdelave z vodo, da odstranimo prah, slabo
sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem nadgrajenega izdelka.
Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Odstranimo s površine zidu preostanek vode (če ni površinsko odtekla) s pomočjo komprimiranega zraka.
Zmešamo PLANITOP 560 z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo PLANITOP 560 s kovinsko gladilko v enakomernem sloju debeline do
največ 3 mm.
Zagladimo površino PLANITOP-a 560 z isto kovinsko gladilko ali obdelamo s
čvrsto gobo v časovnem zamiku nekaj minut po nanosu.
Negujemo s pršenjem fini omet od površinske do popolne otrditve nekaj dni, da
preprečimo prehitro površinsko izsuševanje in posledično tvorbo razpok zaradi
higrometrskega krčenja.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije ELASTOCOLOR,
SILANCOLOR, SILEXCOLOR, QUARZOLITE ali COLORITE.
OPOMBA: PLANITOP 560 je zahvaljujoč svojim lastnostim in povsem bele barve,
izjemne fine strukture površine in njene abrazijske odpornosti še posebej primeren kot osnovni omet pred zaključno obdelavo s SILEXCOLOR-jem MARMORINO.
173
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Ometi izvedeni po preteku več kot 24 ur
S fino belo malto na osnovi apna in mavca za notranje »suhe« in
»dozorele« omete v debelinah nanosa do 3 mm
Pripravimo podlage, ki so predmet obdelave do stopnje popolne odstranitve
prahu, slabo sprijetih delcev in vseh nečistoč, ki bi lahko zmanjševale oprijem
nadgrajenega izdelka. Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Zmešamo PLANITOP 580 z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo PLANITOP 580 s kovinsko gladilko v enakomernem križnem horizontalnem in vertikalnem nanosu debeline do največ 3 mm. Morebiti potreben dodatni nanos izvedemo preden se predhodni popolnoma osuši.
Zagladimo površino PLANITOP-a 580 z isto kovinsko gladilko, ki jo v primeru
površinske osušitve omočimo v vodi, da dobimo steklast izgled površine.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije SILANCOLOR, QUARZOLITE
ali COLORITE po nanosu ustreznega temeljnega premaza SILANCOLOR PRIMER,
SILANCOLOR BASE COAT, QUARZOLITE BASE COAT ali MALECH.
OPOMBA: zaključno barvanje PLANITOP-a 580 je možno šele po njegovi popolni
osušitvi (po 3 do 7 dneh).
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
174
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Ometi izvedeni po preteku več kot 24 ur
S fino malto na osnovi cementa z normalnim vezanjem v debelinah
nanosa do 3 mm
Odstranimo po postopku peskanja morebitne stare nanose barve.
Očistimo prah, slabo sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem
nadgrajenega izdelka. Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Saturiramo podlago z vodo, ki mora površinsko odteči.
Zmešamo MONOFINISH z ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic.
Za to uporabimo strojno mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč
zraka.
Nanesemo MONOFINISH s kovinsko gladilko v enakomernem sloju debeline do
največ 3 mm. Lahko uporabimo tudi PLANITOP 200.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu
ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali MALECH-a. Lahko uporabimo tudi izdelke linije
SILANCOLOR, QUARZOLITE ali COLORITE po predhodnem nanosu ustreznega temeljnega premaza.
175
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Ometi izvedeni po preteku več kot 24 ur
S fino malto na osnovi cementa zmerne prilagodljivosti z normalnim
vezanjem v debelinah nanosa do 4 mm
Odstranimo po postopku peskanja morebitne stare nanose barve.
Očistimo prah, slabo sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem
nadgrajenega izdelka. Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta.
Saturiramo podlago z vodo, ki mora površinsko odteči.
Zagladimo z ADESILEX-om FIS13, ki ga pripravimo s cementom v razmerju
1 : 0,6-0,8 utežno in ustrezno količino vode v enakomernem sloju debeline do
največ 4 mm.
Vtisnemo v zaglajevalni omet MAPENET 150 mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken, če so v podlagi prisotne mikrorazpoke.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA po predhodnem nanosu
ELASTOCOLOR-ja PRIMER ali MALECH-a.
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
176
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Novi fasadni ometi ali obstoječe že prebarvane fasade z
akrilnimi ali silikatnimi barvami, obstoječe obloge iz mozaika,
keramike itd.
S fino malto na osnovi cementa za notranje in zunanje fasadne
površine v debelinah nanosa do 3 mm
Operemo podlage, ki so predmet obdelave z vodo, da odstranimo prah, slabo
sprijete delce in vse nečistoče, ki bi zmanjševale oprijem nadgrajenega izdelka.
Površina podlage mora biti popolnoma čista in čvrsta ter kakovostno sprijeta s
podlago.
Odstranimo s površine zidu preostanek vode (če ni površinsko odtekla) s pomočjo komprimiranega zraka.
V primeru, da po navedenem postopku priprave podlage ne dosežemo zahtevane
čvrstosti podlage, je potrebna uporaba enega od učvrstitvenih temeljnih premazov iz programa izdelkov Mapei (potreben posvet s tehnično informativno službo).
Zmešamo PLANITOP 200 (fina tekstura) ali PLANITOP 207 (groba tekstura) z
ustrezno količino vode v homogeno pasto brez grudic. Za to uporabimo strojno
mešalo z nizko stopnjo obratov, da ne vmešamo preveč zraka.
Nanesemo PLANITOP 200 ali PLANITOP 207 s kovinsko gladilko v enakomernem
sloju debeline do največ 3 mm. V kolikor je podlaga ometa močno vpojna jo predhodno navlažimo z vodo, v primeru obstoječih fasadnih ometov in barv pa nanos
PLANITOP-a 200 izvedemo na popolnoma suho podlago.
Zaključno obdelamo površino PLANITOP-a 200 ali PLANITOP-a 207 s čvrsto
gobo v časovnem zamiku nekaj minut po nanosu.
Zaključno barvanje lahko izvedemo z izdelki iz linije SILANCOLOR, SILEXCOLOR,
QUARZOLITE, ELASTOCOLOR ali COLORITE po predhodni uporabi ustreznega temeljnega premaza.
177
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Obstoječi fasadni ometi s površinskimi mikrorazpokami
Razpoke širine do 0,2 mm
Z enokomponentno visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol
v vodni disperziji po predhodni zagladitvi z enokomponentno
cementno fino malto
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,2 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
MAPEFINISH ali PLANITOP 200.
Nanesemo ELASTOCOLOR PRIMER (na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali
MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji) po popolni osušitvi zaglajevalnega sloja.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA v debelini nanosa vsaj 200 µm
suhega filma po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
178
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Obstoječi fasadni ometi s površinskimi mikrorazpokami
Razpoke širine do 0,2 mm
S polnilno mikroarmirano elastomerno maso na osnovi akrilnih smol
v vodni disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,2 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče. Površina, ki se nadgrajuje z ELASTOCOLOR-jem
RASANTE mora biti pred nanosom temeljnega premaza ELASTOCOLOR PRIMER
(na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji) popolnoma čista in čvrsta.
Nanesemo ELASTOCOLOR RASANTE z lopatico trikotne nazobčanosti 2-3 mm
na predhodno izveden kontaktni sloj (s kovinsko gladilko) preko celotne površine
podlage.
Vtisnemo s kovinsko gladilko v še sveži sloj mrežico iz alkalno odpornih steklenih
vlaken ELASTOCOLOR NET. Preklopi med posameznimi pasovi mrežice morajo biti
široki 3-5 cm.
Nanesemo preplastitveni sloj ELASTOCOLOR-ja RASANTE po osušitvi prvega (v
časovnem zamiku 24 ur), ki mora v celoti prekriti mrežico ELASTOCOLOR NET.
V primeru potrebe po nanosu s čopičem ali valjčkom ga lahko razredčimo s
5-10 % vode.
Če je zaradi podlage potreben debelejši osnovni nanos elastomerne mase, uporabimo ELASTOCOLOR RASANTE SF (izdelek polnjen s finim peskom).
Tudi ELASTOCOLOR RASANTE SF lahko armiramo z mrežico ELASTOCOLOR NET.
Prebarvamo po potrebi z barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
179
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Obstoječi fasadni ometi s površinskimi mikrorazpokami
Razpoke širine od 0,2 mm do 0,5 mm
Z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino malto in zaščito z
visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,5 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Izravnamo in zagladimo po potrebi z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
PLANITOP 100 ali PLANITOP 200.
Navlažimo površino vpojnih podlag z vodo.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debelini pribl. 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless brizganje).
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
180
FINALNA OBDELAVA OMETOV
Obstoječi fasadni ometi s površinskimi mikrorazpokami
Razpoke širine od 0,5 mm do 1 mm
Z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino malto, ojačano z
mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken in zaščita z visoko
elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 1 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em (kot alternativo lahko
uporabimo PLANITOP 100 ali PLANITOP 200).
Navlažimo površino vpojnih podlag z vodo.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debelini pribl. 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Vtisnemo v še sveži prvi sloj mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken
MAPENET 150 z odprtino okna 4 x 4,5 mm.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless brizganje).
181
FINALNA OBDELAVA BLOKOV NA OSNOVI
POROBETONA, KALCIJEVEGA SILIKATA IN OPEKE
Z normalno vezočo enokomponentno lepilno malto
Pripravimo površino, ki jo moramo zagladiti do stopnje popolne čistosti in odstranimo vse slabo sprijete delce.
Poškropimo površino s čisto vodo.
Nanesemo POROCOL s kovinsko gladilko v debelini med 3 in 15 mm. Če uporabimo POROCOL FF, je debelina nanosa lahko največ 10 mm.
Zagladimo površino s čvrsto gobo.
Prebarvamo po potrebi z barvo ELASTOCOLOR PITTURA ali drugo barvo, ki je primerna za notranje ali zunanje površine (npr. QUARZOLITE PITTURA ali COLORITE
PERFORMANCE) po predhodnem nanosu ustreznega temeljnega premaza.
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
182
FINALNA OBDELAVA TOPLOTNO IZOLACIJSKIH
PLOŠČ
Z dvokomponentno malto na osnovi smol v vodni disperziji, ki
se zmeša z lokalnim cementom
Pripravimo površino, ki jo moramo zagladiti do stopnje popolne čistosti in odstranimo vse slabo sprijete delce.
Pripravimo mešanico lepilne paste z ADESILEX-om FIS13 (bela disperzija
sintetičnih smol in polnil, ki se pred uporabo zmeša s cementom tipa CEM
II/A-LL 42,5 v težnostnem razmerju 1 : 0,6-0,8) z električnim mešalom pri
nizkih obratih, da dobimo homogeno gosto pasto brez grudic za nanos s kovinsko lopatico.
Nanesemo enakomeren prvi sloj ADESILEX-a FIS13 v debelini 2 mm s kovinsko gladilko. Vanj takoj vtisnemo alkalno odporno mrežico iz steklenih vlaken
MAPETHERM NET s preklopi med posameznimi pasovi vsaj 10 cm. Počakamo,
da se posuši.
Nanesemo drugi sloj na enak način pripravljenega ADESILEX-a FIS13 s kovinsko
gladilko.
Zagladimo površino s kovinsko gladilko ali čvrsto gobo. Počakamo najmanj
14 dni.
Priključke na vratne in okenske okvirje, ostale gradbene elemente in profile izvedemo s trajno elastičnim tesnilnim kitom MAPEFLEX AC4 ob ustreznem dimenzioniranju z MAPEFOAM vrvico.
Nanesemo ustrezen temeljni premaz PRIMER ali BASE COAT iz linije izdelkov
SILEXCOLOR, SILANCOLOR ali QUARZOLITE vsaj 12 ur pred zaključnim fasadnim
ometom na popolnoma suho podlago, da reguliramo vpojnost.
Nanesemo zaključni fasadni omet TONACHINO iz linije izdelkov SILEXCOLOR,
SILANCOLOR ali QUARZOLITE s kovinsko nerjavečo gladilko ali plastično lopatico.
183
V kolikor obstaja zahteva po homogenejšem izgledu ometa, lahko plastično lopatico za zaključno obdelavo rahlo omakamo v vodi ali pa površino obdelamo z
navlaženo čvrsto gobo.
[10] FINALNA OBDELAVA BETONA IN OMETOV
184
FINALNA OBDELAVA TOPLOTNO IZOLACIJSKIH
PLOŠČ
Z enokomponentno cementno malto
Pripravimo površino, ki jo moramo zagladiti do stopnje popolne čistosti in odstranimo vse slabo sprijete delce.
Pripravimo mešanico lepilne malte z MAPETHERM-om AR1 ali MAPETHERM-om
AR1 GG z električnim mešalom pri nizkih obratih, da dobimo homogeno gosto
pasto brez grudic za nanos s kovinsko lopatico, ki je uporabna najmanj 3 ure.
Nanesemo enakomeren prvi sloj MAPETHERM-a AR1 ali MAPETHERM-a AR1 GG
v debelini 2 mm s kovinsko gladilko. Vanj takoj vtisnemo alkalno odporno mrežico
iz steklenih vlaken MAPETHERM NET s preklopi med posameznimi pasovi vsaj
10 cm. Počakamo, da se posuši.
Nanesemo drugi sloj MAPETHER-a AR1 ali MAPETHERM-a AR1 GG s kovinsko
gladilko.
Zagladimo površino s kovinsko gladilko ali čvrsto gobo. Počakamo najmanj
14 dni.
Priključke na vratne in okenske okvirje, ostale gradbene elemente in profile izvedemo s trajno elastičnim tesnilnim kitom MAPEFLEX AC4 ob ustreznem dimenzioniranju z MAPEFOAM vrvico.
Nanesemo ustrezen temeljni premaz PRIMER ali BASE COAT iz linije izdelkov
SILEXCOLOR, SILANCOLOR ali QUARZOLITE vsaj 12 ur pred zaključnim fasadnim
ometom na popolnoma suho podlago, da reguliramo vpojnost.
Nanesemo zaključni fasadni omet TONACHINO iz linije izdelkov SILEXCOLOR,
SILANCOLOR ali QUARZOLITE s kovinsko nerjavečo gladilko ali plastično lopatico.
V kolikor obstaja zahteva po homogenejšem izgledu ometa, lahko plastično lopatico za zaključno obdelavo rahlo omakamo v vodi ali pa površino obdelamo z
navlaženo čvrsto gobo.
185
186
[ 11 ]
ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA
OBDELAVA POVRŠIN
Varovanju naravne in kulturne dediščine, ki predstavlja pomembno premoženje vsakega naroda, se v zadnjem času
posveča precej pozornosti. V preteklosti so bili zgodovinski
objekti velikokrat predmet raznovrstnih obnovitvenih posegov,
ki so se lahko na eni strani odražali v njihovem neskladju s
prvobitno podobo, na drugi strani pa se niso več vklapljali v celosten zgodovinski izgled urbane arhitekture. Te problematike
nikakor ne smemo podcenjevati, kajti ravno izgled fasad in njihova barvna usklajenost predstavlja razpoznavni znak vsakega objekta. Prikazane sistemske rešitve predstavljajo uporabo
specifičnih izdelkov odvisno od vrste del, ki se morajo opraviti
in zagotavljajo dolgotrajno zaščito in integriteto opečnih, betonskih ali ometanih zidov. V skupino teh izdelkov uvrščamo
brezbarvne temeljne premaze, zaščitne in dekorativne premazne sisteme na silikatni ali akrilni osnovi, epoksidne barve za
zaščito betonov, itd.
187
188
[ 11]
ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA
OBDELAVA POVRŠIN
ZAŠČITA VIDNIH OPEČNIH, OMETANIH
IN BETONSKIH ZIDOV
str.
193 S silikonskim sistemom v vodni disperziji
str.
194 Z akrilnim polimernim sistemom v vodni disperziji
str.
195 S siloksanskim sistemom v organskih topilih
str.
196 S siloksanskim sistemom v vodni emulziji
UTRDITVENA ZAŠČITA POROZNIH
KAMNITIH POVRŠIN IN OMETOV Z
APNENIM OPLESKOM ALI FRESKAMI
str.
197 Z reverzibilnim izdelkom na osnovi vinilnih polimerov v
posebni mešanici topil
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
str.
198 Z elastomerno paroprepustno barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
str.
199 S polnilno mikroarmirano elastomerno maso na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji
str.
200 Z barvo na osnovi silanskih smol v vodni disperziji
str.
201 S finim gotovim ometom v pasti na osnovi silanskih
smol v vodni disperziji
str.
202 Z barvo na osnovi modificiranega kalijevega silikata
189
[ 11 ]
ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA
OBDELAVA POVRŠIN
str.
203 S finim gotovim ometom v pasti na osnovi modificiranega kalijevega silikata
str.
204 Z barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji s
kvarčnim polnilom
str.
205 S finim gotovim plastificiranim ometom v pasti na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji s kvarčnim polnilom
str.
206 Z barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni disperziji
str.
207 S pol prekrivno barvo na osnovi čistih akrilnih smol v
vodni disperziji
ZAŠČITNO BARVANJE OMETOV, KJER
SE ZAHTEVA PAROPREPUSTNOST IN
NIZKA VODOVPOJNOST
str.
str.
str.
190
208 Z barvo odporno na alge in plesni z širokim spektrom
delovanja na osnovi silikonskih smol v vodni disperziji
Obstoječi fasadni ometi s površinskimi mikrorazpokami
Razpoke širine do 0,2 mm
209 - Obdelava z enokomponentno visoko elastično barvo
na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji po predhodni
zagladitvi z enokomponentno cementno fino malto
210 - Obdelava s polnilno mikroarmirano elastomerno maso na
osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
str.
str.
Razpoke širine od 0,2 mm do 0,5 mm
211 - Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino
malto in zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
Razpoke širine od 0,5 mm do 1 mm
212 - Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino
malto, ojačano z mrežico iz alkalno odpornih steklenih
vlaken in zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
BARVANJE BETONSKIH POVRŠIN
str.
Novi betoni
213 Z elastomerno paroprepustno barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
str.
Obstoječi obnovljeni betoni
214 Z elastomerno paroprepustno barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
str.
str.
Površinsko mikro razpokani betoni
Razpoke širine do 0,2 mm
215 - Obdelava z enokomponentno visoko elastično barvo
na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji po predhodni
zagladitvi z enokomponentno cementno fino malto
216 - Obdelava s polnilno mikroarmirano elastomerno maso na
osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
191
[ 11 ]
str.
str.
ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA
OBDELAVA POVRŠIN
Razpoke širine od 0,2 mm do 0,5 mm
217 - Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino
malto in zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
Razpoke širine od 0,5 mm do 1 mm
218 - Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino
malto, ojačano z mrežico iz alkalno odpornih steklenih
vlaken in zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
ZAŠČITA LOVILNIH SKLED, KANALOV IN
HRANOV ZA TEKOČINE
str.
str.
str.
Neagresivne tekočine
219 Z dvokomponentnim epoksidnim izdelkom v vodni
disperziji
Agresivne tekočine
220 Z dvokomponentnim epoksidno-bitumenskim izdelkom
Zelo agresivne tekočine
221 Z dvokomponentnim izdelkom na osnovi epoksidnih
smol
ZAŠČITA VODOHRANOV
str.
192
Pitna voda
222 Z dvokomponentnim izdelkom na osnovi epoksidnih
smol
ZAŠČITA VIDNIH OPEČNIH, OMETANIH IN
BETONSKIH ZIDOV
S silikonskim sistemom v vodni disperziji
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Nanesemo po popolni osušitvi površine s čopičem ali valjčkom enakomerni sloj
ANTIPLUVIOL-a, ki ne sme biti predebel, ker se zaradi »izcvetanja« soli lahko po
njegovi osušitvi to odraža v pol-prozorno mlečnem izgledu površine. Učinkovitost
in trajnost zaščite je odvisna od globine penetracije. Ta parameter je v osnovi določen z vpojnostjo osnovnega materiala, ki se ščiti. Z ANTIPLUVIOL-om zaščitene
površine ni več možno prebarvati.
193
ZAŠČITA VIDNIH OPEČNIH, OMETANIH IN
BETONSKIH ZIDOV
Z akrilnim polimernim sistemom v vodni disperziji
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Nanesemo po popolni osušitvi površine s čopičem, valjčkom ali ročno pršilko na
pritisk enakomerni sloj PRIMER-ja 3296. V primeru močno vpojnih površin lahko
PRIMER 3296 nanesemo v več slojih s časovnim zamikom nekaj minut. Ponavadi
za popolno prepojitev površine podlage zadoščajo 2-3 sloji. Posamezni sloj ne
sme biti predebel, ker se zaradi »izcvetanja« soli lahko po njegovi osušitvi to odraža v pol-prozorno mlečnem izgledu površine. Učinkovitost in trajnost zaščite je
odvisna od globine penetracije. Ta parameter pa je v osnovi določen z vpojnostjo
osnovnega materiala, ki se ščiti.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
194
ZAŠČITA VIDNIH OPEČNIH, OMETANIH IN
BETONSKIH ZIDOV
S siloksanskim sistemom v organskih topilih
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Nanesemo po popolni osušitvi površine ANTIPLUVIOL S v 2-3 slojih s časovnim
zamikom približno 2 uri v odvisnosti od vpojnosti podlage. Učinkovitost in trajnost
zaščite je odvisna od globine penetracije. Ta parameter pa je v osnovi določen
z vpojnostjo osnovnega materiala, ki se ščiti. Za homogenost nanosa na večjih
površinah uporabljamo ročno pršilko na pritisk, za manjše in razgibane površine
pa čopič ali valjček.
Ponavljamo nanose do popolne prepojitve. Z ANTIPLUVIOL-om S zaščitene površine ni več možno prebarvati. Barvanje podlage lahko po potrebi izvedete predhodno z uporabo anorganskih barv, kot so npr. silikatne (linija SILEXCOLOR). V
tem primeru predhodno izvedite poskusno polje v smislu ugotavljanja spremembe
barvnega odtenka.
195
ZAŠČITA VIDNIH OPEČNIH, OMETANIH IN
BETONSKIH ZIDOV
S siloksanskim sistemom v vodni emulziji
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Nanesemo po popolni osušitvi površine ANTIPLUVIOL W v 2-3 slojih s časovnim
zamikom približno 2 uri v odvisnosti od vpojnosti podlage. Učinkovitost in trajnost zaščite je odvisna od globine penetracije. Ta parameter je v osnovi določen
z vpojnostjo osnovnega materiala, ki se ščiti. Za homogenost nanosa na večjih
površinah uporabljamo ročno pršilko na pritisk, za manjše in razgibane površine
pa čopič ali valjček.
Ponavljamo nanose do popolne prepojitve. Z ANTIPLUVIOL-om W zaščitene površine ni več možno prebarvati. Barvanje podlage lahko po potrebi izvedete predhodno z uporabo anorganskih barv, kot so npr. silikatne (linija SILEXCOLOR). V
tem primeru predhodno izvedite poskusno polje v smislu ugotavljanja spremembe
barvnega odtenka.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
196
UTRDITVENA ZAŠČITA POROZNIH KAMNITIH
POVRŠIN IN OMETOV Z APNENIM OPLESKOM ALI
FRESKAMI
Z reverzibilnim izdelkom na osnovi vinilnih polimerov v
posebni mešanici topil
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče. Pred nanosom se mora podlaga popolnoma osušiti, da
se zagotovi kakovostno penetracijo izdelka.
Nanesemo CONSOLIDANTE 8020 z uporabo ročne pršilke na razdalji pribl. 10 cm.
Nanašanja si sledijo v večkratnih ponovitvah v odvisnosti od vrste podlage in globine penetracije, ki jo je potrebno doseči. V primeru slabe sprijemljivosti opleska s
podlago, moramo oplesk odstraniti in/ali obrusiti z brusnim papirjem.
V nasprotju z ostalimi vrstami zaščitnih premazov na osnovi akrilnih, epoksidnih
ali poliuretanskih polimernih smol je CONSOLIDANTE 8020 edini, ki ga je tudi po
več letih s topili možno ponovno raztopiti.
Vsekakor pa svetujemo, da v primeru uporabe izdelka v restavratorske namene
kontaktirate in tesno sodelujete z našo tehnično informativno službo.
197
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
Z elastomerno paroprepustno barvo na osnovi akrilnih smol v
vodni disperziji
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz ELASTOCOLOR PRIMER (na osnovi sintetičnih smol v
topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji) po popolni osušitvi
podlage.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA v dveh nanosih po uveljavljenih
postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
198
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
S polnilno mikroarmirano elastomerno maso na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče. Površina, ki se nadgrajuje z ELASTOCOLOR-jem
RASANTE mora biti pred nanosom temeljnega premaza ELASTOCOLOR PRIMER
(na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji) popolnoma čista in čvrsta.
Nanesemo ELASTOCOLOR RASANTE s kovinsko gladilko kot kontaktni sloj preko
celotne površine podlage.
Nanesemo preplastitveni sloj ELASTOCOLOR-ja RASANTE po osušitvi prvega (v
časovnem zamiku 24 ur).
V primeru potrebe po nanosu s čopičem ali valjčkom ga lahko razredčimo s
5-10 % vode.
Če je zaradi podlage potreben debelejši osnovni nanos elastomerne mase, uporabimo ELASTOCOLOR RASANTE SF (izdelek polnjen s finim peskom).
Prebarvamo po potrebi z barvo ELASTOCOLOR PITTURA po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
199
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
Z barvo na osnovi silanskih smol v vodni disperziji
Odstranimo v celoti morebitne ostanke olj in maščob ter slabo sprijetih delcev.
Fasadni ometi morajo biti dozoreli, popolnoma čisti, čvrsti in suhi.
Nanesemo temeljni premaz SILANCOLOR PRIMER, SILANCOLOR BASE COAT ali
SILANCOLOR PRIMER PLUS.
Prebarvamo z barvama SILANCOLOR PITTURA ali SILANCOLOR PITTURA PLUS
po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem
zamiku 12-24 ur po nanosu ustreznega temeljnega premaza. Potrebna sta dva
nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri normalnih klimatskih pogojih.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
200
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
S finim gotovim ometom v pasti na osnovi silanskih smol v
vodni disperziji
Odstranimo v celoti morebitne ostanke olj in maščob ter slabo sprijetih delcev.
Fasadni ometi morajo biti dozoreli, popolnoma čisti, čvrsti in suhi.
Nanesemo temeljni premaz SILANCOLOR PRIMER, SILANCOLOR BASE COAT ali
SILANCOLOR PRIMER PLUS.
Nanesemo SILANCOLOR TONACHINO ali SILANCOLOR TONACHINO PLUS s kovinsko nerjavečo gladilko ali plastično lopatico na osušeni temeljni premaz (po
12-24 urah). Običajni postopek predvideva en nanos SILANCOLOR-ja TONACHINO
ali SILANCOLOR-ja TONACHINO PLUS.
V kolikor obstaja zahteva po homogenejšem izgledu ometa, lahko v časovnem
zamiku 24 ur nanesemo še en sloj izdelka. V tem primeru nanašamo izdelek v
enakomerni debelini sloja s plastično lopatico, ki jo za zaključno obdelavo rahlo
omakamo v vodi ali pa površino nanesenega drugega sloja zaključno obdelamo
z navlaženo čvrsto gobo.
SILANCOLOR TONACHINO in SILANCOLOR TONACHINO PLUS sta na razpolago v
različnih zrnavostih.
201
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
Z barvo na osnovi modificiranega kalijevega silikata
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz SILEXCOLOR PRIMER, SILEXCOLOR BASE COAT ali
SILEXCOLOR PRIMER PLUS.
Prebarvamo z barvama SILEXCOLOR PITTURA ali SILEXCOLOR PITTURA PLUS
po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom, ali airless brizganjem) v časovnem
zamiku 12 ur po nanosu SILEXCOLOR-ja PRIMER. Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri normalnih klimatskih pogojih.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
202
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
S finim gotovim ometom v pasti na osnovi modificiranega
kalijevega silikata
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz SILEXCOLOR PRIMER, SILEXCOLOR BASE COAT ali
SILEXCOLOR PRIMER PLUS po popolni osušitvi podlage.
Nanesemo SILEXCOLOR TONACHINO s kovinsko nerjavečo gladilko ali plastično
lopatico na osušeni temeljni premaz (po 12-24 urah).
SILEXCOLOR TONACHINO je na razpolago v različnih zrnavostih.
V kolikor obstaja zahteva po homogenejšem izgledu ometa, lahko plastično lopatico za zaključno obdelavo rahlo omakamo v vodi ali pa površino obdelamo z
navlaženo čvrsto gobo.
203
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
Z barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji s kvarčnim
polnilom
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz MALECH ali QUARZOLITE BASE COAT ali SILEXCOLOR
PRIMER PLUS po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
Prebarvamo z barvo QUARZOLITE PITTURA po uveljavljenih postopkih (nanos z
valjčkom, ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 12 ur po nanosu temeljnega
premaza. Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri normalnih klimatskih pogojih.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
204
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
S finim gotovim plastificiranim ometom v pasti na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji s kvarčnim polnilom
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz MALECH ali QUARZOLITE BASE COAT ali SILEXCOLOR
PRIMER PLUS po popolni osušitvi podlage.
Nanesemo QUARZOLITE TONACHINO ali QUARZOLITE TONACHINO PLUS s kovinsko nerjavečo gladilko ali plastično lopatico na osušeni temeljni premaz (po
12-24 urah).
QUARZOLITE TONACHINO ali QUARZOLITE TONACHINO PLUS sta na razpolago v
različnih zrnavostih.
V kolikor obstaja zahteva po homogenejšem izgledu ometa, lahko plastično lopatico za zaključno obdelavo rahlo omakamo v vodi ali pa površino obdelamo z
navlaženo čvrsto gobo.
205
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
Z barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni disperziji
Operemo površino dozorelega ometa z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz MALECH po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
Prebarvamo s COLORITE PERFORMANCE barvo po uveljavljenih postopkih
(nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 12 ur po nanosu
MALECH-a. Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri normalnih
klimatskih pogojih.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
206
BARVANJE FASADNIH OMETOV
Novi ali obstoječi fasadni ometi brez mikro razpok
S pol prekrivno barvo na osnovi čistih akrilnih smol v vodni
disperziji
Operemo površino dozorelega ometa / betona z vodo pod visokim pritiskom, da
odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče.
Nanesemo temeljni premaz MALECH po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
Prebarvamo s COLORITE BETON barvo po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 12 ur po nanosu MALECH-a.
Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku 24 ur pri normalnih klimatskih pogojih.
207
ZAŠČITNO BARVANJE OMETOV, KJER SE
ZAHTEVA PAROPREPUSTNOST IN NIZKA
VODOVPOJNOST
Z barvo odporno na plesen in alge s širokim spektrom
delovanja na osnovi silanskih smol v vodni disperziji
Odstranimo v celoti morebitne ostanke olj in maščob ter slabo sprijetih delcev.
Ometi morajo biti dozoreli, popolnoma čisti, čvrsti in suhi.
Nanesemo z ročno pršilko ali čopičem na obstoječe omete, ki so kontaminirani s
plesnijo, algami in gobo čistilno sredstvo SILANCOLOR CLEANER PLUS, ki smo ga
predhodno razredčili z vodo v razmerju 3:1 (5 kg v 15 litrih vode). Pustimo delovati
nekaj minut, da omogočimo njegovo popolno penetriranje v podlago.
Odstranimo po postopku mehanskega ščetkanja vse ostanke plesni, alg in gob.
Ponavljamo postopek čiščenja in ščetkanja do popolne odstranitve.
Zaščitimo očiščeno površino pred padavinami za najmanj 8 ur.
Nanesemo SILANCOLOR PRIMER PLUS.
Prebarvamo z barvo SILANCOLOR PITTURA PLUS po uveljavljenih postopkih
(nanos z valjčkom ali airless brizganjem) v časovnem zamiku 12-24 ur po nanosu SILANCOLOR-ja PRIMER PLUS. Potrebna sta dva nanosa v časovnem zamiku
24 ur pri normalnih klimatskih pogojih.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
208
ZAŠČITNO BARVANJE OMETOV, KJER SE
ZAHTEVA PAROPREPUSTNOST IN NIZKA
VODOVPOJNOST
Obstoječi fasadni ometi s površinskimi mikro razpokami
Razpoke širine do 0,2 mm
Obdelava z enokomponentno visoko elastično barvo na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji po predhodni zagladitvi z
enokomponentno cementno fino malto
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,2 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
MAPEFINISH ali PLANITOP 200.
Nanesemo ELASTOCOLOR PRIMER (na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali
MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji) po popolni osušitvi zaglajevalnega sloja.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA v debelini nanosa vsaj 200 µm
suhega filma po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
209
ZAŠČITNO BARVANJE OMETOV, KJER SE
ZAHTEVA PAROPREPUSTNOST IN NIZKA
VODOVPOJNOST
Obstoječi fasadni ometi s površinskimi mikro razpokami
Razpoke širine do 0,2 mm
Obdelava s polnilno mikroarmirano elastomerno maso na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,2 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče. Površina, ki se nadgrajuje z ELASTOCOLOR-jem
RASANTE mora biti pred nanosom temeljnega premaza ELASTOCOLOR PRIMER
(na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji) popolnoma čista in čvrsta.
Nanesemo ELASTOCOLOR RASANTE z lopatico trikotne nazobčanosti 2-3 mm
na predhodno izveden kontaktni sloj (s kovinsko gladilko) preko celotne površine
podlage.
Vtisnemo s kovinsko gladilko v še sveži sloj mrežico iz alkalno odpornih steklenih
vlaken ELASTOCOLOR NET. Preklopi med posameznimi pasovi mrežice morajo biti
široki 3-5 cm.
Nanesemo preplastitveni sloj ELASTOCOLOR-ja RASANTE po osušitvi prvega (v
časovnem zamiku 24 ur), ki mora v celoti prekriti mrežico ELASTOCOLOR NET.
V primeru potrebe po nanosu s čopičem ali valjčkom ga lahko razredčimo s
5-10 % vode.
Če je zaradi podlage potreben debelejši osnovni nanos elastomerne mase, uporabimo ELASTOCOLOR RASANTE SF (izdelek polnjen s finim peskom).
Tudi ELASTOCOLOR RASANTE SF lahko armiramo z mrežico ELASTOCOLOR NET.
Prebarvamo po potrebi z barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
210
ZAŠČITNO BARVANJE OMETOV, KJER SE
ZAHTEVA PAROPREPUSTNOST IN NIZKA
VODOVPOJNOST
Obstoječi fasadni ometi s površinskimi mikro razpokami
Razpoke širine od 0,2 mm do 0,5 mm
Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino malto in
zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,5 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Izravnamo in zagladimo površino z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
MAPEFINISH ali PLANITOP 200.
Navlažimo površino vpojnih podlag z vodo.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debelini pribl. 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless brizganje).
211
ZAŠČITNO BARVANJE OMETOV, KJER SE
ZAHTEVA PAROPREPUSTNOST IN NIZKA
VODOVPOJNOST
Obstoječi fasadni ometi s površinskimi mikro razpokami
Razpoke širine od 0,5 mm do 1 mm
Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino malto,
ojačano z mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken in zaščita z
visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 1 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
PLANITOP 100 ali PLANITOP 200.
Navlažimo površino vpojnih podlag z vodo.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debelini pribl. 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Vtisnemo v še sveži prvi sloj mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken
MAPENET 150 z odprtino okna 4 x 4,5 mm.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless brizganje).
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
212
BARVANJE BETONSKIH POVRŠIN
Novi betoni
Z elastomerno paroprepustno barvo na osnovi akrilnih smol v
vodni disperziji
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo umazanijo, prah
in ostale nečistoče. Če so na površini betona ostanki ločilnih sredstev za opaže jih
predhodno odstranimo z 10 % raztopino kavstične sode (NaOH) v vodi in izperemo
z veliko količino čiste vode.
Neravne in grobe dele površine izravnamo in zagladimo s PLANITOP-om 100.
Lahko uporabimo tudi MONOFINISH ali MAPEFINISH.
Nanesemo temeljni premaz ELASTOCOLOR PRIMER (na osnovi sintetičnih smol v
topilu) po popolni osušitvi zaglajevalnega sloja.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA v debelini nanosa vsaj 200 µm
suhega filma po uveljavljenih postopkih (nanos s čopičem valjčkom, ali airless
brizganjem).
213
BARVANJE BETONSKIH POVRŠIN
Obstoječi obnovljeni betoni
Z elastomerno paroprepustno barvo na osnovi akrilnih smol v
vodni disperziji
Zaključno zaščito površin obstoječih betonov izvedemo šele po popolni obnovi
samega betona po eni od sistemskih rešitev z maltami iz linije MAPEGROUT in
glajenjem površine s PLANITOP-om 100, MONOFINISH-em, MAPEFINISH-em,
MAPELASTIC-om, itd.
Nanesemo temeljni premaz ELASTOCOLOR PRIMER (na osnovi sintetičnih smol v
topilu) po popolni osušitvi zaglajevalnega sloja.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA v debelini nanosa vsaj 200 µm
suhega filma po uveljavljenih postopkih (nanos s čopičem, valjčkom ali airless
brizganjem).
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
214
BARVANJE BETONSKIH POVRŠIN
Površinsko mikro razpokani betoni
Razpoke širine do 0,2 mm
Obdelava z enokomponentno visoko elastično barvo na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji z možno predhodno zagladitvijo z
enokomponentno cementno fino malto
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,2 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
PLANITOP 200.
Nanesemo temeljni premaz ELASTOCOLOR PRIMER (na osnovi sintetičnih smol v
topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji) po popolni osušitvi
zaglajevalnega sloja.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA v debelini nanosa vsaj 200 µm
suhega filma po uveljavljenih postopkih (nanos z valjčkom ali airless brizganjem).
OPOMBA: z ELASTOCOLOR-jem PITTURA ne moremo premoščati razpok na površini svežih betonskih elementov, do katerih prihaja v fazi krčenja / dozorevanja.
215
BARVANJE BETONSKIH POVRŠIN
Površinsko mikro razpokani betoni
Razpoke širine do 0,2 mm
Obdelava s polnilno mikroarmirano elastomerno maso na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,2 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo, prah in ostale nečistoče. Površina, ki se nadgrajuje z ELASTOCOLOR-jem
RASANTE mora biti pred nanosom temeljnega premaza ELASTOCOLOR PRIMER
(na osnovi sintetičnih smol v topilu) ali MALECH (na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji) popolnoma suha, čista in čvrsta.
Nanesemo ELASTOCOLOR RASANTE s kovinsko gladilko, čopičem, valjčkom ali
pištolo za brizganje.
V primeru potrebe po polnilnem debelejšem nanosu elastomerne mase s kovinsko
gladilko uporabimo ELASTOCOLOR RASANTE SF (izdelek polnjen s finim peskom).
Za lažji nanos s čopičem ali valjčkom ga predhodno razredčimo s 5-10 % vode.
Če je potreba po večslojnih nanosih, naj si ti sledijo v časovnem razmaku najmanj
24 ur.
Prebarvamo po potrebi z barvo ELASTOCOLOR PITTURA.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
216
BARVANJE BETONSKIH POVRŠIN
Površinsko mikro razpokani betoni
Razpoke širine od 0,2 mm do 0,5 mm
Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino malto in
zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 0,5 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
PLANITOP 100.
Navlažimo površino vpojnih podlag z vodo.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debelini pribl. 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless brizganje).
217
BARVANJE BETONSKIH POVRŠIN
Površinsko mikro razpokani betoni
Razpoke širine od 0,5 mm do 1 mm
Obdelava z dvokomponentno prilagodljivo cementno fino malto,
ojačano z mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken in
zaščita z visoko elastično barvo na osnovi akrilnih smol v vodni
disperziji
Ta postopek priporočamo za razpoke, ki niso širše od 1 mm in niso podvržene
konstrukcijskemu delovanju.
Operemo površino z vodo pod visokim pritiskom, da odstranimo vso umazanijo,
prah in ostale nečistoče.
Zagladimo površino, če je potrebno z MONOFINISH-em. Lahko uporabimo tudi
PLANITOP 100.
Navlažimo površino vpojnih podlag z vodo.
Nanesemo prvi sloj MAPELASTIC-a s kovinsko gladilko v enakomerni debelini pribl. 2 mm. Na težko dostopnih mestih s čopičem ali valjčkom nanesemo
MAPELASTIC SMART.
Vtisnemo v še sveži prvi sloj mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken
MAPENET 150 z odprtino okna 4 x 4,5 mm.
Nanesemo drugi tanki sloj (< 0,5 mm) MAPELASTIC-a ali MAPELASTIC-a SMART
po osušitvi prvega (najmanj 4-5 ur).
Zagladimo s kovinsko gladilko, če smo nanesli MAPELASTIC oz. s čvrsto gobo, če
smo uporabili MAPELASTIC SMART. Zagladitev / zaključna površinska obdelava je
možna po preteku nekaj minut od nanosa.
Prebarvamo z barvo ELASTOCOLOR PITTURA (čopič, valjček ali airless brizganje).
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
218
ZAŠČITA LOVILNIH SKLED, KANALOV IN HRANOV
ZA TEKOČINE
Neagresivne tekočine
Z dvokomponentnim epoksidnim izdelkom v vodni disperziji
Odstranimo po najbolj primernem postopku priprave podlage vse krušljive in
slabo sprijete delce, cementno skorjico, prah in ostale nečistoče, ki bi lahko
zmanjševale kakovosten oprijem nadgrajenih slojev s podlago. Če so na površini podlage ostanki ločilnih sredstev za opaže in/ali oljni madeži jih predhodno
odstranimo z 10 % raztopino kavstične sode (NaOH) v vodi in izperemo z veliko
količino čiste vode. V primeru globinske kontaminacije podlage je edini ustrezen
način strojni postopek rezkanja – frezanja.
Nanesemo MAPEFINISH ročno s kovinsko gladilko ali strojno po postopku mokrega torkretiranja v milimeterskih nanosih (< 3 mm).
Zagladimo s čvrsto gobo.
Prebarvamo z MAPECOAT-om I 620 W po enem od konvencionalnih postopkov
nanašanja (čopič, valjček ali airless brizganje). V primeru visoko vpojnih podlag prvi nanos MAPECOAT-a I 620 W razredčimo s 5-10 % čiste hladne vode.
Potrebna sta najmanj dva nanosa v časovnem zamiku od 6 do 24 ur (odvisno od
temperature in relativne zračne vlage).
Zaščitimo sveže prebarvane površine pred padavinami za najmanj 12 ur.
219
ZAŠČITA LOVILNIH SKLED, KANALOV IN HRANOV
ZA TEKOČINE
Agresivne tekočine
Z dvokomponentnim epoksidno-bitumenskim izdelkom
Odstranimo po najbolj primernem postopku priprave podlage vse krušljive in
slabo sprijete delce, cementno skorjico, prah in ostale nečistoče, ki bi lahko
zmanjševale kakovosten oprijem nadgrajenih slojev s podlago. Če so na površini podlage ostanki ločilnih sredstev za opaže in/ali oljni madeži jih predhodno
odstranimo z 10 % raztopino kavstične sode (NaOH) v vodi in izperemo z veliko
količino čiste vode. V primeru globinske kontaminacije podlage je edini ustrezen
način strojni postopek rezkanja – frezanja.
Nanesemo MAPEFINISH ročno s kovinsko gladilko ali strojno po postopku mokrega torkretiranja v milimeterskih nanosih (< 3 mm).
Zagladimo s čvrsto gobo.
Prebarvamo z DURESIL-om EB po enem od konvencionalnih postopkov nanašanja (čopič, valjček ali airless brizganje). V primeru previsoke viskoznosti za strojni
nanos DURESIL EB razredčimo s 5-10 % etilnega alkohola. Potrebna sta najmanj
dva nanosa v časovnem zamiku od 6 do 24 ur (odvisno od temperature in relativne zračne vlage).
Zaščitimo sveže prebarvane površine pred padavinami za najmanj 12 ur.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
220
ZAŠČITA LOVILNIH SKLED, KANALOV IN HRANOV
ZA TEKOČINE
Zelo agresivne tekočine
Z dvokomponentnim izdelkom na osnovi epoksidnih smol
Odstranimo po najbolj primernem postopku priprave podlage vse krušljive in
slabo sprijete delce, cementno skorjico, prah in ostale nečistoče, ki bi lahko
zmanjševale kakovosten oprijem nadgrajenih slojev s podlago. Če so na površini podlage ostanki ločilnih sredstev za opaže in/ali oljni madeži jih predhodno
odstranimo z 10 % raztopino kavstične sode (NaOH) v vodi in izperemo z veliko
količino čiste vode. V primeru globinske kontaminacije podlage je edini ustrezen
način strojni postopek rezkanja – frezanja.
Nanesemo MAPEFINISH ročno s kovinsko gladilko ali strojno po postopku mokrega torkretiranja v milimeterskih nanosih (< 3 mm).
Zagladimo s čvrsto gobo.
Prebarvamo z MAPECOAT-om I 24 po enem od konvencionalnih postopkov nanašanja (čopič, valjček ali airless brizganje). Potrebna sta najmanj dva nanosa v časovnem zamiku od 6 do 24 ur (odvisno od temperature in relativne zračne vlage).
Zaščitimo sveže prebarvane površine pred padavinami za najmanj 12 ur.
221
ZAŠČITA VODOHRANOV
Pitna voda
Z dvokomponentnim izdelkom na osnovi epoksidnih smol
Odstranimo po najbolj primernem postopku priprave podlage vse krušljive in
slabo sprijete delce, cementno skorjico, prah in ostale nečistoče, ki bi lahko
zmanjševale kakovosten oprijem nadgrajenih slojev s podlago. Če so na površini podlage ostanki ločilnih sredstev za opaže in/ali oljni madeži jih predhodno
odstranimo z 10 % raztopino kavstične sode (NaOH) v vodi in izperemo z veliko
količino čiste vode. V primeru globinske kontaminacije podlage je edini ustrezen
način strojni postopek rezkanja – frezanja.
Nanesemo MAPEFINISH ročno s kovinsko gladilko ali strojno po postopku mokrega torkretiranja v milimeterskih nanosih (< 3 mm). Lahko uporabimo tudi
IDROSILEX PRONTO.
Zagladimo z gladilko ali čvrsto gobo.
Prebarvamo z MAPECOAT-om DW 25 po enem od konvencionalnih postopkov
nanašanja (čopič, valjček ali airless brizganje). Potrebna sta najmanj dva nanosa
v časovnem zamiku od 6 do 24 ur (odvisno od temperature in relativne zračne
vlage).
Zaščitimo sveže prebarvane površine pred padavinami za najmanj 12 ur.
[11] ZAŠČITNA IN DEKORATIVNA OBDELAVA POVRŠIN
222
[ 12 ]
NATANČNO
PRITRJEVANJE / SIDRANJE
Za pritrjevanje in sidranje naležnih plošč strojev, strojno-ključavničarskih elementov in nosilcev je potrebno uporabiti posebne izdelke, ki dosegajo visoke sprijemne trdnosti s podlago
in pri katerih ni prisotnega krčenja. Prikazani sistemi so primeri uporabe ustrezno izbranih materialov in njihove vgradnje.
223
224
[ 12 ]
NATANČNO PRITRJEVANJE / SIDRANJE
PRITRJEVANJE STROJNE OPREME,
STROJNO-KLJUČAVNIČARSKIH
ELEMENTOV IN OPORNIH LEŽIŠČ NA
VODORAVNIH POVRŠINAH
str.
226 Z vlivanjem ekspanzijske cementne malte tekoče
konsistence (premer izvrtine mora biti dvakrat večji od
premera sidra)
str.
227 Z vlivanjem dvokomponentnega epoksidnega lepila
tekoče konsistence (premer izvrtine mora biti približno
4 mm večji od premera sidra)
str.
228 Z vlivanjem čiste, nizko viskozne dvokomponentne
epoksidne smole (premer izvrtine mora biti približno
2 mm večji od premera sidra)
str.
229 Z vlivanjem visoko učinkovite trokomponentne epoksidne malte
PRITRJEVANJE SIDER IN STROJNOKLJUČAVNIČARSKIH ELEMENTOV NA
NAVPIČNIH POVRŠINAH
str.
230 S tiksotropirano dvokomponentno epoksidno malto (premer izvrtine mora biti približno 4 mm večji od premera
sidra)
225
PRITRJEVANJE STROJNE OPREME, STROJNOKLJUČAVNIČARSKIH ELEMENTOV IN OPORNIH
LEŽIŠČ NA VODORAVNIH POVRŠINAH
Z vlivanjem ekspanzijske cementne malte tekoče konsistence
(premer izvrtine mora biti dvakrat večji od premera sidra)
Očistimo naležno površino / odprtino / izvrtino do stopnje popolne odstranitve
cementne skorjice, prahu, ostankov maščob in slabo sprijetih delcev.
Nahrapavimo obod odprtine / izvrtine, da zagotovimo dober oprijem malte za
sidranje.
Prepojimo sprijemno površino z vodo, ki pa ne sme ostati na dnu odprtine (priporočamo prepojitev površine več ur pred sidranjem).
Počakamo da odvečna voda izhlapi / odteče ali pa jo izpihamo z zrakom pod
pritiskom.
Namestimo sidro, stroj ali strojno-ključavničarski element na mesto pritrditve.
Zalijemo vmesni prostor med odprtino / izvrtino in sidrno ploščo / sidrom z
MAPEFILL-om (normalno vezoča ekspanzijska malta) ali MAPEFILL-om R (hitro
vezoča ekspanzijska malta). Vlivamo le z ene strani, da preprečimo nastanek
zračnih gnezd.
Zaščitimo površine, ki so izpostavljene prepihu in neposrednemu vplivu sonca s
PVC folijo, da preprečimo prehitro izhlapevanje vode.
OPOMBA: za zapolnitev večjih prostorov med odprtino / izvrtino od v tehničnem
listu navedenih, lahko dodamo 30 % čistega peska zrnavosti 4-8 mm (maksimalni premer zrna prilagajamo dimenziji odprtine / izvrtine, vendar ne sme biti večji
od 8-10 mm).
[12] NATANČNO PRITRJEVANJE / SIDRANJE
226
PRITRJEVANJE STROJNE OPREME, STROJNOKLJUČAVNIČARSKIH ELEMENTOV IN OPORNIH
LEŽIŠČ NA VODORAVNIH POVRŠINAH
Z vlivanjem dvokomponentnega epoksidnega lepila tekoče
konsistence (premer izvrtine mora biti približno 4 mm večji od
premera sidra)
Očistimo naležno površino / odprtino / izvrtino do stopnje popolne odstranitve
cementne skorjice, prahu, ostankov maščob in slabo sprijetih delcev.
Počakamo, če smo čiščenje izvedli z vodo, da le ta v celoti odteče in zagotovimo
popolnoma suho podlago pred izvajanjem zalivanja / sidranja.
Namestimo sidro, stroj ali strojno-ključavničarski element na mesto pritrditve.
Pripravimo EPORIP (lepilo je dvokomponentno; izogibamo se pripravi manjših
količin od tovarniško pripravljenih komponent, ki jih mešamo z električnim mešalom pri nizkih obratih, da dobimo popolnoma homogeno zmes).
Zalijemo vmesni prostor med odprtino / izvrtino in sidrno ploščo / sidrom z
EPORIP-om. Vlivamo le z ene strani, da preprečimo nastanek zračnih gnezd.
OPOMBA: v nasprotju z uporabo cementnih malt, kjer mora biti premer izvrtine
vsaj dvakrat večji od premera sidra, lahko epoksidne smole uporabljamo tudi, če
je premer izvrtine le nekoliko večji od premera sidra. Epoksidne smole ne učinkujejo ekspanzijsko, so pa volumsko stabilne in odlično lepijo tako beton kot jeklo.
227
PRITRJEVANJE STROJNE OPREME, STROJNOKLJUČAVNIČARSKIH ELEMENTOV IN OPORNIH
LEŽIŠČ NA VODORAVNIH POVRŠINAH
Z vlivanjem čiste, nizko viskozne dvokomponentne epoksidne
smole (premer izvrtine mora biti približno 2 mm večji od
premera sidra)
Očistimo naležno površino / odprtino / izvrtino do stopnje popolne odstranitve
cementne skorjice, prahu, ostankov maščob in slabo sprijetih delcev.
Počakamo, če smo čiščenje izvedli z vodo, da le ta v celoti odteče in zagotovimo
popolnoma suho podlago pred izvajanjem podlivanja / sidranja.
Namestimo sidro, stroj ali strojno-ključavničarski element na mesto pritrditve.
Pripravimo EPOJET (smola superfluidne konsistence) ali EPOJET LV (smola nizke
viskoznosti). Izdelka sta dvokomponentna; izogibamo se pripravi manjših količin
od predhodno pripravljenih komponent, ki jih mešamo z električnim mešalom pri
nizkih obratih, da dobimo popolnoma homogeno zmes).
Zalijemo vmesne površine med izvrtino in sidrom z EPOJET-om ali EPOJET-om
LV, ki ju vlivamo le z ene strani, da preprečimo nastanek zračnih gnezd.
OPOMBA: v nasprotju z uporabo cementnih malt, kjer mora biti premer izvrtine
vsaj dvakrat večji od premera sidra, lahko epoksidne smole uporabljamo tudi, če
je premer izvrtine le nekoliko večji od premera sidra. Epoksidne smole ne učinkujejo ekspanzijsko, so pa volumsko stabilne in odlično lepijo tako beton kot jeklo.
[12] NATANČNO PRITRJEVANJE / SIDRANJE
228
PRITRJEVANJE STROJNE OPREME, STROJNOKLJUČAVNIČARSKIH ELEMENTOV IN OPORNIH
LEŽIŠČ NA VODORAVNIH POVRŠINAH
Z vlivanjem visoko učinkovite trokomponentne epoksidne
malte
Očistimo naležno površino / odprtino / izvrtino do stopnje popolne odstranitve
cementne skorjice, prahu, ostankov maščob in slabo sprijetih delcev. S kovinskih
površin je potrebno odstraniti vse sledi rje, barv in olj, najbolje po postopku peskanja do kovinskega sijaja (Sa 2½ do Sa 3). Betonske konstrukcije, kjer bomo
za pritrjevanje uporabili PLANIGROUT 300, morajo biti dozorele in stare najmanj
4 tedne, da ne bi prišlo do prevelikih strižnih napetosti na stični površini kot posledica higrometrskega krčenja betona.
Počakamo, če smo čiščenje izvedli z vodo, da le ta v celoti odteče in zagotovimo
popolnoma suho podlago pred izvajanjem zalivanja / sidranja.
Namestimo stroj ali kovinski profil / element na mesto pritrditve.
Pripravimo PLANIGROUT 300 (samozalivna malta je trokomponentna; izogibamo
se pripravi manjših količin od tovarniško pripravljenih komponent, najprej vmešamo komp. B v komp. A z električnim mešalom pri nizkih obratih, nato dodamo
prašno komp. C in mešamo 4-5 minut, da dobimo popolnoma homogeno zmes
enotne barve).
Zalijemo vmesni prostor med odprtino in strojem / profilom s PLANIGROUT-om
300. Vlivamo le z ene strani, da preprečimo nastanek zračnih gnezd. Temperatura
materiala in prostora vpliva na čas strjevanja izdelka. Pri + 23 ºC je čas uporabe
PLANIGROUT-a 300 približno 60 minut.
229
PRITRJEVANJE SIDER IN STROJNOKLJUČAVNIČARSKIH ELEMENTOV NA NAVPIČNIH
POVRŠINAH
S tiksotropirano dvokomponentno epoksidno malto (premer
izvrtine mora biti približno 4 mm večji od premera sidra)
Očistimo naležno površino / odprtino / izvrtino do stopnje popolne odstranitve
cementne skorjice, prahu, ostankov maščob in slabo sprijetih delcev.
Počakamo, če smo čiščenje izvedli z vodo, da le ta v celoti odteče in zagotovimo
popolnoma suho podlago pred izvajanjem lepljenja / sidranja.
Pripravimo ADESILEX PG1, ADESILEX PG1 RAPIDO ali ADESILEX PG2 (ADESILEX
PG2 ima daljši čas uporabe kot ADESILEX PG1, ADESILEX PG1 pa daljšega kot
ADESILEX-a PG1 RAPIDO). Vsi izdelki so dvokomponentne epoksidne malte; pri
mešanju se izogibamo pripravi manjših količin od tovarniško pripravljenih komponent, ki jih mešamo z električnim mešalom pri nizkih obratih, da dobimo popolnoma homogeno tiksotropirano zmes enotne barve.
Zapolnimo odprtino / izvrtino (do polovice) z ADESILEX-om PG1 / ADESILEX-om
PG1 RAPIDO / ADESILEX-om PG2 s pomočjo kovinske lopatice ali posebne pištole
(kartuše), ki jo predhodno napolnimo s pripravljenim materialom.
Namestimo sidro ali strojno-ključavničarski element na mesto sidranja / lepljenja.
Odstranimo odvečni material.
Obdelamo površino z rahlo v alkohol omočeno kovinsko lopatico.
OPOMBA: v nasprotju z uporabo cementnih malt, kjer mora biti premer izvrtine
vsaj dvakrat večji od premera sidra, lahko epoksidne smole uporabljamo tudi, če
je premer izvrtine le nekoliko večji od premera sidra. Epoksidne smole ne učinkujejo ekspanzijsko, so pa volumsko stabilne in odlično lepijo tako beton kot jeklo.
[12] NATANČNO PRITRJEVANJE / SIDRANJE
230
[ 13 ]
HITRE PRIČVRSTITVE
Izvedba hitrih pričvrstitev okvirjev, polic, konzol, sider, cevi,
kablov, instalacijskih omaric in pokrovov na betonske podlage
ali omete je v gradbeništvu vedno bolj razširjena. V preteklosti
so se v ta namen uporabljali predvsem izdelki na osnovi kalcijevega sulfata (mavca), ki pa v stiku s cementom in vlago
sproži kemijsko reakcijo in tvorbo etringita, ki povzroča močno
degradacijo materiala, poleg tega pa tudi korozijo v kontaktu s
kovino. Da bi se izognili tej problematiki, je bilo potrebno razviti izdelek na cementni osnovi, ki hitro veže in strjuje ter tako
omogoča hitre in zanesljive pričvrstitve brez neprijetnosti, ki
jih povzroča uporaba izdelkov na osnovi mavca.
231
232
[ 13 ]
HITRE PRIČVRSTITVE
PRIČVRSTITVE OKVIRJEV, POLIC,
KONZOL, SIDER, TEČAJEV, CEVI,
KABLOV, INSTALACIJSKIH OMARIC,
POKROVOV, ITD. NA ZIDANE IN
BETONSKE PODLAGE
str.
235 S hitro vezočim in strjujočim hidravličnim vezivom s
kontroliranim krčenjem
PRIČVRSTITVE INSTALACIJSKIH
JAŠKOV, CESTNIH POKROVOV,
URBANISTIČNE OPREME, PROMETNE
SIGNALIZACIJE, DROGOV ELEKTRIČNE
IN TELEFONSKE NAPELJAVE, OGRAJ,
ITD.
str.
236 S hitro vezočo in strjujočo zalivno malto s kontroliranim
krčenjem
str.
237 S hitro vezočo in strjujočo tiksotropno malto s kontroliranim krčenjem
HITRE KEMIJSKE PRIČVRSTITVE
VISOKO MEHANSKO OBREMENJENIH
KONSTRUKCIJSKIH VEZI, ARMATURNIH
PALIC IN SIDER
str.
238 Z izredno hitro vezočo čisto epoksidno smolo
233
[ 13 ]
HITRE PRIČVRSTITVE
HITRE KEMIJSKE PRIČVRSTITVE
SREDNJE MEHANSKO OBREMENJENIH
KONSTRUKCIJSKIH VEZI, ARMATURNIH
PALIC IN SIDER
str.
239 Z izredno hitro vezočo hibridno vinilno smolo brez vsebnosti stirena
HITRE KEMIJSKE PRIČVRSTITVE
NIZKO MEHANSKO OBREMENJENIH
KONSTRUKCIJSKIH VEZI, ARMATURNIH
PALIC IN SIDER
str.
234
240 Z izredno hitro vezočo poliestersko smolo brez vsebnosti
stirena
PRIČVRSTITVE OKVIRJEV, POLIC, KONZOL,
SIDER, TEČAJEV, CEVI, KABLOV, INSTALACIJSKIH
OMARIC, POKROVOV, ITD. NA ZIDANE IN
BETONSKE PODLAGE
S hitro vezočim in strjujočim hidravličnim vezivom s
kontroliranim krčenjem
Očistimo površino do stopnje popolne odstranitve cementne skorjice, ostankov
maščob in slabo sprijetih delcev.
Prepojimo sprijemno površino z vodo.
Počakamo da odvečna voda izhlapi / odteče.
Pričvrstitve konzol, tečajev, itd.
Zapolnimo odprtino z LAMPOCEM-om s pomočjo zidarske žlice ali kovinske lopatice.
Vtisnemo pričvrstitveni element. Postopek pričvrstitve moramo opraviti v roku
2-3 minut (pri +20 ºC) od priprave mešanice izdelka.
Odstranimo nemudoma odvečni material.
Obdelamo površino z rahlo omočeno kovinsko lopatico ali gobo.
Pričvrstitev »slepih« podbojev in okvirjev
Zapolnimo mesta sidrnih nastavkov z LAMPOCEM-om s pomočjo zidarske žlice
ali kovinske lopatice.
Vstavimo »slepi« podboj in/ali okvir in nemudoma zapolnimo praznine med odprtino in prčvrstitvenim elementom z LAMPOCEM-om. Postopek pričvrstitve moramo opraviti v roku 2-3 minut (pri +20 ºC) od priprave mešanice izdelka.
Odstranimo nemudoma odvečni material.
Obdelamo površino z rahlo omočeno kovinsko lopatico ali gobo.
Počakamo nekaj ur preden začnemo s finalno montažo.
235
PRIČVRSTITVE INSTALACIJSKIH JAŠKOV,
CESTNIH POKROVOV, URBANISTIČNE OPREME,
PROMETNE SIGNALIZACIJE, DROGOV
ELEKTRIČNE IN TELEFONSKE NAPELJAVE,
OGRAJ, ITD.
S hitro vezočo in strjujočo zalivno malto s kontroliranim
krčenjem
Očistimo površino do stopnje popolne odstranitve cementne skorjice, ostankov
maščob in slabo sprijetih delcev.
Prepojimo sprijemno površino z vodo.
Počakamo da odvečna voda izhlapi / odteče.
Namestimo pričvrstitveni element.
Zapolnimo praznine med odprtino in pričvrstitvenim elementom z MAPEGROUT-om
SV. Postopek zapolnitve izvedemo z zalivanjem brez vibriranja.
Če je praznina večja od 5 cm, dodajmo MAPEGROUT-u SV 40 % peska zrnavosti
4-8 mm in mešanico pripravite s 14 % večjim deležem zamesne vode.
V primeru, da mora biti površina ob vgrajenem elementu (jašek, pokrov, ...)
zaključno obdelana z asfaltom, zapolnitev z MAPEGROUT-om SV zaključimo približno 3 cm pod zgornjim robom, da asfaltni prevleki zagotovimo kakovosten oprijem na podlago in kovinski okvir brez posedanja.
Obdelamo površino z rahlo omočeno kovinsko lopatico ali gobo.
[13] HITRE PRIČVRSTITVE
236
PRIČVRSTITVE INSTALACIJSKIH JAŠKOV,
CESTNIH POKROVOV, URBANISTIČNE OPREME,
PROMETNE SIGNALIZACIJE, DROGOV
ELEKTRIČNE IN TELEFONSKE NAPELJAVE,
OGRAJ, ITD.
S hitro vezočo in strjujočo tiksotropno malto s kontroliranim
krčenjem
Očistimo površino do stopnje popolne odstranitve cementne skorjice, ostankov
maščob in slabo sprijetih delcev.
Prepojimo sprijemno površino z vodo.
Počakamo da odvečna voda izhlapi / odteče.
Namestimo pričvrstitveni element.
Zapolnimo praznine med odprtino in pričvrstitvenim elementom z MAPEGROUT-om
SV T. Postopek zapolnitve izvedemo z zidarsko žlico.
V primeru, da mora biti površina ob vgrajenem elementu (kanaleta, jašek, ...)
zaključno obdelana z asfaltom, zapolnitev z MAPEGROUT-om SV T zaključimo
približno 3 cm pod zgornjim robom, da asfaltni prevleki zagotovimo kakovosten
oprijem na podlago in kovinski okvir brez posedanja.
Obdelamo površino z rahlo omočeno kovinsko lopatico ali gobo.
237
HITRE KEMIJSKE PRIČVRSTITVE VISOKO
MEHANSKO OBREMENJENIH KONSTRUKCIJSKIH
VEZI, ARMATURNIH PALIC IN SIDER
Z izredno hitro vezočo čisto epoksidno smolo
Očistimo izvrtino do stopnje popolne odstranitve prahu in slabo sprijetih delcev.
Če smo čiščenje izvedli z vodo počakamo, da le ta v celoti odteče in po možnosti
zagotovimo suho površino izvrtine (prisotna vlaga podaljša čas kemijske reakcije).
Pripravimo MAPEFIX EP in ga vstavimo v pištolo za iztiskanje. Prve tri iztiske
zaradi nehomogenosti mešanice zavržemo.
Začnemo z zapolnjevanjem od konca do površine izvrtine, vse do njene popolne
zapolnitve.
Vstavimo z rahlim zasukom armaturno palico / sidro v izvrtino.
OPOMBA: izračun globine izvrtine in premera armaturne palice / sidra mora določiti projektant na osnovi statičnega izračuna.
[13] HITRE PRIČVRSTITVE
238
HITRE KEMIJSKE PRIČVRSTITVE SREDNJE
MEHANSKO OBREMENJENIH KONSTRUKCIJSKIH
VEZI, ARMATURNIH PALIC IN SIDER
Z izredno hitro vezočo hibridno vinilno smolo brez vsebnosti
stirena
Očistimo izvrtino do stopnje popolne odstranitve prahu in slabo sprijetih delcev.
Če smo čiščenje izvedli z vodo počakamo, da le ta v celoti odteče in po možnosti
zagotovimo suho površino izvrtine (prisotna vlaga podaljša čas kemijske reakcije).
Pripravimo MAPEFIX VE SF in ga vstavimo v pištolo za iztiskanje. Prve tri iztiske
zaradi nehomogenosti mešanice zavržemo.
Začnemo z zapolnjevanjem od konca do površine izvrtine, vse do njene popolne
zapolnitve.
Vstavimo z rahlim zasukom armaturno palico / sidro v izvrtino.
OPOMBA: izračun globine izvrtine in premera armaturne palice / sidra mora določiti projektant na osnovi statičnega izračuna.
239
HITRE KEMIJSKE PRIČVRSTITVE NIZKO
MEHANSKO OBREMENJENIH KONSTRUKCIJSKIH
VEZI, ARMATURNIH PALIC IN SIDER
Z izredno hitro vezočo poliestersko smolo brez vsebnosti
stirena
Očistimo izvrtino do stopnje popolne odstranitve prahu in slabo sprijetih delcev.
Če smo čiščenje izvedli z vodo počakamo, da le ta v celoti odteče in po možnosti
zagotovimo suho površino izvrtine (prisotna vlaga podaljša čas kemijske reakcije).
Pripravimo MAPEFIX PE SF in ga vstavimo v pištolo za iztiskanje. Lahko uporabimo (predvsem na vertikalnih površinah) tudi MAPEFIX PE WALL. Prve tri iztiske
zaradi nehomogenosti mešanice zavržemo.
Začnemo z zapolnjevanjem od konca do površine izvrtine, vse do njene popolne
zapolnitve.
Vstavimo z rahlim zasukom armaturno palico / sidro v izvrtino.
OPOMBA: izračun globine izvrtine in premera armaturne palice / sidra mora določiti projektant na osnovi statičnega izračuna.
[13] HITRE PRIČVRSTITVE
240
241
IZDELKIPOGLAVJA
ADESILEX FIS13
ADESILEX P4
9, 10
7
ADESILEX PG1
3, 5, 12
ADESILEX PG1 RAPIDO
3, 5, 12
ADESILEX PG2
3, 5, 12
ANTIPLUVIOL11
ANTIPLUVIOL S
6, 9, 11
ANTIPLUVIOL W
6, 9, 11
BIBLOCK8
COLORITE BETON
2, 7, 9, 10, 11
COLORITE PERFORMANCE
2, 7, 9, 10, 11
CONSOLIDANTE 8020
11
DISARMANTE DMA 1000
4
DISARMANTE DMA 2000
4
DURESIL EB
ELASTOCOLOR NET
11
5, 9, 10, 11
ELASTOCOLOR PITTURA
2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
ELASTOCOLOR PRIMER
2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
ELASTOCOLOR RASANTE
5, 9, 10, 11
ELASTOCOLOR RASANTE SF
5, 9, 10, 11
EPOJET
EPOJET LV
EPORIP
242
5, 12
5, 12
3, 5, 12
IZDELKIPOGLAVJA
EPORIP TURBO
5
EXPANFLUID4
IDROSILEX PRONTO
11
LAMPOCEM13
MALECH
MAPEAIR AE1
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
MAPE-ANTIQUE CC
MAPE-ANTIQUE F21
2, 4, 5, 9, 10, 11
9
7
4, 6, 9
4, 6
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
4, 6, 9
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO
4, 6, 9
MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE
4, 6, 9
MAPE-ANTIQUE I
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL
4, 6
4, 6, 9
MAPE-ANTIQUE LC
6, 9
MAPE-ANTIQUE MC
4, 6, 9
MAPE-ANTIQUE MC MACCHINA
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL
6
4, 6, 9
4, 6, 7, 9
MAPECOAT DW 25
11
MAPECOAT I 24
11
MAPECOAT I 620 W
11
MAPECURE CA
8
243
IZDELKIPOGLAVJA
MAPECURE E
MAPECURE S
MAPECURE SRA
MAPECURE SRA 25
8
8
2, 8
8
MAPEFER2
MAPEFER 1K
MAPEFILL
2
4, 12
MAPEFILL R
12
MAPEFINISH
2, 9, 10, 11
MAPEFIX EP
13
MAPEFIX PE SF
13
MAPEFIX PE WALL
13
MAPEFIX VE SF
13
MAPEFLEX AC4
10
MAPEFOAM10
MAPEGROUT 430
2
MAPEGROUT BM
2
MAPEGROUT COLABILE
2
MAPEGROUT COLABILE GF
2
MAPEGROUT EASY FLOW
2
MAPEGROUT EASY FLOW GF
2
MAPEGROUT FMR
2
MAPEGROUT GUNITE
2
244
IZDELKIPOGLAVJA
MAPEGROUT LM2K
MAPEGROUT RAPIDO
2
2, 10
MAPEGROUT SV
13
MAPEGROUT SV T
13
MAPEGROUT T40
2, 4
MAPEGROUT T60
2
MAPEGROUT TISSOTROPICO
2
MAPELASTIC
2, 5, 9, 10, 11
MAPELASTIC SMART
2, 5, 9, 10, 11
MAPENET 150
5, 9, 10, 11
MAPESTOP6
MAPETHERM AR1
10
MAPETHERM AR1 GG
10
MAPETHERM NET
10
MONOFINISH
2, 5, 9, 10, 11
NIVOPLAN4
PLANICRETE
PLANIGROUT 300
4, 9
12
PLANITOP 100
2, 5, 9, 10, 11
PLANITOP 200
9, 10, 11
PLANITOP 207
9, 10
PLANITOP 400
10
PLANITOP 520
9, 10
245
IZDELKIPOGLAVJA
PLANITOP 530
9, 10
PLANITOP 540
9, 10
PLANITOP 560
9, 10
PLANITOP 580
9, 10
PLANITOP RASA & RIPARA
2, 10
POROCOL7
POROCOL FF
7
POROMAP FINITURA
6, 9
POROMAP INTONACO
6, 9
POROMAP INTONACO MACCHINA
6, 9
POROMAP RINZAFFO
6, 9
POROMAP RINZAFFO MACCHINA
6, 9
PRIMER 3296
11
QUARZOLITE BASE COAT
7, 9, 10, 11
QUARZOLITE PITTURA
7, 9, 10, 11
QUARZOLITE TONACHINO
7, 9, 10, 11
QUARZOLITE TONACHINO PLUS
11
SILANCOLOR BASE COAT
9, 10, 11
SILANCOLOR CLEANER PLUS
9, 10, 11
SILANCOLOR GRAFFIATO
SILANCOLOR PITTURA
SILANCOLOR PITTURA PLUS
SILANCOLOR PRIMER
246
9, 10, 11
6, 9, 10, 11
9, 10, 11
6, 9, 10, 11
IZDELKIPOGLAVJA
SILANCOLOR PRIMER PLUS
SILANCOLOR TONACHINO
SILANCOLOR TONACHINO PLUS
9, 10, 11
6, 9, 10
9, 10, 11
SILEXCOLOR BASE COAT
4, 6, 9, 10, 11
SILEXCOLOR GRAFFIATO
6, 9, 10, 11
SILEXCOLOR MARMORINO
SILEXCOLOR PITTURA
SILEXCOLOR PITTURA PLUS
SILEXCOLOR PRIMER
SILEXCOLOR PRIMER PLUS
SILEXCOLOR TONACHINO
STABILCEM
4, 9, 10, 11
4, 6, 9, 10, 11
9
4, 6, 9, 10, 11
9
4, 6, 9, 10, 11
2, 4
STABILCEM ARS
4
STABILCEM SCC
2
247
BELEŽKE
248
249
BELEŽKE
250
251
BELEŽKE
252
253
BELEŽKE
254
255
BELEŽKE
256
MultiGRAF (SLO) 07/2013
Mapei, d. o. o., Novo mesto
PE Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c
1290 Grosuplje
Tel.: 01 786 50 50
Faks: 01 786 50 55
E-pošta: [email protected]