VLOGA ZA IZDAJO DIJAŠKE IZKAZNICE

VLOGA ZA IZDAJO DIJAŠKE IZKAZNICE
PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek:
Razred in oddelek:
EMŠO
Fotografija:
uporabi iz e-Asistenta
prilagam novo fotografijo
NAROČAM
novo dijaško izkaznico – cena: 6 eur (položnica).
Nadomestna kartica za malico*:
da
ne
* Nadomestna kartica je brezplačna in samo začasna. Izposojeno nadomestno kartico je dijak dolžan
vrniti ob prevzemu nove dijaške izkaznice.
OPOMBE
Datum: _______________
Podpis staršev/skrbnika: _____________________
t.02 58 58 700 f.02 58 58 720 [email protected] s.www.gfml.si
32934335
5084652 TRR: SI56 0110 0603 0694 703