peter kuhar, violina od 4.7. do 11.7.2015

Ţivljenjepis
PETER KUHAR, violina
Se je rodil leta 1974 v Ludwigshainu,
Nemčiji. Violino se je začel učiti kot
petletni deček v Mariboru. Študij je
nadaljeval v Ljubljani pri prof. Veroneku,
nato pa kot šestnajstletnik na visoki šoli za
glasbo na Dunaju pri prof. Rainer Kuchl-u,
koncertnem
mojstru
pri
dunajskih
filharmonikih.
Med študijem se je izpopolnjeval v poletni
šoli pri prof. Igorju Ozimu. Sodeloval je na
tekmovanjih doma in v tujini.
Peter Kuhar je kot solist sodeloval z ruskim
državnim simfoničnim orkestrom iz
Moskve. Leta 2000 je uspešno končal
magistrski študij in si pridobil naziv
Magister Artium. Sedaj redno koncertira,
živi v Mariboru in poučuje mlade violiniste
v Glasbeni šoli Rogaška Slatina ter na
Konservatoriju za glasbo in balet Maribor.
Dodatne informacije GSM: 00386(0)51-430-599 www.marjanfegussp.si email: [email protected]
GLASBENE STORITVE
MARJAN FEGUŠ S.P.
PODLEHNIK 5D
2286 PODLEHNIK
TEL: 00386(0)51430599
TRR: SI56 6100 0000 6798 689
Telefon
__________________________________
E- mail
_________________________________
Ob prijavi je potrebno poravnati 100
EUR prijavnine ostalih 190 EUR se
poravna do 21. 6. 2015
PRIJAVNICA ZA
MEDNARODNO
POLETNO ŠOLO
VIOLINE 4. 7. – 11. 7. 2015
ROGAŠKA SLATINA
a) Ţelim igrati na zaključnem koncertu
b) Ne ţelim igrati na zaključnem
koncertu
Prijavnino nakažite na TRR: SI56 6100
0000 6798 689
BIC/SWIFT: HDELSI22
Pri plačilu navedite sklic:
SI00 471172015
PETER KUHAR
Ime in priimek
__________________________________
__________________________________
Predlog programa (navesti naslov in
avtorja dela)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Podpis (mladoletnim podpiše eden od
staršev)
Datum in kraj rojstva
__________________________________
__________________________________
_______________________________
_______________________________
Naslov
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Cena poletne šole znaša:
-
aktivni udeleženec 290 EUR
pasivni udeleženec 100 EUR
Dodatne informacije GSM: 00386(0)51-430-599 www.marjanfegussp.si email: [email protected]
Rok za prijavo je 31. MAJ 2015.
PRIJAVNICE MORAJO BITI
NASLOVLJENE NA:
GLASBENE STORITVE MARJAN
FEGUŠ S.P., PODLEHNIK 5D, 2286
PODLEHNIK z oznako
»MEDNARODNA POLETNA ŠOLA«
Mednarodna poletna šola se bo izvajala
v prostorih GLASBENE ŠOLE
ROGAŠKA SLATINA, Kidričeva ulica
26/a, 3250 Rogaška Slatina.
Dodatne informacije GSM:
00386(0)51/430-599.
Možnost ugodnega bivanja v
neposredni bližini šole.