Šolski koledar 2015/16

ŠOLSKI KOLEDAR
V šolskem letu 2015/16 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 192 dni pouka (deveti
razred 185 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne
dneve, šole v naravi ter celodnevne ekskurzije. V okviru pouka bomo glede na aktualno
ponudbo organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa idr.
Torek, 1. september 2015
Ponedeljek – petek,
26. do 30. oktober 2015
Sobota, 31. oktober 2015
Nedelja, 1. november 2015
Petek, 25. december 2015
Sobota, 26. december 2015
Ponedeljek – četrtek,
28. do 31. december 2015
Petek, 1. januar 2016
Petek, 29. januar 2016
Ponedeljek, 8. februar 2016
Petek – sobota,
12. in 13. februar 2016
Ponedeljek – petek,
15. do 19. februar 2016
Ponedeljek, 28. marec 2016
Sreda, 27. april 2016
Četrtek – petek,
28. do 29. april 2016
Nedelja – ponedeljek,
1. in 2. maj 2016
Sreda, 15. junij 2016
Petek, 24. junij 2016
Sobota, 25. junij 2016
27. junij do 31. avgust 2016
Začetek pouka
Jesenske počitnice
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novoletne počitnice
Novo leto
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Informativni dan za vpis v srednje šole
Zimske počitnice
Velikonočni ponedeljek
Dan upora proti okupatorju
Prvomajske počitnice
Praznik dela
Zaključek pouka za 9. r., spričevala in obvestila
Zaključek pouka za 1. – 8. r., spričevala in obvestila
Dan državnosti
Letne počitnice in izpiti po razporedu
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. do 29. junij 2016 (1. rok)
Učenci 9. razreda
27. junij – 8. julij 2016 (1. rok)
Učenci od 1. do 8. razreda
18. – 31. avgust 2016 (2. rok)
Učenci od 1. do 9. razreda
ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
3. maj – 15. junij 2016 (1. rok)
Učenci 9. razreda
3. maj – 24. junij 2016 (1. rok)
Učenci od 1. do 8. razreda
18. – 31. avgust 2016 (2. rok)
Učenci od 1. do 9. razreda
Osnovna šola Ledina, Ljubljana