1) Pot v svobodo

M O S T R A
nel 70° anniversario della Liberazione
V E R S O LA L I B E R T A’
TABOR
curatori
GIANFRANCO PALIAGA - STANKA HROVATIN - NORI JERIČ uniformi e reperti ADRIANO GRGIČ
Inaugurazione venerdì 28 agosto 2015 alle 20.30
nel 71°anniversario della fucilazione a Opicina di 5 giovani staffette e di 4 partigiani
Presentazione di JOŽE PIRJEVEC
Partecipano i cori MoPZ Tabor, dir. David Žerjal,
Skd Barkovlje e Skd Primorsko, dir. Aleksandra Pertot
con l’accompagnamento del fisarmonicista Marino Zobin
Tutto questo non è essere ancorati al passato e ai suoi
protagonisti che con sforzi sovrumani ci hanno donato la
libertà e indicato la via da seguire.
E' un retaggio di valori che facciamo nostri, che vanno
tutelati e trasmessi.
POT V SVOBODO
VERSO LA LIBERTA’
R A Z S T A V A
Prosvetni dom – Opčine, ul. Ricreatorio, 1 - od 28.08. do 15.10.2015
Urnik: Ob delavnikih od16:00 do 19:00 – Vodeni ogledi za šole po dogovoru
R A Z S T A V A
ob 70-letnici osvoboditve
TABOR
POT V SVOBODO
oblikovalci
GIANFRANCO PALIAGA - STANKA HROVATIN - NORI JERIČ uniforme in predmeti ADRIANO GRGIČ
Odprtje v petek, 28. avgusta 2015, ob 20.30
ob 71. obletnici ustrelitve na Opčinah 5 prebeneških kurirk in 4 partizanov
Predstavitev: JOŽE PIRJEVEC
Sodelujejo: Moški pevski zbor Tabor, dir. David Žerjal,
Združeni vokalni skupini Skd Barkovlje in Skd Primorsko,
dir. Aleksandra Pertot, s harmoniko spremlja Marino Zobin
Vse to ni zagledanost v preteklost in njene akterje, ki so nam z
nadčloveško močjo podarili svobodo in nam pokazali pravo pot.
Je sprejemanje, čuvanje in prenašanje dediščine, ki so jo nam
zapustili.
POT V SVOBODO
VERSO LA LIBERTA’
M O S T R A
Prosvetni dom – Opicina, Via del Ricreatorio, 1 - dal 28/08 al 15/10/2015
Orario: Nei giorni feriali dalle 16:00 alle 19:00 Su richiesta visite guidate per le scuole