Petrovčeva hiša v Cerkljah na Gorenjskem

Petrovčeva hiša v Cerkljah na Gorenjskem: Odprtje razstave DAVORIN JENKO. četrtek, 7. maja 2015
Kulturni program: Kulturni klub Liberius Cerklje s člani Šenturškega okteta z vodjem Brankom
Jagodicem in gosti: dr. Gregor Jenuš, dr. Franc Križnar s soprogo, Špela Cizelj Grilc (vsi Arhiv R
Slovenije) ter predstavnik JSKD RS OI Kranj prof. Vladimir Brlek ter Alojzijo Korbar Tacar in Danielo
Močnik