Deutz Fahr - Agromehanika

DEUTZ-FAHR
Deutz-Fahr se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, ki
sega vse v daljno leto 1864 in je povezana z Nikolausom
Ottom, enim od izumiteljev motorja z notranjim izgorevanjem in legendarno tovarno motorjev Deutz AG. S serijsko proizvodnjo traktorjev so pri~eli leta 1927 in jih do
leta 1955 izdelali 100.000.
Deutz-Fahr je nastal leta 1968, ko je Deutz kupil firmo
Fahr, ki je proizvajala kombajne. V Lauingenu so pod
blagovno znamko Ködl&Böhm proizvajali kmetijsko
mehanizacijo od leta 1890 do 1969, ko jih je kupil novo
nastali Deutz-Fahr in nadaljeval s proizvodnjo kombajnov.
Leta 1990 so kot prvi izdelali traktor s prisekanim pokrovom in masko motorja, dve leti pa je proizvodne trakove
v Kölnu zapustil milijonti `ivo zeleni traktor.
Deutz-Fahr je leta 1995 kupila italijanska skupina Same
in pod imenom Same Deutz-Fahr (SDF) zdru`ila blagovne
znamke Deutz-Fahr, Same, Lamborghini in Hürlimann.
V letu 2014 prihajajo na tr`i{~e novi traktorji serije 5 (od
100 do 130 KM) in dopolnjena serija 6 (od 120 do 160
KM).
Zastopnik:
Agromehanika, d. d.,
Hrastje 52 A, 4000 Kranj,
tel.: (04) 237 13 00,
faks: (04) 237 13 03,
E-po{ta: [email protected],
www.agromehanika.si,
www.samedeutz-fahr.com
31
Deutz-Fahr AGROKID
– Trije modeli z Mitsubishijevim
motorjem,
– Sinhroniziran menjalnik
12 prestav za vo`njo naprej in 12
prestav za vo`njo nazaj,
– Dve hitrosti priklju~ne gredi,
– Velika okretnost,
– Izbira s kabino ali brez.
To so najmanj{i traktorji v ponudbi Deutz-Fahr namenjeni predvsem za
komunalne namene, urejanje okolice v vinogradni{tvu, sadjarstvu predvsem za manj{e kmetije.
V traktorje je vgrajen Mitsubishijev Euro 3 vodno hlajeni {tirivaljni motor. Menjalnik je sinhroniziran 12/12. Najve~ja hitrost traktorja je 30 km/h.
Vse funkcije traktorja so mehanske, tako vklop {tirikolesnega pogona,
blokada diferenciala in priklju~ne gredi. Ta ima lahko hitrost 540 ali 1000
vrtljajev na minuto.
Mo`na je tudi sprednja priklju~na gred in na sredini traktorja. Hidravli~no
dvigalo zmore 1200 kg dvi`ne sile, sprednje pa 400 kg. Traktorji se odlikuje
z izredno okretnostjo in solidno izdelavo. Mo`no je izbirati variante s kabino ali pa brez.
Model
Proizvajalec in tip motorja
Nazivna mo~ (kW/KM) po ECE R24
[tevilo valjev/prostornina
Najve~ji navor motorja pri vrt.
Menjalnik (tip, {tevilo prestav, najmanj{a
in najve~ja hitrost vo`nje)
Vrtilna frekvenca zadnje priklju~ne
gredi (min-1), (sprednje)
Dvi`na sila hidravli~nega dvigala
zadaj/spredaj (kg)
Pretok hidravli~ne ~rpalke (l/min)/tlak (bar)
[tevilo hidravli~nih izhodov
Rezervoar (l)
Masa traktorja (kg)
Dol`ina/{irina/vi{ina (cm)
Cena z DDV (EUR) (Osnovni model)
32
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
Agrokid 210
Agrokid 220
Agrokid 230
26/35
4/1500
88
Mitsubishi
30/41
4/1500
106
35/47
4/1758
122
Sinhroniziran, mehanski, 12+12; hitrost do 30 km/h
540/1000 (1000/2000)
1200/400
30
1250
295/122-136/124
21.441
38
1300
1320
298/136-167,5/130
22.655
24.300
Deutz-Fahr AGROLUX
Traktorji Agrolux so v lanskem letu do`iveli posodobitev. Vgrajujejo se
novi tri valjni turbo vodno hlajeni motorji. Menjalnik je sinhroniziran
15/15 z invertorjem.
Priklju~na gred zadaj ima hitrost 540 in 750 vrtljajev na minuto, priklop
za voz je na drsni letvi, zadnje hidravli~no dvigalo ima 3000 kg dvi`ne
sile.
Traktor je opremljen z udobno kabino. Vklopi priklju~ne gredi, {tirikolesnega pogona in blokade diferenciala so mehanski.
Zelo pomembne so hidravli~ne zavore na vsa {tiri kolesa in pnevmatike
12,2 R20 spredaj in 14,9 R28 zadaj, kar daje traktorju nizko te`i{~e in je
zelo primeren za delo na strmih terenih.
Model
Proizvajalec in tip motorja
Nazivna mo~ (kW/KM) po ECE R24
[tevilo valjev/prostornina
Najve~ji navor motorja pri vrt.
Menjalnik (tip, {tevilo prestav, najmanj{a
in najve~ja hitrost vo`nje)
Vrtilna frekvenca zadnje priklju~ne
gredi (min-1), (sprednje)
Dvi`na sila hidravli~nega dvigala
zadaj/spredaj (kg)
Pretok hidravli~ne ~rpalke (l/min)/tlak (bar)
[tevilo hidravli~nih izhodov
Rezervoar (l)
Masa traktorja (kg)
Dol`ina/{irina/vi{ina (cm)
Cena z DDV (EUR) (Osnovni model)
– Dva modela z 62 KM in 72 KM,
– Menjalnik 15 + 15,
– 40 km/h,
– Odli~na dvi`na sila zadnjega
hidravli~nega dvigala,
– Hidravli~ne zavore na vsa {tiri
kolesa,
– Nizko te`i{~e, primeren za strme
terene.
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
Agrolux 310
Agrolux 320
46/62
53/72
3/3000
240
265
Sinhroniziran, mehanski, 15+15; hitrost 40 km/h
540/540E
3000
33
53
2380
308/164-204/2290
2560
327/178-218/234
27.200
29.800
33
Deutz-Fahr AGROPLUS
Agroplus je skupina traktorjev, ki po mo~i in opremi lahko zadovoljijo
manj in zelo zahtevne kupce.
V traktorje vgrajuje tri valjne turbo vodno hlajene motorje s prostornino
3000 kubi~nih centimetrov, v modela 410 in 420 pa {tirivaljni vodno hlajene turbo/Intercooler motorje s prostornino 4000 kubi~nih centimetrov.
Vsi motorji imajo elektronsko krmiljenje in tempomat. Oprema traktorjev
je prilagojena potrebam kupcev, saj nudi osnovno opremo z mehanskimi
vklopi priklju~ne gredi, blokade diferenciala (100 %) in {tirikolesnega
pogona.
Z zavorami na vsa {tiri kolesa in sinhroniziranim menjalnikom 30/15 se
odlikujejo vsi modeli. Traktorji so kompaktni nekoliko ni`je izvedbe,
prilagojeni tudi za delo na nagnjenih terenih, enostavni za servisiranje in
vzdr`evanje.
Model
Proizvajalec in tip motorja
Nazivna mo~ (kW/KM) po ECE R24
[tevilo valjev/prostornina
Najve~ji navor motorja pri vrt.
Menjalnik (tip, {tevilo prestav,
najmanj{a in najve~ja hitrost vo`nje)
Vrtilna frekvenca zadnje priklju~ne
gredi (min-1), (sprednje)
Dvi`na sila hidravli~nega dvigala
zadaj/spredaj (kg)
Pretok hidravli~ne ~rpalke
(l/min)/tlak (bar)
[tevilo hidravli~nih izhodov
Rezervoar (l)
Masa traktorja (kg)
Dol`ina/{irina/vi{ina (cm)
Cena z DDV (EUR) (Osnovni model)
34
Agroplus 310 E
AP 315 ECO
46/62
3/3300
244
Sinhroniziran,
mehanski, 30/15
(45/45), 40 km/h
53/72
3/3000
260
Sinhroniziran,
mehanski, 30/15,
hitrost 40 km/h
– Dodatna oprema elektro-hidravli~ni vklopi priklju~ne gredi,
blokade diferenciala, vklop {tirikolesnega pogona,
– Mo`nost klimatske naprave,
– Mo`nost menjalnika 45/45 z elektro-hidravli~nim invertorjem
Powershuttle – Powershift in
funkcijo Stop & Go,
– Mo`nost ECO-Speed menjalnik,
40 km/h pri 1800 vrtljajih motorja,
– Sprednje hidravli~no dvigalo in
sprednja priklju~na gred,
– Mo`nost stre{nega okna,
– EHR hidravlika,
– Pregledna udobna kabina.
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
Agroplus 320 E Agroplus 410 ECO Agroplus 420 Profiline
60/82
63/85
4/4000
310
345
Sinhroniziran, mehanski,
30/15 ali 40/40,
hitrost do 40 km/h
70/95
373
Sinhroniziran,
mehanski, 45/15
(40/40), 40 km/h
540/750 (1000)
3000/1750
3000/1750
3600/1750
3000 (3600)/1750
42+27
4
75
2950
39.088
54+27
6
100
3000
30.520
3100
400/197/246
41.295
3200
32.500
53.174
Deutz-Fahr AGROPLUS F/S
Agroplus S in F so specialni traktorji za delo v vinogradni{tvu in sadjarstvu.
Traktorji imajo vgrajene enake motorje kot standardna serija Agroplus,
z mo~jo od 82 do 95 KM.
Odlikujejo se po izjemni okretnosti, u~inkovitosti, funkcionalnosti in
nudijo udobje in varnost za voznika. Tako kot pri standardnih traktorjih Agroplus jih je mo`no opremiti z razli~no opremo. Od ro~nih sinhroniziranih menjalnikov, do elektro-hidravli~nih menjalnikov 45/45
s Powershiftom in Powershuttlom, Stop & Go sistemom, kabino s klimatsko napravo in karbonskim filtrom.
Prav tako je v opremi sprednje hidravli~no dvigalo in priklju~na gred ter
hidravli~ni priklju~ki na sredini traktorja. Zavore so na vsa {tiri kolesa,
prav tako je {iroka izbira razli~nih pnevmatik.
– [est modelov za sadjarska in
vinogradni{ka dela, od 82 do
95 KM,
– Velika okretnost,
– Varnost pri delu,
– Razli~ne izvedbe menjalnikov,
– Udobna kabina, z mo`nostjo klimatske naprave in karbonskim
filtrom.
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
Model
Agroplus S 320 Agroplus S 410 Agroplus S 420 Agroplus F 320 Agroplus F 410 Agroplus F 420
Proizvajalec in tip motorja
Nazivna mo~ (kW/KM) po ECE R24
60/82
63/83
70/95
60/82
63/85
70/95
[tevilo valjev/prostornina
3/3000
4/4000
3/3000
4/4000
Najve~ji navor motorja pri vrt.
260
257
348
310
257
348
Menjalnik (tip, {tevilo prestav,
najmanj{a in najve~ja hitrost vo`nje)
Sinhroniziran, mehanski, 30+15; hitrost do 40 km/h
Vrtilna frekvenca zadnje priklju~ne
gredi (min-1), (sprednje)
540/540E/1000 (1000)
540/750E/1000 (1000)
Dvi`na sila hidravli~nega dvigala
zadaj/spredaj (kg)
3000
Pretok hidravli~ne ~rpalke
(l/min)/tlak (bar)
33+26
33+25
[tevilo hidravli~nih izhodov
Rezervoar (l)
55
Masa traktorja (kg)
2475
2700
2560
2740
Dol`ina/{irina/vi{ina (cm)
357/107370/107370/107357/108376/108376/136191/206
191/208
191/210
201/204
201/204
201/209
Cena z DDV (EUR) (Osnovni model)
36.447
41.944
47.294
41.516
45.475
45.330
35
Deutz-Fahr AGROFARM G
Pri traktorjih serije Agrofarm je v lanskem letu pri{lo do manj{e spremembe. Skupina treh modelov se je skr~ila na dva, to sta AG 410G in AF
430G, z mo~jo 88 oziroma 102 KM. Turbo dizelski motor dose`e maksimalen navor `e pri 1600 vrt/min.
Traktor se odlikuje po var~nosti, vzdr`ljivosti, ter nizkimi stro{ki vzdr`evanja. Izdelujejo se z razli~no opremo, od osnovne opreme z menjalnikom
15/15 do menjalnika s 40/40, nastavljivega Powershutla, EHR hidravlike.
Velika prednost pa so predvsem za hribovite terene zavore na vsa {tiri
kolesa.
Model
Proizvajalec in tip motorja
Nazivna mo~ (kW/KM) po ECE R24
Maksimalna mo~ (kW/KM) po ECE R24
[tevilo valjev/prostornina
Najve~ji navor motorja pri vrt.
Porast navora (%)
Menjalnik (tip, {tevilo prestav, najmanj{a
in najve~ja hitrost vo`nje)
Vrtilna frekvenca zadnje priklju~ne
gredi (min-1), (sprednje)
Dvi`na sila hidravli~nega dvigala
zadaj/spredaj (kg)
Pretok hidravli~ne ~rpalke (l/min)/tlak (bar)
[tevilo hidravli~nih izhodov
Rezervoar (l)
Masa traktorja (kg)
Dol`ina/{irina/vi{ina (cm)
Cena z DDV (EUR) (Osnovni model)
36
– Menjalnik Powershift 40/40,
– Nastavljiv invertor Powershutle,
– Klimatska naprava in stre{no okno,
– EHR hidravlika,
– Dvi`na sila zadnjega hidravli~nega
dvigala 4300 do 6200 kg,
– Hidravli~na parkirna zavora,
– [tiri hitrosti priklju~ne gredi,
– Menjalnik s super reduktorjem za
vo`njo od 0,46 do 40,7 km/h.
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
AGROFARM 410 G
AGROFARM 430 G
SDF 1000.4 WTI TIER IIIa
65/88
75/102
4/4000
345
28
376
21
15/15, 30/30 ali 20/20, 40/40, hitrost od 0,45 do 40 km/h
540/1000, 540/540E/1000/1000E
4300/1850
5300 (6200)/1850
56
2/3/4
160
3567-4120
408/195/274
36.160
4067-4620
415/205/279
38.850
Deutz-Fahr AGROTRON 5
V drugi polovici lanskega leta je na trg pri{la nova skupina traktorjev
Deutz-Fahr, Serija 5. Gre za popolnoma novo skupino, ki naj bi nasledila
uspe{no serijo Agrotron K. Konstruktorji so imeli pred sabo cilj izdelati
sodoben, uporaben, var~en traktor, za primerno ceno. Kot ka`e jim je uspelo. V seriji 5 so vgrajeni novi vzdr`ljivi in var~ni turbo dizelski Deutz
motorji z turbo polnilniki, Visco ventilatorjem in Diesel-oxidation katalizatorjem (brez filtra za trde delce ali AdBlue sistema). Nov je tudi menjalnik s sistemom Stop & Go. Izbiramo lahko med mehanskim menjalnikom
s Powershift sistemom ali med brezstopenjskim (vario) menjalnikom. Vsi
traktorji imajo zavore na vsa {tiri kolesa. Tudi za voznika je zelo dobro
poskrbljeno. Udobna kabina, vzmetena sprednja os, barvni zaslon ter
ergonomi~na razporeditev upravljalnih ro~ic. Traktor je okreten, ima
nizek pokrov motorja in zelo pregleden.
Model
Proizvajalec in tip motorja
Nazivna mo~ (kW/KM) po ECE R24
Maksimalna mo~ (kW/KM) po ECE R24
[tevilo valjev/prostornina
Najve~ji navor motorja pri vrt.
Porast navora (%)
Menjalnik (tip, {tevilo prestav, najmanj{a
in najve~ja hitrost vo`nje)
Vrtilna frekvenca zadnje priklju~ne
gredi (min-1), (sprednje)
Dvi`na sila hidravli~nega dvigala
zadaj/spredaj (kg)
Pretok hidravli~ne ~rpalke (l/min)/tlak (bar)
[tevilo hidravli~nih izhodov
Rezervoar (l)
Masa traktorja (kg)
Dol`ina/{irina/vi{ina (cm)
Cena z DDV (EUR) (Osnovni model)
5100
5110
– Var~ni sodobni Deutz motorji,
– [tiri hitrosti na priklju~ni gredi
– Stop & GO sistem (ob pritisku na
zavoro traktor ustavi, ko zavora
popusti gre naprej),
– Visco ventilator (ventilator se
obra~a samo po potrebi),
– Zavore na vsa 4 kolesa,
– Power brake ro~na zavora,
– Mehanski ali brezstopenjski
menjalnik (Vario),
– Bogata dodatna oprema,
– Nizek pokrov motorja za bolj{i
pregled,
– Udobna kabina,
– Nizki stro{ki vzdr`evanja (dieseloxidation katalizator),
– Maksimalna hitrost pri zni`anih
vrtljajih za vo`njo 40/50 km/h,
– Nastavljiv Powershutle.
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
5120
5100 TTV
5110 TTV
5120 TTV
5130 TTV
Deutz-TCD 3,6 LO4 Tier 4i
69,5/95
77/105
83/113
69,5/95
77/105
83/113
88/120
72,5/99
81/110
87/118
72,5/99
81/110
87/118
93/127
4/3620
4/3600
397
440
460
397
440
460
480
32
32
32
32
32
30
28
10/10 ali 30/30, 20/20 ali 60/60, hitrost od 0,137 do 50 km/h,
Brezstopenjsko, dve delovni obmo~ji, Heavy Duty od 0 do 23 km/h, transport od 0 do 50 km/h
540/540E/1000/1000E
4650-6600/1850
60 (60 Eco, 90)/185
3/4/5
165
4450
5120
427/220/270 427/238/272 427/228/276 427/220/275 427/238/275 427/228/276 427/225/274
64.195
67.200
71.640
66.400
73.680
77.800
79.700
37
38
Deutz-Fahr AGROTRON 6
Nova serija 6 obsega devet modelov mo~i od 120 do 190 KM. Pet modelov
z oznako 4 na koncu oznake modela ima {tirivaljni motor, ostali imajo {est
valjni motor znamke Deutz. Stroge okoljske emisije izpolnjujejo s pomo~jo
SCR tehnologije. Najve~ji navor traktorji dose`ejo `e pri 1600 vrtljajih na minuto, medtem ko najve~jo mo~ dose`ejo pri 1900 vrtljajih na minuto. Motor
ima manj{o porabo goriva v primerjavi z izvedbami enake mo~i v preteklosti. Za to je zaslu`en sistem za vbrizg goriva, ki omogo~a tlak vbrizga 1400
barov, kar pomeni fino razpr{evanje goriva, popolno zgorevanje in s tem
zmanj{ano porabo goriva. Poleg tega je motor opremljen z elektronskim
kontrolnim sistemom ali skraj{ano EMC (angl. Electronic Motor Control), ki
omogo~a zbiranje informacij s senzorjev name{~enih na sistemu za vbrizg
goriva, transmisiji ter informacij o trenutni obremenitvi motorja (senzorji za
{tevilo vrtljajev motorja, polo`aj stopalke za plin itn.). Vsi ti podatki se primerjajo s programiranimi optimalnimi karakteristikami motorja za mo~, navor in porabo goriva (s tem se dosega ve~ja mo~ in manj{a poraba goriva).
– Boost sistem pove~a mo~
do 10 KM za delo s priklju~no
gredjo in transport,
– Mo`nost uporabe 100 odstotnega
biodizla,
– Menjalnik 24x24 ({est prestav,
{tiri skupine), elektro-hidravli~ni
Powershuttle (invertor),
– Pretok hidravli~ne ~rpalke zna{a
83 litrov na minuto, mo`nost
120 lit/min,
– Tipke na zadnjem blatniku
za delo s priklju~no gredjo,
– EHR upravljanje zadnjega
hidravli~nega dvigala,
– [tiri hitrosti priklju~ne gredi:
540/540E/ 1000/1000E vrt/min,
– Za dobro vidljivost pono~i
poskrbijo 15 delovnih lu~i,
9 spredaj in 6 zadaj,
– I-Monitor in ISOBUS oprema,
– Nova S-Class 2 cab kabina.
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
Model
Agrotron 6120.4 Agrotron 6130.4 Agrotron 6140.4 Agrotron 6150.4 Agrotron 6160.4 Agrotron 6150 Agrotron 6160 Agrotron 6180 Agrotron 6190
Proizvajalec in tip motorja
Deutz-TCD 4.1 L04 4V Tier 4i
Deutz-TCD 6.1 L06 4V Tier 4i
Nazivna mo~ (kW/KM) po ECE R24
85/116
92/125
103/140
101/137
115/156
101/137
115/156
123/167
135/184
Maksimalna mo~ (kW/KM) po ECE R24
87/118
94/128
99/135
110/149
122/166
110/149
122/166
129/175
142/193
[tevilo valjev/prostornina
4/4038
6/6057
Najve~ji navor motorja pri vrt.
481
546
573
605
672
605
672
740
820
Porast navora (%)
31
38
40
32
32
32
33
31
31
Menjalnik (tip, {tevilo prestav, najmanj{a
in najve~ja hitrost vo`nje)
Menjalnik 24/24 ali 40/40, hitrost do 40 (50)
Vrtilna frekvenca zadnje priklju~ne
gredi (min-1), (sprednje)
540/540E/1000/1000E (1000)
Dvi`na sila hidravli~nega dvigala
zadaj/spredaj (kg)
6200/3800
9240/3800
9240/4000
Pretok hidravli~ne ~rpalke (l/min)/tlak (bar)
120/200
83 (load sensing)/120
[tevilo hidravli~nih izhodov
4
2/7
4/7
Rezervoar (l)
230/28 AdBlue
300/35 AdBlue
Masa traktorja (kg)
5710
5500
5670
5740
5870
6360
6660
Dol`ina/{irina/vi{ina (cm)
432/255/293 458/255/310 468/255/310
475/255/301
475/255/311
Cena z DDV (EUR) (Osnovni model)
77.894
79.606
82.173
78.344
84.334
81.767
87.756
106.023
116.976
39
Deutz-Fahr AGROTRON 6 in 7 TTV
Deutz-Fahr nenehno dopolnjuje izbor traktorjev z brezstopenjskimi
menjalniki – izvedba TTV. Ta izbor se za~ne pri Agrofarmu TTV 420
z 99 KM, se nadaljuje preko serije 5 in 6 ter zaklju~uje pri seriji 7 z 263
KM. Traktorji se odlikujejo z var~nimi Deutz motorji, u~inkovitim brezstopenjskim menjalniki, udobnimi kabinami in kon~no hitrostjo od
40 do 60 km/h.
Posebnost hidrostatske enote je ve~ji mehanski prenos pri ni`jih hitrostih,
kar pomeni manj{e izgube energije.
– Motor Deutz, 4 ventilna
tehnologija,
– Tehnika – Deutz Common Rail
system,
– Konstantni maksimalni navor,
od 900-1650 vrt/min,
– Maksimalna hitrost od 40, 50
do 60 km/h pri 1850 vrt/min,
– Nova Maxi Vision kabina,
– Mo`nost uporabe 100 odstotnega
biodizla.
– Mo`nost nastavitve obremenitve
motorja in menjalnika,
– Odli~na preglednost,
– SCR tehnologija,
– Ni`ja poraba goriva, ve~ja mo~
motorja,
– Trije na~ini vo`nje (avtomatski,
ro~ni, PTO)
– Dvi`na sila hidravli~nega dvigala
9000 do 10.000 kg
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
Model
Proizvajalec in tip motorja
Nazivna mo~ (kW/KM) po ECE R2
Maksimalna mo~ (kW/KM) po ECE R24
[tevilo valjev/prostornina
Najve~ji navor motorja pri vrt.
Menjalnik (tip, {tevilo prestav, najmanj{a
in najve~ja hitrost vo`nje)
Vrtilna frekvenca zadnje priklju~ne
gredi (min-1), (sprednje)
Pretok hidravli~ne ~rpalke(l/min)/tlak(bar)
Dvi`na sila hidravli~nega dvigala
zadaj/spredaj (kg)
[tevilo hidravli~nih izhodov
Rezervoar (l)
Masa traktorja (kg)
Dol`ina/{irina/vi{ina (mm)
Cena z DDV (EUR) (Osnovni model)
40
6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV 6150.4 TTV 6160.4 TTV 6160 TTV 6180 TTV 6190 TTV 7230 TTV
Deutz-TDC4.1 L04 4V
Deutz-TCD4.1L04 4V Tier 4i
Deutz-TCD6.1.L06 4V Tier 4i
485/116
92/125
103/140
104/141 120/163 120/163 128/174 142/193 178/242
87/118
94/128
99/135
160/144 122/166 122/166 129/176 142/193 180/245
4/4038
4/4038
4/4038
4/4038
6/6057
481
546
573
628
658
692
740
820
937
Brezstopenjski, hitrost 0-50 km/h
Brezstopenjski, hitrost do 60 km/h
540/540E/1000/1000E (1000)
120+44
120/200
6200/3800
6200/3800 6200/3800
4
230/28 AdBlue
5710
432/255/293 432/255/293 432/255/293
97.124
99.006
101.744
6200/4000
101.402
109.466
1009
10.000/4500
435+50 AdBlue
4933/2550
96.268
190/258
194/263
120/160
9200/4000
8
300+35 AdBlue
8200
230+28Ad Blue
7250 TTV
4933/2550
116.634
126.750
140.248
144.526