IZDELAJ PAPIRNATO KAPO

 IZDELAJ PAPIRNATO KAPO Navodilo za izdelavo papirnate kape: 1) Čez polovico prepognite list A3 formata (uporabite lahko bel list, ki ga otroci predhodno porišejo ali reklamni list, s čimer še dodatno pripomorete k skrbi za naravo). 2) Prepognite še enkrat po sredini, da dobite sredinsko črto. 3) Odgrnite in zavihajte robove do sredinske črte. 4) Oba spodnja traka, ki sta ostala prepognite navzgor. 5) Zarobite zavihke z ene strani. 6) Zarobite še zavihke z druge strani. ... Papirnata kapa je izdelana.