Informacije o izdelku / navodila za uporabo

Frekvenca d.o.o., ekskluzivni zastopnik za Slovenijo in področja bivše
®
Jugoslavije za: nanoproofed nanotehnološke zaščitne premaze.
Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Tel.:+386 (0)1 544 38 67, 544 38 68, faks:+386 (0)1 544 38 69
e-mail:[email protected]
www.frekvenca,com
______________________________________________________________________________ ____________
Informacije o izdelku / navodila za uporabo
Nanotehnološki zaščitni premaz za kamen in les
odporen na odrgnjenje nanoproofed®
Opis izdelka
®
Nanotehnološki zaščitni sredstvo za kamen in les odporen na odrgni ne nanoproofed je dolgo delujoč
sistem zaščite, ki deluje na vodni osnovi in prihaja s področja kemijske nanotehnologije. Iz aktivnih
komponent se na po vršini oblikuje ultra tanka, prosojna plast, ki odbija umazanijo, vodo in maščobe in
je oporen proti odrgnjenju. Ščiti pred premočitvijo lesenih površin, dovoljuje lesu da »diha« ter
preprečuje vpijanje vode in trohnenje. Mineralne površine ščiti pred vlago, maščobnimi madeži in
mahom.
Področja uporabe
®
Nanotehnološki zaščitni premaz za kamen in les odporen na odrgni ne nanoproofed je vsestransko
uporaben tako za porozne kot vpojne površine. Preventivna zaščita na strešnih opekah, mineralnih
tlakih, tlakovcih, fasadah itd. Zaščita deluje tudi na betonskih površinah, zidakih, opeki, ometanih
površinah in vseh ostalih mineralnih površinah (marmor, granit ipd.) Zmanjša oprijem umazanije,
preprečuje propadanje dragocenega lesa (vrtno pohištvo, vrtne hišice, ograje, okenski okvirji, terase,
itd.). Impregnacija je primerna za vse neobdelane, nenaoljene in nevoskane lesene površine. Zaščita
deluje proti nastanku trajnih madežev od ilovice, zemlje, peska, olja, hrane, obarvanih pijač ( rdeče
vino) ipd.
Lastnosti:
Ne vsebuje organskih topil, je mlečnega videza, obdelane površine pa dobijo
rahel lesk. Nanodelci obdajo pore v materialu in preprečujejo pronicanje vode
in maščob v les ali kamen:
- Premaz prepušča zrak in soparo v smeri navzven.
- Voda in maščobe preprosto zdrsnejo s površine.
- Preventivna zaščita pred umazanijo.
- Ne vsebuje silikonov, voskov ali olj.
- Zaščito je priporočljivo obnoviti vsakih 3 do 5 let.
Nanašanje in obdelava
Količina porabe:
Popolno delovanje že pri zelo tankem nanosu: 80-120g/m², odvisno od
vpojnosti podlage.
Uporaba:
Pred uporabo dobro pretresti. Priporočena vlažnost lesa pred nanašanjem je
18%. Nanašanje poteka v treh stopnjah: 1. predpriprava površine,
2.
nanašanje, 3. sušenje.
Predpriprava:
Površine je potrebno očistiti in posušiti. Priporočamo alkoholno čistilo
®
nanoproofed .
Nanašanje:
Pred nanosom mora biti površina suha, razmaščena, čista in brez prahu.
Nanašamo s čopičem, z valjem ali s pršilnikom. Ker na obdelovani površini ne
pride do optičnih sprememb, ni potrebno zaščititi materialov ob njej (npr.
gumijasta tesnila). Po nanosu premaza na zelo svetel les, ta dobi rahlo
medeno-rumeno barvo. Pri nanašanju ne nastajajo kapljice, odvečna tekočina
na zraku preprosto izpari. Temperatura podlage med nanašanjem naj bo med
5 in 30°C.
Sušenje:
Pri temperaturi 10°C se suši pribl. 6 ur, pri 20°C pa pribl. 4 ure. Po najmanj
24 do 48 urah nanotehnološki zaščitni premaz za kamna in lesa odporen na
®
odrgnine nanoproofed doseže popoln učinek.
Vzdrževanje:
Površine, ki so premazane z nanotehnološkim zaščitnim premazom za les in
®
kamen odporen na odrgnine nanoproofed lahko vzdržujete in čistite s
krtačo in vodo ali visokotlačnim čistilcem . Če zaščitni učinek na posebej
izpostavljenih mestih popusti, ponovite zgoraj opisani postopek.
Frekvenca d.o.o., ekskluzivni zastopnik za Slovenijo in področja bivše
®
Jugoslavije za: nanoproofed nanotehnološke zaščitne premaze.
Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Tel.:+386 (0)1 544 38 67, 544 38 68, faks:+386 (0)1 544 38 69
e-mail:[email protected]
www.frekvenca,com
______________________________________________________________________________ ____________
Pozor:
Shranjevanje:
Tekočine, ki vam po obdelavi ostane, ne vlivajte nazaj v originalno posodo.
Pripomočke operite z vodo.
Uporabno še najmanj 6 mesecev po odprtju originalno zaprte
embalaže, skladiščenju na sobni temperaturi ter v zaprti, originalni
posodi. Varujte pred ekstremnimi temperaturnimi vplivi.
Napotki za varno ravnanje s snovjo: Posodo imejte tesno zaprto. Posodo zaprite takoj po uporabi
(tudi prazno). Nanašajte le v dobro prezračenih prostorih. Shranjujte v hladnem prostoru. Izogibajte se
temperaturam nad 50 °C.
Z odpadki ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, z embalažo ravnati v skladu s
Pravilnikom o ravnanju z odpadno embal ažo.
Osebna varovalna oprema
Splošni varnostni in sanitarni ukrepi: Umazano, prepojeno obleko takoj slecite. Preprečite stik z
očmi in kožo.Pri delu ne jejte, ne pijte in ne kadite.
Zaščita dihal: Pri delu v prostoru s slabšim prezračevanjem si nadenite zaščitno dihalno masko.
Zaščita za roke: Uporabljajte zaščitne rokavice.
Pomembno opozo rilo
Tehnične informacije so sestavljene na osnovi najnovejših tehničnih standardov in izkušnjah
proizvajalca. Glede na raznolikost površin in okoliščin, uporabniku svetujemo, naj izdelek pred
nanosom samostojno testira na izbrani površini. Ker nanos in obdelava potekata v lastni izvedbi, ne
moremo zagotoviti popolne skladnosti s podatki porabe, kot so navedeni v tehničnih navodilih.
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.
Po uporabi si dobro umijte roke. Shranjujte na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.
Frekvenca d.o.o., ekskluzivni zastopnik za Slovenijo in področja bivše
®
Jugoslavije za: nanoproofed nanotehnološke zaščitne premaze.
Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Tel.:+386 (0)1 544 38 67, 544 38 68, faks:+386 (0)1 544 38 69
e-mail:[email protected]
www.frekvenca,com
______________________________________________________________________________ ____________
Vpliv na zdravje:
Zdravju škodljivo, pri vdihavanju lahko povzroči poškodbe pljuč, hlapi lahko povzročijo zaspanost in
omotico, draži oči, ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči suho ali razpokano kožo.
Ukrepi za prvo pomoč:
Splošni napotki:
Preprečite nadaljni stik s snovjo. Onesnažena oblačila, obutev in opremo odstranite in jih pred
ponovno uporabo dobro operi te.
Prva pomoč pri
vdihavanju:
Lahko pride do omotice in vrtoglavice. Prizadetega odvedite na svež zrak. Tesno
obleko mu zrahljajte, pri zastoju dihanja mu nudite umetno dihanje in ga oskrbite s kisikom. Poiščite
zdravniško pomoč.
stiku s kožo: Temeljito umijte z milom in veliko vode . Pri večjih težavah poiskati zdravniško pomoč.
stiku z očmi: Oči z odprto očesno režo najmanj 15 minut izpirajte pod tekočo vodo in obiščite
zdravnika.
zaužitju:
Izperite usta in popijte zadostno količino vode. Poiščite zdravniško pomoč.
Nasvet za zdravnika: Aspiratorna nevarnost pri izpiranju želodca in bruhanju. Priporočamo
opazovanje zaradi možne pljučnice in pljučnega edema.
Napotki za varno ravnanje s snovjo: Posodo imejte tesno zaprto. Posodo zaprite takoj po uporabi
(tudi prazno). Nanašajte le v dobro prezračenih prostorih. Shranjujte v hladnem prostoru. Izogibajte se
temperaturam nad 50 °C.
Z odpadki ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, z embalažo ravnati v skladu s
Pravilnikom o ravnanju z odpadno embal ažo.
Osebna varovalna oprema
Splošni varnostni in sanitarni ukrepi: Umazano, prepojeno obleko takoj slecite. Preprečite stik z
očmi in kožo.Pri delu ne jejte, ne pijte in ne kadite. Ne vdihujte hlapov in produktov gorenja.
Zaščita dihal: Pri delu v prostoru s slabšim prezračevanjem si nadenite zaščitno dihalno masko.
Zaščita za roke: Uporabljajte zaščitne rokavice odporne na organska topila.
Zaščita za oči: Tesno prilegajoča zaščitna očala.
Zaščita za telo: Zaščitna obleka odporna na topila.
Izdelek št.:
310.303.21
310.303.23
310.303.25
Zaščitni premaz za kamen in les odporen na odrgnj enje
Zaščitni premaz za kamen in les odporen na odrgnjenje
Zaščitni premaz za kamen in les odporen na odrgnjenje
500 ml
1000 ml
5000 ml