čas uporabe - Kmetijski zavod

Oddelek za kmetijsko svetovanje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
tel. 03 710 17 88
Celje, 20. 04. 2015
ZATIRANJE PLEVELOV v KORUZI
Koruza ima v obdobju od vznika do časa, ko doseže višino približno 0,5 m slabšo tekmovalno
sposobnost proti plevelom kot kasneje. Trenutno je v Sloveniji za zatiranje plevelov v koruzi
registriranih 59 pripravkov, vendar nekaterih distributerji v letu 2015 ne bodo tržili (ACTIVUS 40 WG,
BROMOTRIL 225 EC, CAMIX, CASPER, STOMP 400 SC). Ker je koruza še vedno najpomembnejši kolobarni
člen, je razumljivo, da ima kemično zatiranje plevelov v koruzi največji vpliv na kakovost
podtalnice in pitne vode. Zato se skušamo izogniti uporabi aktivnih snovi, ki so preveč topne v
vodi ali pa je njihov razkroj prepočasen in se zaradi tega kopičijo v tleh. Uporaba herbicidov v
koruzi se iz leta v leto bolj nagiba k usmerjenemu zatiranju plevela po vzniku koruze in plevela.
ZATIRANJE PLEVELOV PRED VZNIKOM
Izbira pripravka in odmerka herbicida je odvisna od izkušenj v preteklosti (potrebno je dobro
poznavanje pridelovalne površine). V ta namen uporabljamo talne herbicide, delovanje le teh
pa je odvisno od talnih lastnosti, predvsem pa od količine padavin, vlažnosti tal, kakovosti
priprave tal in adsorbcijskih lastnosti tal. Ne pozabimo, da z uporabo talnih herbicidov ni
mogoče zatreti trajnih plevelov in da tudi niso primerna alternativa za uporabo na izrazito
lahkih, prepustnih in mikrobiološko malo aktivnih tleh.
ZATIRANJE PLEVELOV PO VZNIKU
Prednost tega načina je, da herbicid izberemo in uporabimo šele po oceni obsega in vrstne
sestave plevelne populacije. Zavedati se moramo, da so le zmerne populacije plevelov
obvladljive zgolj z uporabo herbicidov po vzniku. Zelo pomembna je predsetvena priprava njive
in izenačenost njive, saj le tako lahko vplivamo na čim bolj izenačen in hiter vznik posevka in
plevelov. Od vznika plevelov in razvojne faze plevelov je odvisen termin aplikacije. Pri uporabi
herbicidov po vzniku posevka in plevelov imamo za aplikacijo običajno na voljo razmeroma
kratek čas, kar pa pomeni, da je zatiranje plevelov po vzniku organizacijsko in tehnično
zahtevnejše od zatiranja plevelov pred vznikom plevelov.
PRED UPORABO FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA
OBVEZNO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE
navedbe na ETIKETI oz. NAVODILU za UPORABO!
Pripravila:
mag. Iris Škerbot
svetovalec specialist II (za varstvo rastlin)
KGZS-Zavod CE
Pripravek
aktivna snov
odmerek
čas uporabe
opombe
PRED VZNIKOM KORUZE in PLEVELOV
(enoletni ozkolistni plevel oz. večletni ozkolistni plevel, ki se razvija iz semena)
1,0-1,4 l/ha
- tretiramo pred setvijo - za zatiranje enoletnega ozkolistnega
FRONTIER X2
z inkorporacijo v in nekaterih vrst širokolistnega
plevela.
dimetenamid-P 72 %
globino do 5 cm,
ALI
V primeru pomanjkanja vlage v tleh
- tretiramo po setvi s tretiranjem počakamo do vznika
plevela (deluje tudi na vznikajoče
pred vznikom plevela plevele). Sredstvo ne deluje
fitotoksično na koruzo v nobeni fazi
njenega razvoja.
Proti širokolistnemu plevelu v koruzi
je priporočljivo dodati 3,0 – 4,0 L/ha
sredstva na osnovi pendimetalina
(330 g/L).
Prepoved uporabe: lahka tla in z
organsko snovjo revnih tleh!
RACER 25-EC
1-3 l/ha
Datum veljavnosti: 15.5.2015
flurokloridon 25 %
SHARPEN 33 EC
3-5 l/ha
pendimetalin 40 %
KARENCA: koruza v zrnju - ČU,
silažna koruza - 63 dni
- tretiramo po setvi, - za zatiranje enoletnega ozkolistnega
vendar pred vznikom in širokolistnega plevela.
posevka
pendimetalin 33,3 %
SHARPEN 40 SC
KARENCA: koruza – ČU; silažno
koruzo se lahko žanje v fazi mlečne
zrelosti
- tretiramo po setvi - za zatiranje večine vrst
širokolistnega in nekaterih vrst
pred vznikom
ozkolistnega plevela.
2,5-4 l/ha
Najboljši rezultati se dosežejo, če v
zadnjih sedmih dneh ne dežuje in je
prst primerno vlažna.
KARENCA: koruza za zrnje in
silažo - ČU
- tretiramo po setvi, - za zatiranje enoletnega ozkolistnega
vendar pred vznikom in širokolistnega plevela.
posevka
Najboljši rezultati se dosežejo, če v
zadnjih sedmih dneh ne dežuje in je
prst primerno vlažna.
Pripravek
aktivna snov
čas uporabe
opombe
PRED VZNIKOM KORUZE IN PLEVELOV oziroma PO VZNIKU
za
zatiranje
enoletnega
0,44 l/ha
- tretiramo pred ali po in
ozkolistnega
vzniku
koruze, širokolistnega
izoksaflutol 22,5 % +
najpozneje do faze 3 plevela.
tienkarbazon-metil 9
listov koruze
KARENCA: koruzo za zrnje - ČU,
%
koruze za silažo - ne sme se silirati
ADENGO
pred fazo mlečne zrelosti
CALLISTO 480 SC
0,25-0,3 l/ha
Sredstvo Adengo se ne meša s
sredstvi EC ali OD formulacije, s
herbicidi, ki vsebujejo aktivne snovi v
obliki estra, s tekočimi gnojili ali z
močili.
- tretiramo po setvi, - za zatiranje širokolistnega plevela
pred vznikom koruze in navadne kostrebe.
mezotrion 48 %
in plevela
0,15-0,25
l/ha +
Tretiranje z ročno oprtno dodatek
škropilnico ni dovoljeno! močila
1-1,5 l/ha
DUAL GOLD 960
EC
ALI
S-metolaklor 96 %
ALI
1-1,3 l/ha
LUMAX
3,25-4 l/ha
mezotrion 3,75 %
+ S-metolaklor 37,5 %
+ terbutilazin 12,5 %
3-4 l/ha
MERLIN*
100-130 g/ha
zaloge v prodaji do
25.07.2015
izoksaflutol 75 %
KARENCA: koruza za zrnje in
silažo - ČU
odmerek
KARENCA: koruza za zrnje - ČU,
silažna koruza - 91 dni
- tretiramo po vzniku
koruze (travni plevel
ima največ 2 lista)
tretiramo
pred - za zatiranje enoletnega ozkolistnega
vznikom
posevka (kostreba max. 3 listi) in
širokolistnega plevela.
izven VVO
ALI
- tretiramo po vzniku
posevka,
ko
ima
koruza največ 4 liste
tretiramo
pred
vznikom koruze in
plevela
ALI
50-90 g/ha
- KARENCA: ČU
-tretiramo po vzniku
koruze do faze največ
8 listov
- tretiramo po setvi - za zatiranje enoletnega ozkolistnega
pred vznikom izven in širokolistnega plevela.
VVO
- tretiramo v fazi
vznika
koruze
in
plevela ter najpozneje
do faze 2-3 listov
koruze
KARENCA: ČU
za
zatiranje
enoletnega
širokolistnega plevela in nekaterih
vrst ozkolistnega plevela.
Sredstva se ne sme uporabljati na
lahkih peščenih tleh in kraških poljih.
Fitotoksičnost se lahko pojavi na
lahkih peščenih tleh s pH višjim od
7,5, najpogosteje na zgodnjih FAO
skupinah koruze, če takoj po
tretiranju pade obilo dežja.
KARENCA: za koruzo za zrnje ČU, koruze za silažo - ne sme se
silirati pred fazo mlečne zrelosti.
Pripravek
aktivna snov
MERLIN FLEXX
izoksaflutol 24 %
PRIMEXTRA TZ
GOLD 500 SC
odmerek
čas uporabe
0,3 l/ha
tretiramo
pred
vznikom koruze
ALI
-tretiramo po vzniku
koruze najpozneje do
faze 2-3 listov koruze
0,4 l/ha
4 –4,5 l/ha
terbutilazin 18,75 %
+ S-metolaklor 31,25
%
STOMP AQUA
3,3 l/ha
pendimetalin 45,5 %
SUCCESSOR 600
2 l/ha
petoksamid 60 %
za
zatiranje
enoletnega
širokolistnega plevela in nekaterih
vrst ozkolistnega plevela.
Sredstva se ne sme uporabljati na
lahkih peščenih tleh in kraških poljih.
Fitotoksičnost se lahko pojavi na
lahkih peščenih tleh s pH višjim od
7,5, najpogosteje na zgodnjih FAO
skupinah koruze, če takoj po
tretiranju pade obilo dežja.
Pred vznikom koruze se lahko
sredstvo
kombinira s pripravki, ki zatirajo
ozkolistni plevel. Po vzniku se te
kombinacije ne sme uporabiti.
KARENCA: koruza za zrnje - ČU,
koruze za silažo - ne sme se silirati
pred fazo mlečne zrelosti.
tretiranje
pred - za zatiranje enoletnega ozkolistnega
in širokolistnega plevela.
vznikom izven VVO
ALI
- tretiramo po vzniku S pripravkom se lahko tretira na tri
načine: pred setvijo z zadelavo s
posevka
predsetvenikom na globino 5 cm, po
setvi pred vznikom posevka in
plevela, po vzniku koruze in plevela.
KARENCA: ČU
- tretiramo pred ali po - za zatiranje enoletnega ozkolistnega
vzniku koruze do faze in nekaterih vrst širokolistnega
4 listov in velikosti plevela.
Po tretiranju s sredstvom se tretiranih
plevelov do 2 lista
tal ne sme obdelovati 3 do 5 tednov.
Sredstva se ne sme zadelati
(inkorporirati) v tla.
KARENCA: ČU
tretiramo
pred - za zatiranje ozkolistnega in
vznikom koruze ob širokolistnega plevela.
zadostni talni vlagi
ALI
TERANO WG 62,5
flufenacet 60 %
+ metosulfam 2,5 %
1 kg/ha
opombe
KARENCA: ČU
- tretiramo po vzniku
koruze do razvojne
faze 4 listov
- tretiramo v obdobju - za zatiranje enoletnega ozkolistnega
po setvi in pred in širokolistnega plevela.
vznikom koruze in
KARENCA: ČU
plevela,
ALI
- tretiramo v obdobju
po vzniku do razvoja 3
listov
koruze
(+
dodatek MOČILA)
Pripravek
aktivna snov
AKRIS
dimetenamid-P 28% +
terbutilazin 25 %
ALISEO
nikosulfuron 30 %
+ rimsulfuron 15 %
ALISEO PLUS
dikamba 60,52 %
+ nikosulfuron 9,2 %
+ rimsulfuron 2,3 %
ARIGO
mezotrion 36 %
+ nikosulfuron 12 %
+ rimsulfuron 3 %
čas uporabe
odmerek
opombe
PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV
3 l/ha
- tretiramo, ko ima - za zatiranje ozkolistnega in
koruza 2-6 listov, širokolistnega plevele.
KARENCA za koruzo za zrnje in
pleveli pa največ 2
silažo – ČU
70 g/ha ob
obveznem
dodatku
močila
350 –
g/ha
- tretiramo, ko ima - za zatiranje enoletnega in
ozkolistnega
ter
koruza 2-8 listov, večletnega
širokolistnega plevela.
plevel pa 2-4 liste
440 - tretiramo, ko ima
koruza 2-6 razvitih
listov
Odmerek
je
odvisen
od
vrste plevela,
ki ga zatiramo.
330 g/ha
ob obveznem
dodatku
močila
- tretiramo po vzniku
koruze, ko je koruza v
fazi 2 do 8 listov in ko
ima plevel vsaj 2
razvita lista oziroma
so ozkolistni pleveli
visoki največ 15 cm
V času tretiranja mora biti listje
suho, hkrati pa najmanj 3 ure po
tretiranju ne sme deževati. Sredstvo
se ne sme uporabljati v stresnih
razmerah in ob nizkih nočnih
temperaturah oz. pri temperaturah
zraka nad 25 °C. Po mrzlem obdobju
(pod 10 °C) ali po dežju, se sredstvo
ne sme uporabljati vse do takrat,
dokler si koruza ne opomore oziroma
obnovi voščene plasti na listih.
KARENCA: koruza za silažo - ČU
- za zatiranje enoletnega in
večletnega
ozkolistnega
ter
širokolistnega plevela.
Tretira se v časovnem obdobju, ko so
zunanje temperature zraka med 13 in
25°C. Ne tretira se, če hitrost vetra
presega 15 km/h.
Delovanje sredstva se izboljša z
dodatkom močila TREND 90 v 0,1%
koncentraciji.
Sredstvo ALISEO PLUS se ne sme
uporabljati za tretiranje sladke
koruze, pokovke in semenske koruze.
KARENCA: ČU
- za zatiranje enoletnega in
večletnega
ozkolistnega
ter
širokolistnega plevela.
Uporaba sredstva se odsvetuje, če
bodo deževalo v treh urah po
tretiranju. Sredstvo se uporablja, ko
so temperature zraka med 4°C in
25°C. Po hladnem obdobju (pod
10°C) ali po daljših padavinah, se
sredstvo šele, ko koruza ponovno
oblikuje voskasto plast. Sredstva se
ne uporablja, ko temperature
presežejo 25°C in ob močni sončni
pripeki. Sredstva se ne uporablja ko
je razlika med dnevno in nočno
temperaturo višja od 17°C. S
sredstvom se ne tretira mokrih rastlin
(dež ali rosa).
KARENCA: koruza za zrnje in
koruza za silažo - ČU
Pripravek
aktivna snov
ARRAT
odmerek
čas uporabe
0,2 kg/ha
- tretiramo po vzniku - za zatiranje enoletnega in
plevela, koruza naj večletnega širokolistnega plevela.
ima 2-6 listov
Priporočeno
dikamba 50 %
+ tritosulfuron 25 % je dodajanje
BANDERA
ALI
KELVIN
ALI
NICOSH
ALI
PRIMERO
močila
DASH HC
1 l/ha
Tretiramo v toplem in sončnem
vremenu, pri temperaturah nad 5 ºC.
KARENCA: ČU
- tretiramo, ko je - za zatiranje ozkolistnega
koruza v razvojni fazi širokolistnega plevela.
0,6 l/ha
KARENCA: ČU, za sredstvo Nicosh
60 dni
- tretiramo po vzniku - za zatiranje enoletnega in
koruze v fazi 2-8 večletnega širokolistnega plevela.
listov
dikamba –sol 48 %
1,5-2 l/ha
ALI
BASAGRAN
Najboljše rezultate se doseže s
tretiranjem v razvojni fazi plevela od
2 do 6 listov, pri čemer listna rozeta
ni večja od 5 cm. Pleveli morajo biti
v fazi intenzivne rasti.
- ko ima koruza več kot 6 listov ga
uporabimo le usmerjeno pod liste
koruze.
KARENCA: ČU
- tretiramo v fazi od 1 - za zatiranje enoletnega in
večletnega širokolistnega plevela.
do 5 lista koruze
Dobro deluje na plevel v zgodnejših
razvojnih fazah.
Priporoča se, da se s sredstvom
tretira v zmerno toplem in jasnem
vremenu, pri temperaturah od 10 do
25 °C.
bentazon 48 %
KARENCA: 60 dni
CAMBIO
bentazon 32 %
+ dikamba 9 %
odmerek
čas uporabe
opombe
do 1,5 l/ha
- tretiramo po vzniku
od
razvojne
faze
koruze 1-2 listov do
razvojne faze koruze
največ 8 listov
za
zatiranje
širokolistnega
in
plevela.
mezotrion 7,5% +
nikosulfuron 3%
in
Za najboljše rezultate se je
priporočeno izogniti tretiranju, ko se
temperatura med dnevom in nočjo
razlikuje za več kot 20 °C. Ko
prevladujejo
tople
vremenske
razmere in je temperatura podnevi
višja od 25 °C, se tretira zvečer. Po
daljših obdobjih dežja se posevka ne
tretira najmanj 1 dan.
Herbicida se ne sme
uporabljati na posevkih
koruze, ki so namenjeni
za pridelavo semena!
BASAGRAN 480
Pripravek
aktivna snov
ELUMIS
2-8 listov (selektivnost
je najboljša, ko ima Optimalen čas za zatiranje plevelov
je, ko imajo razvite od 2 do 4 liste.
koruza 3-5 listov)
nikosulfuron 4 %
BANVEL 4S
ALI
BANVEL 480 S
opombe
2,0-3,0 l/ha
- tretiramo v času, ko - za zatiranje enoletnega in
koruza razvije 2 -7 večletnega širokolistnega plevela.
listov
Delovanje sredstva izboljšamo z
dodatkom močila.
KARENCA: koruza v zrnju - 63 dni,
silažna koruza - 40 dni
ENTAIL
ALI
MILAGRO 240 SC
nikosulfuron 24 %
ESTERON
170 ml/ha
1,0 l/ha
2,4-D 2-EHE 90,5 %
EQUIP
2,0-2,5 l/ha
foramsulfuron 2,25 %
- optimalno delovanje sredstva:
uporaba v času, ko je enoletni
širokolistni plevel v razvojni fazi 4
listov, ozkolistni pa v razvojni fazi
začetek razraščanja.
KARENCA: ČU
- tretiramo po vzniku - za zatiranje ozkolistnega
koruze
(2-8
listov; širokolistnega plevela.
selektivnost za koruzo je
najboljša, ko koruza KARENCA: ČU
razvije 3-5 listov)
za
zatiranje
- tretiramo v času od 4 širokolistnega plevela.
do 6 listov koruze
in
enoletnega
KARENCA: ČU
- tretiramo po vzniku - za zatiranje širokolistnega (tudi
koruze (2-6 listov) in njivski osat in slak), in ozkolistnega
plevela
(tudi divji sirek, plazeča pirnica)
plevela.
MOČILO JE ŽE
DODANO!
GAT STAKE 20 EC
ALI
TANDUS 200 EC
enoletnega
ozkolistnega
KARENCA: ČU
1 l/ha
- tretiramo, ko ima - za zatiranje enoletnega in
koruza razgrnjenih 3-6 večletnega širokolistnega plevela.
listov
fluroksipir 20 %
Izogibati se je treba tetiranju v času,
ko je velika verjetnost padavin v
naslednjih 24 urah.
KARENCA: koruza za silažo – 63
dni
- za zatiranje širokolistnega plevela.
Ne sme se tretirati koruze, ki je
vlažna zaradi dežja ali rose. Tretira
se v času ugodnih vremenskih
pogojev, kadar se ne pričakuje dežja
vsaj 2-3 ure po tretiranju.
HARMONY 50 SX
tifensulfuron-metil 50
%
22,5 g/ha
+ močilo
- tretiramo, ko ima
koruza razvije 2-8
listov oziroma je
plevel v fazi 2-4
pravih listov
HARMONY 75 WG
tifensulfuron-metil 75
%
10-15 g/ha
+ močilo
- tretiramo, ko ima - za zatiranje širokolistnega plevela.
koruza 4 liste
KARENCA: ČU
Sredstva se ne uporablja pri
temperaturah, višjih od 25 °C in
nižjih od 6 °C.
Sredstva se ne sme uporabljati pri
vzgoji sladke koruze, pokovke in
semenske koruze, na kraških
območjih in erozivnih zemljiščih.
KARENCA: ČU
Pripravek
aktivna snov
odmerek
čas uporabe
HERBOCID
1,0-1,5 l/ha
- tretiramo v času, ko - za zatiranje širokolistnega plevela.
ima koruza razvite 3-4
liste oz. je visoka 15- Herbicidov na podlagi aktivne snovi
2,4-D se ne sme uporabljati v
20 cm.
2,4-D DMA 55,9 %
KELVIN OD
1 l/ha
nikosulfuron 4%
LAUDIS
1,15-2,25
l/ha
ali SPLIT
aplikacija
1 l + 1,25
l/ha
tembotrion 20 %
LONTREL 100
klopiralid 10 %
semenski koruzi.
Tretira se lahko pri temperaturah
med 5°C in 25°C.
KARENCA: ČU
- tretiramo, ko ima - za zatiranje širokolistnega in
koruza razvitih 4 do 7 ozkolistnega plevela.
listov, plevel pa ima
Sredstvo se lahko uporabi, ko je
razvita vsaj 2 lista
tembotrion 4,4 %
LAUDIS WG
opombe
0,25-0,5
kg/ha +
močilo
1,0-1,2 l/ha
temperatura zraka med 4°C in 25°C.
Sredstva se ne sme uporabiti, če so
temperature zraka višje od 25°C in
ob močni sončni pripeki, oziroma če
je razlika med dnevno in nočno
temperaturo zraka višja od 17°C. Po
hladnem obdobju (pod 10°C) ali
obdobju daljših padavin se uporaba
sredstva ne priporoča, dokler si
rastline ne opomorejo in oblikujejo
voskaste plasti.
Sredstva se ne sme uporabiti na
mokrih rastlinah (dež ali rosa) ali če
se pričakuje padavine v roku treh ur
po tretiranju.
KARENCA: ČU
- tretiramo po vzniku - za zatiranje ozkolistnega in
koruze (2-8 pravih širokolistnega plevela.
listov; optimalno 4-6)
in
plevelov
(širokolistni
plevel
ima
2-8
listov,
ozkolistni plevel ima
razvita 2 lista do
razraščanja)
Pripravek
aktivna snov
MAISTER OD
foramsulfuron 3 %
+ jodosulfuron metil
natrij 1 %
MILAGRO EXTRA
6 OD
ALI
MOTIVELL EXTRA
6 OD
ALI
SAMSON EXTRA 6
OD
čas uporabe
1,5 l/ha
- tretiramo po vzniku - za zatiranje ozkolistnega
koruze (2-6 listov) in širokolistnega plevela.
plevela
in
0,75 l/ha
ALI
V deljenem
odmerku 0,5
+ 0,25 l/ha
- tretiramo po vzniku
koruze, ko razvije 2-8
listov in po vzniku
plevela, ko ima enoletni
ozkolistni plevel 2 lista
do začetka formiranja
stranskih
poganjkov,
enoletni
širokolistni
plevel 2-6 listov in
večletni ozkolistni plevel
4-6 listov
in
MOTIVELL
ALI
SAMSON 4SC
1,0 l/ha
- tretiramo po vzniku
koruze, ko le-ta razvije 2
do 8 listov in po vzniku
plevela, od faze ko
razvijejo
enoletni
ozkolistni pleveli 2 lista
do začetka formiranja
stranskih poganjkov ter
enoletni
širokolistni
pleveli 2 do 6 listov
in trajni ozkolistni pleveli
4 do 6 listov
nikosulfuron 4 %
MUSTANG 306 SE
koruza razgrnjenih 2-5
pravih listov, plevel pa -posebej dobro deluje na bodiče,
je v razvojni fazi 2-6 kamilico, njivsko pasjo kamilico in
osate.
listov
fluroksipir-1-MHE
28,8%
0,5-0,6 l/ha
2,4-D 2-EHE 45,242
%
+ florasulam 6,25 %
PEAK 75 WG
opombe
KARENCA: ČU
nikosulfuron 6 %
- za uspešno zatiranje navadnega
plotnega slaka in boljše delovanje na
njivski slak potrebuje partnerja
(herbicid na osnovi a.s. dikamba) ali
divjega sirka in muhvičev (herbicid
na osnovi a.s. foramsulfuron).
KARENCA: ČU
- tretiramo po vzniku - za zatiranje ozkolistnega in
koruze (2-8 pravih listov) širokolistnega plevela.
in je večina plevela
vzniknila
(širokolistni KARENCA: ČU
plevel ima 2-8 listov,
ozkolistni plevel ima
razvita 2 lista)
- tretiramo ko ima - za zatiranje širokolistnega plevela.
KARENCA: 70 dni
odmerek
- za zatiranje ozkolistnega
širokolistnega plevela.
Herbicida se ne sme uporabljati v
posevkih koruze z nizko stopnjo
zapleveljenosti.
Sredstva se ne sme uporabljati če so
v naslednjih 6 urah napovedane
padavine.
Herbicid se ne sme uporabljati v
sladki koruzi!
KARENCA: ČU
- za zatiranje enoletnega ozkolistnega
in širokolistnega plevela.
Selektivnost na koruzo je najboljša,
ko ima ta 3-6 listov.
Herbicid se ne sme uporabljati v
sladki koruzi!
KARENCA: ČU
- tretiramo, ko je - za zatiranje širokolistnega plevela,
koruza v stadiju 4-5 zmanjšuje pa tudi zapleveljenost z
popolnoma
razvitih večletnimi širokolistnimi pleveli.
listov
KARENCA: ČU
20-30 g/ha
- tretiramo, po vzniku - za zatiranje večine enoletnega
koruze, ko ima koruza širokolistnega plevela, kislic in
največ 7 listov in njivskega osata.
plevel 6 listov
0,8 l/ha
- tretiramo, ko je - za zatiranje navadnega plotnega
koruza v razvojni fazi slaka, njivskega slaka, robide, kislic
in drugih širokolistnih plevelov.
3-6 listov
prosulfuron 75 %
KARENCA: ČU
STARANE 2
ALI
TOMIGAN 200 EC
S sredstvom se ne sme tretirati na
kraških območjih in tleh z vsebnostjo
organske snovi pod 2 %.
KARENCA: 63 dni
Pripravek
aktivna snov
TAROT 25 WG
rimsulfuron 25 %
odmerek
čas uporabe
opombe
50-60 g/ha + - tretiramo, ko je koruza - za zatiranje ozkolistnega in
v razvojni fazi 2-8 širokolistnega plevela.
obvezen
razvitih listov, plevel naj
dodatek
ima razvite 2-3 liste
Sredstva se ne sme uporabljati pri
MOČILA
temperaturi nad 25 °C oziroma ce je
temperatura ponoci pred
tretiranjem pod 6 °C.
40-50 g/ha +
obvezen
dodatek
MOČILA
KARENCA: koruza za silažo - 63
dni, koruza za zrnje - ČU
Opombe:
- ČU: karenca zagotovljena s časom uporabe,
-
_______ z rumeno barvo so obarvani herbicidi, ki vsebujejo a.s., katerih
uporaba na najožjih vodovarstvenih območjih, določenih z Uredbo o
vodovarstvenem režimu za vodna telesa vodonosnikov za območja občin
Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče (Uradni list RS, št. 98/11) (seznam a.s. z
dne 6.5.2013)
ter pri vključitvi v KOPOP, operacija VOD (zahteva VOD_FFSV) in/ali
operacija POZ (zahteva POZ_FFSV) NI DOVOLJENA.
Pripravila:
mag. Iris Škerbot
svetovalec specialist II (za varstvo rastlin)