kako postopati, kadar se z odločitvijo delodajalca ne strinjamo?

NDP
Center
za participativni
menedžment
Visoko 50, 4212 VISOKO
VABIMO VAS NA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Poštnina plačana
pri pošti 4212 VISOKO
KAKO POSTOPATI, KADAR SE Z
ODLOČITVIJO DELODAJALCA NE
STRINJAMO? vloga svetov delavcev in sindikatov
12. MAJ 2015, OD 9. DO 14.30 URE
M Hotel Ljubljana, Derčeva 4
(poleg kina Šiška)
NAMEN IN CILJ IZOBRAŽEVANJA:
Na razpisanem izobraževanju bomo najprej predstavili razmerje med delavcem in delodajalcem, pri čemer se bomo posebej opredelili do individualnih delovnih razmerij in posebej do kolektivnih delovnih razmerij.
Izpostavili bomo odločitve delodajalca, ki nas kot posameznike
lahko najbolj prizadenejo, kot npr.: znižanje plače, odreditev drugega
dela, odreditev letnega dopusta, začetek vodenja disciplinskega postopka,
začetek vodenja postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot tudi sama
odpoved pogodbe o zaposlitvi, ipd. Poseben poudarek bomo dali tudi
trpinčenju na delovnem mestu. Sledila bo predstavitev formalnih orodij, ki jih ima delavec na razpolago, kadar se z odločitvami in ravnanjem
delodajalca ne strinja.
PRIJAVE IN KOTIZACIJA
Udeležbo lahko prijavite
najkasneje do PONEDELJKA,
11. maja 2015, po pošti ali
faxu na naslov: Center za
participativni menedžment,
Visoko 50, 4212 Visoko, fax:
(04) 253 60 22 ali po e-pošti:
[email protected],
www.delavska-participacija.com
Natančnejše informacije o
izobraževanju lahko dobite tudi
po GSM (041) 398 258.
Kotizacija z gradivom,
osvežilnimi napitki in
prigrizkom za člane ZSDS
znaša 178,00 € + DDV, za
ostale udeležence pa 198,00 € +
DDV.
Pri plačilu lahko uveljavljate
10% popust, če organizacija
prijavi najmanj dva
udeleženca.
Kotizacijo nakažite pred
začetkom seminarja na TRR
Centra pri Hranilnici LON d.d.
Kranj:
št. SI56 6000 0000 0204 159.
Dokazilo o plačilu boste oddali
ob prihodu na izobraževanje.
Račun boste prejeli po zaključku
izobraževanja. Center za
participativni menedžment
je davčni zavezanec z davčno
številko SI48322610.
Lep pozdrav in nasvidenje na
izobraževanju!
Datum: 24.4.2015
mag. Rajko Bakovnik,
direktor CPM
PROGRAM
V tem smislu bomo predstavili tudi
pristojnosti sveta delavcev in pristojnosti sindikata.
V nadaljevanju se bomo dotaknili
primerov odločitev delodajalca,
ki zadenejo vse zaposlene in v
tem smislu predstavili vlogo in
moč svetov delavcev ter sindikatov pri zagotavljanju pravne
varnosti delavcev. Predstavljeni
bodo interesni spori in pravni spori ter možnosti njihovega reševanja
v praksi. Poseben poudarek bo namenjen tudi stavkovnim pravilom.
Tudi kolektivne delovne spore bomo predstavili z vidika obstoječe
sodne prakse.
Zadnji del predavanja pa bo namenjen kazensko pravnemu varstvu.
Izobraževanje bo potekalo interaktivno, zato vabljeni, da se nam pridružite z vprašanji in dilemami, s
katerimi se srečujete v praksi.
IZOBRAŽEVANJE
PRIPOROČAMO
• PREDSEDNIKOM IN
ČLANOM SVETOV DELAVCEV
• PREDSTAVNIKOM DELAVCEV
V ORGANIH DRUŽB
• ČLANOM ODBOROV ZA
PRAVNO VARNOST
• SINDIKALNIM ZAUPNIKOM
IZ VSEBINE
1. Uvodno
- o individualnih sporih
- o kolektivnih sporih
- delovno pravno varstvo in
kazensko pravno varstvo
- vloga in moč sveta delavcev –
Kdaj in kako?
- vloga in moč sindikata – Kdaj in
kako?
- sodna praksa
3. Z odločitvijo delodajalca se
ne strinjamo, kaj sedaj?
- vloga in moč sindikata
- vloga in moč svetov delavcev
- vodenje socialnega dialoga
- pravni spori
- interesni spori
- reševanje sporov
- stavka
- sodna praksa
4. Kazensko pravno varstvo
2. Z odločitvijo delodajalca se
ne strinjam, kaj sedaj?
- o odločitvah delodajalca
- moč in sposobnost dialoga
- zahteva za odpravo kršitev po
ZDR-1
- možnost alternativnega
reševanja sporov
- vložitev tožbe pred delovnim
in socialnim sodiščem
5. Razprava - vprašanja in
odgovori
Center
za participativni
menedžment
IZVAJALKA IZOBRAŽEVANJA
Odvetnica Nina Globočnik, Advokatura, o.p.d.o.o., Kranj, z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnega in
socialnega prava, tako kot predstavnica delodajalcev pri pripravi delovnopravne in socialne zakonodaje ter pogajalka pri nastajanju kolektivnih pogodb dejavnosti, kot tudi pooblaščenka strank v sporih pred sodiščem.
PRIJAVNICA
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
KAKO
POSTOPATI,
KADAR SE Z
ODLOČITVIJO
DELODAJALCA
NE STRINJAMO?
Pošljite na naslov: Center za participativni menedžement, Visoko 50, 4212 Visoko ali po faksu št. 04 253 60 22
Prijavljamo naslednje sodelavce (IME in PRIIMEK, delovno
mesto oz. funkcija - npr. član SD, predstavnik delavcev v NS oz. UO,
sindikalni zaupnik, strokovni sodelavec...):
Točen naziv in sedež podjetja:
Davčna številka:
Davčni zavezanec: DA NE
Kontaktna oseba:
12. maj 2015
Konferenčni center
M Hotela v Ljubljani.
Derčeva 4
Tel. kont. osebe:
e-mail:
Popis: