Program MOL - Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju

PROGRAM MESTNE OBČINE LJUBLJANA
NA 15. F3ŽO
I. preddverje Cankarjevega doma
TOREK, 29. SEPTEMBER 2015
Ura
Prostor 1
Prostor 2
11:00 Vadba: Tai Chi in Zumba - Mestna zveza
11:40 upokojencev - Dnevni centri aktivnosti za starejše
12:00 Vadba: Telovadba za vsakogar - Športno društvo
Gibko, v sodelovanju s Fizioterapijo Zrnec
12:40
13:00
Računalniška delavnica: Socialno omrežje
Facebook - MOL, Služba za lokalno samoupravo
Delavnica: Projekt Aktivno in kvalitetno staranje
v domačem okolju A-Qu-A – svetovanja
fizioterapevtke/delovne terapevtke in
predstavitev pripomočkov - Zavod za oskrbo na
domu Ljubljana
Jezikovna delavnica: Nakupujem in orientiram se Delavnica: Denarnice iz starega časopisnega
v mestu - JZ Cene Štupar - Center za izobraževanje papirja - ŠKUC
Ljubljana
Predavanje: Prvi znaki demence - Spominčica, Slovensko združenje za pomoč pri demenci
13:40
14:00
14:40
Vadba: Drums Alive - DSO Fužine - Center aktivnosti Fužine
15:00
15:40
16:00 Delavnica: Projekt Aktivno in kvalitetno staranje Delavnica: Spomini in zanimivosti iz vašega
v domačem okolju A-Qu-A – nordijska hoja lokalnega - Mestna knjižnica Ljubljana
16:40 Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
17:00 Predavanje: Pohodne poti v MOL in
Delavnica: Zgodnja uporaba AED in mreža AED v
17:40 Ostrovrharjeva pohodna pot - MOL
Ljubljani - Zdravstveni dom Ljubljana
PODEŽELJE MESTNE
OBČINE LJUBLJANA
11:00
18:00
Predstavitev sadjarstva
in zelenjadarstva v
MOL
JAVNI STANOVANJSKI
SKLAD MOL
11:00
14:00
Informacije o možnih
stanovanjskih rešitvah
LJUBLJANSKI POTNIŠKI
PROMET, D.O.O.
11:00
LPP informacije
18:00
Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna. Pridržujemo si pravico do sprememb programa!
SREDA, 30. SEPTEMBER 2015
Prostor 1
Ura
Prostor 2
09:00
09:40
10:00
10:40
11:00
11:40
Delavnica: E-knjige za vsakega - Mestna knjižnica Delavnica: Grafika - monotipija - Pionirski dom
Ljubljana
Plesno – glasbeni medgeneracijski nastop - Zavod Predavanje: Alzheimer cafe - Spominčica,
za oskrbo na domu Ljubljana in Vrtec Kolezija
Slovensko združenje za pomoč pri demenci
Delavnica: Projekt Aktivno in kvalitetno staranje Predavanje: Pomen zelišč v vsakdanji prehrani –
v domačem okolju A-Qu-A – svetovanja
Društvo za sožitje z naravo
fizioterapevtke/delovne terapevtke in
predstavitev pripomočkov - Zavod za oskrbo na
domu Ljubljana
12:00 Vadba: Zdrava vadba - Športno društvo Šentvid - Delavnica: Zgodnja uporaba AED in mreža AED v
12:40 Ljubljana
Ljubljani - Zdravstveni dom Ljubljana
13:00
Nastop: Letin, standard in salsa - DSO Fužine - Center aktivnosti Fužine
13:40
14:00 Predavanje: Kako lahko svetovalnica pomaga
Računalniška delavnica: Socialno omrežje
14:40 izboljšati bivanje starejših? – Zveza društev
Facebook - MOL, Služba za lokalno samoupravo
upokojencev Slovenije – svetovalnica za
izboljšanje bivanja starejših
15:00 Delavnica in predavanje: Komunikacijske ovire za Predavanje: Celovita lekarniška obravnava - JZ
15:40 gluhe in naglušne - Društvo gluhih in naglušnih
Lekarna Ljubljana
Ljubljana
16:00 Delavnica: Projekt Aktivno in kvalitetno staranje Predavanje: Žalovanje otrok in mladostnikov 16:40 v domačem okolju A-Qu-A – nordijska hoja Slovensko društvo hospic
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (zbor na
ploščadi pred CD)
17:00
Vadba: Bothmer gimnastika in telovadba - Mestna zveza upokojencev - Dnevni centri aktivnosti za
17:40
starejše
PODEŽELJE MESTNE
OBČINE LJUBLJANA
09:00
18:00
Zelišča v MOL
JAVNI STANOVANJSKI
SKLAD MOL
10:00
14:00
Informacije o možnih
stanovanjskih rešitvah
LJUBLJANSKI POTNIŠKI
PROMET, D.O.O.
09:00
LPP informacije
18:00
Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna. Pridržujemo si pravico do sprememb programa!
ČETRTEK, 1. OKTOBER 2015
Ura
09:00
09:40
10:00
10:40
11:00
11:40
12:00
12:40
13:00
13:40
14:00
14:40
15:00
15:40
Prostor 1
Prostor 2
Vadba: Plesna telovadba – Mestna zveza upokojencev - Dnevni centri aktivnosti za starejše
Delavnica: Projekt Aktivno in kvalitetno staranje
v domačem okolju A-Qu-A – dihalne vaje - Zavod
za oskrbo na domu Ljubljana
Predavanje: Urbano čebelarjenje – Društvo
Urbani čebelar
Delavnica: Zgodnja uporaba AED in mreža AED v
Ljubljani - Zdravstveni dom Ljubljana
Jezikovna delavnica: V baru, restavraciji ali
kavarni - JZ Cene Štupar - Center za izobraževanje
Ljubljana
Vadba: III. Univerza in Članice – Športno društvo Delavnica: Kiparstvo – glinena posodica Tabor
Pionirski dom
Delavnica: Projekt Aktivno in kvalitetno staranje Predavanje: Čebela in človek – Čebelarstvo
v domačem okolju A-Qu-A – mišična
Brenča
elektrostimulacija - Zavod za oskrbo na domu
Ljubljana
Ples: Ritmi planeta - DSO Fužine - Center aktivnosti Fužine
PODEŽELJE MESTNE
OBČINE LJUBLJANA
09:00
16:00
Delavnica: 60 let ljubljanskega grafičnega
bienala in grafični bienale danes - Mednarodni
grafični likovni center
Računalniška delavnica: Socialno omrežje
Facebook - MOL, Služba za lokalno samoupravo
Čebelarstvo v MOL
JAVNI STANOVANJSKI
SKLAD MOL
10:00
14:00
Informacije o možnih
stanovanjskih rešitvah
LJUBLJANSKI POTNIŠKI
PROMET, D.O.O.
09:00
LPP informacije
16:00
Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna. Pridržujemo si pravico do sprememb programa!