ENERGETSKA UČINKOVITOST IN KONKURENČNOST PODJETIJ

Vabimo Vas, da si rezervirate čas
in se nam pridružite na
sklepni konferenci projekta BIOREGIO
ENERGETSKA UČINKOVITOST IN KONKURENČNOST PODJETIJ
v četrtek, 11. junija 2015, med 10.00 in 14.00 uro v
konferenčni dvorani Hotela Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, Maribor.
Na konferenci bomo podjetjem in institucijam predstavili, kje dobiti informacije o ukrepih za
energetsko učinkovitost (URE) in uvajanje obnovljivih virov energije (OVE) ter na kakšen način bodo ti
ukrepi vplivali na večjo konkurenčnost.
Predstavili bomo tudi možnosti financiranja ukrepov, predvsem način financiranja, ki od investitorja
ne zahteva lastnih investicijskih sredstev. To je energetsko pogodbeništvo, ki ga številna podjetja v
Sloveniji in tujini že z zadovoljstvom uporabljajo.
Program:
09:30
Registracija
10:00
Uvodni govor: Milan LUKIČ, LUMAR IG d.o.o.
Energetska učinkovitost in podjetja: dr. Vlasta KRMELJ, Energap
Projekt BIOREGIO: Viljenka GODINA, EIM
Informacijska platforma za področje URE in OVE: Boris KUHARIĆ, REA Sjever, Koprivnica
11:15
Odmor
11:30
Spodbude za URE in OVE v Sloveniji in na Hrvaškem
Kompetenčni center za OVE: Kristjan HORVAT, CKOIE d.o.o., Varaždin
12:00
Rezultati iz prakse:
Energetsko učinkovita in kvalitetna razsvetljava: SLOLUKS d.o.o.
URE in OVE v Coni Tezno Maribor: Maja VINTAR, ZPPC Tezno
Financiranje energetskih sanacij v podjetjih: PETROL d.d.
Energetska sanacija kotlovnice: VIESSMANN d.o.o.
Projekti Plinarne Maribor: PLINARNA MARIBOR d.o.o.
13.30
Kosilo
Pridružite se nam, veseli Vas bomo!
Udeležba je brezplačna, vendar Vas vljudno prosimo, da se prijavite na e-naslov:
[email protected] ali tel.: (02) 23 52 355. Prijave zbiramo do zasedbe mest v konferenčni dvorani.
Konferenca poteka v okviru projekta Bioregio, ki je sofinanciran s sredstvi EU in SVRK.