Jesenski rok mature

Gimnazija Novo mesto
Datum: 19. 8. 2015
MATURA 2015
RAZPORED IZPITOV JESENSKEGA ROKA
Kandidate, ki so prijavljeni na jesenski izpitni rok splošne mature
2015, obveščamo, da bodo pisni izpiti na Gimnaziji Novo mesto
potekali po naslednjem razporedu:
PREDMET
DAN
DATUM
slovenščina
matematika
angleščina*
ponedeljek
torek
sreda
petek
sreda
sreda
četrtek
četrtek
petek
četrtek
četrtek
petek
sobota
četrtek
petek
24. 8.
25. 8
26. 8
28. 8
26. 8
26. 8
27. 8.
27. 8.
28. 8
27. 8
27. 8.
28. 8
29. 8.
27. 8.
28. 8.
nemščina
španščina
fizika
biologija
kemija
geografija
zgodovina*
sociologija
psihologija *
* Izpit iz angleščine, zgodovine, psihologije se piše v dveh terminih, individualen razpored
bodo kandidati prejeli po pošti.
Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00, kandidati naj se zberejo pred izpitnim prostorom ob 8.30.
Ustni zagovori so predvideni v:
 soboto, 29. 8. ŠPANŠČINA in NEMŠČINA
 ponedeljek, 31. 8. MATEMATIKA
 torek, 1. 9. SLOVENŠČINA
 sreda, 2. 9. ANGLEŠČINA
Poimenski razpored ustnih izpitov bo objavljen na oglasni deski in spletni strani šole.
Bernarda Tomažič,
tajnica ŠMK